PDA

View Full Version : [Speed 3x3] Nguyễn Việt Tân (Kurei96) - 23.34sKurei96
22-10-2009, 08:09 PM
Clip chất lựong hơi kém, mọi người bỏ qua :)

IRiGim3lPB4

m0chjn0
22-10-2009, 09:37 PM
trình kém bạn nền vô xem chơi, no idea ^^ về sau quay chừa cái môi ra nhé, nhìn hơi bị hay :">

Kurei96
22-10-2009, 10:33 PM
không để ý dính cái môi vào rồi =.=

Arsenal1997
21-11-2009, 09:43 PM
Mà bạn scramble xong chưa show đã quay rồi à? Hình như bạn cũng chưa show đoạn bạn bắt đầu bấm giờ nhỉ?