PDA

View Full Version : Update kết quả WCA HCM 2013JoyRubik
30-07-2013, 08:11 PM
http://photo.ssc.vn/images/339Pic_1.jpg (http://photo.ssc.vn/view.php?filename=339Pic_1.jpg)
http://photo.ssc.vn/images/193Pic2.jpg (http://photo.ssc.vn/view.php?filename=193Pic2.jpg)

(http://photo.ssc.vn/view.php?filename=763Pic2.jpg)http://photo.ssc.vn/images/380Pic_5.jpg (http://photo.ssc.vn/view.php?filename=380Pic_5.jpg)
(http://photo.ssc.vn/view.php?filename=190Pic2.jpg)http://photo.ssc.vn/images/260Pic_6.jpg (http://photo.ssc.vn/view.php?filename=260Pic_6.jpg)

(http://photo.ssc.vn/view.php?filename=707Pic_6.jpg)
(http://photo.ssc.vn/view.php?filename=190Pic2.jpg)http://photo.ssc.vn/images/5183x3_blin_OH.jpg (http://photo.ssc.vn/view.php?filename=5183x3_blin_OH.jpg)
(http://photo.ssc.vn/view.php?filename=190Pic2.jpg)http://photo.ssc.vn/images/5984x4_5x5.jpg (http://photo.ssc.vn/view.php?filename=5984x4_5x5.jpg)
(http://photo.ssc.vn/view.php?filename=190Pic2.jpg)http://photo.ssc.vn/images/712Pyra_6x6_7x7.jpg (http://photo.ssc.vn/view.php?filename=712Pyra_6x6_7x7.jpg)

empty1234
30-07-2013, 09:02 PM
Chúc mừng HCM 2013 diễn ra tốt đẹp >:D<
Thực sự mình rất mong có 1 ngày được vào trong đó thi đấu :D

babydragon
30-07-2013, 09:16 PM
Khi nào mới có kết quả trên web wca vậy ạ ?

tranhungnghiem
30-07-2013, 10:53 PM
Thiếu kq 33 final với pyraminx sao ko thấy cộng avg thế anh ??

9_GaDiBo_6
31-07-2013, 02:05 PM
Sao không thấy kết quả 2x2 vậy anh?

tb: OH hạng 4 yolo!!!!!!!!!!!!!

lamsinh1998abc
01-08-2013, 12:49 PM
giữa trưa về nhà ăn cơm, cứ tưởng 2x2 1 vòng là xong nên bỏ thi 2x2 final tiếc ghê :(

supercube1310
21-09-2013, 08:53 AM
sao ko có kết quả 2x2 ?:yuno: