PDA

View Full Version : Fw' là gì vậy?anhhungdaiduong
08-05-2013, 05:30 PM
Như tên chủ đề thì em hỏi ý nghĩa của kí hiệu "Lw'" là gì vậy?

thienthanbongtoi
08-05-2013, 05:51 PM
nói chung là quay cả 2 miếng lun đó bạn mặt ngoài và tiếp cái thứ hai từ ngoài vào trong

gkhmpg
08-05-2013, 05:58 PM
Fw' nếu định nghĩa đầy đủ thì là: Tìm tòi kỹ càng trước khi đặt câu hỏi.