PDA

View Full Version : Pattern rubik axisnamhoang1951997
29-09-2013, 07:23 PM
Có ai xếp được chữ gì trên axis cube ko?

nghiemanhtuan
29-09-2013, 08:08 PM
http://www.youtube.com/watch?v=47pR0BX_bCQ
axis chắc có mỗi cái này , nhìn gai góc ra phết

Dr X
29-09-2013, 08:21 PM
Có vẻ như axis không thể tạo chữ trên các cubies nhỉ!Gai góc quá!

namhoang1951997
29-09-2013, 08:41 PM
Thế còn pattern thì sao?

Dr X
29-09-2013, 08:44 PM
Chắc không được đâu bạn ạ!Trông nó gai góc quá!