PDA

View Full Version : QJ 5x5 single : 3 phút 7sDevilbringger
01-11-2009, 09:39 PM
có người kêu solve thử con QJ, post lun
Cube : QJ 5x5 tiles
Timer : CCT
http://WWW.youtube.com/watch?v=QK0BDCXxpfM
QK0BDCXxpfM