PDA

View Full Version : Cần nhận xétrubik12345
30-07-2013, 12:55 PM
http://www.youtube.com/watch?v=rhiHSvAlK2w
XIN LỜI NHẬN XÉT VỀ VIDEO NÀY

Dr X
13-10-2013, 05:42 PM
Em xem khá dễ hiểu,mỗi tội người hướng dẫn chơi nhìn không kĩ thuật-pro gì cả.

fox.jeff197
13-10-2013, 08:18 PM
Cũng dễ hiểu thế mà có người cmt không hiểu !!! Chán

rubikmar
24-10-2013, 11:07 PM
nhận xét là cục cube này rất là ngon :ok: