PDA

View Full Version : 43,252,003,274,489,856,000 Rubik's Cube CombinationsLeu Tho Tung
14-12-2012, 02:03 PM
http://WWW.youtube.com/watch?v=QV9k6dRQQe4

lkhphuc
14-12-2012, 08:16 PM
đọc thêm comment mình mới biết đc hết những điều còn thắc mắc

bioobio
14-12-2012, 09:49 PM
comment mô đâu, xem chả hiểu gì, lại zót english nữa chứ, ^^

dung271994
14-12-2012, 10:45 PM
ý nói ở đây là cách tính số trạng rubik cube có thể đạt được ....
có tất cả 43,252,003,274,489,856,000 + 1 trạng thái của cube (có thể mix đc + trạng thái solved ) và nói về quy luật của cube thôi ....

bioobio
14-12-2012, 10:58 PM
ak, thì ra là vậy, nhớ là trong sách tập 1 lớp 12 môn toán ở bài lũy thừa có nói là rubik có hơn 4x10^19 cách sắp xếp, vậy đây là con số cụ thể