PDA

View Full Version : cần pro M2/R2 giải thíchqwedn123
28-11-2009, 01:11 PM
ví dụ em có trường hợp thế nay

CP : 1 3 8 5 2 4 7 6
EP: 1 6 4 A 7 C 2 D 5 8 B 3
CO : 1 8 5 4
EO: 1 C 7 B A 5

làm theo 3OP thì em làm được chứ làm theo M2/R2 thì vào web nó đọc chẳng hiểu gì , anh nào pro làm dùm em trường hợp trên theo M2/R2
nhớ ghi rõ làm vòng tròn nào dùm em. THanks trước

vuaquyen92
28-11-2009, 09:20 PM
M2/R2 bước làm hoàn toàn khác hẳn so với 3OP nó không lật rồi mới chuyển như 3OP mà vừa lật vừa chuyển
Nói nôm na là nó chuyển theo sticker, kể cũng hơi phức tạp nhưng nếu bạn học cách old pochmann để hiểu về cách chuyển sticker trước thì dễ giải thích hơn.
Cụ thể nó sẽ lấy các mặt sticker để thành các vòng tròn
VD: mặt F xanh lá, mặt D vàng thì DF sẽ là mặt sticker màu vàng của viên edge ở phía mặt F
CÁc công thức trong M2 là để chuyển sticker DF đến các vị trí của nó... CÒn nhiều nữa nhưng mình không có thời gian chắc chỉ nói qua đến đây thôi
PS:Mình cũng từng định làm hướng dẫn và dịch bài M2/R2 nhưng năm nay lớp 12 rồi nên chả có thời gian ngồi viết :(