PDA

View Full Version : Xin cho ý kiến về guhong v2 nào ^^!....matmen
03-02-2013, 09:55 PM
có ai qua guhong v2 rồi cho xin cái ý kiến nha.... :smile: :smile:

gkhmpg
03-02-2013, 10:18 PM
Bạn có vấn đề gì với cục guhong v1, zc, a5, ... mà cứ phải là guhong v2 ?

tyxoai1996
03-02-2013, 10:29 PM
có ai qua guhong v2 rồi cho xin cái ý kiến nha.... :smile: :smile:

smooth, khá đầm tay, ko trơn đc như zhanchi nhưng dễ kiểm soát hơn.

matmen
03-02-2013, 10:40 PM
Bạn có vấn đề gì với cục guhong v1, zc, a5, ... mà cứ phải là guhong v2 ?

Guhong 1 đã chơi qua...ZC không hợp tay....A5 đang speed.... :smile: :smile: :smile:

gkhmpg
03-02-2013, 10:43 PM
Nếu vậy có lẽ bạn cũng sẽ không thích guhong v2 :)

matmen
03-02-2013, 10:46 PM
Nếu vậy có lẽ bạn cũng sẽ không thích guhong v2 :)

thế hả...tính mình thik trơn..k pop lắm :">.... :smile: :smile: :smile:

gkhmpg
03-02-2013, 10:53 PM
Nếu vậy có lẽ bạn cũng sẽ không thích guhong v2 :)

thế hả...tính mình thik trơn..k pop lắm :">.... :smile: :smile: :smile:
thực ra chẳng có cục rubik nào nó hoàn hảo sẵn có theo tính bạn cả

Việc cube bạn muốn thế nào đều là tùy thuộc vào bạn sẽ chăm sóc thế nào :) Một cục zc vẫn có thề ì cực kỳ chậm và pop rất nhiều

pro_cuber
07-02-2013, 09:33 PM
Có thể la LUnhui hợp vs ban dấy smooth chong pop 10