PDA

View Full Version : Gan III 3x3, ai biết là con nào k?p0ywave
04-08-2013, 10:56 PM
http://www.hknowstore.com/item.aspx?locale=en-US&corpname=nowstore&itemid=8e7c0799-ebdf-4cf1-9ec3-4066a6629e52

đi dạo chơi thì tự dưng thấy cái này. Anh em nào có thông tin gì về con này k?

Ai rảnh nhập về chơi đi :brows::ts::ts::p::p:

SLOWSOLVE
05-08-2013, 08:06 PM
Trông giống con moyu weilong thế nhỉ???