PDA

View Full Version : [OH 3x3x3] Lê Phạm Thiên Chinhnanotek2711
14-12-2009, 12:55 AM
F2 FTW!!!
qX3uCdyFRUc

Nevergivup
14-12-2009, 02:51 PM
Nhìn F2 xoay thik quá xD
The message is NOT too short ><