PDA

View Full Version : Tức quá trời ơi!!!programmer_94
05-12-2009, 12:19 PM
Em đưa link 4rum để mấy đứa vào tham gia. Nó bảo: "Nhìn cái đuôi co.cc là thấy nghèo rồi. Rubik mấy trăm k 1 cục mà ko bỏ ra được vài trăm mua cái domain, đúng là ki bo, kiết lị " thế có tức ko chứ :((:((:((:((
Còn nếu rubikvn lên TV ko lẽ lại lấy link là RBVN.CO.CC à ? Forum của chúng ta là 1 forum lớn mà.

leokey
05-12-2009, 12:36 PM
hjx sao bạn ko cho nó cái link rubik-vn.com

programmer_94
05-12-2009, 12:42 PM
cái link đó die lâu lắc rồi. ko tin bạn vào thử đi

JohnnyTran1992
05-12-2009, 12:42 PM
cái tên đánh giá được cái chất lượng forum à , chuyện domain là tính sau , nếu đưa được forum lên Tivi dc thì đó là chuyện trước mắt , làm dc thì gắng làm !

leokey
05-12-2009, 12:45 PM
ờ nhỉ tại mình không vào thử nên ko biết,nhưng sao 4rum lúc vào vẫn ghi rubik-vn.com sao chưa chịu sửa vậy ???????????

trung_italy
05-12-2009, 12:51 PM
như e đã nói :">:"> e có quen 1 anh bán domain rẻ ( có thể nói là cực rẻ) giá 50k/3 năm ;;) số tiền này so vs tiền mua 1 cục rubik chả đáng là bao, mọi ng` nghĩ sao ? em đã thử whois :

rubik-vn.com | | tên miền đã đăng ký --> WHOIS(Thông Tin)...
rubik-vn.info | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubik-vn.org | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubik-vn.biz | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubik-vn.net | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubik-vn.tel | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubik-vn.asia | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubik-vn.eu | | tên miền đã đăng ký --> WHOIS(Thông Tin)...
rubik-vn.me | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubik-vn.ws | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubik-vn.us | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubik-vn.tv | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubik-vn.cc | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubik-vn.tw | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubik-vn.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubik-vn.net.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubik-vn.edu.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubik-vn.com.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubik-vn.org.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubik-vn.info.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubik-vn.biz.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubik-vn.gov.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)


:">

rubikvn.com | | tên miền đã đăng ký --> WHOIS(Thông Tin)...
rubikvn.info | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubikvietnam.com | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubikvn.biz | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubikvn.net | | tên miền đã đăng ký --> WHOIS(Thông Tin)...
rubikvn.tel | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubikvn.asia | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubikvn.eu | | tên miền đã đăng ký --> WHOIS(Thông Tin)...
rubikvn.me | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubikvn.ws | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubikvn.us | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubikvn.tv | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubikvn.cc | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubikvn.tw | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubikvn.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubikvn.net.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubikvn.edu.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubikvn.com.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubikvietnam.com.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubikvn.info.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubikvn.biz.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)


rubik.com | | tên miền đã đăng ký --> WHOIS(Thông Tin)...
rubik.info | | tên miền đã đăng ký --> WHOIS(Thông Tin)...
rubik.org | | tên miền đã đăng ký --> WHOIS(Thông Tin)...
rubik.biz | | tên miền đã đăng ký --> WHOIS(Thông Tin)...
rubik.net | | tên miền đã đăng ký --> WHOIS(Thông Tin)...
rubik.tel | | tên miền đã đăng ký --> WHOIS(Thông Tin)...
rubik.asia | | tên miền đã đăng ký --> WHOIS(Thông Tin)...
rubik.eu | | tên miền đã đăng ký --> WHOIS(Thông Tin)...
rubik.me | | tên miền đã đăng ký --> WHOIS(Thông Tin)...
rubik.ws | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubik.us | | tên miền đã đăng ký --> WHOIS(Thông Tin)...
rubik.tv | | tên miền đã đăng ký --> WHOIS(Thông Tin)...
rubik.cc | | tên miền đã đăng ký --> WHOIS(Thông Tin)...
rubik.tw | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubik.vn | | tên miền đã đăng ký --> WHOIS(Thông Tin)...
rubik.net.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubik.edu.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubik.com.vn | | tên miền đã đăng ký --> WHOIS(Thông Tin)...
rubik.org.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
rubik.info.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)

viet-rubik.com | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
viet-rubik.info | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
viet-rubik.org | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
viet-rubik.biz | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
viet-rubik.net | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
viet-rubik.tel | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
viet-rubik.asia | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
viet-rubik.eu | | tên miền đã đăng ký --> WHOIS(Thông Tin)...
viet-rubik.me | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
viet-rubik.ws | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
viet-rubik.us | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
viet-rubik.tv | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
viet-rubik.cc | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
viet-rubik.tw | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
viet-rubik.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
viet-rubik.net.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
viet-rubik.edu.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
viet-rubik.com.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
viet-rubik.org.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
viet-rubik.info.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)

vietrubik.com | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
vietrubik.info | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
vietrubik.org | | tên miền đã đăng ký --> WHOIS(Thông Tin)...
vietrubik.biz | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
vietrubik.net | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
vietrubik.tel | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
vietrubik.asia | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
vietrubik.eu | | tên miền đã đăng ký --> WHOIS(Thông Tin)...
vietrubik.me | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
vietrubik.ws | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
vietrubik.us | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
vietrubik.tv | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
vietrubik.cc | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
vietrubik.tw | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
vietrubik.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
vietrubik.net.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
vietrubik.edu.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
vietrubik.com.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
vietrubik.org.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)
vietrubik.info.vn | | tên miền chưa đăng ký --> REGISTER(Đăng Ký)

kieuphong
05-12-2009, 01:48 PM
Tên miền rubikvn.vn thì bao nhiêu tiền? có được 50k/3 năm ko?;))

phuc_lichking
05-12-2009, 01:58 PM
ghê nhỉ,anh kieuphong pm anh nghĩa với anh phương hỏi ý kiến xem:D:D

dqtrung
05-12-2009, 02:44 PM
sao không quay lại tên rubikvn.com như hồi đầu nhỉ

trung_italy
05-12-2009, 03:34 PM
Tên miền rubikvn.vn thì bao nhiêu tiền? có được 50k/3 năm ko?;))


để em hỏi đã ạh :D:D:D:D
P/s: em vừa xem lại thì anh í ko bán domain.vn ạh :(:(:( cái khác đc ko anh ?

programmer_94
05-12-2009, 03:53 PM
hình như tên miền *.com là 200k 1 tháng còn *.VN là 600k ko biết đúng ko :-@:-@

kieuphong
05-12-2009, 04:25 PM
@trung_italy: Thế tên miền rubikvietnam.com thì sao, e có kiếm đc ko? E ở Hn hay ở đâu?
Tên miền rubikvn.com phải tháng 7 năm sau mới lấy lại đc, trong thời gian chờ đợi dùng dạm tên miền khác vậy.

painham
05-12-2009, 04:41 PM
thực chất giàu nghèo có là vấn đề gì.hình thức bên ngoài có là gì đâu.chủ yếu cái bên trong thôi.tuy nghèo nhưng ae trong 4rum 1 lòng thì có lên TV cũng hãnh diện chứ sao.thời đại gì rồi còn chuyện sang hèn nửa.sao ko biết nOi theo gương HCM vậy
ý kiến em thế thôi...

anhdahisinh
05-12-2009, 04:44 PM
Mấy tên miền viet rubik cũng đẹp đấy nhỉ

tungnos
05-12-2009, 04:59 PM
@ anhdahisinh: em cũng thấy thế. tự nhiên nghe đúng chất VN luôn. nghe vn vẫn hơi tây tây ;)) :">

kingrubik_Q
05-12-2009, 05:01 PM
đuôi .co.cc là sao hả mí bạn ??? Mà sao người ta lại coi thường đuôi .co.cc

trung_italy
05-12-2009, 05:16 PM
@kieuphong: anh cho e cái ym dễ nói chuyện :D

a í đã đồng í giá 50k/3 năm :D domain rubikvietnam.com :D

@all: nếu mọi ng` thik cái vietrubik góp tiền ta múc cái nữa :">

pirates00
05-12-2009, 05:16 PM
Chắc ý nói là con ông cháu cha ấy mà.

Mình thấy chuyện này thật là vớ vẩn :| rubik bán cả trăm ngàn/em, nhưng người bán là các seller chứ có phải admin đâu mà có tiền để mua domain, chưa kể tiền host cũng đã khá là chật vật rồi. Mấy người bạn của bạn suy nghĩ hạn hẹp quá.

Anhxtan
05-12-2009, 05:21 PM
thực chất giàu nghèo có là vấn đề gì.hình thức bên ngoài có là gì đâu.chủ yếu cái bên trong thôi.tuy nghèo nhưng ae trong 4rum 1 lòng thì có lên TV cũng hãnh diện chứ sao.thời đại gì rồi còn chuyện sang hèn nửa.sao ko biết nOi theo gương HCM vậy
ý kiến em thế thôi...


"hình thức bên ngoài có là gì đâu.chủ yếu cái bên trong thôi", nói thật cái đấy chỉ có trên phim ảnh, truyện tranh hay giáo dục trẻ con thôi.:-@

Hình thức mới là quan trọng đấy,
VD thử vài cái nhé
Dù bạn làm văn hay cách mấy nhưng không chú trọng vào chữ viết và cách trình bày, thầy cô chẳng mấy rộng lượng cho bạn điểm cao.
dù tài nấu ăn có giỏi cỡ nào, nếu quán ăn của bạn bề ngoài nhếch nhác sơ sài, dơ dáy cũng chẳng ai dám bước vào quán của bạn.
Nhiều người nhìn vào cái poster phim "The ugly truth" là chẳng muốn coi rôi, nhưng ai mà biết được bộ phim đó thú vị thế nào.

Chưa kể đến chuyện tình cảm nữa, nếu biết chăm sóc đến vẻ ngoài một chút, nói chuyện một cách lịch sự, tế nhị, bao giờ cũng hấp dẫn đối tượng hơn là "chỉ cần hiểu nhau, biết lòng nhau" (Vụ này cũng đang nỗ lực >:D<)

Nói tóm lại là một trang web chất lượng, hấp dẫn không thể thiếu một domain đẹp, mình luôn nói quảng bá là ưu tiên hàng đầu của 4rum mà :-"


P/S Trung ytali: cái tên miền rubikvietnam.com hay đấy em :D

trung_italy
05-12-2009, 05:24 PM
Chắc ý nói là con ông cháu cha ấy mà.

Mình thấy chuyện này thật là vớ vẩn :| rubik bán cả trăm ngàn/em, nhưng người bán là các seller chứ có phải admin đâu mà có tiền để mua domain, chưa kể tiền host cũng đã khá là chật vật rồi. Mấy người bạn của bạn suy nghĩ hạn hẹp quá.ý anh là sao ạh :-SS:-SS :-SS í anh là vụ domain này ko đáng tin ??

KissesHacker
05-12-2009, 05:48 PM
Anhxtanh nói rất hay.

Mình nghĩ domain cũng rất quan trọng đối với 1 4rum, nhất là forum của chúng ta đã rất phát triển, có nhiều nhân tài ngang tầm thế giới (plp70, vuaquyen,...), việc quảng bá là cực kỳ quan trọng. Nhiều khi mình đưa link rbvn.co.cc cho mấy đứa bạn cũng có đứa hỏi "rbvn là cái gì?".

Nếu với giá 50k/3 năm cho domain mình nghĩ không phải là vấn đề lớn, cùng lắm thì quyên góp với nhau thôi mà :D

rubikvietnam.com hoặc rubikvn.net cũng đc. Nếu có đuôi .vn nữa thì đỉnh quá (nhưng chắc là giá sẽ cao)

trung_italy
05-12-2009, 06:10 PM
Nhiều khi mình đưa link rbvn.co.cc cho mấy đứa bạn cũng có đứa hỏi "rbvn là cái gì?".=))))) bạn giống mình =)))) mình toàn phải giải thik trước " mày vào rubikvn, viết tắt là rờ bờ vi en " =))))))

ga xoay rubik
05-12-2009, 06:13 PM
đuôi .co.cc là sao hả mí bạn ??? Mà sao người ta lại coi thường đuôi .co.cc


domain.co.cc là domain free đấy anh

trung_italy
05-12-2009, 06:23 PM
domain .vn thì đắt hơn nh` :250k/3 năm
:-<:-<:-<

anhdahisinh
05-12-2009, 06:24 PM
50k /3 năm mình xin bỏ tiền ra đóng luôn

DuyKhuong
05-12-2009, 06:55 PM
250k cũng không quá lớn. Mỗi người bỏ 10k là vô tư rồi.

Devilbringger
05-12-2009, 06:55 PM
rubikvn thấy có vẻ hơi nhỏ bé quá, chơi giống WCA đi, người ta là "World Cubing Assosiation" thì mình là VCA hay VCF mới shock :D

Yukito
05-12-2009, 07:36 PM
Tán thành ý kiến của anh Nghi:D:D:D nên là VCC(Vietnam cubing club) hay VCA (Vietnam cubing association)

programmer_94
05-12-2009, 07:43 PM
Vietnam Cubing Federation (VCF) là hợp lý nhất :)>-:)>-

minhtri9798
05-12-2009, 08:00 PM
ý, cho em hỏi xíu, sao rubikvn.com sao mất dzỵ em có đọc qua vài bài kêu là ko đăng kí gì đó :S, hix mà rubikv.org cũng đẹp nhưng ko = tên miền cũ

leokey
05-12-2009, 09:28 PM
ý, cho em hỏi xíu, sao rubikvn.com sao mất dzỵ em có đọc qua vài bài kêu là ko đăng kí gì đó :S, hix mà rubikv.org cũng đẹp nhưng ko = tên miền cũ


mât là do ko có tiền đóng chứ sao,tại nghèo quá,đành dùng free :-@ ------ @all mình thấy VCF VCC ... thi nhìu khi giới thiệu với mấy bạn mới về 4rum khó lắm.bọn nó ko hiểu VFC là gì đâu, dùng rubikvietnam.com cũng đc hoặc rubikvn.com.vn cũng đẹp đó ^^ góp ý thế thôi

Harry
05-12-2009, 09:40 PM
Em thấy tên miền .org chắc cũng được. Nhưng nếu là .vn thì ngon hơn!

1324
05-12-2009, 09:41 PM
arry_potte[R]]
Em thấy tên miền .org chắc cũng được. Nhưng nếu là .vn thì ngon hơn!

Tên miền .vn
Phí đăng kí 850.000 VND
Phí gia hạn 600.000 VND/năm

leokey
05-12-2009, 09:49 PM
arry_potte[R]]
Em thấy tên miền .org chắc cũng được. Nhưng nếu là .vn thì ngon hơn!

Tên miền .vn
Phí đăng kí 850.000 VND
Phí gia hạn 600.000 VND/năm


cái đó đăng kí ngoài thôi,còn bạn kia bảo nếu vn thì 250k/3 năm :D

1324
05-12-2009, 09:55 PM
arry_potte[R]]
Em thấy tên miền .org chắc cũng được. Nhưng nếu là .vn thì ngon hơn!

Tên miền .vn
Phí đăng kí 850.000 VND
Phí gia hạn 600.000 VND/năm


cái đó đăng kí ngoài thôi,còn bạn kia bảo nếu vn thì 250k/3 năm :D


Đăng kí kiểu đó:
1) Do reg = cc chùa nên die bất kì lúc nào, dù có create = acc reseller domain thì một khi bị chủ thẻ refund cái acc reseller cũng die --> toàn bộ domain die theo.
2) Domain vn mua kiểu đó rất khó (thậm chí không thể) transfer về VN, và vô cùng dễ die. Giả sử trình độ reg cao, live hết hạn thì sau đó, domain đó cũng bị hold mất và bạn thử tưởng tượng, sau 3 năm rubik VN phát triển như thế nào, bị mất domain sẽ ra sao ?

leokey
05-12-2009, 10:04 PM
thế xin hỏi tại sao anh bạn trung_italy lại bán rẻ đến thế,giá chỉ 50k 3 năm hoặc 250k 3 năm,chẳng nhẽ cái đó không bền sao ......

kieuphong
05-12-2009, 10:06 PM
Sặc, còn thế nữa, thảo nào mà rẻ vậy, thế thì nguy hiểm quá, để suy nghĩ lại đã.

leokey
05-12-2009, 10:08 PM
Sặc, còn thế nữa, thảo nào mà rẻ vậy, thế thì nguy hiểm quá, để suy nghĩ lại đã.


anh cứ thử hỏi kĩ lại bạn trung_italy xem là anh bạn ý xem như nào.tốt nhất là hẹn rồi giao dịch trực tiếp,nhỡ về sau có gì hối hận không kịp

phuc_lichking
06-12-2009, 05:18 AM
em có ý kiến: sao các bạn ở cả 2 miền ,mỗi nơi lập ra một quỹ để mọi người đóng góp giúp cho các admin có thể lấy lại tên miền ngày xưa RUBIKVN.COM
mọi người thấy thế nào

Harry
06-12-2009, 07:08 AM
em có ý kiến: sao các bạn ở cả 2 miền ,mỗi nơi lập ra một quỹ để mọi người đóng góp giúp cho các admin có thể lấy lại tên miền ngày xưa RUBIKVN.COM
mọi người thấy thế nào


Cũng được đấy! Số lượng mem của chúng ta đông đảo như vậy, chắc là góp vào cũng được nhiều. Cái này gọi là ủng hộ cho 4room, tùy mỗi người thích ủng hộ bao nhiêu thì tùy, đừng có ít quá là được. Có thể 10k, 20k hơn thì có thể là 50k hay 100k. Nhiều người tích vào chắc cũng được nhiều lắm đó. Chia ra thành các sever khác nhau, mỗi sever sẽ có một người thu riêng, sau đó tổng lại xem được bao nhiêu rồi đập vào cái vụ tên miền đó. Chắc ổn đấy!

DuyKhuong
06-12-2009, 07:31 AM
Mỗi người 10k là quá đủ rồi. Mem "chính" của diễn đàn cũng khá đông. Còn Mem " Ghost " thì không tính rồi. Hi vọng mỗi người trích một tí thôi, là dư sức đủ rồi.

Anhxtan
06-12-2009, 08:23 AM
@ Nghi: VCA, VCC đều có người dùng hết rồi, mà mấy tên đó ai đọc vào mà hiểu là rubik, ngay cả WCA cũng đặt một cái tên hẳn hòi là www.worldcubeassociation.org chứ đâu phải WCA.org

@ programer_94: em biết VCF tra google nó ra cái gì hok - Phim tránh thai

kieuphong
06-12-2009, 10:25 AM
Tên miền rubikvn.com ko phải là đắt, BQT dư sức mua được, nhưng do lý do khách quan nên hiện nay dù có tiền cũng ko mua được, phải đợi đến t7 năm sau. Nếu mọi người đóng góp được cho 4rum thì hay quá vì tiền thuê host rất đắt, tầm vài mil.

programmer_94
06-12-2009, 10:39 AM
@ programer_94: em biết VCF tra google nó ra cái gì hok - Phim tránh thai


:|:|:|:|:|:|:|:|

Quái thật

thandia
06-12-2009, 10:46 AM
đành chờ đến tháng 7 năm sau thôi, chứ domain reg die nửa chừng thì khổ, mà domain free cũng đâu sao, wan trọng là host load nhanh + mình cần học chứ đâu cần nhìn bề ngoài ( (com * .co)/ m = co.cc):))

trung_italy
06-12-2009, 02:35 PM
arry_potte[R]]
Em thấy tên miền .org chắc cũng được. Nhưng nếu là .vn thì ngon hơn!

Tên miền .vn
Phí đăng kí 850.000 VND
Phí gia hạn 600.000 VND/năm


cái đó đăng kí ngoài thôi,còn bạn kia bảo nếu vn thì 250k/3 năm :D


Đăng kí kiểu đó:
1) Do reg = cc chùa nên die bất kì lúc nào, dù có create = acc reseller domain thì một khi bị chủ thẻ refund cái acc reseller cũng die --> toàn bộ domain die theo.
2) Domain vn mua kiểu đó rất khó (thậm chí không thể) transfer về VN, và vô cùng dễ die. Giả sử trình độ reg cao, live hết hạn thì sau đó, domain đó cũng bị hold mất và bạn thử tưởng tượng, sau 3 năm rubik VN phát triển như thế nào, bị mất domain sẽ ra sao ?


đề nghị ko biết đừng lên tiếng .:|

bạn biết bn site ở vn. ngoài mấy site như kiểu dantri hay vnexpress hay của nhà nước , mấy cái còn lại toàn mua = cách này ko ? :| h có bao nhiêu blog cá nhân dùng domain riêng,host riêng như (lấy ví dụ mấy cái em biết :">) :
ntduyphuong.net, nhatanh.tv, yogi.com.vn ,....... thì mỗi ng` lại phải bỏ ra gần 1tr àh ??


http://www.koolboyvn.net => đây, site bán domain đó đây, bạn xem bn domain đc bán r` :|
Nếu ai bán mà cũng die thì sao còn có ng` mua :|
Đây là phản hồi của 1 ng` mua khác
http://guildkoone.com/vnupload/images/485_724_review.jpg

P/s: anh Kieuphong cho e ym để e nc nào, em đã nhận domain r` :D
http://guildkoone.com/vnupload/images/213_domain.jpg

1324
06-12-2009, 03:15 PM
arry_potte[R]]
Em thấy tên miền .org chắc cũng được. Nhưng nếu là .vn thì ngon hơn!

Tên miền .vn
Phí đăng kí 850.000 VND
Phí gia hạn 600.000 VND/năm


cái đó đăng kí ngoài thôi,còn bạn kia bảo nếu vn thì 250k/3 năm :D


Đăng kí kiểu đó:
1) Do reg = cc chùa nên die bất kì lúc nào, dù có create = acc reseller domain thì một khi bị chủ thẻ refund cái acc reseller cũng die --> toàn bộ domain die theo.
2) Domain vn mua kiểu đó rất khó (thậm chí không thể) transfer về VN, và vô cùng dễ die. Giả sử trình độ reg cao, live hết hạn thì sau đó, domain đó cũng bị hold mất và bạn thử tưởng tượng, sau 3 năm rubik VN phát triển như thế nào, bị mất domain sẽ ra sao ?


đề nghị ko biết đừng lên tiếng .:|

bạn biết bn site ở vn. ngoài mấy site như kiểu dantri hay vnexpress hay của nhà nước , mấy cái còn lại toàn mua = cách này ko ? :| h có bao nhiêu blog cá nhân dùng domain riêng,host riêng như (lấy ví dụ mấy cái em biết :">) :
ntduyphuong.net, nhatanh.tv, yogi.com.vn ,....... thì mỗi ng` lại phải bỏ ra gần 1tr àh ??


http://www.koolboy.vn.net => đây, site bán domain đó đây, bạn xem bn domain đc bán r` :|

P/s: anh Kieuphong cho e ym để e nc nào, em đã nhận domain r` :D

Chính vì vậy nó mới chỉ là một cái blog cá nhân ! Xin lỗi bạn chứ cái site bạn đưa vào được chết ngay lập tức ! Tôi không ngăn cản bạn sell domain hay gì cả nhưng vì lợi ích của rubik VN thôi, tùy quyết định admin.
P/S: Bạn UG được mấy năm rồi mà nói ngông thế ??? Tưởng create domain từ acc rsl, ai ngờ reg ở Yahoo =))

shitoro
06-12-2009, 03:26 PM
sorry nhìu nhìu em sẽ đổi pass để em em khỏi vô phá

trung_italy
06-12-2009, 03:27 PM
tôi ko phải ng` sell >"< >"< cái site đó tôi viết nhầm, thừa dấu chấm, tôi edit lại r` đấy

tôi có lòng tốt muốn cho 4rum đc fát triển , thế thôi :| h cứ dùng domain rubikvietnam.com đi xem có die ko :|:|:|:| nếu die thì cứ sỉ vả tôi thoải mái :|

P/s: domain reg ở yahoo thì sao :| chả hiểu nó liên quan j`[hr]


em không biêt post hình nhưng mọi người làm sao vô coi cho em đỡ tức
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Desktop/New%20Bitmap%20Image.bmp:-t:-t:-t:-t:-t:-t:-t:-t


bạn viết thế này mình xem đc chết liền =)))))

leokey
06-12-2009, 05:32 PM
tôi ko phải ng` sell >"< >"< cái site đó tôi viết nhầm, thừa dấu chấm, tôi edit lại r` đấy

tôi có lòng tốt muốn cho 4rum đc fát triển , thế thôi :| h cứ dùng domain rubikvietnam.com đi xem có die ko :|:|:|:| nếu die thì cứ sỉ vả tôi thoải mái :|

P/s: domain reg ở yahoo thì sao :| chả hiểu nó liên quan j`[hr]


em không biêt post hình nhưng mọi người làm sao vô coi cho em đỡ tức
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Desktop/New%20Bitmap%20Image.bmp:-t:-t:-t:-t:-t:-t:-t:-t


bạn viết thế này mình xem đc chết liền =)))))


mình ủng hộ cậu trung,làm j có chuyện die sớm,nếu die thì tất cả những người mua kia thì sao,chẳng nhẽ họ để yên cho mà bán tiếp sao.

KissesHacker
06-12-2009, 06:44 PM
Tranh luận đang dần về tranh cãi :| Mọi người đều muốn 4rum phát triển mà.

Mình nghĩ nếu chuyện quyên góp khó khăn quá thì ko cần .vn cũng đc. Tiền host cũng khá là mệt rồi.

giangvoa10
06-12-2009, 09:03 PM
Bây h cái logo 4rum sao em ko thấy
Chẳng hạn ở tác ấy, có dòng chữ Vietnam Cubing Club, bình thường các web sẽ có cái logo, mình cũng phải có 1 cái chứ
Mà chắc j đã lên đc TV vội, còn lâu
Lên TV mà ko đủ tiền bandwidth, lại như vụ sau khi lên HHT đầu năm còn khổ hơn

ga xoay rubik
06-12-2009, 09:07 PM
mọi người bình tĩnh, ngồi ăn miếng bánh, uống miếng nước trà:-@. đúng là k cần .vn cũng được, tiền ốt thì của 4rum ta thiếu j` người, còn mua domain ở đâu thì em nghĩ nên mua chỗ nào rẻ mà chất lượng, cái trang anh trung_italy đưa cũng dc đấy :>

giangvoa10
07-12-2009, 06:03 PM
Em thêm 1 ý kiến nữa, trước ta chết là vì vụ bandwidth, tức là quá nhiều ng xem, vậy bây h có 1 cách giảm bandwidth đi là ko lấy nhúng xem thẳng video từ youtube vào diễn đàn nữa, chỉ để link thôi, vì mỗi clip 5p thì cũng tầm 12MB, 100 ng xem thì cũng đi xừ hơn 1 GB rồi, mà diễn đàn thì mem tính bằng ngàn, clip thì cũng xem đi xem lại, cũng xem vài clip, bỏ hết clip thẳng đi, tuy mỗi người chịu thiệt 1 tí (chỉ thêm có 1 cú click chuột) mà đỡ cho diễn đàn bao nhiêu

Johnny_2412
07-12-2009, 09:02 PM
Em thêm 1 ý kiến nữa, trước ta chết là vì vụ bandwidth, tức là quá nhiều ng xem, vậy bây h có 1 cách giảm bandwidth đi là ko lấy nhúng xem thẳng video từ youtube vào diễn đàn nữa, chỉ để link thôi, vì mỗi clip 5p thì cũng tầm 12MB, 100 ng xem thì cũng đi xừ hơn 1 GB rồi, mà diễn đàn thì mem tính bằng ngàn, clip thì cũng xem đi xem lại, cũng xem vài clip, bỏ hết clip thẳng đi, tuy mỗi người chịu thiệt 1 tí (chỉ thêm có 1 cú click chuột) mà đỡ cho diễn đàn bao nhiêu

9xác. Đơn giản mà hiệu quả