PDA

View Full Version : [Quảng Ninh] Offline ngày 13/6Im_YourDaddy
07-06-2013, 02:47 PM
Thời gian: 8h sáng thứ 5 ngày 13/6
Địa điểm: Quán Fastfood Hạ Long
Do đang nghỉ hè nên mong đông vui 1 tí =D=D=D
Và đây là kết quả
http://nx1.upanh.com/b4.s36.d1/299695dbe0416972fab537ee60575545_56336791.untitled .bmp (http://nx1.upanh.com/b4.s36.d1/299695dbe0416972fab537ee60575545_56336791.untitled .bmp)
fKlJtGPcE-8

empty1234
07-06-2013, 06:02 PM
ủa, hè mà vẫn đông vui đc à? a tưởng về quê hết rồi. vs lại 22 a mới thi xong :v

Im_YourDaddy
08-06-2013, 02:10 PM
ủa, hè mà vẫn đông vui đc à? a tưởng về quê hết rồi. vs lại 22 a mới thi xong :v
chính vì về quê hết nên ms phải mong
thi xong tháng sau a đi off vs bạn e nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaá

Im_YourDaddy
13-06-2013, 06:47 PM
uppppppppppppp phát

Im_YourDaddy
17-06-2013, 05:23 PM
đã up kết quả