dao tao lai xe day lai xe hoc lai xe thi bang lai xe thang may tai khach tổ chức sự kiện nước khoáng lavie ho ca koi dep nem cao su van thanh Máy bơm hỏa tiễn Galaxy Cung cấp bánh bao giá sỉ công ty in biểu mẫu Bơm trục ngang Dây đồng hồ cá sấu Bộ dụng cụ đóng đai công ty in offset
List of Threads Viewed by : Dr X

List of Threads Viewed by : Dr X

Chủ đề Last Viewed Địa chỉ IP
 Trial Moderator update 3-1-2011 14-07-2020, 03:25 AM 171.224.180.210
 Trial Moderator update 18-06-2015 14-07-2020, 03:24 AM 171.224.180.210
 [ Hà Nội] Thanh lý vài cube 14-07-2020, 03:21 AM 171.224.180.210
 Hướng dẫn lập tài khoản Paypal để mua rubik qua ... 14-07-2020, 03:18 AM 171.224.180.210
 [TUTORIAL] - HƯỚNG DẪN CÁCH CHẾ CUBE 22-10-2018, 10:35 AM 27.67.182.13
 [HN] Rubik 3x3x3 hình quả tim Valentine 01-04-2018, 10:31 AM 123.26.200.22
 DỤNG CỤ VÀ NGUYÊN VẬT LIỆU CẦN THIẾT ĐỂ CH ... 01-04-2018, 10:29 AM 123.26.200.22
 Chỉ e cách mod từ 3x3x3 thành square-1 với 30-03-2017, 03:03 PM 27.67.129.112
 Thảo luận về Ghost Cube 30-03-2017, 03:02 PM 27.67.129.112
 [HoaLong] Ghost Cube #2 30-03-2017, 03:02 PM 27.67.129.112
 [ga fi tiu] - Pillowed Ghost Cube [update video] 30-03-2017, 03:02 PM 27.67.129.112
 [gà fi tiu] - Royal Axis Cube 30-03-2017, 03:01 PM 27.67.129.112
 Mini Ghost Cube 30-03-2017, 03:01 PM 27.67.129.112
 [ga fi tiu] - 3x3x7 Bicone 30-03-2017, 03:00 PM 27.67.129.112
 [ga fi tiu] - Professor Axis Cube (đã up hình) 30-03-2017, 03:00 PM 27.67.129.112
 [ga fi tiu] - 3x3x5 Golden Diamond 30-03-2017, 02:59 PM 27.67.129.112
 master greenhill 30-03-2017, 02:59 PM 27.67.129.112
 [dylan_46]truncated icosaminx 30-03-2017, 02:58 PM 27.67.129.112
 Professor Ghost Cube, happy new year!!!!( đã update hình) 30-03-2017, 02:58 PM 27.67.129.112
 Master ghost version 2 cube !!!!!! 30-03-2017, 02:58 PM 27.67.129.112
 [ga fi tiu]-Professor Hex Prism 30-03-2017, 02:57 PM 27.67.129.112
 [Freeman] Axis Cube2 30-03-2017, 02:57 PM 27.67.129.112
 [ga fi tiu] - Professor Bicone 30-03-2017, 02:57 PM 27.67.129.112
 [dylan_46]Triacontahedron megaminx 30-03-2017, 02:57 PM 27.67.129.112
 Ghost and Winmill Triangular Prism cube 30-03-2017, 02:57 PM 27.67.129.112
 [ga fi tiu] - Master Bicone - Video updated 30-03-2017, 02:55 PM 27.67.129.112
 [newrubikcube] Monster Hexagonal Dipyramid (cube thứ 2) 30-03-2017, 02:54 PM 27.67.129.112
 Slice cube 30-03-2017, 02:54 PM 27.67.129.112
 3x3x2 Fully Functional 30-03-2017, 02:53 PM 27.67.129.112
 [Hoalong] HL's Cube - Lâu ngày làm lại 30-03-2017, 02:52 PM 27.67.129.112
 [Hoalong] Pentagonal Axis & Random Cube 30-03-2017, 02:52 PM 27.67.129.112
 Ghost Cube đê !!!!!!!!!!!!!!!! 30-03-2017, 02:51 PM 27.67.129.112
 [Hoalong] Master Ghost Cube !!! 30-03-2017, 02:50 PM 27.67.129.112
 [ga fi tiu]-Master Hexis Cube 30-03-2017, 02:49 PM 27.67.129.112
 Master Triangular Prism . 30-03-2017, 02:48 PM 27.67.129.112
 chế máy mài (tự sướng) 30-03-2017, 02:47 PM 27.67.129.112
 [axis cube] ngày ấy và bây giờ!!!! 30-03-2017, 02:47 PM 27.67.129.112
 [Nam Hải] 335 Axis 30-03-2017, 02:47 PM 27.67.129.112
 house cube 30-03-2017, 02:46 PM 27.67.129.112
 Cấn gấp hướng dẫn sơ qua cách sử dụng sketchup 30-03-2017, 02:46 PM 27.67.129.112
 [ga fi tiu]- 3x3x4 và 3x3x5 Triangular Prism 30-03-2017, 02:45 PM 27.67.129.112
 Kev's Puzzle: Kev's Truncated Triangular Prism 30-03-2017, 02:44 PM 27.67.129.112
 TẠO RUBIK MÙ 100% 30-03-2017, 02:43 PM 27.67.129.112
 [gà fi tiu]-Half Axis Skewb 30-03-2017, 02:42 PM 27.67.129.112
 Lozenge Prism 30-03-2017, 02:41 PM 27.67.129.112
 [Hoalong] HL's Cube 2 30-03-2017, 02:41 PM 27.67.129.112
 [Hoalong] HL's Brick 30-03-2017, 02:38 PM 27.67.129.112
 [Hoalong] HL's Cube (Đặt cho máu xíu ^^) 30-03-2017, 02:38 PM 27.67.129.112
 Cần Hướng dẫn make Slice hoặc greenhil. 30-03-2017, 02:37 PM 27.67.129.112
 axis of maiduylinh and GunNhox 30-03-2017, 02:37 PM 27.67.129.112
 [Edge only] My second cube - Empty1234 30-03-2017, 02:36 PM 27.67.129.112
 [danghoang]Slice cube và Axis cube 30-03-2017, 02:35 PM 27.67.129.112
 [ga fi tiu]-3x3x4 Trajber's Octahedron 30-03-2017, 02:35 PM 27.67.129.112
 Fake F...vs Brain Cube...mod...% chì....??? 30-03-2017, 02:35 PM 27.67.129.112
 [Slice cube] 30-03-2017, 02:34 PM 27.67.129.112
 Slice cube và Slice greenhill's chưa sticker 30-03-2017, 02:33 PM 27.67.129.112
 Void cube có thể DIY ??? 30-03-2017, 02:33 PM 27.67.129.112
 [Renamed] Greenhill's Cube - Completed - Inox Sticker 30-03-2017, 02:32 PM 27.67.129.112
 Corner Turning and Rhombic 30-03-2017, 02:32 PM 27.67.129.112
 Fisher , Half , Hexa 30-03-2017, 02:31 PM 27.67.129.112
 Master Rhombic Dodecahedron 30-03-2017, 02:31 PM 27.67.129.112
 HOT!!! Hướng dẫn cách làm axis cube 30-03-2017, 02:30 PM 27.67.129.112
 cube 2x2x4 30-03-2017, 02:29 PM 27.67.129.112
 hexagonal Prism 1 đã hoàn thành 30-03-2017, 02:29 PM 27.67.129.112
 Rhombic Dodecahedron ...! 30-03-2017, 02:28 PM 27.67.129.112
 Royal Axis ( Update picture scramble ) 30-03-2017, 02:27 PM 27.67.129.112
 isolution technique 30-03-2017, 02:26 PM 27.67.129.112
 ghost cube 30-03-2017, 02:26 PM 27.67.129.112
 Tác phẩm đầu tay: Octagon-Cylinder 30-03-2017, 02:26 PM 27.67.129.112
 Master Cuboctahedron hihi^^! 30-03-2017, 02:23 PM 27.67.129.112
 Axis cube đầu tay - cho xin ý kiến 30-03-2017, 02:23 PM 27.67.129.112
 Trajber's Octahedron 30-03-2017, 02:22 PM 27.67.129.112
 House Cube-Đầu Tay 30-03-2017, 02:22 PM 27.67.129.112
 [Repost] Dia-Octagon (chắc là thế) 30-03-2017, 02:22 PM 27.67.129.112
 Đánh giá jum` mình con white axis mình mới làm 30-03-2017, 02:21 PM 27.67.129.112
 Update Mastaxis đã stick 30-03-2017, 02:21 PM 27.67.129.112
 Trajber's octahedron của gà fi tiu... 30-03-2017, 02:20 PM 27.67.129.112
 Tảng MasterMorphix 30-03-2017, 02:20 PM 27.67.129.112
 con 3x2x2 xấu đau đớn :( 30-03-2017, 02:20 PM 27.67.129.112
 Master Morphix [ngocbao4444] 30-03-2017, 02:20 PM 27.67.129.112
 [HOT]Axis cube đầu tay mới chế 30-03-2017, 02:19 PM 27.67.129.112
 White Triangular Prism and more! 30-03-2017, 02:18 PM 27.67.129.112
 Cuboctahedron đầu tay của em ^^ 30-03-2017, 02:17 PM 27.67.129.112
 thêm 1 con octagon đen nè 30-03-2017, 02:17 PM 27.67.129.112
 Trapezium rubik! HoaHoaCongTu 30-03-2017, 02:17 PM 27.67.129.112
 Cube của dân IT nè 30-03-2017, 02:17 PM 27.67.129.112
 Mod # 5 : Axis Cube đê !!! 30-03-2017, 02:17 PM 27.67.129.112
 Hex sprism 1 .( video ) 30-03-2017, 02:16 PM 27.67.129.112
 Fi-Tiu Cube V2.0 (đã dán sticker) 30-03-2017, 02:16 PM 27.67.129.112
 Trajber cùi ^^ của ngocbao4444 30-03-2017, 02:16 PM 27.67.129.112
 Hexa mới làm xong, cho ý kiến nhé 30-03-2017, 02:15 PM 27.67.129.112
 Fi-Tiu Cube (gọi đại chứ hok bik tên) 30-03-2017, 02:15 PM 27.67.129.112
 Square-2 của gà fi tiu... 30-03-2017, 02:15 PM 27.67.129.112
 My Axis new.... HOT 30-03-2017, 02:14 PM 27.67.129.112
 Mới làm 3 cục, xem rùi cho nhận xét nhé !!! 30-03-2017, 02:14 PM 27.67.129.112
 Mấy anh nhận xét dùm em con này !!!! 30-03-2017, 02:13 PM 27.67.129.112
 2x2x2 from 3x3x3 30-03-2017, 02:13 PM 27.67.129.112
 Hexin Dipyramid và collection Diamond 30-03-2017, 02:13 PM 27.67.129.112
 bump cube 30-03-2017, 02:12 PM 27.67.129.112
 3x3x4 của em mới làm đây! 30-03-2017, 02:12 PM 27.67.129.112
 rectangel pyramid ...Hot....hot! 30-03-2017, 02:10 PM 27.67.129.112
 Tank cube mod mới của em đây 30-03-2017, 02:09 PM 27.67.129.112
 con fisher em mới chế ^^! 30-03-2017, 02:09 PM 27.67.129.112
 Triangular Prism ( video ) 30-03-2017, 02:08 PM 27.67.129.112
 Cube mới chế 30-03-2017, 02:08 PM 27.67.129.112
 couple bump cube :X 30-03-2017, 02:07 PM 27.67.129.112
 hexsquare Dipyramid 30-03-2017, 02:07 PM 27.67.129.112
 2x2x1 30-03-2017, 02:06 PM 27.67.129.112
 Hexagonal Dipyramid 30-03-2017, 02:06 PM 27.67.129.112
 mới làm xong con Bump Cube dey 30-03-2017, 02:06 PM 27.67.129.112
 Half cut cube! - trung95 30-03-2017, 02:05 PM 27.67.129.112
 white axis cube ! 30-03-2017, 02:04 PM 27.67.129.112
 Cube độ đầu tay của trung95 - Siamese 2 30-03-2017, 02:03 PM 27.67.129.112
 Diamond cube của gà fi tiu 30-03-2017, 01:58 PM 27.67.129.112
 Trajber's Octahedron mới ra lò dây!! 30-03-2017, 01:57 PM 27.67.129.112
 Diamond cube đã hoàn thành 30-03-2017, 01:57 PM 27.67.129.112
 Rubik tự chế đây, của bạn plp70(Hoàng)-HCM 30-03-2017, 01:55 PM 27.67.129.112
 Phầ 2 , cube tam giác : Complete !!!( Mastermorphix) 30-03-2017, 01:53 PM 27.67.129.112
 Khi trẻ “phát sốt” vì rubik 30-03-2017, 09:21 AM 117.4.92.246
 Cách làm logo cho rubik của mình 01-09-2016, 02:33 PM 171.255.1.203
 Hướng dẫn mod timer mod 01-09-2016, 02:32 PM 171.255.1.203
 Hướng dẫn cách bôi trơn rubik bằng dầu dừa 01-09-2016, 02:30 PM 171.255.1.203
 Generation 21-07-2015, 09:26 PM 27.66.16.153
 Moyu Guanlong 21-07-2015, 09:22 PM 27.66.16.153
 rubik moyu 21-07-2015, 09:22 PM 27.66.16.153
 Giới thiệu về VLS và cách nhận biết! 21-07-2015, 09:21 PM 27.66.16.153
 Phạm Thế Quyền (vuaquyen92) 3x3x3 (30.92s) 21-07-2015, 09:20 PM 27.66.16.153
 [help] Giúp mình mod floridan diansheng 3x3 21-07-2015, 09:17 PM 27.66.16.153
 World Rubik's Cube Championship 2015 (Brazil) - 3x3x3 Final 21-07-2015, 09:17 PM 27.66.16.153
 Weilong or weilong pluss 09-07-2015, 05:20 PM 27.66.28.198
 Giúp em chọn cube 09-07-2015, 05:20 PM 27.66.28.198
 đây là cube đàu tay của e mong các bác xem và góp ... 04-07-2015, 09:30 AM 123.18.56.43
 Casting- Họ đã làm điều đó như thế nào? 04-07-2015, 09:26 AM 123.18.56.43
 Chặng đường mod cube của builder Rubikvn 04-07-2015, 09:23 AM 123.18.56.43
 2x2x2 từ rubik 4x4x4 04-07-2015, 09:23 AM 123.18.56.43
 Hỏi về cube hualong 04-07-2015, 09:19 AM 123.18.56.43
 Mọi người cho em biết đây là loại cube nào 04-07-2015, 09:16 AM 123.18.56.43
 Nản cube mới mua quá mọi người à (ảnh) 04-07-2015, 09:07 AM 123.18.56.43
 Tại sao bạn nên dùng SB (Shout Box) 04-07-2015, 09:07 AM 123.18.56.43
 Shop rubik online quốc tế?? 04-07-2015, 09:06 AM 123.18.56.43
 Hỏi tên puzzle 16-06-2015, 11:38 PM 113.186.33.226
 [dylan_46] gigaminx tricontahedron (GTminx) 16-06-2015, 11:37 PM 113.186.33.226
 Cube đầu tay @@! - Ra mắt ae xưởng cơ khí :D 16-06-2015, 11:36 PM 113.186.33.226
 [dylan_46] black icosahedron 16-06-2015, 11:35 PM 113.186.33.226
 [newrubikcube] ghost cube (món quà tạm biệt 4rum), đ ... 16-06-2015, 11:32 PM 113.186.33.226
 mới làm xong :D 16-06-2015, 11:32 PM 113.186.33.226
 Making an Octagon Barrel 16-06-2015, 11:31 PM 113.186.33.226
 dụng cụ khi cưa?????? 16-06-2015, 11:30 PM 113.186.33.226
 Mua DỤng CỤ 16-06-2015, 11:28 PM 113.186.33.226
 Vấn đề về sức khỏe khi chế rubik ! 16-06-2015, 11:25 PM 113.186.33.226
 Hỏi- Đáp Về Kĩ Thuật 16-06-2015, 11:25 PM 113.186.33.226
 [Puzzlebuilding]-Tổng hợp các loại cube có thể DIY 16-06-2015, 11:22 PM 113.186.33.226
 Edge Only Cube ( VIDEO I SOLVE IT) 10-06-2015, 05:27 PM 66.249.82.225
 Ko onl mấy ngày để làm mấy con này 10-06-2015, 05:26 PM 66.249.82.217
 octargon đầu tay 10-06-2015, 05:25 PM 66.249.82.217
 Rubik Sudoku 10-06-2015, 05:23 PM 66.249.82.225
 Bump mình mới làm đây !!! 10-06-2015, 05:19 PM 66.249.82.217
 Nhận xét giùm em con Fisher 10-06-2015, 05:19 PM 66.249.82.225
 Hexagonal Dipyramid mình mới làm đây 10-06-2015, 05:19 PM 66.249.82.225
 em mới chế một puzzle 10-06-2015, 05:18 PM 66.249.82.209
 rubik manga 10-06-2015, 05:17 PM 66.249.82.217
 cube mới ra lò đây 10-06-2015, 05:16 PM 66.249.82.209
 siamese 2+2.2.2 mình tự chế 10-06-2015, 05:14 PM 66.249.82.209
 em vừa làm xong hai con này 10-06-2015, 05:14 PM 66.249.82.225
 rubik hình bâc thang 10-06-2015, 05:11 PM 66.249.82.209
 Trajber's Octahedron đã hoàn thành 10-06-2015, 05:10 PM 66.249.82.225
 Volcano cube( Rubik hình thang) 10-06-2015, 05:09 PM 66.249.82.217
 Thời kim Hoàng của Haft-truncated 10-06-2015, 05:08 PM 66.249.82.209
 Phiên bản Haft-tun và rubik hình thang _New 10-06-2015, 05:07 PM 66.249.82.225
 Half_trunced đây! 10-06-2015, 05:07 PM 66.249.82.209
 [Đà Nẵng - TQ] Nhận Mod Rubik và dịch vụ đi kèm 17-05-2015, 03:20 PM 113.160.106.99
 Thu giãn chút nào anh em! 17-05-2015, 03:19 PM 113.160.106.99
 KỶ LỤC THẾ GIỚI MỚI RUBIK'S CUBE 3x3 5.25s - COLLI ... 17-05-2015, 03:18 PM 113.160.106.99
 Cứu rubik :( 28-04-2015, 09:54 PM 113.185.7.86
 [WCA] Thông báo về giải CSP Open 2015 28-04-2015, 09:54 PM 113.185.7.86
 Chia sẻ kinh nghiệm F2L+OLL+PLL và các vấn đề li ... 19-04-2015, 05:01 PM 113.185.5.150
 Nên mua Weilong hay Aolong? 19-04-2015, 04:56 PM 113.185.5.150
 Newbie cần tư vấn về rubik 30-03-2015, 06:17 PM 113.185.7.75
 Cần gì để giải Rubik nhanh? 30-03-2015, 06:16 PM 113.185.7.75
 Nên mua rubik nào? 30-03-2015, 06:12 PM 113.185.7.75
 Tổng hợp lại những video hướng dẫn có trong bo ... 27-03-2015, 08:22 PM 113.185.7.52
 helpppppppppp 27-03-2015, 08:18 PM 113.185.7.52
 Cut corner Aolong bị gì vậy?? 27-03-2015, 08:13 PM 113.185.7.52
 (Bad) Giải rubik BLD 23-03-2015, 10:07 PM 113.185.5.218
 [Xin tư vấn chọn mua rubik] 23-03-2015, 10:06 PM 113.185.5.218
 Xếp dùm mình chữ DAN VỚI! 22-03-2015, 05:26 PM 113.185.7.57
 4x4x4 Nakaji edge pairing method 20-03-2015, 09:03 PM 113.185.7.11
 Công thức F2L ? 20-03-2015, 05:21 PM 113.185.7.108
 Speedcuber 20-03-2015, 05:20 PM 113.185.7.108
 Bảo quản cube 19-03-2015, 06:41 PM 113.185.5.138
 Moyu hay Dayan? 18-03-2015, 06:21 PM 113.185.7.145
 Hướng dẫn mình mod rubik 17-03-2015, 06:41 PM 113.185.7.12
 [ga fi tiu] - 3x3x7 Rubenking Axis Cube 12-03-2015, 05:12 PM 113.185.5.113
 Beginer-Rubic 4xxx4 02-12-2014, 09:55 PM 171.255.45.11
 muon giai rubik that nhanh 02-12-2014, 09:53 PM 171.255.45.11
 2 bé khóc khi nghe bố hát :)) 27-11-2014, 07:03 PM 171.255.24.144
 Bị 3 thằng bạn cờ hó nó troll ==! 27-11-2014, 07:02 PM 171.255.24.144
 xoay rubik 11x11 , ai ở đây làm đc vậy chưa :D 22-11-2014, 06:58 PM 27.66.131.228
 Xin phép vietnam cubing club tổ chức giải thi tại ... 22-11-2014, 06:58 PM 27.66.131.228
 Zhanchi và dầu gió 19-11-2014, 09:44 PM 27.66.157.215
 Cách sửa Rubik..!! 19-11-2014, 09:44 PM 27.66.157.215
 Cho xin ý kiến các bro về finger trick 15-11-2014, 07:00 PM 27.66.149.209
 Chọn loại cube phù hợp ??? 15-11-2014, 06:59 PM 27.66.149.209
 Xuống thành tích 13-11-2014, 09:55 PM 171.255.10.236
 cach xoay rubik nhanh hon>>>>>> 13-11-2014, 09:53 PM 171.255.10.236
 Hướng dẫn các bước để hoàn thành 6 mặt rubik 13-11-2014, 09:52 PM 171.255.10.236
 (Thảo luận) Chơi Ivegas săn Iphone 6 mỗi ngày!!! 13-11-2014, 09:50 PM 171.255.10.236
 mất cạnh dayan zhanchi 13-11-2014, 09:46 PM 171.255.10.236
 Cách Mod Rubik Magic 09-11-2014, 06:32 PM 171.255.25.233
 can tìm cuber 06-11-2014, 06:36 PM 27.66.169.216
 core a5 03-11-2014, 06:43 PM 27.67.13.1
 Rubik dây 01-11-2014, 04:48 PM 27.67.21.193
 rubik dễ hay khó 29-10-2014, 05:05 PM 27.67.7.207
 Mấy cụ chỉ dùm con pattern nàng tiên cá của 3x3 :) 27-10-2014, 05:07 PM 27.67.12.55
 Bôi keo 502 ngoài sticker có làm hư cube ko? 25-10-2014, 05:39 PM 27.67.32.225
 Việc bị bung miếng đậy tâm ở Moyu Weilong Sticke ... 21-10-2014, 07:00 PM 27.67.0.99
 thảo luận về vấn dề giải tốc độ rubik 3x3x3 18-10-2014, 04:26 PM 27.66.155.25
 music box 17-10-2014, 05:47 PM 27.66.155.25
 [Bắc Giang ] Cuber làm quen 04-10-2014, 08:17 PM 27.66.145.226
 Lạm dụng mỹ phẩm nhiều gây hại làn da của bạn 02-10-2014, 07:10 PM 27.66.171.140
 speed 3x3 20s 26-09-2014, 06:51 PM 27.66.173.73
 Câu hỏi về Rubik khi học môn triết o_0! 25-09-2014, 05:30 PM 27.66.171.121
 Rubik's mới @@???? 25-09-2014, 05:29 PM 27.66.171.121
 dau đầu 25-09-2014, 05:24 PM 27.66.171.121
 Look ahead 21-09-2014, 04:42 PM 27.66.175.27
 Hỏi về việc vệ sinh rubik? 20-09-2014, 10:01 AM 27.66.174.99
 Mình Hải Dương 20-09-2014, 10:00 AM 27.66.174.99
 finger tricks 20-09-2014, 09:59 AM 27.66.174.99
 Video hướng dẫn look ahead 20-09-2014, 09:55 AM 27.66.174.99
 Về việc chế cạnh cho Guhong v2 18-09-2014, 06:16 PM 27.66.146.194
 Hỏi về các loại cube hiện nay 15-09-2014, 06:04 PM 171.231.138.117
 Cần các ad vào xử lý giúp 15-09-2014, 06:03 PM 171.231.138.117
 lớp học văn thư lưu trữ tại hà nội 094 6868 903 13-09-2014, 04:15 PM 27.66.155.129
 đào tạo cấp chứng chỉ an toàn lao động tốt n ... 13-09-2014, 04:15 PM 27.66.155.129
 nên học nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại đâ ... 13-09-2014, 04:14 PM 27.66.155.129
 học lập trình Android ở đâu tốt 13-09-2014, 04:14 PM 27.66.155.129
 bình chọn dayan 3x3 đc yêu thích nhất 13-09-2014, 04:13 PM 27.66.155.129
 2 cạnh cuối của 5x5x5 13-09-2014, 04:13 PM 27.66.155.129
 Cubing vòng quanh thế giới. 13-09-2014, 04:12 PM 27.66.155.129
 Cross 6 mặt chỉ 2 bước 13-09-2014, 03:52 PM 27.66.155.129
 Aolong hay zhanchi cái nào tốt hơn 13-09-2014, 03:51 PM 27.66.155.129
 Gear Cube ? 13-09-2014, 03:49 PM 27.66.155.129
 Trang web đầy đủ OLL ở đâu? 11-09-2014, 06:39 PM 27.66.168.49
 cho hỏi về decan làm sticker 10-09-2014, 06:35 PM 171.228.14.239
 Muốn trở thành pro??? 10-09-2014, 06:34 PM 171.228.14.239
 Hỏi về mua biến thể 09-09-2014, 06:36 PM 27.66.145.233
 cần giúp giải pyraminx 07-09-2014, 07:54 AM 171.255.41.173
 cần giúp giải pyraminx 07-09-2014, 07:53 AM 171.255.41.173
 Cần mọi người tư vấn 04-09-2014, 07:02 PM 27.66.173.73
 Aolong 2 hay Maru CX3 04-09-2014, 06:23 AM 27.66.173.73
 [ KẾT QUẢ ] HCM Open 2014 31/08/2014 04-09-2014, 06:23 AM 27.66.173.73
 Có ai giông mình thế này không?? 03-09-2014, 06:29 PM 27.66.173.73
 2x2x2 From 3x3x3 03-09-2014, 05:25 PM 27.66.173.73
 Hướng dẫn em up ảnh lên forum với ạ? 02-09-2014, 07:48 PM 171.229.14.90
 Đề nghị giảm số lượng post trong khu vực rao bán 02-09-2014, 07:45 PM 171.229.14.90
 Weisu và Aosu 02-09-2014, 07:45 PM 171.229.14.90
 Puzzles Collection Của Member Rubikvn!!! 31-08-2014, 07:11 AM 171.255.11.95
 Newbie cần hỏi cách giải 3x3x3 nhanh hơn ! 31-08-2014, 07:10 AM 171.255.11.95
 Mọi người đã ai chơi trò này chưa ? 30-08-2014, 05:35 PM 171.255.11.95
 [Bình Định] Điểm danh các mem 30-08-2014, 10:55 AM 171.255.11.95
 Ảnh & Clip tháng 7 29-08-2014, 06:03 PM 171.229.205.98
 [Khảo sát] - PLL for OH 29-08-2014, 06:02 PM 171.229.205.98
 Cho mình hỏi về sticker khi thi 29-08-2014, 06:01 PM 171.229.205.98
 M2/Boomerang - Letter-pair toàn tập 29-08-2014, 06:00 PM 171.229.205.98
 Chỉ em sub nhanh và look tốt f2l 29-08-2014, 06:00 PM 171.229.205.98
 Mod 2x2 từ 3x3 nè mọi người 29-08-2014, 05:58 PM 171.229.205.98
 Help me ! 28-08-2014, 05:57 PM 27.66.151.64
 Vấn đề về core 27-08-2014, 06:27 PM 27.64.219.148
 Hướng dẫn giải rubik theo cách đơn giản 27-08-2014, 06:25 PM 27.64.219.148
 Tổng hợp công thức RLS 26-08-2014, 05:50 PM 27.66.169.211
 hỏi cách chế móc khóa rubik 26-08-2014, 05:48 PM 27.66.169.211
 Rubik Gan III như thế nào? 26-08-2014, 06:26 AM 27.66.169.211
 Thành tích speed 4x4x4 26-08-2014, 06:26 AM 27.66.169.211
 Fangshi II hay Aolong II 25-08-2014, 04:59 PM 27.66.169.121
 Kết Quả Cần Thơ cubing club offline ngày 17/08/2014 25-08-2014, 04:59 PM 27.66.169.121
 Hỏi về zlube và aolong v2 ! 24-08-2014, 09:41 AM 27.66.146.195
 Rubik's cube, pocket cube,Professor's Cube,... Là gì? 22-08-2014, 07:06 PM 27.66.146.195
 Thanh lý cubes, fix nhẹ và tặng quà cho ai xúc cả set 22-08-2014, 07:02 PM 27.66.146.195
 [WCA] - HCM Open 2014 (địa điểm, thời gian) 21-08-2014, 06:52 PM 27.66.153.122
 Hỏi về mod A5 19-08-2014, 06:27 PM 171.231.65.246
 Chia sẻ Clip, Bài hát, Sở thích âm nhạc 18-08-2014, 06:04 PM 171.231.65.246
 Rubik có giúp thông minh thật không? 18-08-2014, 06:02 PM 171.231.65.246
 tham khảo ý kiến về mua cube 3x3x3 18-08-2014, 06:01 PM 171.231.65.246
 WRITING COLLEGE ESSAY: how to win over admission officers. 17-08-2014, 09:01 PM 27.65.67.179
 [Hà Nội] Moyu Aolong v1 17-08-2014, 06:48 PM 27.65.67.179
 [HN] Cần mua 4x4 weisu 17-08-2014, 06:43 PM 27.65.67.179
 Cho em hỏi về việc thi đấu rubik! 17-08-2014, 06:42 PM 27.65.67.179
 Vì một 4rum trong sạch 16-08-2014, 03:27 PM 171.255.17.77
 Đổi lại (hoặc thêm) link dẫn tới các trang tron ... 16-08-2014, 11:34 AM 171.255.5.231
 Hướng dẫn sử dụng diễn đàn 2013 16-08-2014, 11:16 AM 171.255.5.231
 Rubik ao long v2 của em bị sao rồi? 16-08-2014, 11:07 AM 171.255.5.231
 vài câu hỏi về fangshi 15-08-2014, 06:56 PM 171.255.5.231
 Khoe " gà " 14-08-2014, 06:52 PM 171.255.5.231
 Ai tư vấn hộ mình về cái rubik này cái ạ ! 14-08-2014, 06:51 PM 171.255.5.231
 Back to school cùng yola 14-08-2014, 06:50 PM 171.255.5.231
 Tây Du Giáng Ma - GAME Mới Nhất 2014 13-08-2014, 06:54 PM 27.66.144.83
 Shengshou 2x2 trắng 13-08-2014, 06:46 PM 27.66.144.83
 Trung tâm anh ngữ yola 12-08-2014, 06:53 PM 171.255.2.112
 cách luyện last layer 11-08-2014, 06:21 PM 27.64.167.136
 Làm thẻ Thành viên và mở lại Thi đấu Hàng tuần 10-08-2014, 06:12 PM 27.64.68.150
 hướng dẫn giải pyraminx chuẩn mực !!! 10-08-2014, 06:10 PM 27.64.68.150
 Các Bước Giải Rubik theo cách Fridrich 10-08-2014, 06:09 PM 27.64.68.150
 cần hỏi về việc mua rubik 08-08-2014, 08:42 PM 27.66.150.159
 cách dán sticker cho rubik yj lingan (tile) 08-08-2014, 08:41 PM 27.66.150.159
 lâu lâu ko vào 4rum vắng quá, làm cái ảnh cho có ... 08-08-2014, 08:31 PM 171.255.42.93
 Những người đam mê rubik mắc??? 07-08-2014, 06:30 PM 171.255.13.32
 cach giai rubik 7x7 07-08-2014, 06:30 PM 171.255.13.32
 Bead cube 3x3 - 19.25 average of 5 (nghịch tí ấy mà) 07-08-2014, 06:29 PM 171.255.13.32
 [Ryu7] Hexagonal Dipyramid 07-08-2014, 06:29 PM 171.255.13.32
 Thắc Mắc yongjun..!! 07-08-2014, 06:28 PM 171.255.13.32
 Aolong và Aolong v2 khác nhau ở điểm gì? 07-08-2014, 06:27 PM 171.255.13.32
 may anh cho em hỏi cách lube rubik 07-08-2014, 06:27 PM 171.255.13.32
 Giải master morphix? 07-08-2014, 06:26 PM 171.255.13.32
 ý kiến 04-08-2014, 06:06 PM 171.255.2.118
 cube và việc thu nạp đệ tử :D 03-08-2014, 08:42 PM 171.255.14.22
 Cuber là gì? 03-08-2014, 07:32 PM 171.255.14.22
 Rubik made in japan 03-08-2014, 07:31 PM 171.255.14.22
 Ý kiến đóng góp cho forum 02-08-2014, 01:31 PM 171.255.14.22
 Lỗi không cài được java 01-08-2014, 06:59 PM 171.255.5.69
 [HN] Offline chủ nhật 3/8 31-07-2014, 08:10 PM 171.255.5.69
 Cần mọi người giúp..!! 31-07-2014, 07:18 PM 171.255.5.69
 [MY Video] Hướng dẫn X-cross một cách cơ bản nhất! 31-07-2014, 07:18 PM 171.255.5.69
 Cười bá cháy ... 30-07-2014, 06:29 PM 171.255.20.89
 Hướng dẫn giải Axis cube 29-07-2014, 05:03 PM 171.255.20.89
 Đổi mới ban quản trị 29-07-2014, 05:01 PM 171.255.20.89
 Guhong v2 và weilong v2 28-07-2014, 10:25 AM 171.255.20.89
 (Góc Vietsub) Day 3 AUF thoughts 27-07-2014, 07:08 PM 171.255.20.89
 Cho mình hỏi về cách chọn rubik ? 27-07-2014, 07:07 PM 171.255.20.89
 Megaminx 25-07-2014, 08:35 PM 27.66.170.162
 ai biết BLD 7x7 ko ? 24-07-2014, 08:36 PM 27.66.156.116
 Các bác nghe ông này nói về zhanchi này!!! 24-07-2014, 07:35 PM 27.66.156.116
 my example solves 23-07-2014, 06:27 PM 171.255.19.92
 my average of 5 23-07-2014, 06:26 PM 171.255.19.92
 my average of 5 23-07-2014, 06:26 PM 171.255.19.92
 Người giỏi nhất Việt Nam là ai? 23-07-2014, 06:25 PM 171.255.19.92
 shengshu hay f2 23-07-2014, 06:24 PM 171.255.19.92
 Cần giúp đỡ để lắp khung cầu rubik 4*4 bi ... 22-07-2014, 07:12 PM 171.255.46.174
 Hướng dẫn giải BLD theo phương pháp Classic/Old Po ... 22-07-2014, 07:11 PM 171.255.46.174
 Tổng hợp các bài hướng dẫn và thảo luận về BLD 22-07-2014, 07:11 PM 171.255.46.174
 Stickerless và sticker 21-07-2014, 05:25 PM 171.255.11.223
 chi? cho em nên mua loai rubik nao` 21-07-2014, 05:24 PM 171.255.11.223
 Your record? 21-07-2014, 05:23 PM 171.255.11.223
 rubik 30k mod duoc hok 20-07-2014, 08:41 PM 171.255.37.35
 Lube không cần silicon 20-07-2014, 08:27 PM 171.255.37.35
 [poll] thói quen màu sắc cube của bạn như thế nào 20-07-2014, 07:45 PM 171.255.37.35
 mua phone chống ồn 20-07-2014, 07:44 PM 171.255.37.35
 Hỏi về rubik 7x7 20-07-2014, 07:36 PM 171.255.37.35
 Cần mọi người tư vấn 20-07-2014, 05:51 PM 171.255.37.35
 moyu weilong 20-07-2014, 05:50 PM 171.255.37.35
 Tuần lễ Du học Anh Quốc từ 14/07 – 19/07/2014 20-07-2014, 05:46 PM 171.255.37.35
 [Ngoài lề] Rubik dán mặt Lego ! 20-07-2014, 05:42 PM 171.255.37.35
 em ở Bình Dương mua Rubik ở đâu :L 20-07-2014, 05:39 PM 171.255.37.35
 Phong cách làm việc của admin 19-07-2014, 06:42 PM 171.255.43.220
 Hôn súc vật 19-07-2014, 06:41 PM 171.255.43.220
 Có ai chơi Minecraft không !!! 19-07-2014, 06:40 PM 171.255.43.220
 [WCA] Thông báo về giải Hà Nội Open 2014 19-07-2014, 06:30 PM 171.255.43.220
 Cho hỏi về Moyu Weilong 19-07-2014, 06:24 PM 171.255.43.220
 Hanoi open 2014 19-07-2014, 06:21 PM 171.255.43.220
 Các bác giúp mình với !!! 19-07-2014, 08:09 AM 171.255.43.220
 Viết bài hát về rubik, về 4rum rubikvn (right topic) 18-07-2014, 06:12 AM 27.66.171.118
 Về việc mua rubik mới 18-07-2014, 06:11 AM 27.66.171.118
 Up 17-07-2014, 08:33 PM 171.255.47.100
 CÓ AI CÓ LINK FULL BEAST WAR TRÀNORMER KHÔNG 17-07-2014, 08:31 PM 171.255.47.100
 cần link down film , ai có share với 17-07-2014, 08:31 PM 171.255.47.100
 [MF] G-Force 17-07-2014, 08:28 PM 171.255.47.100
 Request part 2 của G-force 17-07-2014, 08:27 PM 171.255.47.100
 [video]Cách vẽ các nhân vật superheroes của Marvel( ... 17-07-2014, 08:26 PM 171.255.47.100
 Cần link download phim Avatar!!!!.... 17-07-2014, 08:25 PM 171.255.47.100
 Hot Hot - Đẹp từng Centimet 17-07-2014, 08:20 PM 171.255.47.100
 [MF] Friday the 13th 2009 DVDRip x264 [400MB] 17-07-2014, 08:19 PM 171.255.47.100
 FarCry - Đột kích 17-07-2014, 08:18 PM 171.255.47.100
 Chữ ký số và hải quan điện tử có liên hệ n ... 17-07-2014, 07:19 PM 171.255.47.100
 làm sticker cho cube chế 17-07-2014, 07:18 PM 171.255.47.100
 Tư vấn giúp e 17-07-2014, 06:15 AM 171.255.47.100
 help me 17-07-2014, 06:14 AM 171.255.47.100
 The complete cube book. 16-07-2014, 05:13 PM 171.255.32.219
 cho em hỏi cách chế bump cube ? 16-07-2014, 05:12 PM 171.255.32.219
 Day 2 1LLL case 15-07-2014, 07:43 PM 27.66.169.110
 Kinh nghiệm cross và công thức 15-07-2014, 07:43 PM 27.66.169.110
 Chuẩn bị tâm lý và sức khoẻ trước kỳ thi nh ... 13-07-2014, 07:35 PM 27.66.150.168
 Mách Nhỏ Những Cách Học Hiệu Quả 13-07-2014, 07:34 PM 27.66.150.168
 Khai trương Rubik Coffee ONE 13-07-2014, 07:31 PM 27.66.150.168
 đang 60 giây học full PLL,.. thì sẽ giảm còn mấy s 13-07-2014, 06:06 PM 27.66.150.168
 Lí do bạn nên choi rubik 13-07-2014, 12:08 PM 27.66.150.168
 Gan III ra lò, hàng nóng!!!!!!!!!!!!!! 13-07-2014, 08:26 AM 27.66.150.168
 Hanoi Open lên VTV6 13-07-2014, 08:26 AM 27.66.150.168
 Giới thiệu và Hướng dẫn sử dụng RubeTimer 13-07-2014, 08:19 AM 27.66.150.168
 Có ai thích rap không? 12-07-2014, 05:24 PM 27.66.150.168
 Bảy viên ngọc rồng full 2013 - Dragon Ball Z : Battle ... 12-07-2014, 04:58 PM 27.66.150.168
 cho em hỏi tên bài nhạc 12-07-2014, 11:45 AM 27.66.150.168
 Justin Bieber bị ném headshot:)) 12-07-2014, 11:43 AM 27.66.150.168
 Hàng hiếm [cần mua] center caps A1 hiu hiu 11-07-2014, 08:56 PM 27.66.173.172
 Thành tích xoay BLD của các bạn 11-07-2014, 07:26 PM 27.66.173.172
 I Surrender 11-07-2014, 05:44 PM 27.66.173.172
 vấn đề core 11-07-2014, 05:24 PM 27.66.173.172
 tỉ lệ ! :D 11-07-2014, 02:00 PM 113.160.106.99
 10 tricks in 10 days Day 1 An easy ZBLL 11-07-2014, 01:57 PM 113.160.106.99
 BLD Roman Room (cách nhớ)Update! 10-07-2014, 08:13 PM 27.66.173.172
 [Update 30-04-12]Cập nhật thông tin nhân sự BQT Rubi ... 10-07-2014, 05:59 PM 27.66.173.172
 Cannes Festival des Jeux 2012 10-07-2014, 05:55 PM 27.66.173.172
 The Fastest Relay Ever! 10-07-2014, 05:52 PM 27.66.173.172
 Những điều chúng ta nên biết & thay đổi 10-07-2014, 05:52 PM 27.66.173.172
 Girl with a funny talent 10-07-2014, 05:51 PM 27.66.173.172
 Happy New Year 10-07-2014, 05:51 PM 27.66.173.172
 Khi khán giả chém gió =)) ............... 10-07-2014, 05:50 PM 27.66.173.172
 Kĩ thuật quay tay... 10-07-2014, 05:49 PM 27.66.173.172
 Xin giới thiệu với bà kon - Sinh Viên Khoa Mỹ Thu ... 10-07-2014, 05:49 PM 27.66.173.172
 [Nhờ vả] Anh em có ai xài Facebook thì giúp mình với 10-07-2014, 05:48 PM 27.66.173.172
 [Stop motion] Một cách quảng bá rubikvn theo phong cá ... 10-07-2014, 05:47 PM 27.66.173.172
 Đọc suy nghĩ của bạn 10-07-2014, 05:46 PM 27.66.173.172
 Mộ Dung Tung Chảo - Full 5 tập 10-07-2014, 05:45 PM 27.66.173.172
 Bí Mật - Luật Hấp Dẫn 10-07-2014, 05:44 PM 27.66.173.172
 Metal Slug in real life 10-07-2014, 05:43 PM 27.66.173.172
 Giúp về cái USB 10-07-2014, 05:40 PM 27.66.173.172
 Pirates00 New Record: 11,91s 10-07-2014, 05:40 PM 27.66.173.172
 Giúp mình cái phần mềm Dowload manager với!!! 10-07-2014, 05:38 PM 27.66.173.172
 Hỏi đáp 09-07-2014, 05:18 PM 27.66.153.197
 Còn gì đen hơn :( Rubik's Cube WR fail by Feliks 09-07-2014, 05:17 PM 27.66.153.197
 Faq. Sơ lược về blindfolded 07-07-2014, 05:40 PM 27.66.148.72
 hướng dẫn M2R2 kết hợp letter pair đầy đủ+chi ... 06-07-2014, 03:13 PM 27.66.159.93
 Tổng hợp lại các bài viết hay. 05-07-2014, 01:02 PM 171.255.6.194
 Cần hỏi về độ bền và time break in của gu ... 04-07-2014, 05:11 PM 171.255.6.194
 thanh hóa nào 02-07-2014, 08:15 PM 171.255.38.203
 Lý do bị ban 01-07-2014, 08:58 PM 171.255.4.118
 silicone cho ss 5x5 28-06-2014, 10:41 AM 27.66.155.88
 học giải thẳng rubik, 7x7 mất bao lâu khó ko ? 28-06-2014, 10:37 AM 27.66.155.88
 4 Ứng dụng chống nghe lén cho điện thoại Android 26-06-2014, 07:06 PM 27.66.155.88
 Về việc lube cho em Dayan Zhanchi Stickerless 26-06-2014, 06:59 PM 27.66.155.88
 8 Mẹo Hay Cho Android Bạn Nên Biết 26-06-2014, 06:56 PM 27.66.155.88
 Prisma Puzzle Timer ! 25-06-2014, 07:21 PM 27.66.149.247
 Bôi trơn :@@@@@@@@@@@ 24-06-2014, 07:50 PM 27.66.153.55
 Ngoài lề một tý 24-06-2014, 07:19 PM 27.66.153.55
 Vote cube 22-06-2014, 12:20 PM 171.255.32.17
 Hướng dẫn đầy đủ cách giải Rubik 4x4x4 đây !!!! 21-06-2014, 11:34 AM 171.255.18.130
 Kho ảnh độc lạ mắt 20-06-2014, 08:46 PM 27.66.152.131
 Megamix 19-06-2014, 07:25 PM 27.66.157.187
 Vấn đề về Silicon 16-06-2014, 07:40 AM 171.255.12.102
 silicone maru và silicone rubik's lube cái nào ngon hơn ? 16-06-2014, 07:30 AM 171.255.13.168
 Lucid dream 16-06-2014, 06:13 AM 171.255.13.168
 [GUIDE] Cách lube rubik một cách hoàn thiện nhất 16-06-2014, 05:59 AM 171.255.13.168
 chia sẻ những trang web hướng dẩn mod rubik 15-06-2014, 12:57 PM 171.255.13.168
 Pop Moyu Aosu 15-06-2014, 12:56 PM 171.255.13.168
 Solve (1) 15-06-2014, 07:06 AM 27.66.169.46
 lube 2x2 14-06-2014, 05:53 PM 171.255.8.50
 Cách tạo stand cube từ Twist !!!! 12-06-2014, 07:29 PM 171.255.18.254
 Hỏi đáp về core 12-06-2014, 07:02 PM 171.255.18.254
 Kinh ngiệm học F2l nhanh 12-06-2014, 06:51 PM 171.255.18.254
 cách ráp cube sau khi vệ sinh 11-06-2014, 06:46 AM 27.66.159.19
 admin ơi. cho hỏi 11-06-2014, 06:46 AM 27.66.159.19
 ý tưởng cho cái time player tự chế !!! 11-06-2014, 06:27 AM 27.66.159.19
 Cần 1 lời khuyên từ các pro 10-06-2014, 07:11 PM 27.66.159.19
 Walkthrough 10-06-2014, 07:07 PM 27.66.159.19
 A5 or Dayan Zhanch i? 10-06-2014, 06:06 AM 27.66.159.19
 Cần tư vấn về rubik và chỗ mua chất lươ ... 08-06-2014, 04:50 PM 27.66.159.19
 Hỏi về silicone 08-06-2014, 04:49 PM 27.66.159.19
 [THÔNG BÁO] Kế hoạch làm áo Rubikvn 07-06-2014, 06:58 PM 171.255.20.0
 Vấn đề về Fangshi v2 07-06-2014, 10:50 AM 171.255.9.219
 Xin công thức partern 5x5 06-06-2014, 05:33 PM 171.255.41.169
 Vấn đề silicone !!!!!!!!!! 06-06-2014, 05:27 PM 171.255.41.169
 xin kinh nghiệm làm cross! 06-06-2014, 05:27 PM 171.255.41.169
 Các bác xem xem có được không? 06-06-2014, 05:27 PM 171.255.41.169
 giúp về rubik 5x5 !!!!!!!!!!!!!!!! 06-06-2014, 05:26 PM 171.255.41.169
 Cứu dayan zhanchi của em với 03-06-2014, 08:58 PM 113.167.124.99
 Vls 03-06-2014, 08:56 PM 113.167.124.99
 Kì nghỉ hè cùng những cách học thú vị 30-05-2014, 05:36 PM 171.255.25.2
 Du hoc singapore - Du học ở đâu với chi phí thấp ... 30-05-2014, 05:33 PM 171.255.25.2
 Đoạn Kết Tây Du Kí 30-05-2014, 05:33 PM 171.255.25.2
 Vấn đề bôi trơn 30-05-2014, 06:24 AM 171.255.25.2
 [HN-cần đổi] fs1laauy YJ Chilong 29-05-2014, 05:55 PM 171.255.25.2
 Công Thức Hoán Vị Góc của Megaminx 29-05-2014, 05:12 PM 171.255.25.2
 Rubik gồm những loại nào ? 27-05-2014, 07:42 PM 27.66.154.227
 Các bác giúp e với!!!! 27-05-2014, 07:07 PM 27.66.154.227
 Ai giúp với ???????!!!!!!!!!!! 26-05-2014, 05:04 PM 171.255.36.47
 hướng dẩn giải tâm 7x7x7 có hình và công thức 26-05-2014, 05:00 PM 171.255.36.47
 [Khảo sát] Loại Rubik bạn đang cần 25-05-2014, 08:08 AM 27.66.132.168
 Cách Học Từ Vựng Tiếng Anh, IELTS, TOEIC, TOEFL Nh ... 24-05-2014, 06:31 AM 27.66.140.103
 lựa chọn cube, lube 23-05-2014, 05:52 PM 171.255.47.189
 Pro giúp với ???!!!!!!!!!! 23-05-2014, 05:52 PM 171.255.47.189
 Giúp gà kô lông này joi !!!!! 23-05-2014, 05:51 PM 171.255.47.189
 Lại cần giúp ạ !!!!!!!!! 23-05-2014, 05:50 PM 171.255.47.189
 [Thắc mắc] Cho hỏi về Moyu 23-05-2014, 05:26 PM 171.255.47.189
 Các giai đoạn để trở thành pro 23-05-2014, 06:21 AM 171.255.47.94
 F2L 4 hướng 22-05-2014, 07:37 PM 27.66.131.147
 Tư vấn giúp em 20-05-2014, 05:07 PM 27.66.131.28
 Ai giúp con gà ko lông này coi 19-05-2014, 11:59 AM 171.255.25.232
 Học F2L hay OLL để sub 30s ? 18-05-2014, 07:01 AM 66.249.80.69
 rubik bị tã 18-05-2014, 06:58 AM 66.249.80.69
 Định nghỉa chế cube 16-05-2014, 06:55 PM 66.249.80.69
 Cách tâp luyên FT của mọi người :)) 16-05-2014, 06:55 PM 66.249.80.69
 Hướng dẫn cách chơi rubik full luôn đây 15-05-2014, 05:43 AM 66.249.80.69
 giải thích giùm mình coll là gì và cách áp dụng ... 14-05-2014, 05:59 PM 66.249.80.69
 Cần lời khuyên rút t.gian 14-05-2014, 05:59 PM 66.249.80.69
 [NgQuangTrung] 9.74 avg5 11-05-2014, 06:19 AM 66.249.80.69
 Mod giúp mình ban bạn rubickmar 10-05-2014, 09:52 AM 66.249.80.69
 rubik 09-05-2014, 08:07 PM 66.249.80.69
 Các mem trong 4rum mình ai làm được thế này k ;)) 09-05-2014, 07:08 PM 66.249.80.69
 [HN] Guhong ver1 elite, Shengshou 4x4, crc 808 08-05-2014, 07:35 PM 66.249.80.69
 Cần giúp về finger tricks OH 08-05-2014, 07:34 PM 66.249.80.69
 hai phong 08-05-2014, 07:32 PM 66.249.80.69
 Có ai nghe nhac tre VN ko ??? 08-05-2014, 07:31 PM 66.249.80.69
 hỏi về guhong v2 05-05-2014, 06:21 PM 66.249.80.69
 Look ahead 04-05-2014, 05:22 PM 66.249.80.69
 [HN-TQ] Lube free sili maru 03-05-2014, 07:28 PM 66.249.80.69
 ai biết xoay 7x7 bld multi ko ? 03-05-2014, 03:28 PM 66.249.80.69
 Coll! 03-05-2014, 10:56 AM 66.249.80.69
 tìm cách tháo láp guhong v2 02-05-2014, 12:34 PM 66.249.80.69
 thông tin về gh v2 ? 02-05-2014, 06:45 AM 66.249.80.69
 Ban gấp giúp em bạn trai này 01-05-2014, 07:27 PM 66.249.80.69
 rubickmar là bạn nào? 01-05-2014, 07:21 PM 66.249.80.69
 Hướng dẫn giải Megaminx 01-05-2014, 08:23 AM 66.249.80.69
 [Video TV] Hướng dẫn giải rubik theo cách cơ bản 01-05-2014, 08:23 AM 66.249.80.69
 Chọn Cube 4x4x4 30-04-2014, 11:47 AM 66.249.80.69
 Hỏi về con cube A5 30-04-2014, 07:00 AM 66.249.80.69
 Bạn dùng rubik nào? 29-04-2014, 06:35 PM 66.249.80.69
 Cho hỏi về cuốn sách các công thức rubik bán ở ... 29-04-2014, 06:27 PM 66.249.80.69
 các bác nghĩ sao về thằng này 28-04-2014, 06:38 PM 66.249.80.69
 chia sẻ kinh nghiệm học công thức 27-04-2014, 10:25 AM 66.249.80.69
 Hướng dẫn solve Crazy 3x3 Plus - Saturn 27-04-2014, 10:22 AM 66.249.80.69
 Hai Dương offline 30-4 27-04-2014, 10:19 AM 66.249.80.69
 cho mình hỏi xíu 25-04-2014, 05:45 PM 66.249.80.69
 Cần mua rubik??? 25-04-2014, 05:44 PM 66.249.80.69
 Moyu Waisu vs Moyu Aosu 24-04-2014, 05:08 PM 66.249.80.69
 công thức tổng quát về hoán vị cube n*n*n 22-04-2014, 06:49 PM 66.249.80.69
 GẤP!!!! Cần mua Rubik 2x2 rẻ giá khoảng 60K 22-04-2014, 06:44 PM 66.249.80.69
 Hãy giới thiệu về mình!!! 22-04-2014, 05:22 PM 66.249.80.69
 Một số solve của Feliks các bạn tham khảo 22-04-2014, 05:21 PM 66.249.80.69
 Cần hướng dẫn PLL ?????? 22-04-2014, 05:21 PM 66.249.80.69
 Hỏi về FT nha 21-04-2014, 06:32 PM 66.249.80.69
 Tuyệt chiêu 21-04-2014, 06:31 PM 66.249.80.69
 Cần hướng dẫn PLL ???? 21-04-2014, 06:30 PM 66.249.80.69
 DianSheng và HeShu 20-04-2014, 04:58 PM 58.187.29.148
 mua rubik 20-04-2014, 04:58 PM 58.187.29.148
 Một vài cubes 20-04-2014, 04:56 PM 58.187.29.148
 hỏi ký hiệu V trong 7x7 20-04-2014, 04:56 PM 58.187.29.148
 Nên chọn mua rubik nào? 20-04-2014, 10:21 AM 66.249.80.69
 Ai đã học xong hướng dẫn theo cách cơ bản thì vào 20-04-2014, 10:17 AM 66.249.80.69
 ai giải dùm mình tình huống của rubik 3x3x3 na ... 19-04-2014, 07:52 PM 66.249.80.69
 [Yau method] Hướng dẫn speed 4x4x4 19-04-2014, 09:34 AM 66.249.80.69
 Rubik 4x4 - 22 công thức nâng cao PLL Parity để speed 19-04-2014, 09:34 AM 66.249.80.69
 Nhập môn BLD solving - Boomerang method 19-04-2014, 09:04 AM 66.249.80.69
 thời gian chuyển rubik!! 18-04-2014, 10:31 PM 66.249.80.69
 Diansheng hay là Rubik's original 18-04-2014, 10:25 PM 66.249.80.69
 mod ss 5x5 18-04-2014, 07:05 PM 66.249.80.69
 Một số thuật ngữ liên quan đến rubik 18-04-2014, 06:56 PM 66.249.80.69
 Thuật ngữ và Kí hiệu liên quan đến rubik 18-04-2014, 06:56 PM 66.249.80.69
 Hướng dẫn giải Rubik Magic 8(ENG+Vi) 17-04-2014, 07:34 PM 66.249.80.69
 Giới thiệu các bước giải của Roux và Lars method 17-04-2014, 07:32 PM 66.249.80.69
 [MY VIDEO]hướng dẫn pp fridrich+finger tricks+lube rubik 17-04-2014, 07:31 PM 66.249.80.69
 Các công thức để speed 2x2x2 17-04-2014, 07:31 PM 66.249.80.69
 Hướng dẫn giải nhanh 2x2x2 17-04-2014, 07:30 PM 66.249.80.69
 Mới tập chơi rubik và tìm đượci đây AE nào qua ... 17-04-2014, 05:33 PM 66.249.80.69
 Rubik 4x4x4 và thắc mắc 17-04-2014, 05:21 PM 66.249.80.69
 Cần giúp về X cross 15-04-2014, 10:09 PM 66.249.80.69
 làm thế nào đạt sub 24? 14-04-2014, 09:45 PM 66.249.80.69
 Tổng hợp các CT nâng cao của Yu, Erik . Và luyện FT. 13-04-2014, 08:29 PM 66.249.80.69
 làm sao để giền rubk 13-04-2014, 04:14 PM 66.249.80.69
 Xoay OH thì nên chọn tay nào???? 13-04-2014, 08:24 AM 66.249.80.69
 Clip hướng dẫn BLD đây 12-04-2014, 07:25 PM 66.249.80.69
 Hướng dẫn Blindsolving 12-04-2014, 07:21 PM 66.249.80.69
 Hướng dẫn giải bịt mắt phương pháp M2/3OP 12-04-2014, 07:21 PM 66.249.80.69
 Freestyle - Phương Pháp xoay bịt mắt tiên tiến 12-04-2014, 07:20 PM 66.249.80.69
 4x4x4 nâng cao 12-04-2014, 10:07 AM 66.249.80.69
 Chỉ số thông minh. 12-04-2014, 10:05 AM 66.249.80.69
 Về Mod Rubik 11-04-2014, 06:44 PM 66.249.80.69
 thời nay và thời xưa thời nào chơi rubik nhiều h ... 09-04-2014, 09:03 PM 66.249.80.69
 Các thắc mắc về rubik 5x5 và bigcube 09-04-2014, 08:55 PM 66.249.80.69
 Giải nhanh 5x5 09-04-2014, 08:54 PM 66.249.80.69
 Rubik - My love! 09-04-2014, 08:18 PM 66.249.80.69
 Cách làm cross tầng dươi đây 08-04-2014, 07:46 PM 66.249.80.69
 Cho hỏi cach làm cross nhanh T_T 08-04-2014, 07:45 PM 66.249.80.69
 Tập tin đầy đủ các hướng dẫn & các điều li ... 08-04-2014, 07:08 PM 66.249.80.69
 Hướng dẫn giải 3x3 bằng FCE Method (Method mình ph ... 08-04-2014, 07:07 PM 66.249.80.69
 cho em biết ưu nhược điểm của bộ đếm thời ... 08-04-2014, 07:06 PM 66.249.80.69
 Quy ước ký hiệu thông dụng 08-04-2014, 06:35 PM 66.249.80.69
 cách tăng look ahead rubik hiệu quả mà ko cần luy ... 08-04-2014, 06:26 PM 66.249.80.69
 Hỏi về Moyu Chilong 06-04-2014, 08:10 PM 66.249.80.69
 [Lâu rồi mới chơi] Cube 3x3 nào hiện giờ good nhất 06-04-2014, 07:02 PM 66.249.80.69
 Dành cho người mới bắt đầu 04-04-2014, 07:08 PM 66.249.80.69
 Puzzle do cuber VN chế tạo lần đầu xuất hiện tr ... 04-04-2014, 07:00 PM 66.249.80.69
 Rubikvn lên kênh 14 [ Tập 3 ] 04-04-2014, 06:59 PM 66.249.80.69
 Các con số đẹp của forum! 04-04-2014, 06:58 PM 66.249.80.69
 Hướng dẫn OH một cách bài bản 04-04-2014, 06:58 PM 66.249.80.69
 hướng dẫn oh 1 cách cực kỳ cặn kẽ 04-04-2014, 06:57 PM 66.249.80.69
 Cube4You ? 04-04-2014, 06:16 PM 66.249.80.69
 Tại sao Ế 04-04-2014, 06:16 PM 66.249.80.69
 Megamix &i 5x5 cục nào khó hơn,hại não hơn ? 04-04-2014, 06:15 PM 66.249.80.69
 Tự dưng nghĩ ra :)) 04-04-2014, 06:14 PM 66.249.80.69
 RUBIK OCEAN : THÔNG BÁO HÀNG THÁNG 3 MỚI VỀ 03-04-2014, 07:07 PM 66.249.80.69
 hình như cube 5x5 khó giải hơn 4x4 01-04-2014, 07:14 PM 66.249.80.69
 Thủ Thuật truy cập vào Facebook bằng Hotspot Shield 01-04-2014, 06:51 PM 66.249.80.69
 can ? xiu cai 01-04-2014, 06:50 PM 66.249.80.69
 Hỏi cách giải 4 góc cuối của rubik 5x5x5 01-04-2014, 06:48 PM 66.249.80.69
 Mua rubik 3x3x3 31-03-2014, 06:44 PM 66.249.80.69
 xin vài công thức 4 cạnh cuối,2 cạnh cuối par ... 30-03-2014, 11:17 AM 66.249.80.69
 [HELP] Rubik Magic 12 bị bung 29-03-2014, 05:32 PM 66.249.80.69
 Giữa Fangshi v2 và Dayan 5 em nên chọn cái nào ?? 29-03-2014, 05:31 PM 66.249.80.69
 Hướng dẫn lắp rubik 4x4x4 yongjun bị bung (pop) kè ... 26-03-2014, 06:16 PM 66.249.80.69
 chọn Rubik 4x4 cho tốc độ 25-03-2014, 06:58 PM 66.249.80.69
 Dayan Zhanchi or Fangshi v2 24-03-2014, 05:36 PM 66.249.80.69
 cube để speedcube 24-03-2014, 05:32 PM 66.249.80.69
 :D dùng Rubik nào cho One Hand 24-03-2014, 05:32 PM 66.249.80.69
 sub 2p30 5x5 (help) 24-03-2014, 05:31 PM 66.249.80.69
 R2 u2 24-03-2014, 05:30 PM 66.249.80.69
 Số 0 và ý nghĩa ẩn. 24-03-2014, 05:29 PM 66.249.80.69
 Hỏi nhỏ về mod rubik 23-03-2014, 07:18 PM 66.249.80.69
 vccrp bị hack 23-03-2014, 07:17 PM 66.249.80.69
 ghost cube 23-03-2014, 12:36 PM 66.249.80.69
 Blindfolded 4x4 phương pháp U2-U2 23-03-2014, 12:22 PM 66.249.80.69
 Mấy vị tiền bối cho biết nha 23-03-2014, 08:33 AM 66.249.80.69
 Tổng hợp các trang bổ ích về Speed 3x3 23-03-2014, 08:31 AM 66.249.80.69
 Dự định mua Rubik 23-03-2014, 08:26 AM 66.249.80.69
 Cross mặt D 22-03-2014, 05:39 PM 66.249.80.69
 Hỏi về việc mua rubik và sub 15s 22-03-2014, 10:16 AM 66.249.80.69
 Trình tự tốt nhất khi học PLL 21-03-2014, 05:50 PM 27.66.146.69
 Kỹ năng văn học cho các sĩ tử 21-03-2014, 05:31 PM 27.66.146.69
 Tổng hợp các WR tính đến nay 21-03-2014, 05:20 PM 27.66.146.69
 Offline ngày CN 23-3-2014 20-03-2014, 07:32 PM 27.66.169.15
 Một em Dayan trắng cũ 20-03-2014, 07:09 PM 27.66.169.15
 Dayan Guhong V2 vs Dayan Zhanchi !!! Ý kiến của bạn :) 19-03-2014, 06:41 AM 27.66.130.116
 tư vấn speed cube 18-03-2014, 06:44 AM 27.66.130.116
 Nên chọn loại rubik nào 18-03-2014, 06:43 AM 27.66.130.116
 Finger trick rubik 18-03-2014, 06:43 AM 27.66.130.116
 Mua ruik 16-03-2014, 05:09 PM 42.114.241.230
 Thegioirubik VERSION 2.0 15-03-2014, 06:25 PM 27.66.168.100
 ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP 3X3 14-03-2014, 07:15 PM 27.66.128.151
 Cách mod Zhanchi elite 14-03-2014, 07:11 PM 27.66.128.151
 vấn đề về ngón tay 13-03-2014, 08:43 PM 27.66.153.23
 [ToànDC] Review dayan Lunhui + So sánh các loại Dayan + ... 11-03-2014, 07:07 PM 27.66.170.24
 [Video Review] Dayan 6 - Panshi 11-03-2014, 07:05 PM 27.66.170.24
 công thức gì?? 11-03-2014, 06:42 PM 27.66.170.24
 Bán square1 và axis cube 10-03-2014, 05:16 PM 27.66.170.24
 Cần tư vấn về vấn đề lựa chọn rubik !!! 10-03-2014, 05:08 PM 27.66.170.24
 Đặt hàng bên thế giới rubik 09-03-2014, 11:07 AM 27.66.173.153
 Rubik's Cube solved in 5.66s again by Feliks Zemdegs 08-03-2014, 06:12 PM 27.66.169.149
 Làm lại từ đầu 07-03-2014, 05:31 PM 27.66.156.131
 mọi người cho em hỏi 04-03-2014, 05:34 PM 27.66.146.144
 Chữ X, O, T, H, V, +, ... (có hơn 30 kiểu) 02-03-2014, 06:10 PM 27.66.161.10
 Cách "LÀM MỚI" rubik !!! ( Chưa chính thức ) 02-03-2014, 09:33 AM 27.66.130.177
 rubik xịn có phải vẫn là rubik tàu (TQ) 02-03-2014, 09:33 AM 27.66.130.177
 sao diễn đàn vắng vẽ thế nhỉ?? 24-02-2014, 05:29 PM 27.66.158.114
 Money Talk(nghe rồi mới thấm) 21-02-2014, 05:27 PM 27.66.172.241
 Rap Việt đây mấy bác 16-02-2014, 10:15 AM 27.66.151.11
 xin công thức chơi một tay (tay phải) 08-02-2014, 05:14 PM 27.66.141.215
 có ai học lớp 8! giúp mình vs 31-01-2014, 10:26 AM 27.66.158.234
 Tâm sự của Newbie 31-01-2014, 10:11 AM 27.66.158.234
 Cube. 28-01-2014, 07:34 AM 27.66.155.120
 Hình ảnh Hà Nội cube day 2014 27-01-2014, 11:54 AM 27.66.140.145
 Số lần giải hoàn thiện rubik 26-01-2014, 07:44 AM 27.66.168.222
 Happy New Yeah 25-01-2014, 06:22 PM 27.66.156.52
 Help 24-01-2014, 05:42 PM 27.66.144.199
 em cần tư vấn! 23-01-2014, 05:08 PM 27.66.144.199
 [WCA] - WCA HCM Cubic Competition 30/03/2014 23-01-2014, 05:08 PM 27.66.144.199
 cho mình xin hỏi cái 19-01-2014, 05:54 PM 27.66.154.94
 Giúp em với !!! (Newbie) 17-01-2014, 09:25 PM 27.66.147.45
 [WCA] - Thông báo về giải Hà Nội Cube Day 2014 17-01-2014, 07:01 PM 27.66.147.45
 sticker cho fisher cube 17-01-2014, 05:31 PM 27.66.147.45
 Audition Mobile, Nhảy nhót cực sung trên Mobile 16-01-2014, 05:02 PM 27.66.134.2
 Mua cube nào ? 15-01-2014, 05:32 PM 27.66.142.71
 hỏi về silicone maru 14-01-2014, 05:16 PM 27.66.163.44
 làm thế nào để cải thiện last layer???? 12-01-2014, 07:02 PM 27.66.159.24
 Tổng hợp các điểm bán rubik trên toàn quốc 09-01-2014, 07:18 PM 27.66.147.88
 [HN-TQ] XT'S RUBIK SHOP~~~SHENGSHOU4 V4~ZHANCHI~MARU ĐÃ VỀ 09-01-2014, 07:11 PM 27.66.147.88
 Hỏi về f2l 4 hướng 09-01-2014, 05:08 PM 27.66.147.88
 Newbie nới chơi ! anh em cho vài ý kiến 09-01-2014, 05:04 PM 27.66.147.88
 Nhiều ngành tỷ lệ 'chọi' bằng... 0 09-01-2014, 05:04 PM 27.66.147.88
 Cần tham khảo chút xíu về 4x4, monh các bạn giúp ... 08-01-2014, 05:11 PM 27.66.170.208
 A5 07-01-2014, 05:22 PM 171.255.6.178
 A5 break 1 tháng(không sili) đã đủ ? 07-01-2014, 05:21 PM 171.255.6.178
 Các điều kiện để sub 30 06-01-2014, 05:15 PM 27.66.159.83
 Lube Cube bằng mỡ bò công nghiệp!! 06-01-2014, 02:38 PM 171.224.150.4
 hỏi về sili d39 04-01-2014, 05:14 PM 27.66.151.164
 double one hand 04-01-2014, 05:13 PM 27.66.151.164
 Zhanchi và sili maru còn 50% :P 04-01-2014, 10:29 AM 27.66.151.164
 CHo hỏi về Jig a loo 02-01-2014, 05:03 PM 27.66.133.88
 Có một vài câu hỏi muốn hỏi anh chị có kinh ng ... 31-12-2013, 11:44 PM 27.66.164.90
 Cross 31-12-2013, 09:18 PM 27.66.164.90
 Xin ae nói rõ F2L 30-12-2013, 05:18 PM 27.66.130.225
 center 5x5x5 28-12-2013, 09:33 PM 27.66.157.192
 Góc Tiếng Nhật 27-12-2013, 06:55 PM 27.66.154.209
 Phương pháp học và luyện thi tiếng Nhật 27-12-2013, 06:55 PM 27.66.154.209
 [ÁoRubikVN] - CÒN DUY NHẤT 1 ÁO NAM SIZE M 27-12-2013, 05:23 PM 27.66.154.209
 Vấn đề về t-part 26-12-2013, 06:13 PM 27.66.142.144
 Center ???Gấp !!! 26-12-2013, 05:58 PM 27.66.142.144
 rubik 2x2 26-12-2013, 11:57 AM 27.66.170.58
 Các loại cube ? 25-12-2013, 05:05 PM 27.66.143.66
 ở vn có ai biết giải Rubik 11x11 không 23-12-2013, 05:34 PM 27.66.128.192
 Lắp type c 4x4 23-12-2013, 05:33 PM 27.66.128.192
 F2l advance 23-12-2013, 05:31 PM 27.66.128.192
 Giup cai thien finger trick 22-12-2013, 10:35 AM 27.66.149.121
 Hỏi về mod zhanchi 22-12-2013, 10:30 AM 27.66.149.121
 Bơi có phải là môn thể thao thư giãn ?? 21-12-2013, 10:15 AM 27.66.149.121
 Bị thương khi chơi rubik 21-12-2013, 10:13 AM 27.66.149.121
 Patterns for 5x5x5 20-12-2013, 05:45 PM 27.66.159.227
 rubik yulong stickerless 20-12-2013, 05:44 PM 27.66.159.227
 Cách lắp ráp rubik 4x4 20-12-2013, 05:43 PM 27.66.159.227
 5x5 20-12-2013, 05:41 PM 27.66.159.227
 Tầng trên 4x 18-12-2013, 05:16 PM 27.66.174.60
 Core và ốc 17-12-2013, 06:03 PM 27.66.174.60
 dayan zhanchi stickerless 17-12-2013, 06:00 PM 27.66.174.60
 Tạo trường hợp khi Scrambe 17-12-2013, 05:58 PM 27.66.174.60
 học xcross hay f2l 4 hướng khi sub 30s 17-12-2013, 05:57 PM 27.66.174.60
 [chjphe0] 3x3x3 single 7.05 :)) chia sẻ góc quay độc :P 15-12-2013, 09:15 PM 27.66.174.60
 Hoán vị cạnh 4x4 15-12-2013, 05:21 PM 27.66.154.129
 Big cube!!!(20x20;100x100;1000x1000)solve! 15-12-2013, 05:13 PM 27.66.154.129
 MGLS và EJF2L là gì? 14-12-2013, 10:05 AM 27.66.162.58
 [Full] Ebook Hướng dẫn giải Rubik 12-12-2013, 05:17 PM 27.66.174.192
 [2013] Grand Theft Auto V - Trở về Los Santos 12-12-2013, 05:09 PM 27.66.174.192
 Hỏi về oll trong 4x4 11-12-2013, 06:31 PM 27.66.141.11
 "Ma nữ" Yu Dương bất ngờ lột xác 10-12-2013, 05:42 PM 27.66.141.11
 Nơi thông báo lỗi của RUBIKVN 2013 09-12-2013, 05:03 PM 27.66.159.2
 Phần mềm stopwatch trong video này tên là gì??? 09-12-2013, 05:02 PM 27.66.159.2
 Hướng dẫn cơ bản nhập môn 4x4x4 dành cho newbie 09-12-2013, 05:02 PM 27.66.159.2
 [thắc mắc] scramble là gì ? 08-12-2013, 06:13 PM 27.66.171.107
 Keo dán khi mod cube 08-12-2013, 06:13 PM 27.66.171.107
 4x4 08-12-2013, 06:12 PM 27.66.171.107
 Pll 08-12-2013, 08:49 AM 27.66.128.251
 Chế rubik 07-12-2013, 05:09 PM 27.66.151.197
 Felik- thánh 06-12-2013, 05:33 PM 27.66.142.180
 [HN] SELL 1 GIÁ 30K !! 05-12-2013, 05:33 PM 27.66.146.9
 Bạn Nghĩa THCS Đống Đa? 05-12-2013, 05:33 PM 27.66.146.9
 [Sưu Tầm] hướng dẫn làm 1x1x1 05-12-2013, 04:08 PM 27.66.146.9
 F2l algs expert 05-12-2013, 04:07 PM 27.66.146.9
 Video hướng dẫn solve 3x3x7 ( Tiếng anh ) 05-12-2013, 04:06 PM 27.66.146.9
 Cách giải trường hợp đặc biệt của void cube 05-12-2013, 04:05 PM 27.66.146.9
 Nghiền cả Rubik's cube 05-12-2013, 04:05 PM 27.66.146.9
 Silicon 05-12-2013, 04:03 PM 27.66.146.9
 Cách mượn đồ hàng xóm 05-12-2013, 03:32 PM 27.66.146.9
 Giấy tờ 03-12-2013, 05:28 PM 27.66.162.246
 Center ??? Gấp !!! 03-12-2013, 06:36 AM 27.65.79.65
 1 rubik 2x2 01-12-2013, 06:44 AM 27.66.136.243
 Vài Tips để speed lên nhanh!!! 30-11-2013, 09:16 PM 27.66.139.126
 Lube 30-11-2013, 09:06 PM 27.66.139.126
 cách cầm rubik 2 tay 30-11-2013, 05:24 PM 27.66.139.126
 1 vài câu hỏi 30-11-2013, 05:17 PM 27.66.139.126
 cho em hỏi cách chế bump cube ? 30-11-2013, 05:00 PM 27.66.139.126
 chỉ mình cách làm rubik tầng 1 với 30-11-2013, 11:24 AM 27.66.145.74
 Cross 30-11-2013, 11:20 AM 27.66.145.74
 Ảnh hài hước trong ngày 29-11-2013, 05:15 PM 27.66.152.116
 Cần hỏi về Chilong 29-11-2013, 05:15 PM 27.66.152.116
 hỏi về fangshi 29-11-2013, 05:10 PM 27.66.152.116
 Giúp fingertricks PLL OLL 28-11-2013, 07:20 PM 27.66.137.231
 Mua rubik. 28-11-2013, 05:43 PM 27.66.148.106
 giúp công thức F2L 28-11-2013, 05:27 PM 27.66.148.106
 Vấn đề khi giải fisher cube 27-11-2013, 05:22 PM 27.66.148.106
 Tip F2L ! 26-11-2013, 06:29 PM 27.66.148.106
 Ai đã dùng Gans Puzzile 3x3 cho e xin ý kiến !!! 26-11-2013, 06:29 PM 27.66.148.106
 Mua Băng Keo ? 25-11-2013, 05:55 PM 27.66.148.227
 Cách chơi rubik 5x5x5 25-11-2013, 05:42 PM 27.66.148.227
 Hội Game Bản Quyền RubikVN 25-11-2013, 06:40 AM 27.66.141.124
 Rubik Yongjun 24-11-2013, 09:53 PM 27.66.141.124
 Speed thì nên mua cube nào? 24-11-2013, 06:53 PM 27.66.141.124
 Cách học nhanh 1 công thức??? 24-11-2013, 03:36 PM 27.66.166.245
 Đà Lạt Open 11/2013 24-11-2013, 03:36 PM 27.66.166.245
 Nên chọn loại rubik nào? 23-11-2013, 06:32 PM 27.66.144.83
 Vài vấn đề cần hỏi về square 1 23-11-2013, 06:31 PM 27.66.144.83
 bài hát về ba 21-11-2013, 06:27 PM 27.66.161.253
 Câu Chuyện Cùng Những Bài Nhạc 21-11-2013, 06:00 PM 27.66.161.253
 công thức xoay nâng cao 4x 20-11-2013, 09:48 PM 27.66.158.86
 vấn đề về mod zhanchi 20-11-2013, 08:34 PM 27.66.158.86
 Cách cắt móng tay tối ưu nhất ! 20-11-2013, 06:12 PM 27.66.158.86
 Hỏi cách chế 3x3x4 20-11-2013, 05:17 PM 27.66.158.86
 Ai ở HN 2 vô đây nào !!! 20-11-2013, 05:16 PM 27.66.158.86
 VẤn đề về ốc 20-11-2013, 05:15 PM 27.66.158.86
 Modify A V-Cube 2 20-11-2013, 12:01 PM 27.66.158.86
 kỷ lục mới 3x3 avg 6.54 theo bạn là ai :D 20-11-2013, 11:45 AM 27.66.158.86
 Có ai sinh năm sau 2000 không? 20-11-2013, 11:43 AM 27.66.158.86
 Hội đón mùa đông! 19-11-2013, 06:04 AM 27.66.155.50
 rubik 4x4x4 có vấn đề 18-11-2013, 09:01 PM 27.66.155.50
 http://buxmob.net/go.php?id=25364 18-11-2013, 07:03 PM 27.66.155.50
 vấn đề zhanchi và ghosthand v1!!! 17-11-2013, 07:26 PM 27.66.140.153
 wed cube 17-11-2013, 02:47 PM 27.66.140.153
 Thế Giới Rubik - For Rubik Players, By Rubik Players 17-11-2013, 02:46 PM 27.66.140.153
 Chỉ em chổ bán bump cube (mirror cube) giá chợ ! 17-11-2013, 02:43 PM 27.66.140.153
 Hỏi về blindfolded ? 17-11-2013, 12:29 PM 27.66.159.247
 [HN] Bán lubix 8cc, dy mega, ss44....... 16-11-2013, 05:36 PM 27.66.159.247
 Zhanchi ngon hơn Fangshi [ý kiến cá nhân] 16-11-2013, 05:28 PM 27.66.159.247
 Newbie !!! 16-11-2013, 10:57 AM 27.66.159.247
 Lựa chọn giải trí nào trên máy tính bảng? 16-11-2013, 10:27 AM 27.66.159.247
 Cách sửa lỗi đăng nhập của forum 15-11-2013, 10:01 PM 27.66.159.247
 Update cubes m/ 15-11-2013, 10:00 PM 27.66.159.247
 cách xoay rubik tầng 3 khi chỉ nhìn 1 mặt 15-11-2013, 09:56 PM 27.66.159.247
 [Ha Noi] Cần đổi gấp combo 3 lấy 1 :D 15-11-2013, 09:48 PM 27.66.159.247
 Breaking Bad - Biến chất - TV Show hay nhất lịch sử 15-11-2013, 08:53 PM 27.66.159.247
 [Hỏi]cách sub 3x3 tốc độ 15-11-2013, 06:39 PM 27.66.135.235
 Nhờ hướng dẫn cách giải cạnh cuối 5x5x5 14-11-2013, 05:42 PM 27.66.149.138
 Cần học thêm nhưng gì 14-11-2013, 05:39 PM 27.66.149.138
 Rubik biến thể 3x3 nào dễ và khó giải nhất? 13-11-2013, 06:37 AM 27.66.138.184
 Tìm người giải đáp phương phát PLL 13-11-2013, 06:36 AM 27.66.138.184
 thắc mắc 2 trường hợp pll 12-11-2013, 06:13 PM 27.66.138.184
 Quay ct rubik cơ bản mà dưới 30s, hay 40s ai làm đ ... 12-11-2013, 06:08 PM 27.66.138.184
 Kích cỡ của cube có ảnh hưởng không ! 11-11-2013, 05:14 PM 27.66.154.255
 Tư vấn mua super square 11-11-2013, 05:13 PM 27.66.154.255
 giúp m sub 1'> vs 11-11-2013, 05:11 PM 27.66.154.255
 sub 30s 11-11-2013, 05:10 PM 27.66.154.255
 cần hướng dẫn 2x2 11-11-2013, 06:19 AM 27.66.154.255
 Fartshi shuangren của Crazybadcuber 11-11-2013, 06:05 AM 27.66.154.255
 Patterns mình thik nhất, mỗi mặt có các dãy màu r ... 10-11-2013, 06:36 PM 27.66.153.134
 Stand cho đt 10-11-2013, 11:52 AM 27.66.137.198
 Cách down phần mềm rubik 09-11-2013, 08:57 PM 42.113.244.182
 ai thích vẽ thì vào đây 09-11-2013, 08:56 PM 42.113.244.182
 Giúp em sửa rubik'Magic 1x8 (bản dẹp ấy) bị bung ... 09-11-2013, 05:21 PM 42.113.244.182
 [HN-TQ] Chúc mừng năm mới 09-11-2013, 11:38 AM 27.66.149.144
 lại vấn đề rubik 08-11-2013, 05:34 PM 27.66.175.4
 Tư vấn mua cube 08-11-2013, 05:30 PM 27.66.175.4
 Boomerang method ? 07-11-2013, 05:14 PM 27.66.130.75
 sức khỏe ! 07-11-2013, 11:48 AM 27.66.135.82
 ZBLL Method 05-11-2013, 06:58 PM 27.66.156.78
 [hgly] Chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn finger trick 05-11-2013, 06:55 PM 27.66.156.78
 Cách chế 3x3 thành 2x2 05-11-2013, 05:36 PM 27.66.156.78
 Bạn có thể tự mình tạo ra tất cả các công th ... 05-11-2013, 05:36 PM 27.66.156.78
 Cùng chia sẻ nào! 05-11-2013, 05:34 PM 27.66.156.78
 Mọi người giúp em cải thiện thành tích với :( 04-11-2013, 06:59 PM 27.66.143.29
 break-in cho zhanchi 04-11-2013, 06:58 PM 27.66.143.29
 [Help] Tìm công thức 4x4 04-11-2013, 06:36 AM 27.66.164.117
 Cập nhật kết quả lên VCCRP các giải đấu gần ... 03-11-2013, 07:08 PM 27.66.162.194
 gunny 03-11-2013, 03:35 PM 27.66.137.151
 phần mềm rubik này down ở đầu thế? 03-11-2013, 10:02 AM 42.113.244.182
 X cross 03-11-2013, 09:45 AM 42.113.244.182
 Tư vấn về quay 3x3 02-11-2013, 05:56 PM 42.113.244.182
 cách làm rubik 7s 02-11-2013, 05:55 PM 42.113.244.182
 Time for sub 20 ! 02-11-2013, 05:54 PM 42.113.244.182
 nên mua rubik nào? 02-11-2013, 05:49 PM 42.113.244.182
 Cách Sub Rubik 30s!!!! 02-11-2013, 05:35 PM 42.113.244.182
 ai ở Sóc trăng biết nơi nào bán rubik hk? 02-11-2013, 10:03 AM 27.66.175.236
 maru silicone cho zhanchi 01-11-2013, 10:18 PM 27.66.141.41
 Cần hỏi về việc break và lube rubik zhanchi!! 01-11-2013, 07:24 PM 27.66.131.77
 Rubik không cần Sili 01-11-2013, 10:58 AM 42.113.245.23
 Công thức tầng 3 master morphix 01-11-2013, 10:43 AM 42.113.245.23
 Những lần bạn không thể chơi Rubik? 30-10-2013, 06:43 AM 27.66.147.128
 break 30-10-2013, 06:34 AM 27.66.147.128
 cách chơi rubik twist 29-10-2013, 05:23 PM 42.113.193.174
 [HCM]- Bán F2 28-10-2013, 05:10 PM 42.113.193.174
 Cần giúp đỡ cài đặt age_2 28-10-2013, 06:16 AM 27.66.166.214
 cách làm trơn rubik 1 cách hiệu quả 27-10-2013, 07:42 PM 42.113.193.174
 finger trick 27-10-2013, 07:33 PM 42.113.193.174
 Cần... 27-10-2013, 07:28 PM 27.66.152.159
 Dùng mỡ bôi trơn sillicone để lube rubik được kh ... 27-10-2013, 11:35 AM 27.66.143.90
 ai chơi rubik ở Tây Ninh thì dô dây 27-10-2013, 10:24 AM 42.113.193.174
 Thắc mắc, góp ý 26-10-2013, 07:56 PM 42.113.193.174
 Bld solve rubik 3x3 5.52s 26-10-2013, 05:22 PM 42.113.193.174
 Chọn lube cho Zanchi 42mm Stickerless 26-10-2013, 05:20 PM 42.113.193.174
 [Hà Nội] Cần mua và bán một số cube 26-10-2013, 11:35 AM 27.66.140.155
 Có ai biết nơi đó 26-10-2013, 10:41 AM 42.113.193.174
 cho hỏi cái này 26-10-2013, 10:28 AM 42.113.193.174
 có tý thac mac 26-10-2013, 10:27 AM 42.113.193.174
 Cần nhận xét 25-10-2013, 07:28 PM 27.66.175.31
 Cần người tìm giúp công thức rubik 3x3x3 khá cũ 25-10-2013, 07:28 PM 27.66.175.31
 Ghost cube 25-10-2013, 07:23 PM 27.66.175.31
 Some Question ??? 24-10-2013, 06:10 PM 27.66.141.87
 Rubik khi tới chiều !!! 24-10-2013, 06:32 AM 42.113.193.174
 Cần tư vấn mua cube để xoay trong lớp 24-10-2013, 06:30 AM 42.113.193.174
 hỏi nên dùng loại rubik nào ? 24-10-2013, 06:29 AM 42.113.193.174
 Các địa chỉ Chuyên bán Rubik 24-10-2013, 06:28 AM 42.113.193.174
 hỏi ý kiến mọi người về 3 cube Fangshi v2 , zhan ... 23-10-2013, 09:23 PM 42.113.193.174
 ai giỏi tiếng anh vào giúp với 23-10-2013, 05:24 PM 42.113.193.174
 Order Rubik từ lightake.com 23-10-2013, 11:59 AM 42.113.193.174
 giải tầng 1 22-10-2013, 06:22 PM 42.113.193.174
 LUBE 3x3x3 22-10-2013, 06:21 PM 42.113.193.174
 Giảm 40%: PVI care Chăm sóc thai sản và Khám chữa ... 22-10-2013, 06:19 PM 42.113.193.174
 Sub 25 chọn cube nào để xuống ? 21-10-2013, 06:20 AM 27.66.135.83
 loại rubik 4x4x4??? 20-10-2013, 07:32 PM 42.113.193.174
 [HCM] TIỀN ÁN WINCUBER 20-10-2013, 07:10 PM 42.113.193.174
 Vấn đề về Rubik Zhanchi và Rubik Ghosthand .Help!!!! 20-10-2013, 07:04 PM 42.113.193.174
 Mùa đông 20-10-2013, 07:01 PM 42.113.193.174
 rubik lập phương lạ................ 20-10-2013, 06:59 PM 42.113.193.174
 Cho hỏi 20-10-2013, 06:58 PM 42.113.193.174
 [Miền Tây] men nào miền Tây zô làm wen ! :D 20-10-2013, 05:32 PM 171.225.53.175
 cho hỏi phát 20-10-2013, 05:28 PM 171.225.53.175
 Cần web học F2l + OLL+PLL 20-10-2013, 05:17 PM 171.225.53.175
 [dylan_46] 4x4x4 dodecahedron 20-10-2013, 07:44 AM 27.66.148.137
 [Toàn quốc] Cần mua một em V-cube 2x2 20-10-2013, 07:32 AM 27.66.157.235
 bạn cần gì để sub 20s? 20-10-2013, 07:31 AM 27.66.157.235
 [Kira]Avg of 5: 12.07 19-10-2013, 10:17 AM 42.113.193.174
 Thông tin: Ngày hội Giáo dục Vương quốc Anh 2013 19-10-2013, 06:33 AM 42.113.193.174
 Cách làm rubik 2x2x1 và 1x2x3 đơn giản. 18-10-2013, 09:21 PM 42.113.193.174
 [babyboy] Hex Prism 2 [Update sticker] 18-10-2013, 09:19 PM 42.113.193.174
 LUBE 3x3 CUBE 18-10-2013, 09:17 PM 42.113.193.174
 Trải nghiệm trước khi chết... 18-10-2013, 05:25 PM 27.66.141.241
 Cần người mod giùm v-cube 6 18-10-2013, 05:24 PM 27.66.141.241
 Mod từ rubik diansheng 17-10-2013, 09:45 PM 42.113.193.174
 [tien_trung] Hướng dẫn giải Rubik's Magic một cách ... 17-10-2013, 08:49 PM 42.113.193.174
 Hướng dẫn ráp DIY, canh chỉnh và xịt silicone. 17-10-2013, 08:37 PM 42.113.193.174
 ..... 17-10-2013, 08:34 PM 42.113.193.174
 Hướng dẫn giải 2x2x2 (theo Guimond) 17-10-2013, 08:31 PM 42.113.193.174
 Hỏi chút về Zhanchi 5 Dyan 17-10-2013, 08:11 PM 42.113.193.174
 Speed pyraminx 16-10-2013, 05:22 PM 27.66.151.118
 Tuổi tác có ảnh hưởng tới thành tích của bạn? 16-10-2013, 05:21 PM 27.66.151.118
 Kinh nghiệm sử dụng zhanchi và silicone 15-10-2013, 09:02 PM 27.66.143.60
 Cách hết run khi đang xoay rubik? 15-10-2013, 05:45 PM 42.113.248.53
 Love.me - Collin Raye 15-10-2013, 05:34 PM 42.113.248.53
 Add Friend Facebook RubikVN !!! 14-10-2013, 06:10 PM 42.114.32.48
 chỉ với 14-10-2013, 06:40 AM 42.114.32.48
 Làm trơn rubik bằng ruột bút chì 14-10-2013, 06:37 AM 42.114.32.48
 Ghosthand v2 13-10-2013, 07:25 PM 42.114.32.48
 Share các loại window chế+bản quyền 13-10-2013, 07:21 PM 42.114.32.48
 Thắc mắc vấn đề về Zhanchi 13-10-2013, 07:19 PM 42.114.32.48
 [HN]- cần bán cube và twist 13-10-2013, 07:19 PM 42.114.32.48
 Tài liệu môn Toán lớp 8 13-10-2013, 07:17 PM 42.114.32.48
 Method 8355 , 1 algs to slove cube 13-10-2013, 07:12 PM 42.114.32.48
 Bản viết tay hướng dẫn giải rubik năm 1986( đ ... 13-10-2013, 05:43 PM 42.114.32.48
 ai học rubik trên mạng bằng video vào đấy 13-10-2013, 05:16 PM 42.114.32.48
 Tham khảo ý kiến m.người tý 13-10-2013, 05:05 PM 42.114.32.48
 [HCM] Help Mình Với Các Bro 13-10-2013, 12:28 PM 27.66.128.148
 cube siêu khủng Overlap 2x2x23 [sưu tầm] 13-10-2013, 08:30 AM 42.114.32.48
 Các Quá Trình Làm Cube Của TonyFisher 13-10-2013, 08:27 AM 42.114.32.48
 cần giúp về phần lõi 3x3x5 fully functional 13-10-2013, 08:25 AM 42.114.32.48
 Tổng hợp Rubik (Sticker Mod) [sưu tầm] UPDATE 2011 13-10-2013, 08:22 AM 42.114.32.48
 Dylan_46 Iscosaminx 13-10-2013, 08:22 AM 42.114.32.48
 Serie KxMxNs fully function .... 13-10-2013, 08:19 AM 42.114.32.48
 Edge-only & Simple Overlapping cube 13-10-2013, 08:18 AM 42.114.32.48
 Fisher - Cube chế đầu tay. 13-10-2013, 08:17 AM 42.114.32.48
 Octagon đầu tay 13-10-2013, 08:16 AM 42.114.32.48
 [ga fi tiu] - Professor Triangular Prism - Update video 13-10-2013, 08:13 AM 42.114.32.48
 Mấy cube đầu tay của em 13-10-2013, 08:13 AM 42.114.32.48
 [dylan_46] icosaminx 13-10-2013, 08:09 AM 42.114.32.48
 trám????? 13-10-2013, 08:08 AM 42.114.32.48
 Nguyên liệu trám cube mới, mọi người thử nhé 13-10-2013, 08:08 AM 42.114.32.48
 cube đầu tay của mem mới đây 13-10-2013, 08:07 AM 42.114.32.48
 [babyboy] Diamond cube complete!!! 13-10-2013, 08:05 AM 42.114.32.48
 [HCM-HN-TQ] Mod Rubik Chào mừng WCA 2012 m/ 13-10-2013, 08:02 AM 42.114.32.48
 [babyboy] windmill 12-10-2013, 08:05 PM 42.114.32.48
 [dylan_46] update windmill đã sticker 12-10-2013, 08:03 PM 42.114.32.48
 Master Hexagonal Prism II 12-10-2013, 08:02 PM 42.114.32.48
 [Gino] Hexagonal Prism 2 - Cube thứ 2 [Update Video] 12-10-2013, 08:02 PM 42.114.32.48
 Mọi người vào xem con "Cross Cube" mới ra lò lè 12-10-2013, 08:01 PM 42.114.32.48
 Siamese cube giữa Square 1 và 3x3 12-10-2013, 08:01 PM 42.114.32.48
 [Freeman] 3x3x3xMatrix 12-10-2013, 08:00 PM 42.114.32.48
 My puzzles 12-10-2013, 08:00 PM 42.114.32.48
 [newrubikcube] Master Hexagonal Prism II (cube thứ 3 trờ ... 12-10-2013, 07:58 PM 42.114.32.48
 [[Mc]Queen] axis đầu tay (update sticker) 12-10-2013, 07:56 PM 42.114.32.48
 [dylan_46] black mini icosahedron 12-10-2013, 07:54 PM 42.114.32.48
 [dylan_46] triang-1(square triangular prism) 12-10-2013, 07:53 PM 42.114.32.48
 [Freeman] Half-Wave Cube 12-10-2013, 07:50 PM 42.114.32.48
 [Freeman] 3x3x1 12-10-2013, 07:48 PM 42.114.32.48
 Về việc mod cube :) 12-10-2013, 07:46 PM 42.114.32.48
 [kaka_bs]Master rhombic dodecahedron 12-10-2013, 07:45 PM 42.114.32.48
 [kaka_bs]Hexagonal Prism 2 12-10-2013, 07:42 PM 42.114.32.48
 [dylan_46] tony fisher's icosahedron( icosahedron skewb) ( ... 12-10-2013, 07:41 PM 42.114.32.48
 [Gino] Hexagonal - Cube đầu tay [Update Video] 12-10-2013, 07:40 PM 42.114.32.48
 Mua ghost cube 12-10-2013, 07:40 PM 42.114.32.48
 Các bác giúp về sơn rubik!!!!??? 12-10-2013, 07:38 PM 42.114.32.48
 chế tạo rubik 3x3x3 12-10-2013, 07:33 PM 42.114.32.48
 Bump cube mới ra lò !!!!! 12-10-2013, 07:31 PM 42.114.32.48
 [dylan_46] icosa - 4 12-10-2013, 07:29 PM 42.114.32.48
 Cho tui xin cái hình 2x2x2 12-10-2013, 07:28 PM 42.114.32.48
 2 puzzles mới :D 12-10-2013, 07:28 PM 42.114.32.48
 câu chuyện về cuber mới tập chơi OH và những l ... 12-10-2013, 05:37 PM 42.114.32.48
 Chai silicone D39 prostaff sài có ngon ko ak 12-10-2013, 06:01 AM 27.66.132.255
 rubik nào là xịn nhất hiện nay 11-10-2013, 07:35 PM 27.66.132.255
 Góc Tin Học 11-10-2013, 06:42 PM 27.66.154.47
 Cách giải rubik siamese 11-10-2013, 06:01 AM 27.66.173.123
 3x3x3 Siamese Cube 10-10-2013, 06:26 PM 42.114.32.48
 Ghost cube 10-10-2013, 06:18 PM 42.114.32.48
 mod quạt cho modem ;)) 10-10-2013, 05:39 PM 42.114.32.48
 mô hình tĩnh 10-10-2013, 05:37 PM 42.114.32.48
 Hỏ về PLL attack ? 09-10-2013, 05:48 PM 42.114.32.48
 Vật liệu chế cube 09-10-2013, 05:30 PM 42.114.32.48
 Máy giải rubik 08-10-2013, 05:40 PM 42.114.32.48
 [HN-TQ] cần bán Fangshi v2 07-10-2013, 06:07 PM 42.114.32.48
 solve rubikk 3x3x3 BLD 06-10-2013, 09:57 PM 42.114.32.48
 Hỏi về vấn đề dùng sili zlube cho rubik 06-10-2013, 06:54 PM 42.114.32.48
 2 x 2 x 2 "Funs Puzzle" 方 是 (Fangshi) 06-10-2013, 07:12 AM 42.114.32.48
 Làm thế nào để rubik đc mềm ra ¿¿¿ 06-10-2013, 07:09 AM 42.114.32.48
 Em Post Bài Bên Mua Bán Không Được !!! 06-10-2013, 07:05 AM 42.114.32.48
 Cách làm hình mặt cười trên rubik 6x6x6 và 1 số ... 06-10-2013, 07:04 AM 42.114.32.48
 Cho em hỏi về cách chế cube đẹp? 06-10-2013, 07:01 AM 27.66.167.28
 Tháng 10 2013 06-10-2013, 06:59 AM 27.66.167.28
 [tq] cần mua rubik 6x6x6 v-cube 05-10-2013, 04:38 PM 42.114.88.180
 Muốn học hỏi về Ghost Cube [pm pro mod cube] 05-10-2013, 10:06 AM 27.66.142.167
 [Advance] Nhận biết PLL từ 2 hướng 05-10-2013, 06:27 AM 42.114.88.180
 sub 20 với 20 phương pháp khác nhau 05-10-2013, 06:26 AM 42.114.88.180
 Giới thiệu Boomerang method - Phương pháp giải BLD ... 05-10-2013, 06:25 AM 42.114.88.180
 [TQ] Thanh lí all rubik nghỉ chơi!!! 04-10-2013, 05:28 PM 42.114.88.180
 Bán Vcube 7 ngon ngọt nhé ^^ 04-10-2013, 05:27 PM 42.114.88.180
 ĐẤU GIÁ RUBIK 7x7x7 (25/8/12) 04-10-2013, 05:26 PM 42.114.88.180
 [HCM]-Cần mua V-cube 6 đen hoặc SS 6 đen 04-10-2013, 05:24 PM 42.114.88.180
 Vào năm học, thanh lý cube, tạm nghỉ Cubing 04-10-2013, 05:24 PM 42.114.88.180
 Cần mua gấp sili crc 808! 04-10-2013, 05:24 PM 42.114.88.180
 HCM - Thanh lý V-Cube 7 + JY 6x6 + 5x5 Maru + Megaminx MF8 ... 04-10-2013, 05:23 PM 42.114.88.180
 [ĐÀ NẴNG] BÁN V7 & GH 04-10-2013, 05:23 PM 42.114.88.180
 Hỏi về rubick 5x5x5 04-10-2013, 06:04 AM 27.66.174.45
 hỏi về công thức rubik cần pro giải thích 03-10-2013, 09:38 PM 27.66.174.45
 Cube bị lỏng .... 03-10-2013, 09:35 PM 27.66.174.45
 [HCM-TQ] 3x3 ghost cube hoặc golden fisher 03-10-2013, 05:13 PM 42.114.88.180
 [Trò Chơi] Đuổi hình bắt chữ 03-10-2013, 05:03 PM 42.114.88.180
 Tuyển tập các phim DVDRip và HDRip [MF] 03-10-2013, 05:02 PM 42.114.88.180
 video hướng dẫn làm Axis cube 02-10-2013, 06:04 PM 27.66.173.2
 pattern 7x7 mới làm 01-10-2013, 06:15 AM 42.113.248.134
 F2L 4 hướng 30-09-2013, 05:40 PM 27.66.128.239
 Rubik's cube: 6.89 average of 12 - Feliks Zemdegs 30-09-2013, 05:24 PM 42.113.248.134
 *Felik 5x5 world record average: 56.87 30-09-2013, 05:22 PM 42.113.248.134
 Pattern rubik axis 29-09-2013, 08:43 PM 42.114.33.66
 Mem nữ đâu hết rồi ???????? 29-09-2013, 05:56 PM 27.66.134.69
 hỏi về shop bán rubik tại HN 29-09-2013, 05:55 PM 27.66.134.69
 Hoi ve cach dung silicon maru. 29-09-2013, 04:31 PM 27.66.167.57
 Cho em hỏi có thể chế từ 3x3 sang 2x2 không ạ ? 29-09-2013, 02:35 PM 27.66.133.145
 (nghiemanhtuan) AO5 29.79 29-09-2013, 02:27 PM 27.66.133.145
 (hoangtrung1999)AO5 14.1 29-09-2013, 07:58 AM 42.114.88.251
 Giải Pyraminx đơn giản! 28-09-2013, 08:08 PM 27.66.175.176
 Hỏi cách dán stickers cho cube gà mua ở chợ ????? 28-09-2013, 08:04 PM 27.66.175.176
 A5 dùng silicon nào để lube? 28-09-2013, 07:49 PM 27.66.175.176
 khắc phục thế nào hạn chế tốc độ do bị v ... 28-09-2013, 05:38 PM 42.114.88.251
 Nội quy box Hội quán rubikvn 27-09-2013, 05:59 PM 42.113.245.118
 [Quảng Ninh] kết quả off ngày 14//7/2013 27-09-2013, 05:38 PM 42.113.245.118
 [ HÀ TĨNH - VINH ] VÀo giao lưu nào 27-09-2013, 05:37 PM 42.113.245.118
 girl cubing club(GCC) 27-09-2013, 06:35 AM 27.66.151.244
 Ý kiến về các level trong 4rum 27-09-2013, 06:29 AM 27.66.151.244
 Các bạn ơi cho mình hỏi I và I' là j vậy 26-09-2013, 09:46 PM 42.114.234.175
 [Danh sách]Các nick bị ban sb, lí do và thời hạn ... 26-09-2013, 06:54 AM 27.66.155.145
 fangshi vs zhanchi :) 25-09-2013, 06:39 PM 27.66.158.68
 Hỏi đáp về speed timer 25-09-2013, 06:33 PM 27.66.158.68
 Thành tích của các bạn 25-09-2013, 06:03 PM 58.187.213.73
 RUBIK trên haivl 25-09-2013, 06:00 PM 58.187.213.73
 Những điều cần biết về FMC!!!! 25-09-2013, 06:22 AM 27.66.130.144
 Rubik Axis 25-09-2013, 06:21 AM 27.66.130.144
 Cube sub 20 25-09-2013, 06:20 AM 27.66.130.144
 Hỏi về cửa hàng VinaRubik? 23-09-2013, 06:26 PM 27.66.142.135
 Tin mới nhất trong tuần! Hãy cùng tui nghĩ ngơi n ... 23-09-2013, 06:24 PM 27.66.142.135
 [Bực mình, sợ hãi] Bị viết bản kiểm điểm v ... 23-09-2013, 06:23 PM 27.66.142.135
 hứng dẫn em mod rubik 23-09-2013, 06:31 AM 42.113.198.151
 [Đà Nẵng] Bán zhanchi, ss4,5 22-09-2013, 05:57 PM 27.66.162.118
 Cần mua DAYAN ZHANCHI màu đen (HCM,Thủ đức) 22-09-2013, 05:56 PM 27.66.162.118
 Cross Look 22-09-2013, 05:43 PM 27.66.162.118
 pattern 5x5 22-09-2013, 09:54 AM 42.113.198.151
 Giới thiệu Tiến's method - phương pháp mình mới ... 22-09-2013, 09:20 AM 42.113.198.151
 hỏi về chất lượng dien sheng 21-09-2013, 10:17 PM 42.113.198.151
 Cuber LTV 21-09-2013, 10:16 PM 42.113.198.151
 Công thức oll chữ X 21-09-2013, 10:03 PM 42.113.198.151
 [review] dayan 6 - panshi 20-09-2013, 09:38 PM 42.114.66.100
 thông tin mới nhất về v-cube3 20-09-2013, 09:36 PM 42.114.66.100
 Dayan 6 và Dayan mini 20-09-2013, 09:35 PM 42.114.66.100
 Em mới nhập môn, mấy cuber pro cho em ý kiến nha! :D 20-09-2013, 09:35 PM 42.114.66.100
 Elite shop - ĐỢT KHUYẾN MÃI CHƯA TỪNG CÓ LỚN NH ... 20-09-2013, 07:34 PM 42.114.66.100
 Zhanchi :D 20-09-2013, 07:31 PM 42.114.66.100
 Dayan Zhanchi Vs Lingyun V2 20-09-2013, 07:31 PM 42.114.66.100
 Có ai đã qua Nhật mua rubik chưa ? 20-09-2013, 07:29 PM 42.114.66.100
 [HCM-TQ] ORI DIY + fangshi shuangreng + vcube7 20-09-2013, 07:28 PM 42.114.66.100
 Silicone cho Fangshi ShuangRen 20-09-2013, 07:26 PM 42.114.66.100
 Vcube Vs hàng tàu :D 20-09-2013, 07:25 PM 42.114.66.100
 Dayan Panshi & Fangshi shuang ren 20-09-2013, 07:22 PM 42.114.66.100
 Nên chọn A5 hay Moyu?? 20-09-2013, 07:18 PM 42.114.66.100
 Marcin Kowalczyk - Poland's Got Talent (final) 19-09-2013, 09:31 PM 42.113.245.243
 [WR] Maskow: MBLD 32/32 19-09-2013, 05:09 PM 42.113.245.243
 Cross 19-09-2013, 05:07 PM 42.113.245.243
 Look ahead 19-09-2013, 05:07 PM 42.113.245.243
 Cần hướng dẫn rubik windmill 17-09-2013, 07:13 PM 42.114.208.159
 [HP] Vô báo danh nhé 17-09-2013, 06:48 AM 27.66.164.130
 Cách đưa video từ youtube lên forum 17-09-2013, 06:33 AM 27.66.164.130
 [HCM-TQ] 4x4 dayan mf8 ver3 và rubik's cube 5x5 16-09-2013, 09:41 PM 42.114.25.190
 Feliks - 5x5 Rubik's Cube world record: 50.50 seconds 16-09-2013, 09:37 PM 42.114.25.190
 Rubik on TV & Film 16-09-2013, 05:38 PM 58.187.212.96
 v-cube5 mod anh review 16-09-2013, 05:38 PM 58.187.212.96
 [Littleboy1998] 4x4 average of 5 : 51.29 16-09-2013, 05:26 PM 58.187.212.96
 [SưU TẦM]Rubik's cube patterns(for all cube)!!! 15-09-2013, 10:28 PM 42.114.27.14
 NEW* 6mm World's Smallest Rubik's Cube 15-09-2013, 10:26 PM 42.114.27.14
 [Sưu tầm] một số quảng cáo mượn rubik ;)) 15-09-2013, 10:24 PM 42.114.27.14
 Type C5 WitYou Review 15-09-2013, 10:22 PM 42.114.27.14
 [crazybadcuber] Dayan Panshi Update (MUCH BETTER) 15-09-2013, 10:20 PM 42.114.27.14
 Cái rubik gì đây 15-09-2013, 10:19 PM 42.114.27.14
 MoYu HuanYing Unboxing 15-09-2013, 10:17 PM 42.114.27.14
 Bịt mắt giải 95/100 cube 15-09-2013, 10:16 PM 42.114.27.14
 MoYu WeiLong 15-09-2013, 10:14 PM 42.114.27.14
 Video mình mới làm - Overcome yourself. (mong mọi ngư ... 15-09-2013, 10:13 PM 42.114.27.14
 [Crazybadcuber] Moyu Weilong Review 15-09-2013, 10:11 PM 42.114.27.14
 Tháng 9 2013 15-09-2013, 10:06 PM 42.114.27.14
 Hn..mua lubix.. 15-09-2013, 10:06 PM 42.114.27.14
 Hỏi về CALCubetimer 15-09-2013, 10:05 PM 42.114.27.14
 Góc Toán Học ! 15-09-2013, 10:04 PM 42.114.27.14
 (Video)Cân Bằng Giữa Cubing Và Việc Học. 15-09-2013, 06:55 PM 27.66.173.13
 í kiến của mem girl 15-09-2013, 10:06 AM 27.66.161.13
 Ý KIẾN VỀ SHOP SMARTKIDS 15-09-2013, 08:14 AM 27.66.155.216
 x cross 15-09-2013, 08:14 AM 27.66.155.216
 hỏi về việc mua 3x3 15-09-2013, 08:07 AM 27.66.155.216
 Quy luật của rubik 3x3 (By Ryan Heise) 14-09-2013, 07:05 PM 27.66.162.34
 Bài toán rất thực tế. Dán lại sticker :)>- 14-09-2013, 07:02 PM 27.66.162.34
 Pha chế sili ( nghịch dại) 14-09-2013, 06:50 PM 27.66.162.34
 có nên luyện speed =f2 no silicone 14-09-2013, 06:47 PM 27.66.162.34
 Giải Quyết Nhanh 3x3...!Tần cuối Bỏ qua ..OLL..PLL ... 14-09-2013, 06:45 PM 27.66.162.34
 cross 3x3 14-09-2013, 06:45 PM 27.66.162.34
 Cách học 21 th pll đơn giản nhất vs cách nhận biết 14-09-2013, 06:44 PM 27.66.162.34
 [BLACKLIST] - Nơi report các member buôn bán rubik lừa ... 14-09-2013, 06:36 PM 27.66.162.34
 rubik 360 14-09-2013, 05:52 PM 42.113.247.252
 Download game android Emross War - miễn phí 14-09-2013, 05:49 PM 42.113.247.252
 F2L Beginer 13-09-2013, 07:24 PM 27.66.133.10
 [hn] cần bán.. 13-09-2013, 07:23 PM 27.66.133.10
 Làm gì để tăng speed cho F2L?? 13-09-2013, 07:18 PM 27.66.133.10
 [HN]offline chủ nhật 22/9 13-09-2013, 07:06 PM 27.66.133.10
 Fangshi Shuang Ren review 12-09-2013, 09:12 PM 27.66.140.232
 Các thắc mắc và tổng hợp kinh nghiệm về Rubik' ... 12-09-2013, 09:06 PM 27.66.140.232
 MoYu Weilong(Một phiên bản lấy ý tưởng từ pansh ... 12-09-2013, 05:55 PM 42.113.247.252
 Roux method: 7.37 avg 12 - Alexander Lau 12-09-2013, 05:50 PM 42.113.247.252
 4x4 Shengshou 11-09-2013, 05:33 PM 27.66.142.250
 Làm Cross hai mặt đối??? 11-09-2013, 06:35 AM 27.66.129.38
 7x7 world record average: 2:52.09 - Feliks Zemdegs 11-09-2013, 06:35 AM 27.66.129.38
 cuber đà nẵng 11-09-2013, 06:35 AM 27.66.129.38
 [HN]- Cần mua type c hoặc dayan 2x2 11-09-2013, 06:34 AM 27.66.129.38
 Địa điểm bán các loại rubik hãng yongjun ở ... 11-09-2013, 06:32 AM 27.66.129.38
 [HN] Cần bán 2 biến thể cube hàng MF8 10-09-2013, 06:05 PM 27.66.129.38
 Hỏi về thành tích 09-09-2013, 07:15 PM 27.66.134.92
 PLL chữ Z 08-09-2013, 05:47 PM 27.66.171.15
 CLS .. ELS...Định Hướng F2l ...để kết thúc là OLL 08-09-2013, 01:04 PM 42.114.32.86
 Hỏi về nới lỏng Zhanchi? 08-09-2013, 12:29 PM 27.66.149.35
 Chia sẻ kinh nghiệm Speed Solving ( CROSS ) 08-09-2013, 12:28 PM 27.66.149.35
 Cho em hỏi? Giải 4 hướng là như thế nào? 08-09-2013, 12:27 PM 27.66.149.35
 Ac dạy e pp Fridrick vowsi ạ. Tks ac nhiều lắm 08-09-2013, 11:39 AM 27.66.129.230
 Hứng lên quay, sub dc 35s rồi ha ha 07-09-2013, 08:47 PM 27.66.173.135
 [Hà Nội] Offline 8/9 chào năm học mới :v :v 07-09-2013, 08:44 PM 27.66.173.135
 Hướng dẫn đầy đủ tất cả các trường hợp ... 07-09-2013, 06:14 PM 42.114.32.86
 Thông báo cho các mod và smod 07-09-2013, 06:13 PM 42.114.32.86
 Hàng tháng 1 mới về: 20 Zhanchi, 20 LingYun 2, 20 Guho ... 07-09-2013, 06:10 PM 42.114.32.86
 Hình ảnh và cấu trúc các loại Chinese DIY type A 07-09-2013, 04:06 PM 27.66.132.162
 So Sánh Các Loại Cube 07-09-2013, 11:11 AM 27.66.136.16
 nên lập 2pic hướng dẫn 6x6 và 7x7 07-09-2013, 11:04 AM 27.66.136.16
 Rubik A2 nên hay là không nên?? 07-09-2013, 11:03 AM 27.66.136.16
 Thông báo về việc nâng cấp diễn đàn 07-09-2013, 10:50 AM 27.66.136.16
 M.n cho em hỏi rubik nào tốt nhất giá từ 150k<& ... 06-09-2013, 06:48 PM 27.66.128.165
 [TQ] shengshou 6x6 floridan mod 06-09-2013, 06:47 PM 27.66.128.165
 Moyu, Fangsi hay Zhanchi???? 06-09-2013, 06:46 PM 27.66.128.165
 Pattern chế đây,nhờ các bác chỉ bảo giúp 06-09-2013, 06:34 PM 27.66.128.165
 MEM MỚI VÀ NHỮNG CÂU HỎI NAN GIẢI!! 05-09-2013, 06:01 PM 42.113.244.223
 Cảm ơn diễn đàn :D 05-09-2013, 06:00 PM 42.113.244.223
 thành viên lạ, quảng cáo sai box 05-09-2013, 05:59 PM 42.113.244.223
 Ý kiến về cách làm việc của BQT 05-09-2013, 05:56 PM 42.113.244.223
 Cách nhớ BLD có hiệu quả 05-09-2013, 05:07 PM 42.113.244.223
 PLL ký hiệu 05-09-2013, 05:06 PM 42.113.244.223
 cầm rubik magic 05-09-2013, 05:04 PM 42.113.244.223
 Cao thủ rubik giành học bổng top 30 đại học Mỹ 05-09-2013, 06:40 AM 27.66.165.96
 Ốc!? 05-09-2013, 06:36 AM 27.66.165.96
 Fangshi 2x2 (very good) 04-09-2013, 05:26 PM 27.66.169.59
 [HN] Hoặc ĐỔI bump cube 04-09-2013, 05:25 PM 27.66.169.59
 mua dayan zhanchi 03-09-2013, 05:52 PM 42.113.193.241
 Đăng ký mua áo clb Rubikvn. 03-09-2013, 05:44 PM 27.66.169.169
 forum RUBIKVN đã lên VTC news (thay cho VNexpress) ^^ 03-09-2013, 05:11 PM 42.113.193.241
 HCM cần mua A1 hay con nào tập FT dc 03-09-2013, 06:40 AM 27.66.155.111
 hướng dẫn giải megaminx nâng cao! 02-09-2013, 08:39 PM 27.66.133.245
 [video] F2L 4 Hướng 02-09-2013, 08:35 PM 27.66.133.245
 Hướng dẫn các finger trick cơ bản và nâng cao 02-09-2013, 08:32 PM 27.66.133.245
 Chào mừng các bạn đến với RubikVN ! 02-09-2013, 08:29 PM 27.66.133.245
 Các tính năng của RubikVN 02-09-2013, 08:28 PM 27.66.133.245
 [HCM] cần bán 2 e dayan !!!!(có hình) 02-09-2013, 08:22 PM 27.66.133.245
 [TQ] - Cần mua Shengshou 6x6, 7x7 và 2x2 02-09-2013, 08:07 PM 42.113.193.241
 panshi hay zhanchi 02-09-2013, 08:06 PM 42.113.193.241
 RubikVN lên Kênh 14 [Tập 2] 01-09-2013, 03:30 PM 1.55.166.49
 Video RubikVN trên VTV6 full 2 phần 01-09-2013, 03:29 PM 1.55.166.49
 ZZ Method :) for 3x3 01-09-2013, 03:27 PM 1.55.166.49
 Cách chơi fisher cube (chỉ dành cho mem đã bík chơi ... 01-09-2013, 03:24 PM 1.55.166.49
 hd giải 2x2 theo otrega method 01-09-2013, 03:24 PM 1.55.166.49
 vệ sinh cube theo cách của mình 01-09-2013, 03:21 PM 1.55.166.49
 Hướng dẫn tạo logo trên rubik 01-09-2013, 03:19 PM 1.55.166.49
 Cách bôi trơn rubik 8k --> 30k và các loại rubik khác 01-09-2013, 03:13 PM 1.55.166.49
 ultilmate cube solve 01-09-2013, 03:04 PM 27.66.156.88
 Thắc mắc về Rubik A2 01-09-2013, 03:02 PM 27.66.156.88
 Zhanchi có vấn đề 01-09-2013, 03:00 PM 27.66.156.88
 Cục rubik lạ 01-09-2013, 02:59 PM 27.66.156.88
 hỏi về trường hợp cross? 01-09-2013, 02:58 PM 27.66.156.88
 Mấy anh ơi giúp em với !!!! 01-09-2013, 02:57 PM 27.66.156.88
 giúp e chút 01-09-2013, 02:55 PM 27.66.156.88
 v cube 7x7 mod 01-09-2013, 02:52 PM 27.66.156.88
 rubik can giup 01-09-2013, 02:49 PM 27.66.156.88
 Hỏi về sticker 01-09-2013, 02:46 PM 27.66.156.88
 Sử dụng silicon và lubix đúng cách? 01-09-2013, 02:45 PM 27.66.156.88
 Rubik mình mới mua lạ quá, ai giúp mình giải nhé ... 01-09-2013, 02:44 PM 27.66.156.88
 màu của zhanchi stickerless 01-09-2013, 02:41 PM 27.66.156.88
 hỏi về cách chống pop cho zhanchi 01-09-2013, 02:38 PM 27.66.156.88
 Cho mình xin hướng dẫn 2 trường hợp cạnh cuối ... 01-09-2013, 02:38 PM 27.66.156.88
 Cho em hỏi đây là loại rubik của hãng gì ??? 01-09-2013, 02:37 PM 27.66.156.88
 làm thế nào để cho guhong v1 ngon hơn 01-09-2013, 02:36 PM 27.66.156.88
 cách mod v5? 01-09-2013, 02:35 PM 27.66.156.88
 (hoangtrung1999)AO5 01-09-2013, 12:23 PM 27.66.148.100
 Viết bài giới thiệu về RubikVN 01-09-2013, 12:22 PM 27.66.148.100
 Review V-Cubes 01-09-2013, 12:20 PM 27.66.148.100
 Nhìn jì trong 15s đầu tiên???? 01-09-2013, 12:19 PM 27.66.148.100
 Tạm biệt Admin! 01-09-2013, 12:16 PM 27.66.148.100
 Megaminx_huong dan_tieng viet 01-09-2013, 12:11 PM 27.66.148.100
 Logo Rubikvn & Vistik 01-09-2013, 12:11 PM 27.66.148.100
 Mátyás Kuti đã gian lận như thế nào? 01-09-2013, 12:04 PM 27.66.148.100
 buổi phỏng vấn với nhà thiết kế A VI (tra ... 01-09-2013, 12:03 PM 27.66.148.100
 HOT!!! Haiyan đã bị đình chỉ thi đấu vì .... :O 01-09-2013, 12:00 PM 27.66.148.100
 Tại sao thấy hầu hết con trai chơi rubik nhỉ? 01-09-2013, 11:58 AM 27.66.148.100
 Thành lập Câu lạc bộ Rubik tại trường 01-09-2013, 11:56 AM 27.66.148.100
 Ý nghĩa của rubik 01-09-2013, 11:53 AM 27.66.148.100
 Một cuber có nên để móng tay????? 01-09-2013, 11:50 AM 27.66.148.100
 [Vấn đề]Speed vào mùa đông 01-09-2013, 11:48 AM 27.66.148.100
 mọi người bảo quản cube như thế nào nà ? 01-09-2013, 11:45 AM 27.66.148.100
 Cảnh báo các mem mua bán rubik 01-09-2013, 11:44 AM 27.66.148.100
 Lừa đảo - vấn nạn lớn của RubikVN 01-09-2013, 11:42 AM 27.66.148.100
 Những bí ẩn đằng sau khối RUBIK ( kênh 14 ) 01-09-2013, 08:59 AM 27.66.174.194
 Đặc điểm của 1 cuber tiềm năng 01-09-2013, 08:58 AM 27.66.174.194
 Cube 17x17x17 01-09-2013, 08:57 AM 27.66.174.194
 Rubik nặng 50 tấn 01-09-2013, 08:55 AM 27.66.174.194
 17x17x17 đã có bán với giá "hấp dẫn" 01-09-2013, 08:50 AM 42.114.48.233
 bộ lịch rubik độc đáo 01-09-2013, 08:49 AM 42.114.48.233
 [Near] Rubik's DIY bị pop khi sử dụng sili :( 01-09-2013, 08:46 AM 42.114.48.233
 tìm cube speed tốt 01-09-2013, 08:44 AM 42.114.48.233
 tay trái hay tay phải thuận lợi tập OH 3x3 01-09-2013, 08:42 AM 42.114.48.233
 Mod nào được yêu thích nhất forum ;)) 01-09-2013, 08:42 AM 42.114.48.233
 cho hỏi Vua Quyền ở HP hả 01-09-2013, 08:41 AM 42.114.48.233
 Mod nào được yêu thích nhất forum ;)) (updated) 01-09-2013, 08:39 AM 42.114.48.233
 tâm sự của newbie 01-09-2013, 08:36 AM 42.114.48.233
 [HN] Xin lại cube 01-09-2013, 08:34 AM 42.114.48.233
 [bài hát hay]Rubik Việt Nam NEVER DIE!!!!! 01-09-2013, 08:22 AM 42.114.48.233
 tình trạng cube khi bị ăn mòn ra sao 01-09-2013, 08:19 AM 42.114.48.233
 ý kiến về bức tường rubik vn !!! 01-09-2013, 08:17 AM 42.114.48.233
 Thèm quá !!!! 01-09-2013, 08:13 AM 42.114.48.233
 thăm dò chút 01-09-2013, 08:11 AM 42.114.48.233
 [Hỏi] việc đặt đồng hồ vào clip 01-09-2013, 08:09 AM 42.114.48.233
 Cho ý kiến bầu chọn giữa C4 và zhanchi 01-09-2013, 08:07 AM 42.114.48.233
 Review shengshou 5x5"world record mod" 01-09-2013, 08:05 AM 42.114.48.233
 làm sao để có ft đẹp mắt 01-09-2013, 08:04 AM 42.114.48.233
 ai cho em cái trang hướng dẫn mod elite với 01-09-2013, 08:03 AM 42.114.48.233
 ai zup' mình với 01-09-2013, 08:02 AM 42.114.48.233
 Các loại rubik!!! 01-09-2013, 08:00 AM 42.114.48.233
 How to Tension / Retension a DaYan Cube (cyoubx' way) 01-09-2013, 07:58 AM 42.114.48.233
 không được chơi rubik :((:((:(( 01-09-2013, 07:54 AM 42.114.48.233
 Loại cube nào ổn nhất khi không có sili? 01-09-2013, 07:51 AM 42.114.48.233
 Sao con zhanchi của mình ko đc nhanh?? 01-09-2013, 07:49 AM 42.114.48.233
 Lubix cho ra mắt Lubix Zhanchi Elite ! 01-09-2013, 07:44 AM 42.114.48.233
 Ai giúp giải mã cái ct này với 01-09-2013, 07:42 AM 42.114.48.233
 Vào giải đáp vấn đề này giúp mình với !!! 01-09-2013, 07:39 AM 42.114.48.233
 :68: rubik giá rẻ mà k biết tốt k pa kon xem dùm 01-09-2013, 07:38 AM 42.114.48.233
 Dayan 2x2 Unboxing 01-09-2013, 07:37 AM 42.114.48.233
 Cảm nhận về dòng Dayan sau khi tháo T-part 01-09-2013, 07:13 AM 42.114.48.233
 Cần hướng dẫn BLD 01-09-2013, 07:03 AM 42.114.48.233
 Rubik magic 01-09-2013, 07:01 AM 42.114.48.233
 [hỏi] tại sao hãng Rubik's ở Việt Nam gọi là DIY? 01-09-2013, 06:58 AM 42.114.48.233
 thu nghiem rubik 3x3x3 trung quoc da lube 01-09-2013, 06:57 AM 42.114.48.233
 Đánh giá các dòng của dayan.... 31-08-2013, 09:02 PM 27.66.165.222
 Cho hỏi về rubik DIY 31-08-2013, 08:54 PM 42.114.48.233
 Cho e hỏi 1 số cái 31-08-2013, 08:51 PM 42.114.48.233
 Cần giúp về t-part cho guhong 31-08-2013, 08:48 PM 42.114.48.233
 Cho em hỏi về độ trơn ? 31-08-2013, 08:45 PM 42.114.48.233
 Lột sticker 31-08-2013, 08:41 PM 42.114.48.233
 Cho tui hỏi 1 số câu. 31-08-2013, 05:49 PM 42.114.48.233
 [ĐÃ GIẢI QUYẾT]Cần sự giúp đỡ !! 31-08-2013, 05:41 PM 42.114.48.233
 tiếng lò xo khi xoay rubik 31-08-2013, 05:39 PM 42.114.48.233
 [ĐÃ GIẢI QUYẾT]Cho mình hỏi cube này tên gì ? 31-08-2013, 05:38 PM 42.114.48.233
 Z-lube cho ZC? 31-08-2013, 05:35 PM 42.114.48.233
 [HELP] Rubik kẹt trong máy giặt ??? 31-08-2013, 05:33 PM 42.114.48.233
 e muốn hoir về MOD... 31-08-2013, 05:32 PM 42.114.48.233
 Bước cuối mastermorphinx ??? 31-08-2013, 05:30 PM 42.114.48.233
 Tư vấn mua rubik cho e cái 31-08-2013, 05:28 PM 42.114.48.233
 [ĐÃ GIẢI QUYẾT]Có nên lấy keo dán mấy cái nắ ... 31-08-2013, 05:26 PM 42.114.48.233
 Cần giup đỡ 31-08-2013, 05:23 PM 42.114.48.233
 Người mới ( Mua rubik nào để chơi đây ) 31-08-2013, 05:20 PM 42.114.48.233
 Xin đánh giá F III (F3) 31-08-2013, 05:19 PM 42.114.48.233
 cần tư vấn cube luyện ft. (- a3n a5) 31-08-2013, 05:17 PM 42.114.48.233
 dùng gì để bôi trơn khi ko có sili 31-08-2013, 05:15 PM 42.114.48.233
 Tương Lai cho Rubik? 31-08-2013, 05:11 PM 42.114.48.233
 Nơi Hỏi-Đáp về phần cứng! 31-08-2013, 05:08 PM 42.114.48.233
 Có cách nào chế tạo silicone dạng lỏng thành sil ... 31-08-2013, 10:07 AM 42.114.48.233
 Phát hiện khá thú vị về cube 3x3 31-08-2013, 10:06 AM 42.114.48.233
 Quá trình Break in 31-08-2013, 10:03 AM 42.114.48.233
 cách giải rubik 6x6x6 31-08-2013, 10:03 AM 42.114.48.233
 hỏi ngu ae mấy câu về em Rubiks DIY V2 31-08-2013, 10:01 AM 42.114.48.233
 cube tốt 31-08-2013, 09:59 AM 42.114.48.233
 Cần đánh giá C5 ??? 31-08-2013, 09:57 AM 42.114.48.233
 Về cấu tạo của Rubik 30-08-2013, 08:32 PM 42.114.48.233
 Cách chỉnh ZhanChi DIY 30-08-2013, 08:24 PM 42.114.48.233
 New mem xyn hỏi .. 30-08-2013, 06:59 PM 42.114.48.233
 [HN] Chia sẻ địa điểm mua 3x3 để sưu tập 30-08-2013, 06:57 PM 42.114.48.233
 Nên chọn V Cube or Shengshou ??? 30-08-2013, 06:54 PM 42.114.48.233
 mod gh2 30-08-2013, 06:52 PM 42.114.48.233
 mem mới câu hỏi mới !!! 30-08-2013, 05:42 PM 42.114.48.233
 Có thể mod rubik ở đâu ?? 30-08-2013, 05:42 PM 42.114.48.233
 cho tui hỏi 29-08-2013, 06:09 PM 42.114.48.233
 xin video hướng dẫn 7x7x7 29-08-2013, 06:07 PM 42.114.48.233
 help me !! ai biết xoay gigaminx vào help mình cái ... 29-08-2013, 06:05 PM 42.114.48.233
 [ĐÃ GIẢI QUYẾT]Mua hàng từ hknowstore !!! 29-08-2013, 06:03 PM 42.114.48.233
 xin hướng dẫn rubik helicopter 29-08-2013, 06:02 PM 42.114.48.233
 Sticker và thắc mắc. 29-08-2013, 06:00 PM 42.114.48.233
 cần chỉ giáo 29-08-2013, 05:59 PM 42.114.48.233
 Thăc mắc về sticker dayan??? 29-08-2013, 05:58 PM 42.114.48.233
 [Cần Tư vấn] Dayan Zhanchi vs dayan guhong 29-08-2013, 05:57 PM 42.114.48.233
 Cách lube Guhong 2 ??? 29-08-2013, 05:55 PM 42.114.48.233
 Hỏi về các thủ thuật hay mẹo chơi Rubik 29-08-2013, 05:52 PM 42.114.48.233
 cho e hỏi cái hướng dẫn tiếng việt 1 color pillo ... 29-08-2013, 05:51 PM 42.114.48.233
 Chọn rubik 29-08-2013, 05:49 PM 42.114.48.233
 Anh leokey ơi 29-08-2013, 05:48 PM 42.114.48.233
 cho em hỏi có aj 29-08-2013, 05:46 PM 42.114.48.233
 [Hỏi]Lựa chọn rubik để tập FT 29-08-2013, 05:43 PM 42.114.48.233
 Hỏi về F2 bị ì? 29-08-2013, 05:40 PM 42.114.48.233
 cho em hỏi tí về f2 29-08-2013, 05:34 PM 42.114.48.233
 chỉ dẫn cách phân biệt rubik 29-08-2013, 05:32 PM 42.114.48.233
 Giá ship 29-08-2013, 05:31 PM 42.114.48.233
 cho eh hỏi vs 29-08-2013, 05:29 PM 42.114.48.233
 nên chọn rubik ???? 29-08-2013, 05:27 PM 42.114.48.233
 Nên mua Guhong hay Zhanchi 29-08-2013, 05:25 PM 42.114.48.233
 alo alo helppppppppppp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 28-08-2013, 06:20 PM 42.114.48.233
 Về dòng Dayan 28-08-2013, 06:11 PM 42.114.48.233
 Giúp mình rubik 3-3 28-08-2013, 06:11 PM 42.114.48.233
 Chọn rubik 28-08-2013, 06:08 PM 42.114.48.233
 Rubik mới mua 28-08-2013, 06:07 PM 42.114.48.233
 Rubiks 28-08-2013, 06:06 PM 42.114.48.233
 vuaquyen92 giúp em vs . 28-08-2013, 06:05 PM 42.114.48.233
 [Help] Con rubik của em còn cứu vãng được không ??? 28-08-2013, 06:04 PM 42.114.48.233
 ((HELP)) order LUBIX 28-08-2013, 06:03 PM 42.114.48.233
 con gà như mình xin mạng phép hỏi các pro đây và ... 28-08-2013, 06:02 PM 42.114.48.233
 Về Shenshou !!! 28-08-2013, 06:00 PM 42.114.48.233
 Các bác cho e hỏi nên mua Dayan ZC hay Guhong v2 z???? 28-08-2013, 05:57 PM 42.114.48.233
 How to Find Out there about the Right Trading Devices 28-08-2013, 05:53 PM 42.114.48.233
 [HCM-TQ] Cần bán Rubik's 360 28-08-2013, 05:53 PM 42.114.48.233
 thắc măc về rên, ốc của zc stickerless 27-08-2013, 06:05 PM 42.114.48.233
 AAAA Cho em hỏi T part là cái gì ak???????? 27-08-2013, 06:03 PM 42.114.48.233
 [TPHCM]Tư vấn cho newbie về 3x3 27-08-2013, 06:01 PM 42.114.48.233
 Hướng dẫn giải 2x2x2 bằng tiếng Việt 27-08-2013, 06:00 PM 42.114.48.233
 Giữa Fangshi và Dayan 5 thì em nên chịn cái nào ạ 27-08-2013, 05:56 PM 42.114.48.233
 Vấn đề về Blindfolded 3x3x3 27-08-2013, 05:52 PM 42.114.48.233
 Vãi cả Zhanchi !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 27-08-2013, 05:50 PM 42.114.48.233
 Cách tính Average (5 or 12)??????? 27-08-2013, 05:50 PM 42.114.48.233
 Một số thắc măc của mình về những CT rub ... 27-08-2013, 05:49 PM 42.114.48.233
 Wft rubik 3x3x3 26-08-2013, 06:05 PM 27.66.159.85
 [HCM-TQ] Cần bán cube cực ngon 26-08-2013, 06:05 PM 27.66.159.85
 Những Cuber có Finger Trick đẹp top thế giới 25-08-2013, 05:26 PM 42.114.48.233
 List Questions ??? 25-08-2013, 04:59 PM 42.114.48.233
 2 Quetions 25-08-2013, 04:58 PM 42.114.48.233
 Đổi tâm rubik 25-08-2013, 09:13 AM 27.66.150.252
 Thành tích cubing DianShen 25-08-2013, 09:12 AM 27.66.150.252
 Kinh nghiệm khi học công thức 25-08-2013, 09:03 AM 27.66.150.252
 Một số câu hỏi ngớ ngẩn cần được giải đ ... 25-08-2013, 09:01 AM 27.66.150.252
 ( Thành viên mới cần anh em giúp đỡ ) Mua rubik 2nd 25-08-2013, 08:58 AM 27.66.150.252
 Vấn đề rubik DIY v2 25-08-2013, 08:57 AM 27.66.150.252
 phương pháp giải 3x3x3 củ feliks là gì vậy ? 25-08-2013, 08:55 AM 27.66.150.252
 1 số thắc mắc mong được giải đáp 25-08-2013, 08:55 AM 27.66.150.252
 Xin mọi người lời khuyên ạ! 25-08-2013, 08:49 AM 27.66.150.252
 Hòi về đánh giá Vcube 3 25-08-2013, 08:45 AM 27.66.150.252
 Rubik dùng chay có được không? 25-08-2013, 08:43 AM 27.66.150.252
 Hướng dẫn mod rubik zhanchi 25-08-2013, 08:41 AM 27.66.150.252
 Cần tư vấn, mua rubik 25-08-2013, 08:39 AM 27.66.150.252
 Help về rubik tàu !!! 25-08-2013, 08:37 AM 27.66.150.252
 Offline cuối hè 25/8 25-08-2013, 08:31 AM 27.66.150.252
 Số ct bạn nhớ có tỉ lệ với thành tích ... 25-08-2013, 08:30 AM 27.66.150.252
 Zhanchi????? 24-08-2013, 09:31 PM 27.66.173.83
 Hỏi về zhanchi 24-08-2013, 09:30 PM 27.66.173.83
 Fangshi hay DAYAN ZHANCHI 24-08-2013, 09:24 PM 27.66.173.83
 Các thắc mắc và tổng hợp kinh nghiệm về Rubik' ... 24-08-2013, 09:17 PM 27.66.173.83
 Có phải sub <20s thì F2l không được dừng lại??? 24-08-2013, 05:12 PM 27.66.139.196
 Hình ảnh Hà Nội Open 2013 23-08-2013, 07:52 PM 27.66.151.56
 [Hải Phòng] có bác nào học trường THPT Lê Quý ... 22-08-2013, 04:52 PM 27.66.157.2
 Sub dưới 15s 22-08-2013, 04:37 PM 27.66.157.2
 Xin hỏi về nguyên liệu Mod 2x2 từ 3x3 22-08-2013, 04:36 PM 27.66.157.2
 [WCA] HCM Open 2013 (Thông tin hướng dẫn, địa đi ... 22-08-2013, 06:54 AM 27.66.172.177
 fisher đã lên sticker^^ hớ hớ 22-08-2013, 06:42 AM 27.66.172.177
 Cuber Việt Nam giỏi?? 21-08-2013, 07:51 AM 27.66.158.163
 Trường hợp của Rubik 2x2 21-08-2013, 07:46 AM 27.66.158.163
 [Từ Liêm-Hà Nội] Cần mua a5 cũ đây!!! 21-08-2013, 07:24 AM 27.66.158.163
 Thắc mắc về phần set-up. 19-08-2013, 05:15 PM 27.66.162.49
 Lúc nào nên học Color Neutral? 19-08-2013, 05:12 PM 27.66.162.49
 [Quảng Ninh] Kết quả offline ngày 14-2-2013 18-08-2013, 04:50 PM 27.66.173.32
 stickerless 5x5 18-08-2013, 04:41 PM 27.66.173.32
 Hỏi về CRC 808 18-08-2013, 04:38 PM 27.66.173.32
 beatbox vui không tả được (hình như ông này quen ... 18-08-2013, 02:41 PM 27.66.173.32
 Con trai mà ko thích bóng đá có sao ko? 18-08-2013, 10:36 AM 27.66.130.235
 Phát động cuộc thi sáng tạo logo cho rubik. 18-08-2013, 10:34 AM 27.66.130.235
 Khoe góc PC của bạn ! 18-08-2013, 10:31 AM 27.66.130.235
 Chán nản khi phải sống ở Việt Nam...!!!!! 18-08-2013, 10:28 AM 27.66.130.235
 Tay to trong RubikVN =p~ 18-08-2013, 10:28 AM 27.66.130.235
 Tư vấn mua rubik(ở BR-VT chủ yếu ở Bà Rịa !) 18-08-2013, 10:24 AM 27.66.130.235
 1 số step để sup 10s 18-08-2013, 07:31 AM 27.66.170.208
 mod guhong 18-08-2013, 07:29 AM 27.66.170.208
 Help Rubik rơi vào cát 16-08-2013, 10:29 AM 27.66.130.38
 Vấn đề về xịt silicone crc808 đúng cách 16-08-2013, 10:02 AM 27.66.130.38
 Hỏi về chọn mua rubik 16-08-2013, 09:58 AM 27.66.130.38
 mấy pro cho e hỏi chút ạ 16-08-2013, 09:57 AM 27.66.130.38
 Hỏi: Cách phát tối đa ưu điểm của Zhanchi 16-08-2013, 09:52 AM 27.66.130.38
 hộp đựng 3x3 size chuẩn 16-08-2013, 09:50 AM 27.66.130.38
 [Review] Điểm tổng hợp cho các loại 3x3x3 16-08-2013, 09:30 AM 27.66.130.38
 [Review] Type A Cubes in Vietnam! 16-08-2013, 09:27 AM 27.66.130.38
 Khái niệm chính xác về break !!! 16-08-2013, 09:06 AM 27.66.130.38
 Hướng dẫn lắp Magic (Restring) 16-08-2013, 09:03 AM 27.66.130.38
 Hướng dẫn về phần cứng 16-08-2013, 08:51 AM 27.66.130.38
 cần tư vấn mua megaminx? 16-08-2013, 08:47 AM 27.66.130.38
 hỏi thêm về metronome 16-08-2013, 08:36 AM 27.66.130.38
 Ký hiệu ??? 16-08-2013, 08:10 AM 27.66.130.38
 cube lệch layer 13-08-2013, 05:33 PM 27.66.142.9
 5x5x5 Professor Rhombic Dodecahedron 13-08-2013, 10:09 AM 27.66.173.94
 [dylan_46] square axis 13-08-2013, 10:08 AM 27.66.173.94
 [heomoi] hex-slice cube ;)) (tạm đặt vậy vì chưa th ... 13-08-2013, 09:03 AM 27.66.173.94
 Mini Cube Axis 13-08-2013, 08:49 AM 27.66.173.94
 Lại Axis, lúc nào cũng Axis 13-08-2013, 08:49 AM 27.66.173.94
 [Mới nghĩ ra] Cách trám mới trong mod cuber 13-08-2013, 08:23 AM 27.66.173.94
 3x3x3 Sticker Mod hàng độc mà hơi bị ...... 13-08-2013, 08:20 AM 27.66.173.94
 Dành cho những bạn thích mod 13-08-2013, 08:16 AM 27.66.173.94
 oh my !!!!! cube siêu nhỏ của Tony 13-08-2013, 08:09 AM 27.66.173.94
 Muốn hỏi ý kiến các pro mod cube 13-08-2013, 08:05 AM 27.66.173.94
 [Tutorial]-Những vật liệu cơ bản tối cần thiế ... 13-08-2013, 08:01 AM 27.66.173.94
 Hỏi cách làm edge only cube 13-08-2013, 07:59 AM 27.66.173.94
 hỏi cách làm dodecahedron 13-08-2013, 07:56 AM 27.66.173.94
 King snake Handmade 13-08-2013, 07:54 AM 27.66.173.94
 giới thiệu web mới tìm đc khá hay 13-08-2013, 07:54 AM 27.66.173.94
 [vịtconbụngbự] Bump Cuboctahedron-1 (kỷ niệm 1 th ... 13-08-2013, 07:50 AM 27.66.173.94
 ai bik cách làm 3x3x4 bày em với 13-08-2013, 07:45 AM 27.66.173.94
 cách chế metal puzzle???????? 13-08-2013, 07:42 AM 27.66.173.94
 [Bunz] 14 Colors Truncated Trajber's Octahedron 13-08-2013, 07:41 AM 27.66.173.94
 Cách tháo còng tay tội phạm 13-08-2013, 07:36 AM 27.66.173.94
 Phim ngắn cực chất: Khi Anh Hùng Biết Sợ. Đạo ... 13-08-2013, 07:36 AM 27.66.173.94
 Clip đầu tiên tự quay 13-08-2013, 07:29 AM 27.66.173.94
 Gangnam Style phiên bản siêu đặc biệt! 13-08-2013, 07:16 AM 27.66.173.94
 giới thiệu baby cube 3x3 và axis black 12-08-2013, 04:59 PM 27.66.166.76
 Tìm Hướng dẫn Mod Bump cube 12-08-2013, 04:59 PM 27.66.166.76
 [dylan_46] hot hot triangular prism đã sticker xong! 12-08-2013, 04:58 PM 27.66.166.76
 My New Cube Stand ( Silver & Sticker Black ) 12-08-2013, 04:52 PM 27.66.166.76
 my white hexa 12-08-2013, 04:50 PM 27.66.166.76
 [dylan_46] hot hot diamond (đã sticker) 12-08-2013, 04:45 PM 27.66.166.76
 Octagon & Stand tự chế đầu tay, mọi người nhận ... 12-08-2013, 04:40 PM 27.66.166.76
 [dylan_46] hot hot monster hexagonal dipyramid đã sticker 12-08-2013, 04:37 PM 27.66.166.76
 [Hexagonal Prism 2] 12-08-2013, 04:35 PM 27.66.166.76
 [hot][danghoang] cubominx 12-08-2013, 04:33 PM 27.66.166.76
 Black Axis [Yeah!!!] 12-08-2013, 04:32 PM 27.66.166.76
 [chengkevi] 2x2 from 3x3 12-08-2013, 04:30 PM 27.66.166.76
 [Hoalongntc] Monster Hexagonal Dipyramid v2.0 !! 12-08-2013, 04:24 PM 27.66.166.76
 hexagonal prism 2 12-08-2013, 04:21 PM 27.66.166.76
 [ga fi tiu]-3x3x4 Triangular Prism 12-08-2013, 04:16 PM 27.66.166.76
 this is crazyyyyyyyyyy!!!! nhìn puzzle này mà muốn ... 12-08-2013, 04:03 PM 27.66.166.76
 hot cưa mĩ nghệ giá phải chăng dùng để mod cube 12-08-2013, 04:01 PM 27.66.166.76
 Thắc mắc về rubik mirror (bump cube ) 12-08-2013, 03:55 PM 27.66.166.76
 [Chinese NR] Wang Yi - 3.94 pyraminx average 12-08-2013, 03:55 PM 27.66.166.76
 Center Cap của Moyu Weilong???? 12-08-2013, 03:54 PM 27.66.166.76
 Thảo luận về phiên bản mới của Forum 12-08-2013, 10:10 AM 27.66.132.127
 cách chơi rubik biến thể 12-08-2013, 09:47 AM 27.66.132.127
 [THÔNG BÁO] - Về việc dọn dẹp xưởng cơ khí 10-08-2013, 08:18 PM 27.66.155.52
 Ai chỉ cho em cách Mod Axis cube đi :(( 10-08-2013, 10:48 AM 27.66.136.15
 White axis cube - cube thứ 3 ^^ 10-08-2013, 10:45 AM 27.66.136.15
 Cần hỏi cách chế 1 con snake bằng gỗ 10-08-2013, 10:44 AM 27.66.136.15
 Black axis ......new new new! 10-08-2013, 10:37 AM 27.66.136.15
 Baby Axis, Baby Morphix and Baby-mod collection 10-08-2013, 10:35 AM 27.66.136.15
 Axis cube 10-08-2013, 10:34 AM 27.66.136.15
 Update Octagon Axis with 6 Colors original 10-08-2013, 10:32 AM 27.66.136.15
 Axis black (chưa stick)- Anh em nhận xét dùm. 10-08-2013, 10:31 AM 27.66.136.15
 New half trunc đây 10-08-2013, 10:27 AM 27.66.136.15
 [lyanhkiet92] Windmill đầu tay !!! 10-08-2013, 10:25 AM 27.66.136.15
 Heart cube ^^ 10-08-2013, 10:20 AM 27.66.136.15
 BUMP BUMP BUMP hehehe 10-08-2013, 10:19 AM 27.66.136.15
 Cube hình tam giác! !( Phần 1 ) 10-08-2013, 10:16 AM 27.66.136.15
 Cục đầu tay..chưa đặt tên 10-08-2013, 10:14 AM 27.66.136.15
 = = ... Fisher bump ... 10-08-2013, 10:10 AM 27.66.136.15
 Black Axis 10-08-2013, 10:10 AM 27.66.136.15
 3x3x3 (18cm) by tony fisher 10-08-2013, 10:08 AM 27.66.136.15
 octagon và một con hem bik tên 10-08-2013, 10:08 AM 27.66.136.15
 Một con Fisher Cube mới! 10-08-2013, 10:04 AM 27.66.136.15
 Cube đầu tay :BLACK AXIS ^^(ngocbao4444) 10-08-2013, 09:54 AM 27.66.136.15
 Pé 3x3x2 lòi lõm ^^ 10-08-2013, 09:51 AM 27.66.136.15
 Trình làng Fisher đầu tay của sea_sky07 (đã stick) 10-08-2013, 09:41 AM 27.66.136.15
 Fisher cùi pắp của mình :D 10-08-2013, 09:41 AM 27.66.136.15
 Cuboctahedron 10-08-2013, 09:40 AM 27.66.136.15
 con octagon dầu tay của em 10-08-2013, 09:36 AM 27.66.136.15
 Cách lật ghép 4 cạnh cuối 5x5x5??? 10-08-2013, 09:26 AM 27.66.136.15
 Các mem cho em hỏi đây là cube gì ? 10-08-2013, 09:25 AM 27.66.136.15
 [SƯU TẦM] 100x100x100 Rubik's Cube Solve 10-08-2013, 09:19 AM 27.66.136.15
 1x1x3 and Half truncaded & bonus Half cut [trung95] 08-08-2013, 08:22 AM 27.66.143.132
 square 2 mới làm ây 08-08-2013, 08:13 AM 27.66.143.132
 stickers 08-08-2013, 06:28 AM 27.66.143.132
 Nhắc nhở các bạn về việc chọn viettel làm đơ ... 06-08-2013, 03:49 PM 27.66.131.182
 PLL chữ G 06-08-2013, 03:46 PM 27.66.131.182
 Cần người HD mod 3x3x3 lên bump 06-08-2013, 03:32 PM 27.66.131.182
 Kinh nghiệm cho những học sinh cuối cấp 05-08-2013, 04:47 PM 27.66.143.149
 [6x6 WR] 1:40.86 - Kevin Hays 05-08-2013, 04:46 PM 27.66.143.149
 Cuboctahedron mod từ 2x2 :D 04-08-2013, 11:03 AM 27.66.142.243
 [Video] Hướng dẫn giải square-1 theo cách cơ bản 03-08-2013, 10:03 AM 27.66.141.7
 Hỏi cách trám Rubik "Mod" 03-08-2013, 09:46 AM 27.66.141.7
 Vấn đề về các loại cube dùng để mod 03-08-2013, 09:37 AM 27.66.141.7
 [axis cube] mod cube thứ 3 03-08-2013, 09:01 AM 27.66.141.7
 [dh]thomascube-món quà dành tặng ngày 8/3 02-08-2013, 08:59 AM 27.66.141.228
 Báo thất lạc đồ Ha Noi Open 2012 01-08-2013, 09:27 PM 27.66.144.182
 Cập nhật những cuber có thành tích khủng nhất WCA 01-08-2013, 09:25 PM 27.66.144.182
 Feliks cũng là người 01-08-2013, 09:23 PM 27.66.144.182
 [Tổng hợp các kỷ lục WCA] NR của Việt Nam trên ... 01-08-2013, 09:22 PM 27.66.144.182
 Luật thi đấu của tổ chức WCA 01-08-2013, 09:19 PM 27.66.144.182
 [Tổng hợp các kỉ lục WCA] 4x4 single WR 25.34; 2x2 ... 01-08-2013, 09:17 PM 27.66.144.182
 HELP! Rubik Bump mirror 29-07-2013, 03:25 PM 27.66.149.90
 [Hỏi] Con rubik 30k này chơi có tốt ko? 29-07-2013, 03:23 PM 27.66.149.90
 Thách đấu 29-07-2013, 03:17 PM 27.66.149.90
 Phương pháp ZZ 29-07-2013, 03:14 PM 27.66.149.90
 new method : solving last layer ! 29-07-2013, 03:09 PM 27.66.149.90
© Paul Marsden 2020