PDA

View Full Version : Tip F2L !nghiemanhtuan
15-09-2013, 12:56 PM
hum nay mò đc cái này của thrawst khá bổ, post cho ae xem
http://www.youtube.com/watch?v=pnn30nfW-4A
THANKS ĐÊ

ultra_kill
15-09-2013, 01:29 PM
cái này t biết lâu r :T

nghiemanhtuan
15-09-2013, 01:38 PM
cái này t biết lâu r :T
cái này ta mới bít và mới kéo :troll:
chia sẻ kinh nghiệm look sau khi cross đy (mà ôg nói ôg nhồi mỗi pll xuống 2x, k cần look à)

ultra_kill
15-09-2013, 02:44 PM
làm cross mặt D tìm f2l đầu nhanh hơn, thế thôi

nghiemanhtuan
15-09-2013, 02:52 PM
làm cross mặt D tìm f2l đầu nhanh hơn, thế thôi
thì tui cross D (tất nhiên) nhưng cross xong lúc thì thấy mỗi viên góc, lúc thì cạnh, lúc thì ăn may đc pair vv...
Nhưng đang hỏi là nhỡ thấy mỗi viên góc or cạnh thì tìm như nào để ngó ngược

ultra_kill
15-09-2013, 03:23 PM
quay qua nhìn, nhưng phải ưu tiên những cái đã ở trên U r

Cas
15-09-2013, 05:26 PM
Học được thêm 1 số tip khá hay ho :3

rubikmar
25-11-2013, 07:46 PM
khi nào mình mới gặp đc mấy TH này

nthp2013
10-01-2014, 02:06 PM
pro quá thớt ơi ! hehe

cuberay
10-01-2014, 09:18 PM
good. nhưng hiếm gặp