PDA

View Full Version : Hình ảnh Hà Nội Open 2013p0ywave
27-07-2013, 11:10 PM
Có chút ảnh trước, tất cả 14GB ảnh sẽ được up dần


Lưu ý: Nên mở spoiler từng cái một, mỗi cái spoiler là 30 cái ảnh độ phân giải 12mp. Không khuyến cáo xem ảnh khi đang sử dụng 3G

Ngày đầu tiên có 103 cái, ngày thứ 2 có 512 cái ảnh. Mình sẽ làm hết sức mình với tiêu chí "mỗi bạn tham gia đều sẽ có ảnh". Hiện giờ mạng lag, và mình cũng chưa có thời gian để sử lý hết ảnh. Ảnh sẽ dc up dần dần mong các bạn đón chờ.

Sẽ có rất nhiều ảnh chân dung bán thân được chụp vào ngày thứ 2, có ảnh của hầu hết các cuber. Tay nghề chụp ảnh ngày thứ 2 sẽ tăng lên rất nhiều so với ngày thứ nhất

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1085075_645635332114935_268365753_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/558799_645635398781595_1049883133_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/944585_645635578781577_1525011791_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1093804_645636028781532_1926587327_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1093804_645636072114861_792241945_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1000513_645636092114859_715724864_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/994555_645636135448188_1038200951_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/536199_645636202114848_2022950481_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1078862_645636175448184_1880341104_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/561799_645636198781515_344956380_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1010405_645636232114845_1029378943_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1075578_645636352114833_1181505447_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1094057_645636332114835_212747551_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1072057_645636335448168_1305246009_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1016863_645636545448147_778639110_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1079036_645636548781480_594660133_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/558791_645636578781477_1948516651_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1077829_645636675448134_606153560_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1073800_645636652114803_1172779831_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1008531_645636712114797_524460665_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1085087_645636832114785_1457087623_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1094055_645636822114786_695188014_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1078955_645636955448106_1028111091_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1090883_645637098781425_1639993291_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1077726_645637068781428_1696827559_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/581677_645637125448089_781388197_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1000312_645637185448083_589981255_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/67595_645637172114751_1788710057_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/536879_645637255448076_1376731222_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/971740_645637318781403_16409096_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/976755_645637295448072_981690980_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1073223_645637342114734_1172291071_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/44598_645637442114724_1002126160_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/46442_645637452114723_596493636_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1077719_645637465448055_1426643215_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/581679_645637685448033_846759158_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/977658_645637672114701_629090383_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1084955_645637692114699_693091720_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1072679_645637835448018_1343169438_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/998412_645637855448016_1110014469_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1002319_645637842114684_2068127062_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1094697_645637958781339_1263823984_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1094723_645637972114671_1470268087_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/901107_645637978781337_1902552378_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1009830_645638205447981_288676687_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/540730_645638252114643_466802517_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/18381_645638398781295_175240743_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1077743_645638345447967_1137629083_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1084924_645638425447959_830841759_o.jpg


http://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1077213_645632985448503_1863920589_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1078681_645633015448500_785256642_o.jpg


https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1073955_645633055448496_1756237105_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1072567_645633172115151_1210055474_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1074947_645633222115146_605447583_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1094461_645633168781818_1728745196_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1071403_645633278781807_1607627208_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1074418_645633288781806_1964190194_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1077457_645633375448464_738292369_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1073800_645633378781797_848704596_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1082568_645633482115120_325846737_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1078649_645633548781780_1852721747_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1075382_645633512115117_1543740444_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1085157_645633625448439_1198871074_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1085037_645633632115105_1494967805_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1077028_645633655448436_954698476_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1074377_645633682115100_791767238_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/644173_645633795448422_1308339640_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1094003_645633778781757_1750623805_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1073119_645634172115051_216051784_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1002165_645634215448380_1921833767_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1009667_645634295448372_1214293581_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/643946_645634385448363_795927297_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/556697_645634348781700_586017731_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/970655_645634442115024_222778054_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1091205_645634485448353_1738688513_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/999394_645634612115007_1973210356_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/45762_645634605448341_1635782159_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1075383_645634665448335_18756878_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1094467_645634698781665_934496671_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/603057_645634758781659_855379848_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/971370_645634778781657_662504094_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1004633_645634798781655_1318602112_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1082592_645634885448313_8813709_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1085146_645634925448309_824246786_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1003165_645635072114961_752609364_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1008590_645635102114958_394313910_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/554875_645635152114953_955290723_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/540737_645635145448287_1786519392_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/602724_645635305448271_384756609_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/963757_645635208781614_2117753076_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/536628_645635275448274_1380246104_n.jpg


http://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/581695_644480578897077_1291657642_n.jpg

http://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/581478_644480062230462_703512892_n.jpg

http://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1012025_644479978897137_944333037_n.jpg

http://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/994877_644479962230472_1629348514_n.jpg

http://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1000448_644480055563796_1754117877_n.jpg

http://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/942744_644480195563782_771040661_n.jpg
http://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1010878_644479972230471_605588374_n.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=5zUchTppCxU

http://www.youtube.com/watch?v=Ey0gq1PErfw

http://www.youtube.com/watch?v=G7i3a8SoeDE (http://www.youtube.com/watch?v=G7i3a8SoeDE&feature=youtu.be)

=)))) Tạm thế đã

linhzeni02
27-07-2013, 11:30 PM
sao bông tăm rơi tung tóe thế kia??? :))

empty1234
28-07-2013, 12:23 AM
Dìm mình đầu tiên mới chơi bời chứ :v

gkhmpg
28-07-2013, 08:12 PM
đề nghị ban poywave vì up ảnh chậm

p0ywave
28-07-2013, 10:08 PM
Từ từ để anh sử lý vấn đề dung lượng bộ nhóe đã, lại zero byte free ròi...

- - - - - - Hệ thống tự động gộp 2 bài viết liên tục khi thành viên spam - - - - - -

http://youtu.be/G7i3a8SoeDE

Đức lệ in slowmotion

littleboy1998
29-07-2013, 09:57 AM
GunNhox a là MINH TRIẾT À :v

p0ywave
29-07-2013, 11:08 PM
Update ngày 1 phần 1

gkhmpg
30-07-2013, 11:59 AM
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/561799_645636198781515_344956380_n.jpg

cái đậu =))))))))))~~~~~

kieuphong
31-07-2013, 11:22 PM
Một số hình ảnh về 2 ngày thi đấu Hà Nội Open 2013:


http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9053_zps240a34be.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9053_zps240a34be.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9055_zps300fcf31.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9055_zps300fcf31.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9059_zpsc24048ca.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9059_zpsc24048ca.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9060_zps62078702.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9060_zps62078702.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9067_zps11c4f760.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9067_zps11c4f760.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9069_zpsbcf75748.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9069_zpsbcf75748.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9072_zps3ebb5c5d.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9072_zps3ebb5c5d.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9075_zps891b195a.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9075_zps891b195a.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9083_zps9c5646c1.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9083_zps9c5646c1.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9086_zpsa0f9c157.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9086_zpsa0f9c157.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9087_zpsc33fe3be.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9087_zpsc33fe3be.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9090_zps47d3b67e.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9090_zps47d3b67e.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9092_zps22d06836.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9092_zps22d06836.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9097_zps461bd6bb.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9097_zps461bd6bb.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9099_zpsfedd180b.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9099_zpsfedd180b.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9101_zps3c6a4faa.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9101_zps3c6a4faa.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9107_zps843f2744.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9107_zps843f2744.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9109_zps355f69e6.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9109_zps355f69e6.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9113_zps677eafa3.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9113_zps677eafa3.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9114_zps60caa302.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9114_zps60caa302.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9115_zpse6cc1e9f.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9115_zpse6cc1e9f.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9118_zps9cc3e438.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9118_zps9cc3e438.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9121_zps11122f70.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9121_zps11122f70.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9136_zps5012540f.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9136_zps5012540f.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9137_zps0efa4868.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9137_zps0efa4868.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9141_zpsfd1cdae4.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9141_zpsfd1cdae4.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9145_zps1b8200b3.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9145_zps1b8200b3.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9146_zps77e769e7.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9146_zps77e769e7.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9147_zps3e678e2e.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9147_zps3e678e2e.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9149_zps162353cf.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9149_zps162353cf.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9150_zpsa076f724.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9150_zpsa076f724.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9160_zps79e08c77.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9160_zps79e08c77.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9174_zpsff6ed221.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9174_zpsff6ed221.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9177_zps022ec9ff.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9177_zps022ec9ff.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9178_zps4b0f974c.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9178_zps4b0f974c.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9179_zps691abacd.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9179_zps691abacd.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9184_zps0a422834.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9184_zps0a422834.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9185_zps0db3d976.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9185_zps0db3d976.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9195_zps44a7d885.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9195_zps44a7d885.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9200_zps7a3f5fb6.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9200_zps7a3f5fb6.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9201_zps14bcb713.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9201_zps14bcb713.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9202_zps16552133.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9202_zps16552133.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9204_zpsa7b9cb14.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9204_zpsa7b9cb14.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9205_zps7d4f5ca0.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9205_zps7d4f5ca0.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9206_zps8e1bda3f.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9206_zps8e1bda3f.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9207_zps7665f375.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9207_zps7665f375.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9210_zps66f7a534.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9210_zps66f7a534.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9213_zps7fc5487d.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9213_zps7fc5487d.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9214_zps67fbaeba.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9214_zps67fbaeba.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9217_zps6c924605.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9217_zps6c924605.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9218_zpsf263da80.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9218_zpsf263da80.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9219_zps891c337a.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9219_zps891c337a.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9220_zpscadfd704.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9220_zpscadfd704.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9221_zpsa8a6e112.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9221_zpsa8a6e112.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9267_zpsa3409939.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9267_zpsa3409939.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9272_zps2813659a.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9272_zps2813659a.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9278_zps09915022.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9278_zps09915022.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9280_zps0ede55cc.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9280_zps0ede55cc.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9284_zps8d24215c.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9284_zps8d24215c.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9290_zpseb338b5b.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9290_zpseb338b5b.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9300_zps7b9fb8d1.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9300_zps7b9fb8d1.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9307_zpsfb2b1a3e.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9307_zpsfb2b1a3e.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9308_zpsdfe276fa.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9308_zpsdfe276fa.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9319_zps042cde98.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9319_zps042cde98.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9320_zps8558733b.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9320_zps8558733b.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9327_zpsee803dc0.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9327_zpsee803dc0.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9329_zps23dcb6a0.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9329_zps23dcb6a0.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9330_zps5a93e94c.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9330_zps5a93e94c.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9334_zpsa33ddb0a.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9334_zpsa33ddb0a.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9336_zpsff10dde8.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Open%202013/IMG_9336_zpsff10dde8.jpg.html)

p0ywave
01-08-2013, 10:19 AM
Ngồi up thêm trăm cái nữa dìm hàng Nguyên Anh nhỉ :bad:

littleboy1998
01-08-2013, 11:51 AM
day 2 đâu r @Poywave

bcs365012885
02-08-2013, 12:42 AM
Bạn đang ở đâu cho mình xin số phone được không ?

Chúc mọi người  ngày vui vẻ !.

p0ywave
03-08-2013, 12:29 AM
Mình cho bạn nào link albums facebook bạn up ảnh hộ mình nhé :
https://www.facebook.com/p0ywave/media_set?set=a.646867905325011.1073741830.1000000 54238704&type=1

- - - - - - Hệ thống tự động gộp 2 bài viết liên tục khi thành viên spam - - - - - -

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.615558215132046&type=1 tất cả hình đây nhé các bạn

vam_nnt
08-08-2013, 06:40 PM
3x3 final
http://www.youtube.com/playlist?list=PLpi4NQWY3WSKKhcBLBQLQfmcJG9QKgh8k
Các bạn có thể vào channel youtube của mình để xem thêm 1 số clip khác ^^
http://www.youtube.com/user/mavnnt