PDA

View Full Version : ultilmate cube solvetanmole
03-04-2013, 08:44 PM
bửa lụm được cái này.thấy hay hay nên post cho mọi người chơi thử.cái nay củ rối nên mong mọi người đừng ném đá

+cross và f2l:http://www.youtube.com/watch?v=keLOta2OATA
+oll,pll:http://www.youtube.com/watch?v=hwfM3S7xKAw
+xoay center:http://www.youtube.com/watch?v=AK68-ri99wU