PDA

View Full Version : [Offline] [Quảng Ninh] Offline ngày 14/7Im_YourDaddy
09-07-2013, 11:01 PM
Thời gian: 8h sáng CHỦ NHẬT ngày 14/7
Địa điểm: Quán Fastfood Hạ Long
Do đang nghỉ hè nên mong đông vui 1 tí - tí - tí =D=D=D