PDA

View Full Version : Tổng hợp clip Ha Noi bigcube 2013hcuber
28-01-2013, 11:26 AM
đầu tiên là clock của mình và vam
sếp

http://WWW.youtube.com/watch?v=BGNsuJIcLpQ&edit=vd

mình

http://WWW.youtube.com/watch?v=ReCOnoLnr6E

vam

http://WWW.youtube.com/watch?v=5Bef6sTJlhk

44

http://WWW.youtube.com/watch?v=L1MiQyXiSGQ
http://WWW.youtube.com/watch?v=L5xofK0Jt88
http://WWW.youtube.com/watch?v=F5DmgX7LYaE
http://WWW.youtube.com/watch?v=1lx1_3IKY94
http://WWW.youtube.com/watch?v=famTtKaOQSw
http://WWW.youtube.com/watch?v=eZ-1nl1z388

55

http://WWW.youtube.com/watch?v=W_uqkL6PE_Y
http://WWW.youtube.com/watch?v=ObNj2xL3b9M

square-1 của mình :D

http://WWW.youtube.com/watch?v=szmBfkR8JbE

pyraminx của sếp

http://WWW.youtube.com/watch?v=K3Wxqwk_QAk

gkhmpg
28-01-2013, 12:15 PM
44 không có gk bá đạo sau những tháng ngày khổ luyện sao :sad:

hcuber
28-01-2013, 12:17 PM
44 không có gk bá đạo sau những tháng ngày khổ luyện sao :sad:

mắt có bị sao ko vậy cu nhìn lại đi

gkhmpg
28-01-2013, 12:52 PM
44 không có gk bá đạo sau những tháng ngày khổ luyện sao :sad:

mắt có bị sao ko vậy cu nhìn lại đi
Tại đoạn đầu em thấy toàn hờ với hờ

vam_nnt
28-01-2013, 09:13 PM
NR pyraminx của bé Cường
http://WWW.youtube.com/watch?v=x6J4EeQtDww&list=UUDKDK1THWbWg1zFZSMy__XQ&index=1


1 phát 6x6 của mình ^^


http://WWW.youtube.com/watch?v=6GSj3iR5K0E&list=UUDKDK1THWbWg1zFZSMy__XQ&index=21 phát 5x5 của bé gk

http://WWW.youtube.com/watch?v=_9w6WzpgUdA&list=UUDKDK1THWbWg1zFZSMy__XQ&index=3

phát 44 37s của mình ^^

http://WWW.youtube.com/watch?v=MgtVJL4J8rs&list=UUDKDK1THWbWg1zFZSMy__XQ&index=4

55 final của mình ^^

http://WWW.youtube.com/watch?v=76yc7nOdKxQ&list=UUDKDK1THWbWg1zFZSMy__XQ&index=1

44 round 1 của mình

http://WWW.youtube.com/watch?v=UQRtN-dp8JE&list=UUDKDK1THWbWg1zFZSMy__XQ&index=2

44 final của mình

http://WWW.youtube.com/watch?v=XJcQqlSVbqI&list=UUDKDK1THWbWg1zFZSMy__XQ&index=3


hết hàng rồi nhá ^^

legend260
28-01-2013, 09:22 PM
Sao có mấy cái "Video bị người dùng xóa" là sao anh :sad:

hcuber
28-01-2013, 09:27 PM
Sao có mấy cái "Video bị người dùng xóa" là sao anh :sad:

anh xóa để up lại cai chinh sửa rui em ạ :D

kieuphong
28-01-2013, 11:53 PM
Một số hình ảnh từ cuộc thi Hà Nội big cube 2013:


http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7667_zps9c03d325.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7670_zpsf1e2bb27.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7675_zpsf2229294.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7710_zps352bda3c.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7712_zps43d0e9a5.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7715_zpsf655bcfc.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7716_zpsdc5b4108.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7718_zps0a3ff3bc.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7728_zps9abcaece.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7729_zpsc6c26266.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7730_zps3ef78adc.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7733_zpsb310de20.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7736_zps6a35cfde.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7743_zps674478a1.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7746_zpsbb10fbb3.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7747_zps0e5b8b74.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7749_zpsca2eb32a.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7750_zpscf95946f.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7754_zps6fb228f5.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7758_zpsfe6897b4.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7759_zpse5ed5eb7.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7760_zps2b253fc6.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7762_zps00b8a616.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7764_zps306aae62.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7765_zps5c8102d9.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7766_zps44ed1114.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7770_zpsccde1445.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7772_zpseedd90c6.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7774_zpsb5d7447c.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7780_zps62e1d04c.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7781_zpscb8f540a.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7783_zps09e93c56.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7784_zps0e5caf0a.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7789_zpsbfd7af5a.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7794_zps9966885b.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7796_zpsccfbc1e4.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7797_zpsd2758694.jpg


Phần trao giải:

Square-1:
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7801_zps00d836d8.jpg

Pyraminx:
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7805_zps25c27e38.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7806_zps1c65393c.jpg

Clock:
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7808_zpsaa28b80d.jpg

7x7:
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7811_zps9a65a344.jpg

6x6:
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7813_zps00f1d5c7.jpg

5x5:
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7817_zpsb1ff4089.jpg

4x4:
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7819_zps3e6cd778.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7820_zps55db25ed.jpg

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7822_zps75fbf881.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/HN%20big%20cube%202013/IMG_7823_zpsa1458c0b.jpg