PDA

View Full Version : Chữ N và Mnamhoang1951997
10-08-2013, 01:20 PM
Có ai trong forum làm được 2 chữ này chỉ mình với

CA LOP GIO TAY
10-08-2013, 01:53 PM
Chữ đó làm bằng cube j 33 hay 44 hay ...

ultra_kill
10-08-2013, 02:05 PM
chắc là 3x3 đấy :D

namhoang1951997
10-08-2013, 09:22 PM
3x3 bạn ạ