PDA

View Full Version : Làm Cross hai mặt đối???Plantagenet
09-09-2013, 06:59 PM
Như tiêu đề, hôm qua đang rãnh vừa làm cái cross xong thấy mặt U cũng gần có cái cross, nhưng thiếu 1 viên và mình ghép mãi vẫn k vào được. Vậy thì với 1 rubik đã scramble liệu có thể làm 2 cross đối nhau được k mn???

Dr X
09-09-2013, 07:22 PM
Theo mình thì khi đảo lộn thì rất ít khi ngẫu nhiên có cross 2 mặt đối.Còn làm cross 2 mặt đối chắc có thể .Mà cạnh 2 cross có trùng màu với tâm bên không?

PGcuber
09-09-2013, 11:35 PM
Ko co' gi` la` ko the ba.n a.,mi`nh toa`n nghi.ch the' suo't.Quan tro.ng la` a'p du.ng ct co ban sao cho du'ng thoi

9_GaDiBo_6
10-09-2013, 12:07 PM
Như tiêu đề, hôm qua đang rãnh vừa làm cái cross xong thấy mặt U cũng gần có cái cross, nhưng thiếu 1 viên và mình ghép mãi vẫn k vào được. Vậy thì với 1 rubik đã scramble liệu có thể làm 2 cross đối nhau được k mn???
Hoàn toàn được bạn ơi. Để làm 2 cross đối nhau bằng trực giác thì đòi hỏi bạn phải nắm tổng quan về qui luật của khối rubik và hiểu biết kha kha về tác dụng của mỗi move nhất định.
Còn cách nhanh nhất là làm theo các công thức mà nhiều người đã tìm được :D
Bạn tham khảo qui luật của khối rubik tại đây: http://www.ryanheise.com/cube/cube_laws.html
Hoặc tham khảo topic này: Bạn có thể tự mình tạo ra tất cả các công thức (http://rubikvietnam.com/forum/threads/9574-B%E1%BA%A1n-c%C3%B3-th%E1%BB%83-t%E1%BB%B1-m%C3%ACnh-t%E1%BA%A1o-ra-t%E1%BA%A5t-c%E1%BA%A3-c%C3%A1c-c%C3%B4ng-th%E1%BB%A9c-gi%E1%BA%A3i-Rubik)

Một cách khá hay là giải như LSE của phương pháp Roux
Hoặc cách chuối nhất là... giải bằng BLD :D:

laptopanbai
10-09-2013, 12:12 PM
Làm như thế nào chỉ mình với chủ nhà ơi.........

Plantagenet
10-09-2013, 07:41 PM
Theo mình thì khi đảo lộn thì rất ít khi ngẫu nhiên có cross 2 mặt đối.Còn làm cross 2 mặt đối chắc có thể .Mà cạnh 2 cross có trùng màu với tâm bên không?

Có luôn bồ ơi, để mình thử link gabido làm chơi :D