PDA

View Full Version : [HN] Ai đã và đang học tại thcs Láng Thượngbeelzamt16
15-08-2013, 09:03 PM
Năm nay e đang học tại lớp 9a1 tại trường thcs láng thượng. Trong 4rum mình có pro nào đã và đang học ở đó ko?