PDA

View Full Version : Default [Vladislav Shavelsky] 9x9: Single - 8:31.53 (UWR)hero_start
11-08-2013, 12:56 PM
nhìn mà khủng vãi
http://www.youtube.com/watch?v=30Jsf5h8Zr0
giải 1 lần là mệt hết 1 ngày luôn quá

SLOWSOLVE
11-08-2013, 01:15 PM
kinh dị, bằng mình solve con 7x7

funnyworm
11-08-2013, 01:56 PM
a crazy cube

littleboy1998
11-08-2013, 06:45 PM
Cơ bản là tay to :3

hero_start
11-08-2013, 10:29 PM
VN mình có 1 bạn ở miền tây nam bộ có rubik 9x9

logicweb83
23-10-2019, 08:58 AM
qá đỉnh lun

computez109
23-10-2019, 02:49 PM
quá chất lun nà