PDA

View Full Version : rubik twistducnhatphung
15-01-2013, 01:50 PM
Mấy hình này để lâu lắm rồi mình chưa post!
http://my.opera.com/ducnhatphung/albums/show.dml?id=13445342

Mấy cái hình ngôi nhà lúc rỗi rãi mình nghịch, xong làm vật trang trí trên bàn cũng hay! Các bạn có thể làm theo! :byebye: