PDA

View Full Version : Ai giúp giải mã cái ct này vớiYêu Học Hỏi
31-12-2012, 12:17 AM
http://www.speedcubing101.com/uploads/8/7/5/1/875171/6459275.gif (undefined)


(R’ U’ R) y’ x’ (R U’ R’) F (R U R’)

http://www.speedcubing101.com/uploads/8/7/5/1/875171/3264110.gif (undefined)


R2' U R' B' R U' R2' U R B R'
U2 F R' F R2 U' R' U' R U R' F2

http://www.speedcubing101.com/uploads/8/7/5/1/875171/2644006.gif (undefined)


(R’ F R F’) (R’ F R F’) (R U R’ U’) R U R’
U' R' U' R U' R' U2 R (FRUR'U'F')

http://www.speedcubing101.com/uploads/8/7/5/1/875171/4302608.gif (undefined)


R U R' U (R' F R F') U2 (R' F R F)'

http://www.speedcubing101.com/uploads/8/7/5/1/875171/1659383.gif (undefined)


R U2' R2' F R F' U2 M' U R U' r'

http://www.speedcubing101.com/uploads/8/7/5/1/875171/1752021.gif (undefined)


(f R U R' U' f') U (F R U R' U' F’)
http://www.speedcubing101.com/uploads/8/7/5/1/875171/5230026.gif (undefined)

R U2 (R2' F R F') U2' (R' F R F') Những ct để trong dấu ngoặc đơn thì xoay như thế nào vậyhttp://www.speedcubing101.com/uploads/8/7/5/1/875171/3256545.gif (undefined)

F' (r U R' U') r' F R
U' F R' F' Rw U R U' Rw' Còn ct này có chữ Rw' thì xoay như thế nào. AI chỉ với

atvhcm456
31-12-2012, 01:45 AM
những công thức trong ngoặc đơn là để chỉ những Finger Trick thường gặp như R U R' U'
Rw= r
Uw= u và tương tự