PDA

View Full Version : [Offline Hồ Chí Minh] Tháng 10 2013Bluegon
02-10-2013, 06:05 PM
Địa điểm off trong tháng 10Trà sữa âm 18
543 Sư Vạn Hạnh Quận 10
Thời gian : 8h sáng Chủ Nhật ngày 06/10/2013


http://images.diadiem.com/Profiles/snapshot/2012/6/26/8182422012626205276101055.jpegNội dung buổi off :
Thi đấu, giao lưu

Liên lạc
01223779201 (Gon 15t)