PDA

View Full Version : Hướng dẫ nhóm cạnh nâng cao của 5x5x5phuc_lichking
14-12-2009, 04:48 PM
Tạm thời up bản EnG trước,mình sẽ up bản VIE sau do có sự cố,moị người chờ tí xíu:D:D
http://WWW.youtube.com/watch?v=2Xi31Qct3Qk