MAXA kiến trúc MAXA kiến trúc MAXA kiến trúc
List of Threads Viewed by : Dr X

List of Threads Viewed by : Dr X

Chủ đề Last Viewed Địa chỉ IP
 [ga fi tiu] - 3x3x7 Rubenking Axis Cube 17-05-2021, 03:23 AM 171.224.181.236
 Rubik công nghệ cao - GoCube 17-05-2021, 03:23 AM 171.224.181.236
 Trial Moderator update 3-1-2011 14-07-2020, 03:25 AM 171.224.180.210
 Trial Moderator update 18-06-2015 14-07-2020, 03:24 AM 171.224.180.210
 [ Hà Nội] Thanh lý vài cube 14-07-2020, 03:21 AM 171.224.180.210
 Hướng dẫn lập tài khoản Paypal để mua rubik qua ... 14-07-2020, 03:18 AM 171.224.180.210
 [TUTORIAL] - HƯỚNG DẪN CÁCH CHẾ CUBE 22-10-2018, 10:35 AM 27.67.182.13
 [HN] Rubik 3x3x3 hình quả tim Valentine 01-04-2018, 10:31 AM 123.26.200.22
 DỤNG CỤ VÀ NGUYÊN VẬT LIỆU CẦN THIẾT ĐỂ CH ... 01-04-2018, 10:29 AM 123.26.200.22
 Chỉ e cách mod từ 3x3x3 thành square-1 với 30-03-2017, 03:03 PM 27.67.129.112
 Thảo luận về Ghost Cube 30-03-2017, 03:02 PM 27.67.129.112
 [HoaLong] Ghost Cube #2 30-03-2017, 03:02 PM 27.67.129.112
 [ga fi tiu] - Pillowed Ghost Cube [update video] 30-03-2017, 03:02 PM 27.67.129.112
 [gà fi tiu] - Royal Axis Cube 30-03-2017, 03:01 PM 27.67.129.112
 Mini Ghost Cube 30-03-2017, 03:01 PM 27.67.129.112
 [ga fi tiu] - 3x3x7 Bicone 30-03-2017, 03:00 PM 27.67.129.112
 [ga fi tiu] - Professor Axis Cube (đã up hình) 30-03-2017, 03:00 PM 27.67.129.112
 [ga fi tiu] - 3x3x5 Golden Diamond 30-03-2017, 02:59 PM 27.67.129.112
 master greenhill 30-03-2017, 02:59 PM 27.67.129.112
 [dylan_46]truncated icosaminx 30-03-2017, 02:58 PM 27.67.129.112
 Professor Ghost Cube, happy new year!!!!( đã update hình) 30-03-2017, 02:58 PM 27.67.129.112
 Master ghost version 2 cube !!!!!! 30-03-2017, 02:58 PM 27.67.129.112
 [ga fi tiu]-Professor Hex Prism 30-03-2017, 02:57 PM 27.67.129.112
 [Freeman] Axis Cube2 30-03-2017, 02:57 PM 27.67.129.112
 [ga fi tiu] - Professor Bicone 30-03-2017, 02:57 PM 27.67.129.112
 [dylan_46]Triacontahedron megaminx 30-03-2017, 02:57 PM 27.67.129.112
 Ghost and Winmill Triangular Prism cube 30-03-2017, 02:57 PM 27.67.129.112
 [ga fi tiu] - Master Bicone - Video updated 30-03-2017, 02:55 PM 27.67.129.112
 [newrubikcube] Monster Hexagonal Dipyramid (cube thứ 2) 30-03-2017, 02:54 PM 27.67.129.112
 Slice cube 30-03-2017, 02:54 PM 27.67.129.112
 3x3x2 Fully Functional 30-03-2017, 02:53 PM 27.67.129.112
 [Hoalong] HL's Cube - Lâu ngày làm lại 30-03-2017, 02:52 PM 27.67.129.112
 [Hoalong] Pentagonal Axis & Random Cube 30-03-2017, 02:52 PM 27.67.129.112
 Ghost Cube đê !!!!!!!!!!!!!!!! 30-03-2017, 02:51 PM 27.67.129.112
 [Hoalong] Master Ghost Cube !!! 30-03-2017, 02:50 PM 27.67.129.112
 [ga fi tiu]-Master Hexis Cube 30-03-2017, 02:49 PM 27.67.129.112
 Master Triangular Prism . 30-03-2017, 02:48 PM 27.67.129.112
 chế máy mài (tự sướng) 30-03-2017, 02:47 PM 27.67.129.112
 [axis cube] ngày ấy và bây giờ!!!! 30-03-2017, 02:47 PM 27.67.129.112
 [Nam Hải] 335 Axis 30-03-2017, 02:47 PM 27.67.129.112
 house cube 30-03-2017, 02:46 PM 27.67.129.112
 Cấn gấp hướng dẫn sơ qua cách sử dụng sketchup 30-03-2017, 02:46 PM 27.67.129.112
 [ga fi tiu]- 3x3x4 và 3x3x5 Triangular Prism 30-03-2017, 02:45 PM 27.67.129.112
 Kev's Puzzle: Kev's Truncated Triangular Prism 30-03-2017, 02:44 PM 27.67.129.112
 TẠO RUBIK MÙ 100% 30-03-2017, 02:43 PM 27.67.129.112
 [gà fi tiu]-Half Axis Skewb 30-03-2017, 02:42 PM 27.67.129.112
 Lozenge Prism 30-03-2017, 02:41 PM 27.67.129.112
 [Hoalong] HL's Cube 2 30-03-2017, 02:41 PM 27.67.129.112
 [Hoalong] HL's Brick 30-03-2017, 02:38 PM 27.67.129.112
 [Hoalong] HL's Cube (Đặt cho máu xíu ^^) 30-03-2017, 02:38 PM 27.67.129.112
 Cần Hướng dẫn make Slice hoặc greenhil. 30-03-2017, 02:37 PM 27.67.129.112
 axis of maiduylinh and GunNhox 30-03-2017, 02:37 PM 27.67.129.112
 [Edge only] My second cube - Empty1234 30-03-2017, 02:36 PM 27.67.129.112
 [danghoang]Slice cube và Axis cube 30-03-2017, 02:35 PM 27.67.129.112
 [ga fi tiu]-3x3x4 Trajber's Octahedron 30-03-2017, 02:35 PM 27.67.129.112
 Fake F...vs Brain Cube...mod...% chì....??? 30-03-2017, 02:35 PM 27.67.129.112
 [Slice cube] 30-03-2017, 02:34 PM 27.67.129.112
 Slice cube và Slice greenhill's chưa sticker 30-03-2017, 02:33 PM 27.67.129.112
 Void cube có thể DIY ??? 30-03-2017, 02:33 PM 27.67.129.112
 [Renamed] Greenhill's Cube - Completed - Inox Sticker 30-03-2017, 02:32 PM 27.67.129.112
 Corner Turning and Rhombic 30-03-2017, 02:32 PM 27.67.129.112
 Fisher , Half , Hexa 30-03-2017, 02:31 PM 27.67.129.112
 Master Rhombic Dodecahedron 30-03-2017, 02:31 PM 27.67.129.112
 HOT!!! Hướng dẫn cách làm axis cube 30-03-2017, 02:30 PM 27.67.129.112
 cube 2x2x4 30-03-2017, 02:29 PM 27.67.129.112
 hexagonal Prism 1 đã hoàn thành 30-03-2017, 02:29 PM 27.67.129.112
 Rhombic Dodecahedron ...! 30-03-2017, 02:28 PM 27.67.129.112
 Royal Axis ( Update picture scramble ) 30-03-2017, 02:27 PM 27.67.129.112
 isolution technique 30-03-2017, 02:26 PM 27.67.129.112
 ghost cube 30-03-2017, 02:26 PM 27.67.129.112
 Tác phẩm đầu tay: Octagon-Cylinder 30-03-2017, 02:26 PM 27.67.129.112
 Master Cuboctahedron hihi^^! 30-03-2017, 02:23 PM 27.67.129.112
 Axis cube đầu tay - cho xin ý kiến 30-03-2017, 02:23 PM 27.67.129.112
 Trajber's Octahedron 30-03-2017, 02:22 PM 27.67.129.112
 House Cube-Đầu Tay 30-03-2017, 02:22 PM 27.67.129.112
 [Repost] Dia-Octagon (chắc là thế) 30-03-2017, 02:22 PM 27.67.129.112
 Đánh giá jum` mình con white axis mình mới làm 30-03-2017, 02:21 PM 27.67.129.112
 Update Mastaxis đã stick 30-03-2017, 02:21 PM 27.67.129.112
 Trajber's octahedron của gà fi tiu... 30-03-2017, 02:20 PM 27.67.129.112
 Tảng MasterMorphix 30-03-2017, 02:20 PM 27.67.129.112
 con 3x2x2 xấu đau đớn :( 30-03-2017, 02:20 PM 27.67.129.112
 Master Morphix [ngocbao4444] 30-03-2017, 02:20 PM 27.67.129.112
 [HOT]Axis cube đầu tay mới chế 30-03-2017, 02:19 PM 27.67.129.112
 White Triangular Prism and more! 30-03-2017, 02:18 PM 27.67.129.112
 Cuboctahedron đầu tay của em ^^ 30-03-2017, 02:17 PM 27.67.129.112
 thêm 1 con octagon đen nè 30-03-2017, 02:17 PM 27.67.129.112
 Trapezium rubik! HoaHoaCongTu 30-03-2017, 02:17 PM 27.67.129.112
 Cube của dân IT nè 30-03-2017, 02:17 PM 27.67.129.112
 Mod # 5 : Axis Cube đê !!! 30-03-2017, 02:17 PM 27.67.129.112
 Hex sprism 1 .( video ) 30-03-2017, 02:16 PM 27.67.129.112
 Fi-Tiu Cube V2.0 (đã dán sticker) 30-03-2017, 02:16 PM 27.67.129.112
 Trajber cùi ^^ của ngocbao4444 30-03-2017, 02:16 PM 27.67.129.112
 Hexa mới làm xong, cho ý kiến nhé 30-03-2017, 02:15 PM 27.67.129.112
 Fi-Tiu Cube (gọi đại chứ hok bik tên) 30-03-2017, 02:15 PM 27.67.129.112
 Square-2 của gà fi tiu... 30-03-2017, 02:15 PM 27.67.129.112
 My Axis new.... HOT 30-03-2017, 02:14 PM 27.67.129.112
 Mới làm 3 cục, xem rùi cho nhận xét nhé !!! 30-03-2017, 02:14 PM 27.67.129.112
 Mấy anh nhận xét dùm em con này !!!! 30-03-2017, 02:13 PM 27.67.129.112
 2x2x2 from 3x3x3 30-03-2017, 02:13 PM 27.67.129.112
 Hexin Dipyramid và collection Diamond 30-03-2017, 02:13 PM 27.67.129.112
 bump cube 30-03-2017, 02:12 PM 27.67.129.112
 3x3x4 của em mới làm đây! 30-03-2017, 02:12 PM 27.67.129.112
 rectangel pyramid ...Hot....hot! 30-03-2017, 02:10 PM 27.67.129.112
 Tank cube mod mới của em đây 30-03-2017, 02:09 PM 27.67.129.112
 con fisher em mới chế ^^! 30-03-2017, 02:09 PM 27.67.129.112
 Triangular Prism ( video ) 30-03-2017, 02:08 PM 27.67.129.112
 Cube mới chế 30-03-2017, 02:08 PM 27.67.129.112
 couple bump cube :X 30-03-2017, 02:07 PM 27.67.129.112
 hexsquare Dipyramid 30-03-2017, 02:07 PM 27.67.129.112
 2x2x1 30-03-2017, 02:06 PM 27.67.129.112
 Hexagonal Dipyramid 30-03-2017, 02:06 PM 27.67.129.112
 mới làm xong con Bump Cube dey 30-03-2017, 02:06 PM 27.67.129.112
 Half cut cube! - trung95 30-03-2017, 02:05 PM 27.67.129.112
 white axis cube ! 30-03-2017, 02:04 PM 27.67.129.112
 Cube độ đầu tay của trung95 - Siamese 2 30-03-2017, 02:03 PM 27.67.129.112
 Diamond cube của gà fi tiu 30-03-2017, 01:58 PM 27.67.129.112
 Trajber's Octahedron mới ra lò dây!! 30-03-2017, 01:57 PM 27.67.129.112
 Diamond cube đã hoàn thành 30-03-2017, 01:57 PM 27.67.129.112
 Rubik tự chế đây, của bạn plp70(Hoàng)-HCM 30-03-2017, 01:55 PM 27.67.129.112
 Phầ 2 , cube tam giác : Complete !!!( Mastermorphix) 30-03-2017, 01:53 PM 27.67.129.112
 Khi trẻ “phát sốt” vì rubik 30-03-2017, 09:21 AM 117.4.92.246
 Cách làm logo cho rubik của mình 01-09-2016, 02:33 PM 171.255.1.203
 Hướng dẫn mod timer mod 01-09-2016, 02:32 PM 171.255.1.203
 Hướng dẫn cách bôi trơn rubik bằng dầu dừa 01-09-2016, 02:30 PM 171.255.1.203
 Generation 21-07-2015, 09:26 PM 27.66.16.153
 Moyu Guanlong 21-07-2015, 09:22 PM 27.66.16.153
 rubik moyu 21-07-2015, 09:22 PM 27.66.16.153
 Giới thiệu về VLS và cách nhận biết! 21-07-2015, 09:21 PM 27.66.16.153
 Phạm Thế Quyền (vuaquyen92) 3x3x3 (30.92s) 21-07-2015, 09:20 PM 27.66.16.153
 [help] Giúp mình mod floridan diansheng 3x3 21-07-2015, 09:17 PM 27.66.16.153
 World Rubik's Cube Championship 2015 (Brazil) - 3x3x3 Final 21-07-2015, 09:17 PM 27.66.16.153
 Weilong or weilong pluss 09-07-2015, 05:20 PM 27.66.28.198
 Giúp em chọn cube 09-07-2015, 05:20 PM 27.66.28.198
 đây là cube đàu tay của e mong các bác xem và góp ... 04-07-2015, 09:30 AM 123.18.56.43
 Casting- Họ đã làm điều đó như thế nào? 04-07-2015, 09:26 AM 123.18.56.43
 Chặng đường mod cube của builder Rubikvn 04-07-2015, 09:23 AM 123.18.56.43
 2x2x2 từ rubik 4x4x4 04-07-2015, 09:23 AM 123.18.56.43
 Hỏi về cube hualong 04-07-2015, 09:19 AM 123.18.56.43
 Mọi người cho em biết đây là loại cube nào 04-07-2015, 09:16 AM 123.18.56.43
 Nản cube mới mua quá mọi người à (ảnh) 04-07-2015, 09:07 AM 123.18.56.43
 Tại sao bạn nên dùng SB (Shout Box) 04-07-2015, 09:07 AM 123.18.56.43
 Shop rubik online quốc tế?? 04-07-2015, 09:06 AM 123.18.56.43
 Hỏi tên puzzle 16-06-2015, 11:38 PM 113.186.33.226
 [dylan_46] gigaminx tricontahedron (GTminx) 16-06-2015, 11:37 PM 113.186.33.226
 Cube đầu tay @@! - Ra mắt ae xưởng cơ khí :D 16-06-2015, 11:36 PM 113.186.33.226
 [dylan_46] black icosahedron 16-06-2015, 11:35 PM 113.186.33.226
 [newrubikcube] ghost cube (món quà tạm biệt 4rum), đ ... 16-06-2015, 11:32 PM 113.186.33.226
 mới làm xong :D 16-06-2015, 11:32 PM 113.186.33.226
 Making an Octagon Barrel 16-06-2015, 11:31 PM 113.186.33.226
 dụng cụ khi cưa?????? 16-06-2015, 11:30 PM 113.186.33.226
 Mua DỤng CỤ 16-06-2015, 11:28 PM 113.186.33.226
 Vấn đề về sức khỏe khi chế rubik ! 16-06-2015, 11:25 PM 113.186.33.226
 Hỏi- Đáp Về Kĩ Thuật 16-06-2015, 11:25 PM 113.186.33.226
 [Puzzlebuilding]-Tổng hợp các loại cube có thể DIY 16-06-2015, 11:22 PM 113.186.33.226
 Edge Only Cube ( VIDEO I SOLVE IT) 10-06-2015, 05:27 PM 66.249.82.225
 Ko onl mấy ngày để làm mấy con này 10-06-2015, 05:26 PM 66.249.82.217
 octargon đầu tay 10-06-2015, 05:25 PM 66.249.82.217
 Rubik Sudoku 10-06-2015, 05:23 PM 66.249.82.225
 Bump mình mới làm đây !!! 10-06-2015, 05:19 PM 66.249.82.217
 Nhận xét giùm em con Fisher 10-06-2015, 05:19 PM 66.249.82.225
 Hexagonal Dipyramid mình mới làm đây 10-06-2015, 05:19 PM 66.249.82.225
 em mới chế một puzzle 10-06-2015, 05:18 PM 66.249.82.209
 rubik manga 10-06-2015, 05:17 PM 66.249.82.217
 cube mới ra lò đây 10-06-2015, 05:16 PM 66.249.82.209
 siamese 2+2.2.2 mình tự chế 10-06-2015, 05:14 PM 66.249.82.209
 em vừa làm xong hai con này 10-06-2015, 05:14 PM 66.249.82.225
 rubik hình bâc thang 10-06-2015, 05:11 PM 66.249.82.209
 Trajber's Octahedron đã hoàn thành 10-06-2015, 05:10 PM 66.249.82.225
 Volcano cube( Rubik hình thang) 10-06-2015, 05:09 PM 66.249.82.217
 Thời kim Hoàng của Haft-truncated 10-06-2015, 05:08 PM 66.249.82.209
 Phiên bản Haft-tun và rubik hình thang _New 10-06-2015, 05:07 PM 66.249.82.225
 Half_trunced đây! 10-06-2015, 05:07 PM 66.249.82.209
 [Đà Nẵng - TQ] Nhận Mod Rubik và dịch vụ đi kèm 17-05-2015, 03:20 PM 113.160.106.99
 Thu giãn chút nào anh em! 17-05-2015, 03:19 PM 113.160.106.99
 KỶ LỤC THẾ GIỚI MỚI RUBIK'S CUBE 3x3 5.25s - COLLI ... 17-05-2015, 03:18 PM 113.160.106.99
 Cứu rubik :( 28-04-2015, 09:54 PM 113.185.7.86
 [WCA] Thông báo về giải CSP Open 2015 28-04-2015, 09:54 PM 113.185.7.86
 Chia sẻ kinh nghiệm F2L+OLL+PLL và các vấn đề li ... 19-04-2015, 05:01 PM 113.185.5.150
 Nên mua Weilong hay Aolong? 19-04-2015, 04:56 PM 113.185.5.150
 Newbie cần tư vấn về rubik 30-03-2015, 06:17 PM 113.185.7.75
 Cần gì để giải Rubik nhanh? 30-03-2015, 06:16 PM 113.185.7.75
 Nên mua rubik nào? 30-03-2015, 06:12 PM 113.185.7.75
 Tổng hợp lại những video hướng dẫn có trong bo ... 27-03-2015, 08:22 PM 113.185.7.52
 helpppppppppp 27-03-2015, 08:18 PM 113.185.7.52
 Cut corner Aolong bị gì vậy?? 27-03-2015, 08:13 PM 113.185.7.52
 (Bad) Giải rubik BLD 23-03-2015, 10:07 PM 113.185.5.218
 [Xin tư vấn chọn mua rubik] 23-03-2015, 10:06 PM 113.185.5.218
 Xếp dùm mình chữ DAN VỚI! 22-03-2015, 05:26 PM 113.185.7.57
 4x4x4 Nakaji edge pairing method 20-03-2015, 09:03 PM 113.185.7.11
 Công thức F2L ? 20-03-2015, 05:21 PM 113.185.7.108
 Speedcuber 20-03-2015, 05:20 PM 113.185.7.108
 Bảo quản cube 19-03-2015, 06:41 PM 113.185.5.138
 Moyu hay Dayan? 18-03-2015, 06:21 PM 113.185.7.145
 Hướng dẫn mình mod rubik 17-03-2015, 06:41 PM 113.185.7.12
 Beginer-Rubic 4xxx4 02-12-2014, 09:55 PM 171.255.45.11
 muon giai rubik that nhanh 02-12-2014, 09:53 PM 171.255.45.11
 2 bé khóc khi nghe bố hát :)) 27-11-2014, 07:03 PM 171.255.24.144
 Bị 3 thằng bạn cờ hó nó troll ==! 27-11-2014, 07:02 PM 171.255.24.144
 xoay rubik 11x11 , ai ở đây làm đc vậy chưa :D 22-11-2014, 06:58 PM 27.66.131.228
 Xin phép vietnam cubing club tổ chức giải thi tại ... 22-11-2014, 06:58 PM 27.66.131.228
 Zhanchi và dầu gió 19-11-2014, 09:44 PM 27.66.157.215
 Cách sửa Rubik..!! 19-11-2014, 09:44 PM 27.66.157.215
 Cho xin ý kiến các bro về finger trick 15-11-2014, 07:00 PM 27.66.149.209
 Chọn loại cube phù hợp ??? 15-11-2014, 06:59 PM 27.66.149.209
 Xuống thành tích 13-11-2014, 09:55 PM 171.255.10.236
 cach xoay rubik nhanh hon>>>>>> 13-11-2014, 09:53 PM 171.255.10.236
 Hướng dẫn các bước để hoàn thành 6 mặt rubik 13-11-2014, 09:52 PM 171.255.10.236
 (Thảo luận) Chơi Ivegas săn Iphone 6 mỗi ngày!!! 13-11-2014, 09:50 PM 171.255.10.236
 mất cạnh dayan zhanchi 13-11-2014, 09:46 PM 171.255.10.236
 Cách Mod Rubik Magic 09-11-2014, 06:32 PM 171.255.25.233
 can tìm cuber 06-11-2014, 06:36 PM 27.66.169.216
 core a5 03-11-2014, 06:43 PM 27.67.13.1
 Rubik dây 01-11-2014, 04:48 PM 27.67.21.193
 rubik dễ hay khó 29-10-2014, 05:05 PM 27.67.7.207
 Mấy cụ chỉ dùm con pattern nàng tiên cá của 3x3 :) 27-10-2014, 05:07 PM 27.67.12.55
 Bôi keo 502 ngoài sticker có làm hư cube ko? 25-10-2014, 05:39 PM 27.67.32.225
 Việc bị bung miếng đậy tâm ở Moyu Weilong Sticke ... 21-10-2014, 07:00 PM 27.67.0.99
 thảo luận về vấn dề giải tốc độ rubik 3x3x3 18-10-2014, 04:26 PM 27.66.155.25
 music box 17-10-2014, 05:47 PM 27.66.155.25
 [Bắc Giang ] Cuber làm quen 04-10-2014, 08:17 PM 27.66.145.226
 Lạm dụng mỹ phẩm nhiều gây hại làn da của bạn 02-10-2014, 07:10 PM 27.66.171.140
 speed 3x3 20s 26-09-2014, 06:51 PM 27.66.173.73
 Câu hỏi về Rubik khi học môn triết o_0! 25-09-2014, 05:30 PM 27.66.171.121
 Rubik's mới @@???? 25-09-2014, 05:29 PM 27.66.171.121
 dau đầu 25-09-2014, 05:24 PM 27.66.171.121
 Look ahead 21-09-2014, 04:42 PM 27.66.175.27
 Hỏi về việc vệ sinh rubik? 20-09-2014, 10:01 AM 27.66.174.99
 Mình Hải Dương 20-09-2014, 10:00 AM 27.66.174.99
 finger tricks 20-09-2014, 09:59 AM 27.66.174.99
 Video hướng dẫn look ahead 20-09-2014, 09:55 AM 27.66.174.99
 Về việc chế cạnh cho Guhong v2 18-09-2014, 06:16 PM 27.66.146.194
 Hỏi về các loại cube hiện nay 15-09-2014, 06:04 PM 171.231.138.117
 Cần các ad vào xử lý giúp 15-09-2014, 06:03 PM 171.231.138.117
 lớp học văn thư lưu trữ tại hà nội 094 6868 903 13-09-2014, 04:15 PM 27.66.155.129
 đào tạo cấp chứng chỉ an toàn lao động tốt n ... 13-09-2014, 04:15 PM 27.66.155.129
 nên học nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại đâ ... 13-09-2014, 04:14 PM 27.66.155.129
 học lập trình Android ở đâu tốt 13-09-2014, 04:14 PM 27.66.155.129
 bình chọn dayan 3x3 đc yêu thích nhất 13-09-2014, 04:13 PM 27.66.155.129
 2 cạnh cuối của 5x5x5 13-09-2014, 04:13 PM 27.66.155.129
 Cubing vòng quanh thế giới. 13-09-2014, 04:12 PM 27.66.155.129
 Cross 6 mặt chỉ 2 bước 13-09-2014, 03:52 PM 27.66.155.129
 Aolong hay zhanchi cái nào tốt hơn 13-09-2014, 03:51 PM 27.66.155.129
 Gear Cube ? 13-09-2014, 03:49 PM 27.66.155.129
 Trang web đầy đủ OLL ở đâu? 11-09-2014, 06:39 PM 27.66.168.49
 cho hỏi về decan làm sticker 10-09-2014, 06:35 PM 171.228.14.239
 Muốn trở thành pro??? 10-09-2014, 06:34 PM 171.228.14.239
 Hỏi về mua biến thể 09-09-2014, 06:36 PM 27.66.145.233
 cần giúp giải pyraminx 07-09-2014, 07:54 AM 171.255.41.173
 cần giúp giải pyraminx 07-09-2014, 07:53 AM 171.255.41.173
 Cần mọi người tư vấn 04-09-2014, 07:02 PM 27.66.173.73
 Aolong 2 hay Maru CX3 04-09-2014, 06:23 AM 27.66.173.73
 [ KẾT QUẢ ] HCM Open 2014 31/08/2014 04-09-2014, 06:23 AM 27.66.173.73
 Có ai giông mình thế này không?? 03-09-2014, 06:29 PM 27.66.173.73
 2x2x2 From 3x3x3 03-09-2014, 05:25 PM 27.66.173.73
 Hướng dẫn em up ảnh lên forum với ạ? 02-09-2014, 07:48 PM 171.229.14.90
 Đề nghị giảm số lượng post trong khu vực rao bán 02-09-2014, 07:45 PM 171.229.14.90
 Weisu và Aosu 02-09-2014, 07:45 PM 171.229.14.90
 Puzzles Collection Của Member Rubikvn!!! 31-08-2014, 07:11 AM 171.255.11.95
 Newbie cần hỏi cách giải 3x3x3 nhanh hơn ! 31-08-2014, 07:10 AM 171.255.11.95
 Mọi người đã ai chơi trò này chưa ? 30-08-2014, 05:35 PM 171.255.11.95
 [Bình Định] Điểm danh các mem 30-08-2014, 10:55 AM 171.255.11.95
 Ảnh & Clip tháng 7 29-08-2014, 06:03 PM 171.229.205.98
 [Khảo sát] - PLL for OH 29-08-2014, 06:02 PM 171.229.205.98
 Cho mình hỏi về sticker khi thi 29-08-2014, 06:01 PM 171.229.205.98
 M2/Boomerang - Letter-pair toàn tập 29-08-2014, 06:00 PM 171.229.205.98
 Chỉ em sub nhanh và look tốt f2l 29-08-2014, 06:00 PM 171.229.205.98
 Mod 2x2 từ 3x3 nè mọi người 29-08-2014, 05:58 PM 171.229.205.98
 Help me ! 28-08-2014, 05:57 PM 27.66.151.64
 Vấn đề về core 27-08-2014, 06:27 PM 27.64.219.148
 Hướng dẫn giải rubik theo cách đơn giản 27-08-2014, 06:25 PM 27.64.219.148
 Tổng hợp công thức RLS 26-08-2014, 05:50 PM 27.66.169.211
 hỏi cách chế móc khóa rubik 26-08-2014, 05:48 PM 27.66.169.211
 Rubik Gan III như thế nào? 26-08-2014, 06:26 AM 27.66.169.211
 Thành tích speed 4x4x4 26-08-2014, 06:26 AM 27.66.169.211
 Fangshi II hay Aolong II 25-08-2014, 04:59 PM 27.66.169.121
 Kết Quả Cần Thơ cubing club offline ngày 17/08/2014 25-08-2014, 04:59 PM 27.66.169.121
 Hỏi về zlube và aolong v2 ! 24-08-2014, 09:41 AM 27.66.146.195
 Rubik's cube, pocket cube,Professor's Cube,... Là gì? 22-08-2014, 07:06 PM 27.66.146.195
 Thanh lý cubes, fix nhẹ và tặng quà cho ai xúc cả set 22-08-2014, 07:02 PM 27.66.146.195
 [WCA] - HCM Open 2014 (địa điểm, thời gian) 21-08-2014, 06:52 PM 27.66.153.122
 Hỏi về mod A5 19-08-2014, 06:27 PM 171.231.65.246
 Chia sẻ Clip, Bài hát, Sở thích âm nhạc 18-08-2014, 06:04 PM 171.231.65.246
 Rubik có giúp thông minh thật không? 18-08-2014, 06:02 PM 171.231.65.246
 tham khảo ý kiến về mua cube 3x3x3 18-08-2014, 06:01 PM 171.231.65.246
 WRITING COLLEGE ESSAY: how to win over admission officers. 17-08-2014, 09:01 PM 27.65.67.179
 [Hà Nội] Moyu Aolong v1 17-08-2014, 06:48 PM 27.65.67.179
 [HN] Cần mua 4x4 weisu 17-08-2014, 06:43 PM 27.65.67.179
 Cho em hỏi về việc thi đấu rubik! 17-08-2014, 06:42 PM 27.65.67.179
 Vì một 4rum trong sạch 16-08-2014, 03:27 PM 171.255.17.77
 Đổi lại (hoặc thêm) link dẫn tới các trang tron ... 16-08-2014, 11:34 AM 171.255.5.231
 Hướng dẫn sử dụng diễn đàn 2013 16-08-2014, 11:16 AM 171.255.5.231
 Rubik ao long v2 của em bị sao rồi? 16-08-2014, 11:07 AM 171.255.5.231
 vài câu hỏi về fangshi 15-08-2014, 06:56 PM 171.255.5.231
 Khoe " gà " 14-08-2014, 06:52 PM 171.255.5.231
 Ai tư vấn hộ mình về cái rubik này cái ạ ! 14-08-2014, 06:51 PM 171.255.5.231
 Back to school cùng yola 14-08-2014, 06:50 PM 171.255.5.231
 Tây Du Giáng Ma - GAME Mới Nhất 2014 13-08-2014, 06:54 PM 27.66.144.83
 Shengshou 2x2 trắng 13-08-2014, 06:46 PM 27.66.144.83
 Trung tâm anh ngữ yola 12-08-2014, 06:53 PM 171.255.2.112
 cách luyện last layer 11-08-2014, 06:21 PM 27.64.167.136
 Làm thẻ Thành viên và mở lại Thi đấu Hàng tuần 10-08-2014, 06:12 PM 27.64.68.150
 hướng dẫn giải pyraminx chuẩn mực !!! 10-08-2014, 06:10 PM 27.64.68.150
 Các Bước Giải Rubik theo cách Fridrich 10-08-2014, 06:09 PM 27.64.68.150
 cần hỏi về việc mua rubik 08-08-2014, 08:42 PM 27.66.150.159
 cách dán sticker cho rubik yj lingan (tile) 08-08-2014, 08:41 PM 27.66.150.159
 lâu lâu ko vào 4rum vắng quá, làm cái ảnh cho có ... 08-08-2014, 08:31 PM 171.255.42.93
 Những người đam mê rubik mắc??? 07-08-2014, 06:30 PM 171.255.13.32
 cach giai rubik 7x7 07-08-2014, 06:30 PM 171.255.13.32
 Bead cube 3x3 - 19.25 average of 5 (nghịch tí ấy mà) 07-08-2014, 06:29 PM 171.255.13.32
 [Ryu7] Hexagonal Dipyramid 07-08-2014, 06:29 PM 171.255.13.32
 Thắc Mắc yongjun..!! 07-08-2014, 06:28 PM 171.255.13.32
 Aolong và Aolong v2 khác nhau ở điểm gì? 07-08-2014, 06:27 PM 171.255.13.32
 may anh cho em hỏi cách lube rubik 07-08-2014, 06:27 PM 171.255.13.32
 Giải master morphix? 07-08-2014, 06:26 PM 171.255.13.32
 ý kiến 04-08-2014, 06:06 PM 171.255.2.118
 cube và việc thu nạp đệ tử :D 03-08-2014, 08:42 PM 171.255.14.22
 Cuber là gì? 03-08-2014, 07:32 PM 171.255.14.22
 Rubik made in japan 03-08-2014, 07:31 PM 171.255.14.22
 Ý kiến đóng góp cho forum 02-08-2014, 01:31 PM 171.255.14.22
 Lỗi không cài được java 01-08-2014, 06:59 PM 171.255.5.69
 [HN] Offline chủ nhật 3/8 31-07-2014, 08:10 PM 171.255.5.69
 Cần mọi người giúp..!! 31-07-2014, 07:18 PM 171.255.5.69
 [MY Video] Hướng dẫn X-cross một cách cơ bản nhất! 31-07-2014, 07:18 PM 171.255.5.69
 Cười bá cháy ... 30-07-2014, 06:29 PM 171.255.20.89
 Hướng dẫn giải Axis cube 29-07-2014, 05:03 PM 171.255.20.89
 Đổi mới ban quản trị 29-07-2014, 05:01 PM 171.255.20.89
 Guhong v2 và weilong v2 28-07-2014, 10:25 AM 171.255.20.89
 (Góc Vietsub) Day 3 AUF thoughts 27-07-2014, 07:08 PM 171.255.20.89
 Cho mình hỏi về cách chọn rubik ? 27-07-2014, 07:07 PM 171.255.20.89
 Megaminx 25-07-2014, 08:35 PM 27.66.170.162
 ai biết BLD 7x7 ko ? 24-07-2014, 08:36 PM 27.66.156.116
 Các bác nghe ông này nói về zhanchi này!!! 24-07-2014, 07:35 PM 27.66.156.116
 my example solves 23-07-2014, 06:27 PM 171.255.19.92
 my average of 5 23-07-2014, 06:26 PM 171.255.19.92
 my average of 5 23-07-2014, 06:26 PM 171.255.19.92
 Người giỏi nhất Việt Nam là ai? 23-07-2014, 06:25 PM 171.255.19.92
 shengshu hay f2 23-07-2014, 06:24 PM 171.255.19.92
 Cần giúp đỡ để lắp khung cầu rubik 4*4 bi ... 22-07-2014, 07:12 PM 171.255.46.174
 Hướng dẫn giải BLD theo phương pháp Classic/Old Po ... 22-07-2014, 07:11 PM 171.255.46.174
 Tổng hợp các bài hướng dẫn và thảo luận về BLD 22-07-2014, 07:11 PM 171.255.46.174
 Stickerless và sticker 21-07-2014, 05:25 PM 171.255.11.223
 chi? cho em nên mua loai rubik nao` 21-07-2014, 05:24 PM 171.255.11.223
 Your record? 21-07-2014, 05:23 PM 171.255.11.223
 rubik 30k mod duoc hok 20-07-2014, 08:41 PM 171.255.37.35
 Lube không cần silicon 20-07-2014, 08:27 PM 171.255.37.35
 [poll] thói quen màu sắc cube của bạn như thế nào 20-07-2014, 07:45 PM 171.255.37.35
 mua phone chống ồn 20-07-2014, 07:44 PM 171.255.37.35
 Hỏi về rubik 7x7 20-07-2014, 07:36 PM 171.255.37.35
 Cần mọi người tư vấn 20-07-2014, 05:51 PM 171.255.37.35
 moyu weilong 20-07-2014, 05:50 PM 171.255.37.35
 Tuần lễ Du học Anh Quốc từ 14/07 – 19/07/2014 20-07-2014, 05:46 PM 171.255.37.35
 [Ngoài lề] Rubik dán mặt Lego ! 20-07-2014, 05:42 PM 171.255.37.35
 em ở Bình Dương mua Rubik ở đâu :L 20-07-2014, 05:39 PM 171.255.37.35
 Phong cách làm việc của admin 19-07-2014, 06:42 PM 171.255.43.220
 Hôn súc vật 19-07-2014, 06:41 PM 171.255.43.220
 Có ai chơi Minecraft không !!! 19-07-2014, 06:40 PM 171.255.43.220
 [WCA] Thông báo về giải Hà Nội Open 2014 19-07-2014, 06:30 PM 171.255.43.220
 Cho hỏi về Moyu Weilong 19-07-2014, 06:24 PM 171.255.43.220
 Hanoi open 2014 19-07-2014, 06:21 PM 171.255.43.220
 Các bác giúp mình với !!! 19-07-2014, 08:09 AM 171.255.43.220
 Viết bài hát về rubik, về 4rum rubikvn (right topic) 18-07-2014, 06:12 AM 27.66.171.118
 Về việc mua rubik mới 18-07-2014, 06:11 AM 27.66.171.118
 Up 17-07-2014, 08:33 PM 171.255.47.100
 CÓ AI CÓ LINK FULL BEAST WAR TRÀNORMER KHÔNG 17-07-2014, 08:31 PM 171.255.47.100
 cần link down film , ai có share với 17-07-2014, 08:31 PM 171.255.47.100
 [MF] G-Force 17-07-2014, 08:28 PM 171.255.47.100
 Request part 2 của G-force 17-07-2014, 08:27 PM 171.255.47.100
 [video]Cách vẽ các nhân vật superheroes của Marvel( ... 17-07-2014, 08:26 PM 171.255.47.100
 Cần link download phim Avatar!!!!.... 17-07-2014, 08:25 PM 171.255.47.100
 Hot Hot - Đẹp từng Centimet 17-07-2014, 08:20 PM 171.255.47.100
 [MF] Friday the 13th 2009 DVDRip x264 [400MB] 17-07-2014, 08:19 PM 171.255.47.100
 FarCry - Đột kích 17-07-2014, 08:18 PM 171.255.47.100
 Chữ ký số và hải quan điện tử có liên hệ n ... 17-07-2014, 07:19 PM 171.255.47.100
 làm sticker cho cube chế 17-07-2014, 07:18 PM 171.255.47.100
 Tư vấn giúp e 17-07-2014, 06:15 AM 171.255.47.100
 help me 17-07-2014, 06:14 AM 171.255.47.100
 The complete cube book. 16-07-2014, 05:13 PM 171.255.32.219
 cho em hỏi cách chế bump cube ? 16-07-2014, 05:12 PM 171.255.32.219
 Day 2 1LLL case 15-07-2014, 07:43 PM 27.66.169.110
 Kinh nghiệm cross và công thức 15-07-2014, 07:43 PM 27.66.169.110
 Chuẩn bị tâm lý và sức khoẻ trước kỳ thi nh ... 13-07-2014, 07:35 PM 27.66.150.168
 Mách Nhỏ Những Cách Học Hiệu Quả 13-07-2014, 07:34 PM 27.66.150.168
 Khai trương Rubik Coffee ONE 13-07-2014, 07:31 PM 27.66.150.168
 đang 60 giây học full PLL,.. thì sẽ giảm còn mấy s 13-07-2014, 06:06 PM 27.66.150.168
 Lí do bạn nên choi rubik 13-07-2014, 12:08 PM 27.66.150.168
 Gan III ra lò, hàng nóng!!!!!!!!!!!!!! 13-07-2014, 08:26 AM 27.66.150.168
 Hanoi Open lên VTV6 13-07-2014, 08:26 AM 27.66.150.168
 Giới thiệu và Hướng dẫn sử dụng RubeTimer 13-07-2014, 08:19 AM 27.66.150.168
 Có ai thích rap không? 12-07-2014, 05:24 PM 27.66.150.168
 Bảy viên ngọc rồng full 2013 - Dragon Ball Z : Battle ... 12-07-2014, 04:58 PM 27.66.150.168
 cho em hỏi tên bài nhạc 12-07-2014, 11:45 AM 27.66.150.168
 Justin Bieber bị ném headshot:)) 12-07-2014, 11:43 AM 27.66.150.168
 Hàng hiếm [cần mua] center caps A1 hiu hiu 11-07-2014, 08:56 PM 27.66.173.172
 Thành tích xoay BLD của các bạn 11-07-2014, 07:26 PM 27.66.173.172
 I Surrender 11-07-2014, 05:44 PM 27.66.173.172
 vấn đề core 11-07-2014, 05:24 PM 27.66.173.172
 tỉ lệ ! :D 11-07-2014, 02:00 PM 113.160.106.99
 10 tricks in 10 days Day 1 An easy ZBLL 11-07-2014, 01:57 PM 113.160.106.99
 BLD Roman Room (cách nhớ)Update! 10-07-2014, 08:13 PM 27.66.173.172
 [Update 30-04-12]Cập nhật thông tin nhân sự BQT Rubi ... 10-07-2014, 05:59 PM 27.66.173.172
 Cannes Festival des Jeux 2012 10-07-2014, 05:55 PM 27.66.173.172
 The Fastest Relay Ever! 10-07-2014, 05:52 PM 27.66.173.172
 Những điều chúng ta nên biết & thay đổi 10-07-2014, 05:52 PM 27.66.173.172
 Girl with a funny talent 10-07-2014, 05:51 PM 27.66.173.172
 Happy New Year 10-07-2014, 05:51 PM 27.66.173.172
 Khi khán giả chém gió =)) ............... 10-07-2014, 05:50 PM 27.66.173.172
 Kĩ thuật quay tay... 10-07-2014, 05:49 PM 27.66.173.172
 Xin giới thiệu với bà kon - Sinh Viên Khoa Mỹ Thu ... 10-07-2014, 05:49 PM 27.66.173.172
 [Nhờ vả] Anh em có ai xài Facebook thì giúp mình với 10-07-2014, 05:48 PM 27.66.173.172
 [Stop motion] Một cách quảng bá rubikvn theo phong cá ... 10-07-2014, 05:47 PM 27.66.173.172
 Đọc suy nghĩ của bạn 10-07-2014, 05:46 PM 27.66.173.172
 Mộ Dung Tung Chảo - Full 5 tập 10-07-2014, 05:45 PM 27.66.173.172
 Bí Mật - Luật Hấp Dẫn 10-07-2014, 05:44 PM 27.66.173.172
 Metal Slug in real life 10-07-2014, 05:43 PM 27.66.173.172
 Giúp về cái USB 10-07-2014, 05:40 PM 27.66.173.172
 Pirates00 New Record: 11,91s 10-07-2014, 05:40 PM 27.66.173.172
 Giúp mình cái phần mềm Dowload manager với!!! 10-07-2014, 05:38 PM 27.66.173.172
 Hỏi đáp 09-07-2014, 05:18 PM 27.66.153.197
 Còn gì đen hơn :( Rubik's Cube WR fail by Feliks 09-07-2014, 05:17 PM 27.66.153.197
 Faq. Sơ lược về blindfolded 07-07-2014, 05:40 PM 27.66.148.72
 hướng dẫn M2R2 kết hợp letter pair đầy đủ+chi ... 06-07-2014, 03:13 PM 27.66.159.93
 Tổng hợp lại các bài viết hay. 05-07-2014, 01:02 PM 171.255.6.194
 Cần hỏi về độ bền và time break in của gu ... 04-07-2014, 05:11 PM 171.255.6.194
 thanh hóa nào 02-07-2014, 08:15 PM 171.255.38.203
 Lý do bị ban 01-07-2014, 08:58 PM 171.255.4.118
 silicone cho ss 5x5 28-06-2014, 10:41 AM 27.66.155.88
 học giải thẳng rubik, 7x7 mất bao lâu khó ko ? 28-06-2014, 10:37 AM 27.66.155.88
 4 Ứng dụng chống nghe lén cho điện thoại Android 26-06-2014, 07:06 PM 27.66.155.88
 Về việc lube cho em Dayan Zhanchi Stickerless 26-06-2014, 06:59 PM 27.66.155.88
 8 Mẹo Hay Cho Android Bạn Nên Biết 26-06-2014, 06:56 PM 27.66.155.88
 Prisma Puzzle Timer ! 25-06-2014, 07:21 PM 27.66.149.247
 Bôi trơn :@@@@@@@@@@@ 24-06-2014, 07:50 PM 27.66.153.55
 Ngoài lề một tý 24-06-2014, 07:19 PM 27.66.153.55
 Vote cube 22-06-2014, 12:20 PM 171.255.32.17
 Hướng dẫn đầy đủ cách giải Rubik 4x4x4 đây !!!! 21-06-2014, 11:34 AM 171.255.18.130
 Kho ảnh độc lạ mắt 20-06-2014, 08:46 PM 27.66.152.131
 Megamix 19-06-2014, 07:25 PM 27.66.157.187
 Vấn đề về Silicon 16-06-2014, 07:40 AM 171.255.12.102
 silicone maru và silicone rubik's lube cái nào ngon hơn ? 16-06-2014, 07:30 AM 171.255.13.168
 Lucid dream 16-06-2014, 06:13 AM 171.255.13.168
 [GUIDE] Cách lube rubik một cách hoàn thiện nhất 16-06-2014, 05:59 AM 171.255.13.168
 chia sẻ những trang web hướng dẩn mod rubik 15-06-2014, 12:57 PM 171.255.13.168
 Pop Moyu Aosu 15-06-2014, 12:56 PM 171.255.13.168
 Solve (1) 15-06-2014, 07:06 AM 27.66.169.46
 lube 2x2 14-06-2014, 05:53 PM 171.255.8.50
 Cách tạo stand cube từ Twist !!!! 12-06-2014, 07:29 PM 171.255.18.254
 Hỏi đáp về core 12-06-2014, 07:02 PM 171.255.18.254
 Kinh ngiệm học F2l nhanh 12-06-2014, 06:51 PM 171.255.18.254
 cách ráp cube sau khi vệ sinh 11-06-2014, 06:46 AM 27.66.159.19
 admin ơi. cho hỏi 11-06-2014, 06:46 AM 27.66.159.19
 ý tưởng cho cái time player tự chế !!! 11-06-2014, 06:27 AM 27.66.159.19
 Cần 1 lời khuyên từ các pro 10-06-2014, 07:11 PM 27.66.159.19
 Walkthrough 10-06-2014, 07:07 PM 27.66.159.19
 A5 or Dayan Zhanch i? 10-06-2014, 06:06 AM 27.66.159.19
 Cần tư vấn về rubik và chỗ mua chất lươ ... 08-06-2014, 04:50 PM 27.66.159.19
 Hỏi về silicone 08-06-2014, 04:49 PM 27.66.159.19
 [THÔNG BÁO] Kế hoạch làm áo Rubikvn 07-06-2014, 06:58 PM 171.255.20.0
 Vấn đề về Fangshi v2 07-06-2014, 10:50 AM 171.255.9.219
 Xin công thức partern 5x5 06-06-2014, 05:33 PM 171.255.41.169
 Vấn đề silicone !!!!!!!!!! 06-06-2014, 05:27 PM 171.255.41.169
 xin kinh nghiệm làm cross! 06-06-2014, 05:27 PM 171.255.41.169
 Các bác xem xem có được không? 06-06-2014, 05:27 PM 171.255.41.169
 giúp về rubik 5x5 !!!!!!!!!!!!!!!! 06-06-2014, 05:26 PM 171.255.41.169
 Cứu dayan zhanchi của em với 03-06-2014, 08:58 PM 113.167.124.99
 Vls 03-06-2014, 08:56 PM 113.167.124.99
 Kì nghỉ hè cùng những cách học thú vị 30-05-2014, 05:36 PM 171.255.25.2
 Du hoc singapore - Du học ở đâu với chi phí thấp ... 30-05-2014, 05:33 PM 171.255.25.2
 Đoạn Kết Tây Du Kí 30-05-2014, 05:33 PM 171.255.25.2
 Vấn đề bôi trơn 30-05-2014, 06:24 AM 171.255.25.2
 [HN-cần đổi] fs1laauy YJ Chilong 29-05-2014, 05:55 PM 171.255.25.2
 Công Thức Hoán Vị Góc của Megaminx 29-05-2014, 05:12 PM 171.255.25.2
 Rubik gồm những loại nào ? 27-05-2014, 07:42 PM 27.66.154.227
 Các bác giúp e với!!!! 27-05-2014, 07:07 PM 27.66.154.227
 Ai giúp với ???????!!!!!!!!!!! 26-05-2014, 05:04 PM 171.255.36.47
 hướng dẩn giải tâm 7x7x7 có hình và công thức 26-05-2014, 05:00 PM 171.255.36.47
 [Khảo sát] Loại Rubik bạn đang cần 25-05-2014, 08:08 AM 27.66.132.168
 Cách Học Từ Vựng Tiếng Anh, IELTS, TOEIC, TOEFL Nh ... 24-05-2014, 06:31 AM 27.66.140.103
 lựa chọn cube, lube 23-05-2014, 05:52 PM 171.255.47.189
 Pro giúp với ???!!!!!!!!!! 23-05-2014, 05:52 PM 171.255.47.189
 Giúp gà kô lông này joi !!!!! 23-05-2014, 05:51 PM 171.255.47.189
 Lại cần giúp ạ !!!!!!!!! 23-05-2014, 05:50 PM 171.255.47.189
 [Thắc mắc] Cho hỏi về Moyu 23-05-2014, 05:26 PM 171.255.47.189
 Các giai đoạn để trở thành pro 23-05-2014, 06:21 AM 171.255.47.94
 F2L 4 hướng 22-05-2014, 07:37 PM 27.66.131.147
 Tư vấn giúp em 20-05-2014, 05:07 PM 27.66.131.28
 Ai giúp con gà ko lông này coi 19-05-2014, 11:59 AM 171.255.25.232
 Học F2L hay OLL để sub 30s ? 18-05-2014, 07:01 AM 66.249.80.69
 rubik bị tã 18-05-2014, 06:58 AM 66.249.80.69
 Định nghỉa chế cube 16-05-2014, 06:55 PM 66.249.80.69
 Cách tâp luyên FT của mọi người :)) 16-05-2014, 06:55 PM 66.249.80.69
 Hướng dẫn cách chơi rubik full luôn đây 15-05-2014, 05:43 AM 66.249.80.69
 giải thích giùm mình coll là gì và cách áp dụng ... 14-05-2014, 05:59 PM 66.249.80.69
 Cần lời khuyên rút t.gian 14-05-2014, 05:59 PM 66.249.80.69
 [NgQuangTrung] 9.74 avg5 11-05-2014, 06:19 AM 66.249.80.69
 Mod giúp mình ban bạn rubickmar 10-05-2014, 09:52 AM 66.249.80.69
 rubik 09-05-2014, 08:07 PM 66.249.80.69
 Các mem trong 4rum mình ai làm được thế này k ;)) 09-05-2014, 07:08 PM 66.249.80.69
 [HN] Guhong ver1 elite, Shengshou 4x4, crc 808 08-05-2014, 07:35 PM 66.249.80.69
 Cần giúp về finger tricks OH 08-05-2014, 07:34 PM 66.249.80.69
 hai phong 08-05-2014, 07:32 PM 66.249.80.69
 Có ai nghe nhac tre VN ko ??? 08-05-2014, 07:31 PM 66.249.80.69
 hỏi về guhong v2 05-05-2014, 06:21 PM 66.249.80.69
 Look ahead 04-05-2014, 05:22 PM 66.249.80.69
 [HN-TQ] Lube free sili maru 03-05-2014, 07:28 PM 66.249.80.69
 ai biết xoay 7x7 bld multi ko ? 03-05-2014, 03:28 PM 66.249.80.69
 Coll! 03-05-2014, 10:56 AM 66.249.80.69
 tìm cách tháo láp guhong v2 02-05-2014, 12:34 PM 66.249.80.69
 thông tin về gh v2 ? 02-05-2014, 06:45 AM 66.249.80.69
 Ban gấp giúp em bạn trai này 01-05-2014, 07:27 PM 66.249.80.69
 rubickmar là bạn nào? 01-05-2014, 07:21 PM 66.249.80.69
 Hướng dẫn giải Megaminx 01-05-2014, 08:23 AM 66.249.80.69
 [Video TV] Hướng dẫn giải rubik theo cách cơ bản 01-05-2014, 08:23 AM 66.249.80.69
 Chọn Cube 4x4x4 30-04-2014, 11:47 AM 66.249.80.69
 Hỏi về con cube A5 30-04-2014, 07:00 AM 66.249.80.69
 Bạn dùng rubik nào? 29-04-2014, 06:35 PM 66.249.80.69
 Cho hỏi về cuốn sách các công thức rubik bán ở ... 29-04-2014, 06:27 PM 66.249.80.69
 các bác nghĩ sao về thằng này 28-04-2014, 06:38 PM 66.249.80.69
 chia sẻ kinh nghiệm học công thức 27-04-2014, 10:25 AM 66.249.80.69
 Hướng dẫn solve Crazy 3x3 Plus - Saturn 27-04-2014, 10:22 AM 66.249.80.69
 Hai Dương offline 30-4 27-04-2014, 10:19 AM 66.249.80.69
 cho mình hỏi xíu 25-04-2014, 05:45 PM 66.249.80.69
 Cần mua rubik??? 25-04-2014, 05:44 PM 66.249.80.69
 Moyu Waisu vs Moyu Aosu 24-04-2014, 05:08 PM 66.249.80.69
 công thức tổng quát về hoán vị cube n*n*n 22-04-2014, 06:49 PM 66.249.80.69
 GẤP!!!! Cần mua Rubik 2x2 rẻ giá khoảng 60K 22-04-2014, 06:44 PM 66.249.80.69
 Hãy giới thiệu về mình!!! 22-04-2014, 05:22 PM 66.249.80.69
 Một số solve của Feliks các bạn tham khảo 22-04-2014, 05:21 PM 66.249.80.69
 Cần hướng dẫn PLL ?????? 22-04-2014, 05:21 PM 66.249.80.69
 Hỏi về FT nha 21-04-2014, 06:32 PM 66.249.80.69
 Tuyệt chiêu 21-04-2014, 06:31 PM 66.249.80.69
 Cần hướng dẫn PLL ???? 21-04-2014, 06:30 PM 66.249.80.69
 DianSheng và HeShu 20-04-2014, 04:58 PM 58.187.29.148
 mua rubik 20-04-2014, 04:58 PM 58.187.29.148
 Một vài cubes 20-04-2014, 04:56 PM 58.187.29.148
 hỏi ký hiệu V trong 7x7 20-04-2014, 04:56 PM 58.187.29.148
 Nên chọn mua rubik nào? 20-04-2014, 10:21 AM 66.249.80.69
 Ai đã học xong hướng dẫn theo cách cơ bản thì vào 20-04-2014, 10:17 AM 66.249.80.69
 ai giải dùm mình tình huống của rubik 3x3x3 na ... 19-04-2014, 07:52 PM 66.249.80.69
 [Yau method] Hướng dẫn speed 4x4x4 19-04-2014, 09:34 AM 66.249.80.69
 Rubik 4x4 - 22 công thức nâng cao PLL Parity để speed 19-04-2014, 09:34 AM 66.249.80.69
 Nhập môn BLD solving - Boomerang method 19-04-2014, 09:04 AM 66.249.80.69
 thời gian chuyển rubik!! 18-04-2014, 10:31 PM 66.249.80.69
 Diansheng hay là Rubik's original 18-04-2014, 10:25 PM 66.249.80.69
 mod ss 5x5 18-04-2014, 07:05 PM 66.249.80.69
 Một số thuật ngữ liên quan đến rubik 18-04-2014, 06:56 PM 66.249.80.69
 Thuật ngữ và Kí hiệu liên quan đến rubik 18-04-2014, 06:56 PM 66.249.80.69
 Hướng dẫn giải Rubik Magic 8(ENG+Vi) 17-04-2014, 07:34 PM 66.249.80.69
 Giới thiệu các bước giải của Roux và Lars method 17-04-2014, 07:32 PM 66.249.80.69
 [MY VIDEO]hướng dẫn pp fridrich+finger tricks+lube rubik 17-04-2014, 07:31 PM 66.249.80.69
 Các công thức để speed 2x2x2 17-04-2014, 07:31 PM 66.249.80.69
 Hướng dẫn giải nhanh 2x2x2 17-04-2014, 07:30 PM 66.249.80.69
 Mới tập chơi rubik và tìm đượci đây AE nào qua ... 17-04-2014, 05:33 PM 66.249.80.69
 Rubik 4x4x4 và thắc mắc 17-04-2014, 05:21 PM 66.249.80.69
 Cần giúp về X cross 15-04-2014, 10:09 PM 66.249.80.69
 làm thế nào đạt sub 24? 14-04-2014, 09:45 PM 66.249.80.69
 Tổng hợp các CT nâng cao của Yu, Erik . Và luyện FT. 13-04-2014, 08:29 PM 66.249.80.69
 làm sao để giền rubk 13-04-2014, 04:14 PM 66.249.80.69
 Xoay OH thì nên chọn tay nào???? 13-04-2014, 08:24 AM 66.249.80.69
 Clip hướng dẫn BLD đây 12-04-2014, 07:25 PM 66.249.80.69
 Hướng dẫn Blindsolving 12-04-2014, 07:21 PM 66.249.80.69
 Hướng dẫn giải bịt mắt phương pháp M2/3OP 12-04-2014, 07:21 PM 66.249.80.69
 Freestyle - Phương Pháp xoay bịt mắt tiên tiến 12-04-2014, 07:20 PM 66.249.80.69
 4x4x4 nâng cao 12-04-2014, 10:07 AM 66.249.80.69
 Chỉ số thông minh. 12-04-2014, 10:05 AM 66.249.80.69
 Về Mod Rubik 11-04-2014, 06:44 PM 66.249.80.69
 thời nay và thời xưa thời nào chơi rubik nhiều h ... 09-04-2014, 09:03 PM 66.249.80.69
 Các thắc mắc về rubik 5x5 và bigcube 09-04-2014, 08:55 PM 66.249.80.69
 Giải nhanh 5x5 09-04-2014, 08:54 PM 66.249.80.69
 Rubik - My love! 09-04-2014, 08:18 PM 66.249.80.69
 Cách làm cross tầng dươi đây 08-04-2014, 07:46 PM 66.249.80.69
 Cho hỏi cach làm cross nhanh T_T 08-04-2014, 07:45 PM 66.249.80.69
 Tập tin đầy đủ các hướng dẫn & các điều li ... 08-04-2014, 07:08 PM 66.249.80.69
 Hướng dẫn giải 3x3 bằng FCE Method (Method mình ph ... 08-04-2014, 07:07 PM 66.249.80.69
 cho em biết ưu nhược điểm của bộ đếm thời ... 08-04-2014, 07:06 PM 66.249.80.69
 Quy ước ký hiệu thông dụng 08-04-2014, 06:35 PM 66.249.80.69
 cách tăng look ahead rubik hiệu quả mà ko cần luy ... 08-04-2014, 06:26 PM 66.249.80.69
 Hỏi về Moyu Chilong 06-04-2014, 08:10 PM 66.249.80.69
 [Lâu rồi mới chơi] Cube 3x3 nào hiện giờ good nhất 06-04-2014, 07:02 PM 66.249.80.69
 Dành cho người mới bắt đầu 04-04-2014, 07:08 PM 66.249.80.69
 Puzzle do cuber VN chế tạo lần đầu xuất hiện tr ... 04-04-2014, 07:00 PM 66.249.80.69
 Rubikvn lên kênh 14 [ Tập 3 ] 04-04-2014, 06:59 PM 66.249.80.69
 Các con số đẹp của forum! 04-04-2014, 06:58 PM 66.249.80.69
 Hướng dẫn OH một cách bài bản 04-04-2014, 06:58 PM 66.249.80.69
 hướng dẫn oh 1 cách cực kỳ cặn kẽ 04-04-2014, 06:57 PM 66.249.80.69
 Cube4You ? 04-04-2014, 06:16 PM 66.249.80.69
 Tại sao Ế 04-04-2014, 06:16 PM 66.249.80.69
 Megamix &i 5x5 cục nào khó hơn,hại não hơn ? 04-04-2014, 06:15 PM 66.249.80.69
 Tự dưng nghĩ ra :)) 04-04-2014, 06:14 PM 66.249.80.69
 RUBIK OCEAN : THÔNG BÁO HÀNG THÁNG 3 MỚI VỀ 03-04-2014, 07:07 PM 66.249.80.69
 hình như cube 5x5 khó giải hơn 4x4 01-04-2014, 07:14 PM 66.249.80.69
 Thủ Thuật truy cập vào Facebook bằng Hotspot Shield 01-04-2014, 06:51 PM 66.249.80.69
 can ? xiu cai 01-04-2014, 06:50 PM 66.249.80.69
 Hỏi cách giải 4 góc cuối của rubik 5x5x5 01-04-2014, 06:48 PM 66.249.80.69
 Mua rubik 3x3x3 31-03-2014, 06:44 PM 66.249.80.69
 xin vài công thức 4 cạnh cuối,2 cạnh cuối par ... 30-03-2014, 11:17 AM 66.249.80.69
 [HELP] Rubik Magic 12 bị bung 29-03-2014, 05:32 PM 66.249.80.69
 Giữa Fangshi v2 và Dayan 5 em nên chọn cái nào ?? 29-03-2014, 05:31 PM 66.249.80.69
 Hướng dẫn lắp rubik 4x4x4 yongjun bị bung (pop) kè ... 26-03-2014, 06:16 PM 66.249.80.69
 chọn Rubik 4x4 cho tốc độ 25-03-2014, 06:58 PM 66.249.80.69
 Dayan Zhanchi or Fangshi v2 24-03-2014, 05:36 PM 66.249.80.69
 cube để speedcube 24-03-2014, 05:32 PM 66.249.80.69
 :D dùng Rubik nào cho One Hand 24-03-2014, 05:32 PM 66.249.80.69
 sub 2p30 5x5 (help) 24-03-2014, 05:31 PM 66.249.80.69
 R2 u2 24-03-2014, 05:30 PM 66.249.80.69
 Số 0 và ý nghĩa ẩn. 24-03-2014, 05:29 PM 66.249.80.69
 Hỏi nhỏ về mod rubik 23-03-2014, 07:18 PM 66.249.80.69
 vccrp bị hack 23-03-2014, 07:17 PM 66.249.80.69
 ghost cube 23-03-2014, 12:36 PM 66.249.80.69
 Blindfolded 4x4 phương pháp U2-U2 23-03-2014, 12:22 PM 66.249.80.69
 Mấy vị tiền bối cho biết nha 23-03-2014, 08:33 AM 66.249.80.69
 Tổng hợp các trang bổ ích về Speed 3x3 23-03-2014, 08:31 AM 66.249.80.69
 Dự định mua Rubik 23-03-2014, 08:26 AM 66.249.80.69
 Cross mặt D 22-03-2014, 05:39 PM 66.249.80.69
 Hỏi về việc mua rubik và sub 15s 22-03-2014, 10:16 AM 66.249.80.69
 Trình tự tốt nhất khi học PLL 21-03-2014, 05:50 PM 27.66.146.69
 Kỹ năng văn học cho các sĩ tử 21-03-2014, 05:31 PM 27.66.146.69
 Tổng hợp các WR tính đến nay 21-03-2014, 05:20 PM 27.66.146.69
 Offline ngày CN 23-3-2014 20-03-2014, 07:32 PM 27.66.169.15
 Một em Dayan trắng cũ 20-03-2014, 07:09 PM 27.66.169.15
 Dayan Guhong V2 vs Dayan Zhanchi !!! Ý kiến của bạn :) 19-03-2014, 06:41 AM 27.66.130.116
 tư vấn speed cube 18-03-2014, 06:44 AM 27.66.130.116
 Nên chọn loại rubik nào 18-03-2014, 06:43 AM 27.66.130.116
 Finger trick rubik 18-03-2014, 06:43 AM 27.66.130.116
 Mua ruik 16-03-2014, 05:09 PM 42.114.241.230
 Thegioirubik VERSION 2.0 15-03-2014, 06:25 PM 27.66.168.100
 ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP 3X3 14-03-2014, 07:15 PM 27.66.128.151
 Cách mod Zhanchi elite 14-03-2014, 07:11 PM 27.66.128.151
 vấn đề về ngón tay 13-03-2014, 08:43 PM 27.66.153.23
 [ToànDC] Review dayan Lunhui + So sánh các loại Dayan + ... 11-03-2014, 07:07 PM 27.66.170.24
 [Video Review] Dayan 6 - Panshi 11-03-2014, 07:05 PM 27.66.170.24
 công thức gì?? 11-03-2014, 06:42 PM 27.66.170.24
 Bán square1 và axis cube 10-03-2014, 05:16 PM 27.66.170.24
 Cần tư vấn về vấn đề lựa chọn rubik !!! 10-03-2014, 05:08 PM 27.66.170.24
 Đặt hàng bên thế giới rubik 09-03-2014, 11:07 AM 27.66.173.153
 Rubik's Cube solved in 5.66s again by Feliks Zemdegs 08-03-2014, 06:12 PM 27.66.169.149
 Làm lại từ đầu 07-03-2014, 05:31 PM 27.66.156.131
 mọi người cho em hỏi 04-03-2014, 05:34 PM 27.66.146.144
 Chữ X, O, T, H, V, +, ... (có hơn 30 kiểu) 02-03-2014, 06:10 PM 27.66.161.10
 Cách "LÀM MỚI" rubik !!! ( Chưa chính thức ) 02-03-2014, 09:33 AM 27.66.130.177
 rubik xịn có phải vẫn là rubik tàu (TQ) 02-03-2014, 09:33 AM 27.66.130.177
 sao diễn đàn vắng vẽ thế nhỉ?? 24-02-2014, 05:29 PM 27.66.158.114
 Money Talk(nghe rồi mới thấm) 21-02-2014, 05:27 PM 27.66.172.241
 Rap Việt đây mấy bác 16-02-2014, 10:15 AM 27.66.151.11
 xin công thức chơi một tay (tay phải) 08-02-2014, 05:14 PM 27.66.141.215
 có ai học lớp 8! giúp mình vs 31-01-2014, 10:26 AM 27.66.158.234
 Tâm sự của Newbie 31-01-2014, 10:11 AM 27.66.158.234
 Cube. 28-01-2014, 07:34 AM 27.66.155.120
 Hình ảnh Hà Nội cube day 2014 27-01-2014, 11:54 AM 27.66.140.145
 Số lần giải hoàn thiện rubik 26-01-2014, 07:44 AM 27.66.168.222
 Happy New Yeah 25-01-2014, 06:22 PM 27.66.156.52
 Help 24-01-2014, 05:42 PM 27.66.144.199
 em cần tư vấn! 23-01-2014, 05:08 PM 27.66.144.199
 [WCA] - WCA HCM Cubic Competition 30/03/2014 23-01-2014, 05:08 PM 27.66.144.199
 cho mình xin hỏi cái 19-01-2014, 05:54 PM 27.66.154.94
 Giúp em với !!! (Newbie) 17-01-2014, 09:25 PM 27.66.147.45
 [WCA] - Thông báo về giải Hà Nội Cube Day 2014 17-01-2014, 07:01 PM 27.66.147.45
 sticker cho fisher cube 17-01-2014, 05:31 PM 27.66.147.45
 Audition Mobile, Nhảy nhót cực sung trên Mobile 16-01-2014, 05:02 PM 27.66.134.2
 Mua cube nào ? 15-01-2014, 05:32 PM 27.66.142.71
 hỏi về silicone maru 14-01-2014, 05:16 PM 27.66.163.44
 làm thế nào để cải thiện last layer???? 12-01-2014, 07:02 PM 27.66.159.24
 Tổng hợp các điểm bán rubik trên toàn quốc 09-01-2014, 07:18 PM 27.66.147.88
 [HN-TQ] XT'S RUBIK SHOP~~~SHENGSHOU4 V4~ZHANCHI~MARU ĐÃ VỀ 09-01-2014, 07:11 PM 27.66.147.88
 Hỏi về f2l 4 hướng 09-01-2014, 05:08 PM 27.66.147.88
 Newbie nới chơi ! anh em cho vài ý kiến 09-01-2014, 05:04 PM 27.66.147.88
 Nhiều ngành tỷ lệ 'chọi' bằng... 0 09-01-2014, 05:04 PM 27.66.147.88
 Cần tham khảo chút xíu về 4x4, monh các bạn giúp ... 08-01-2014, 05:11 PM 27.66.170.208
 A5 07-01-2014, 05:22 PM 171.255.6.178
 A5 break 1 tháng(không sili) đã đủ ? 07-01-2014, 05:21 PM 171.255.6.178
 Các điều kiện để sub 30 06-01-2014, 05:15 PM 27.66.159.83
 Lube Cube bằng mỡ bò công nghiệp!! 06-01-2014, 02:38 PM 171.224.150.4
 hỏi về sili d39 04-01-2014, 05:14 PM 27.66.151.164
 double one hand 04-01-2014, 05:13 PM 27.66.151.164
 Zhanchi và sili maru còn 50% :P 04-01-2014, 10:29 AM 27.66.151.164
 CHo hỏi về Jig a loo 02-01-2014, 05:03 PM 27.66.133.88
 Có một vài câu hỏi muốn hỏi anh chị có kinh ng ... 31-12-2013, 11:44 PM 27.66.164.90
 Cross 31-12-2013, 09:18 PM 27.66.164.90
 Xin ae nói rõ F2L 30-12-2013, 05:18 PM 27.66.130.225
 center 5x5x5 28-12-2013, 09:33 PM 27.66.157.192
 Góc Tiếng Nhật 27-12-2013, 06:55 PM 27.66.154.209
 Phương pháp học và luyện thi tiếng Nhật 27-12-2013, 06:55 PM 27.66.154.209
 [ÁoRubikVN] - CÒN DUY NHẤT 1 ÁO NAM SIZE M 27-12-2013, 05:23 PM 27.66.154.209
 Vấn đề về t-part 26-12-2013, 06:13 PM 27.66.142.144
 Center ???Gấp !!! 26-12-2013, 05:58 PM 27.66.142.144
 rubik 2x2 26-12-2013, 11:57 AM 27.66.170.58
 Các loại cube ? 25-12-2013, 05:05 PM 27.66.143.66
 ở vn có ai biết giải Rubik 11x11 không 23-12-2013, 05:34 PM 27.66.128.192
 Lắp type c 4x4 23-12-2013, 05:33 PM 27.66.128.192
 F2l advance 23-12-2013, 05:31 PM 27.66.128.192
 Giup cai thien finger trick 22-12-2013, 10:35 AM 27.66.149.121
 Hỏi về mod zhanchi 22-12-2013, 10:30 AM 27.66.149.121
 Bơi có phải là môn thể thao thư giãn ?? 21-12-2013, 10:15 AM 27.66.149.121
 Bị thương khi chơi rubik 21-12-2013, 10:13 AM 27.66.149.121
 Patterns for 5x5x5 20-12-2013, 05:45 PM 27.66.159.227
 rubik yulong stickerless 20-12-2013, 05:44 PM 27.66.159.227
 Cách lắp ráp rubik 4x4 20-12-2013, 05:43 PM 27.66.159.227
 5x5 20-12-2013, 05:41 PM 27.66.159.227
 Tầng trên 4x 18-12-2013, 05:16 PM 27.66.174.60
 Core và ốc 17-12-2013, 06:03 PM 27.66.174.60
 dayan zhanchi stickerless 17-12-2013, 06:00 PM 27.66.174.60
 Tạo trường hợp khi Scrambe 17-12-2013, 05:58 PM 27.66.174.60
 học xcross hay f2l 4 hướng khi sub 30s 17-12-2013, 05:57 PM 27.66.174.60
 [chjphe0] 3x3x3 single 7.05 :)) chia sẻ góc quay độc :P 15-12-2013, 09:15 PM 27.66.174.60
 Hoán vị cạnh 4x4 15-12-2013, 05:21 PM 27.66.154.129
 Big cube!!!(20x20;100x100;1000x1000)solve! 15-12-2013, 05:13 PM 27.66.154.129
 MGLS và EJF2L là gì? 14-12-2013, 10:05 AM 27.66.162.58
 [Full] Ebook Hướng dẫn giải Rubik 12-12-2013, 05:17 PM 27.66.174.192
 [2013] Grand Theft Auto V - Trở về Los Santos 12-12-2013, 05:09 PM 27.66.174.192
 Hỏi về oll trong 4x4 11-12-2013, 06:31 PM 27.66.141.11
 "Ma nữ" Yu Dương bất ngờ lột xác 10-12-2013, 05:42 PM 27.66.141.11
 Nơi thông báo lỗi của RUBIKVN 2013 09-12-2013, 05:03 PM 27.66.159.2
 Phần mềm stopwatch trong video này tên là gì??? 09-12-2013, 05:02 PM 27.66.159.2
 Hướng dẫn cơ bản nhập môn 4x4x4 dành cho newbie 09-12-2013, 05:02 PM 27.66.159.2
 [thắc mắc] scramble là gì ? 08-12-2013, 06:13 PM 27.66.171.107
 Keo dán khi mod cube 08-12-2013, 06:13 PM 27.66.171.107
 4x4 08-12-2013, 06:12 PM 27.66.171.107
 Pll 08-12-2013, 08:49 AM 27.66.128.251
 Chế rubik 07-12-2013, 05:09 PM 27.66.151.197
 Felik- thánh 06-12-2013, 05:33 PM 27.66.142.180
 [HN] SELL 1 GIÁ 30K !! 05-12-2013, 05:33 PM 27.66.146.9
 Bạn Nghĩa THCS Đống Đa? 05-12-2013, 05:33 PM 27.66.146.9
 [Sưu Tầm] hướng dẫn làm 1x1x1 05-12-2013, 04:08 PM 27.66.146.9
 F2l algs expert 05-12-2013, 04:07 PM 27.66.146.9
 Video hướng dẫn solve 3x3x7 ( Tiếng anh ) 05-12-2013, 04:06 PM 27.66.146.9
 Cách giải trường hợp đặc biệt của void cube 05-12-2013, 04:05 PM 27.66.146.9
 Nghiền cả Rubik's cube 05-12-2013, 04:05 PM 27.66.146.9
 Silicon 05-12-2013, 04:03 PM 27.66.146.9
 Cách mượn đồ hàng xóm 05-12-2013, 03:32 PM 27.66.146.9
 Giấy tờ 03-12-2013, 05:28 PM 27.66.162.246
 Center ??? Gấp !!! 03-12-2013, 06:36 AM 27.65.79.65
 1 rubik 2x2 01-12-2013, 06:44 AM 27.66.136.243
 Vài Tips để speed lên nhanh!!! 30-11-2013, 09:16 PM 27.66.139.126
 Lube 30-11-2013, 09:06 PM 27.66.139.126
 cách cầm rubik 2 tay 30-11-2013, 05:24 PM 27.66.139.126
 1 vài câu hỏi 30-11-2013, 05:17 PM 27.66.139.126
 cho em hỏi cách chế bump cube ? 30-11-2013, 05:00 PM 27.66.139.126
 chỉ mình cách làm rubik tầng 1 với 30-11-2013, 11:24 AM 27.66.145.74
 Cross 30-11-2013, 11:20 AM 27.66.145.74
 Ảnh hài hước trong ngày 29-11-2013, 05:15 PM 27.66.152.116
 Cần hỏi về Chilong 29-11-2013, 05:15 PM 27.66.152.116
 hỏi về fangshi 29-11-2013, 05:10 PM 27.66.152.116
 Giúp fingertricks PLL OLL 28-11-2013, 07:20 PM 27.66.137.231
 Mua rubik. 28-11-2013, 05:43 PM 27.66.148.106
 giúp công thức F2L 28-11-2013, 05:27 PM 27.66.148.106
 Vấn đề khi giải fisher cube 27-11-2013, 05:22 PM 27.66.148.106
 Tip F2L ! 26-11-2013, 06:29 PM 27.66.148.106
 Ai đã dùng Gans Puzzile 3x3 cho e xin ý kiến !!! 26-11-2013, 06:29 PM 27.66.148.106
 Mua Băng Keo ? 25-11-2013, 05:55 PM 27.66.148.227
 Cách chơi rubik 5x5x5 25-11-2013, 05:42 PM 27.66.148.227
 Hội Game Bản Quyền RubikVN 25-11-2013, 06:40 AM 27.66.141.124
 Rubik Yongjun 24-11-2013, 09:53 PM 27.66.141.124
 Speed thì nên mua cube nào? 24-11-2013, 06:53 PM 27.66.141.124
 Cách học nhanh 1 công thức??? 24-11-2013, 03:36 PM 27.66.166.245
 Đà Lạt Open 11/2013 24-11-2013, 03:36 PM 27.66.166.245
 Nên chọn loại rubik nào? 23-11-2013, 06:32 PM 27.66.144.83
 Vài vấn đề cần hỏi về square 1 23-11-2013, 06:31 PM 27.66.144.83
 bài hát về ba 21-11-2013, 06:27 PM 27.66.161.253
 Câu Chuyện Cùng Những Bài Nhạc 21-11-2013, 06:00 PM 27.66.161.253
 công thức xoay nâng cao 4x 20-11-2013, 09:48 PM 27.66.158.86
 vấn đề về mod zhanchi 20-11-2013, 08:34 PM 27.66.158.86
 Cách cắt móng tay tối ưu nhất ! 20-11-2013, 06:12 PM 27.66.158.86
 Hỏi cách chế 3x3x4 20-11-2013, 05:17 PM 27.66.158.86
 Ai ở HN 2 vô đây nào !!! 20-11-2013, 05:16 PM 27.66.158.86
 VẤn đề về ốc 20-11-2013, 05:15 PM 27.66.158.86
 Modify A V-Cube 2 20-11-2013, 12:01 PM 27.66.158.86
 kỷ lục mới 3x3 avg 6.54 theo bạn là ai :D 20-11-2013, 11:45 AM 27.66.158.86
 Có ai sinh năm sau 2000 không? 20-11-2013, 11:43 AM 27.66.158.86
 Hội đón mùa đông! 19-11-2013, 06:04 AM 27.66.155.50
 rubik 4x4x4 có vấn đề 18-11-2013, 09:01 PM 27.66.155.50
 http://buxmob.net/go.php?id=25364 18-11-2013, 07:03 PM 27.66.155.50
 vấn đề zhanchi và ghosthand v1!!! 17-11-2013, 07:26 PM 27.66.140.153
 wed cube 17-11-2013, 02:47 PM 27.66.140.153
 Thế Giới Rubik - For Rubik Players, By Rubik Players 17-11-2013, 02:46 PM 27.66.140.153
 Chỉ em chổ bán bump cube (mirror cube) giá chợ ! 17-11-2013, 02:43 PM 27.66.140.153
 Hỏi về blindfolded ? 17-11-2013, 12:29 PM 27.66.159.247
 [HN] Bán lubix 8cc, dy mega, ss44....... 16-11-2013, 05:36 PM 27.66.159.247
 Zhanchi ngon hơn Fangshi [ý kiến cá nhân] 16-11-2013, 05:28 PM 27.66.159.247
 Newbie !!! 16-11-2013, 10:57 AM 27.66.159.247
 Lựa chọn giải trí nào trên máy tính bảng? 16-11-2013, 10:27 AM 27.66.159.247
 Cách sửa lỗi đăng nhập của forum 15-11-2013, 10:01 PM 27.66.159.247
 Update cubes m/ 15-11-2013, 10:00 PM 27.66.159.247
 cách xoay rubik tầng 3 khi chỉ nhìn 1 mặt 15-11-2013, 09:56 PM 27.66.159.247
 [Ha Noi] Cần đổi gấp combo 3 lấy 1 :D 15-11-2013, 09:48 PM 27.66.159.247
 Breaking Bad - Biến chất - TV Show hay nhất lịch sử 15-11-2013, 08:53 PM 27.66.159.247
 [Hỏi]cách sub 3x3 tốc độ 15-11-2013, 06:39 PM 27.66.135.235
 Nhờ hướng dẫn cách giải cạnh cuối 5x5x5 14-11-2013, 05:42 PM 27.66.149.138
 Cần học thêm nhưng gì 14-11-2013, 05:39 PM 27.66.149.138
 Rubik biến thể 3x3 nào dễ và khó giải nhất? 13-11-2013, 06:37 AM 27.66.138.184
 Tìm người giải đáp phương phát PLL 13-11-2013, 06:36 AM 27.66.138.184
 thắc mắc 2 trường hợp pll 12-11-2013, 06:13 PM 27.66.138.184
 Quay ct rubik cơ bản mà dưới 30s, hay 40s ai làm đ ... 12-11-2013, 06:08 PM 27.66.138.184
 Kích cỡ của cube có ảnh hưởng không ! 11-11-2013, 05:14 PM 27.66.154.255
 Tư vấn mua super square 11-11-2013, 05:13 PM 27.66.154.255
 giúp m sub 1'> vs 11-11-2013, 05:11 PM 27.66.154.255
 sub 30s 11-11-2013, 05:10 PM 27.66.154.255
 cần hướng dẫn 2x2 11-11-2013, 06:19 AM 27.66.154.255
 Fartshi shuangren của Crazybadcuber 11-11-2013, 06:05 AM 27.66.154.255
 Patterns mình thik nhất, mỗi mặt có các dãy màu r ... 10-11-2013, 06:36 PM 27.66.153.134
 Stand cho đt 10-11-2013, 11:52 AM 27.66.137.198
 Cách down phần mềm rubik 09-11-2013, 08:57 PM 42.113.244.182
 ai thích vẽ thì vào đây 09-11-2013, 08:56 PM 42.113.244.182
 Giúp em sửa rubik'Magic 1x8 (bản dẹp ấy) bị bung ... 09-11-2013, 05:21 PM 42.113.244.182
 [HN-TQ] Chúc mừng năm mới 09-11-2013, 11:38 AM 27.66.149.144
 lại vấn đề rubik 08-11-2013, 05:34 PM 27.66.175.4
 Tư vấn mua cube 08-11-2013, 05:30 PM 27.66.175.4
 Boomerang method ? 07-11-2013, 05:14 PM 27.66.130.75
 sức khỏe ! 07-11-2013, 11:48 AM 27.66.135.82
 ZBLL Method 05-11-2013, 06:58 PM 27.66.156.78
 [hgly] Chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn finger trick 05-11-2013, 06:55 PM 27.66.156.78
 Cách chế 3x3 thành 2x2 05-11-2013, 05:36 PM 27.66.156.78
 Bạn có thể tự mình tạo ra tất cả các công th ... 05-11-2013, 05:36 PM 27.66.156.78
 Cùng chia sẻ nào! 05-11-2013, 05:34 PM 27.66.156.78
 Mọi người giúp em cải thiện thành tích với :( 04-11-2013, 06:59 PM 27.66.143.29
 break-in cho zhanchi 04-11-2013, 06:58 PM 27.66.143.29
 [Help] Tìm công thức 4x4 04-11-2013, 06:36 AM 27.66.164.117
 Cập nhật kết quả lên VCCRP các giải đấu gần ... 03-11-2013, 07:08 PM 27.66.162.194
 gunny 03-11-2013, 03:35 PM 27.66.137.151
 phần mềm rubik này down ở đầu thế? 03-11-2013, 10:02 AM 42.113.244.182
 X cross 03-11-2013, 09:45 AM 42.113.244.182
 Tư vấn về quay 3x3 02-11-2013, 05:56 PM 42.113.244.182
 cách làm rubik 7s 02-11-2013, 05:55 PM 42.113.244.182
 Time for sub 20 ! 02-11-2013, 05:54 PM 42.113.244.182
 nên mua rubik nào? 02-11-2013, 05:49 PM 42.113.244.182
 Cách Sub Rubik 30s!!!! 02-11-2013, 05:35 PM 42.113.244.182
 ai ở Sóc trăng biết nơi nào bán rubik hk? 02-11-2013, 10:03 AM 27.66.175.236
 maru silicone cho zhanchi 01-11-2013, 10:18 PM 27.66.141.41
 Cần hỏi về việc break và lube rubik zhanchi!! 01-11-2013, 07:24 PM 27.66.131.77
 Rubik không cần Sili 01-11-2013, 10:58 AM 42.113.245.23
 Công thức tầng 3 master morphix 01-11-2013, 10:43 AM 42.113.245.23
 Những lần bạn không thể chơi Rubik? 30-10-2013, 06:43 AM 27.66.147.128
 break 30-10-2013, 06:34 AM 27.66.147.128
 cách chơi rubik twist 29-10-2013, 05:23 PM 42.113.193.174
 [HCM]- Bán F2 28-10-2013, 05:10 PM 42.113.193.174
 Cần giúp đỡ cài đặt age_2 28-10-2013, 06:16 AM 27.66.166.214
 cách làm trơn rubik 1 cách hiệu quả 27-10-2013, 07:42 PM 42.113.193.174
 finger trick 27-10-2013, 07:33 PM 42.113.193.174
 Cần... 27-10-2013, 07:28 PM 27.66.152.159
 Dùng mỡ bôi trơn sillicone để lube rubik được kh ... 27-10-2013, 11:35 AM 27.66.143.90
 ai chơi rubik ở Tây Ninh thì dô dây 27-10-2013, 10:24 AM 42.113.193.174
 Thắc mắc, góp ý 26-10-2013, 07:56 PM 42.113.193.174
 Bld solve rubik 3x3 5.52s 26-10-2013, 05:22 PM 42.113.193.174
 Chọn lube cho Zanchi 42mm Stickerless 26-10-2013, 05:20 PM 42.113.193.174
 [Hà Nội] Cần mua và bán một số cube 26-10-2013, 11:35 AM 27.66.140.155
 Có ai biết nơi đó 26-10-2013, 10:41 AM 42.113.193.174
 cho hỏi cái này 26-10-2013, 10:28 AM 42.113.193.174
 có tý thac mac 26-10-2013, 10:27 AM 42.113.193.174
 Cần nhận xét 25-10-2013, 07:28 PM 27.66.175.31
 Cần người tìm giúp công thức rubik 3x3x3 khá cũ 25-10-2013, 07:28 PM 27.66.175.31
 Ghost cube 25-10-2013, 07:23 PM 27.66.175.31
 Some Question ??? 24-10-2013, 06:10 PM 27.66.141.87
 Rubik khi tới chiều !!! 24-10-2013, 06:32 AM 42.113.193.174
 Cần tư vấn mua cube để xoay trong lớp 24-10-2013, 06:30 AM 42.113.193.174
 hỏi nên dùng loại rubik nào ? 24-10-2013, 06:29 AM 42.113.193.174
 Các địa chỉ Chuyên bán Rubik 24-10-2013, 06:28 AM 42.113.193.174
 hỏi ý kiến mọi người về 3 cube Fangshi v2 , zhan ... 23-10-2013, 09:23 PM 42.113.193.174
 ai giỏi tiếng anh vào giúp với 23-10-2013, 05:24 PM 42.113.193.174
 Order Rubik từ lightake.com 23-10-2013, 11:59 AM 42.113.193.174
 giải tầng 1 22-10-2013, 06:22 PM 42.113.193.174
 LUBE 3x3x3 22-10-2013, 06:21 PM 42.113.193.174
 Giảm 40%: PVI care Chăm sóc thai sản và Khám chữa ... 22-10-2013, 06:19 PM 42.113.193.174
 Sub 25 chọn cube nào để xuống ? 21-10-2013, 06:20 AM 27.66.135.83
 loại rubik 4x4x4??? 20-10-2013, 07:32 PM 42.113.193.174
 [HCM] TIỀN ÁN WINCUBER 20-10-2013, 07:10 PM 42.113.193.174
 Vấn đề về Rubik Zhanchi và Rubik Ghosthand .Help!!!! 20-10-2013, 07:04 PM 42.113.193.174
 Mùa đông 20-10-2013, 07:01 PM 42.113.193.174
 rubik lập phương lạ................ 20-10-2013, 06:59 PM 42.113.193.174
 Cho hỏi 20-10-2013, 06:58 PM 42.113.193.174
 [Miền Tây] men nào miền Tây zô làm wen ! :D 20-10-2013, 05:32 PM 171.225.53.175
 cho hỏi phát 20-10-2013, 05:28 PM 171.225.53.175
 Cần web học F2l + OLL+PLL 20-10-2013, 05:17 PM 171.225.53.175
 [dylan_46] 4x4x4 dodecahedron 20-10-2013, 07:44 AM 27.66.148.137
 [Toàn quốc] Cần mua một em V-cube 2x2 20-10-2013, 07:32 AM 27.66.157.235
 bạn cần gì để sub 20s? 20-10-2013, 07:31 AM 27.66.157.235
 [Kira]Avg of 5: 12.07 19-10-2013, 10:17 AM 42.113.193.174
 Thông tin: Ngày hội Giáo dục Vương quốc Anh 2013 19-10-2013, 06:33 AM 42.113.193.174
 Cách làm rubik 2x2x1 và 1x2x3 đơn giản. 18-10-2013, 09:21 PM 42.113.193.174
 [babyboy] Hex Prism 2 [Update sticker] 18-10-2013, 09:19 PM 42.113.193.174
 LUBE 3x3 CUBE 18-10-2013, 09:17 PM 42.113.193.174
 Trải nghiệm trước khi chết... 18-10-2013, 05:25 PM 27.66.141.241
 Cần người mod giùm v-cube 6 18-10-2013, 05:24 PM 27.66.141.241
 Mod từ rubik diansheng 17-10-2013, 09:45 PM 42.113.193.174
 [tien_trung] Hướng dẫn giải Rubik's Magic một cách ... 17-10-2013, 08:49 PM 42.113.193.174
 Hướng dẫn ráp DIY, canh chỉnh và xịt silicone. 17-10-2013, 08:37 PM 42.113.193.174
 ..... 17-10-2013, 08:34 PM 42.113.193.174
 Hướng dẫn giải 2x2x2 (theo Guimond) 17-10-2013, 08:31 PM 42.113.193.174
 Hỏi chút về Zhanchi 5 Dyan 17-10-2013, 08:11 PM 42.113.193.174
 Speed pyraminx 16-10-2013, 05:22 PM 27.66.151.118
 Tuổi tác có ảnh hưởng tới thành tích của bạn? 16-10-2013, 05:21 PM 27.66.151.118
 Kinh nghiệm sử dụng zhanchi và silicone 15-10-2013, 09:02 PM 27.66.143.60
 Cách hết run khi đang xoay rubik? 15-10-2013, 05:45 PM 42.113.248.53
 Love.me - Collin Raye 15-10-2013, 05:34 PM 42.113.248.53
 Add Friend Facebook RubikVN !!! 14-10-2013, 06:10 PM 42.114.32.48
 chỉ với 14-10-2013, 06:40 AM 42.114.32.48
 Làm trơn rubik bằng ruột bút chì 14-10-2013, 06:37 AM 42.114.32.48
 Ghosthand v2 13-10-2013, 07:25 PM 42.114.32.48
 Share các loại window chế+bản quyền 13-10-2013, 07:21 PM 42.114.32.48
 Thắc mắc vấn đề về Zhanchi 13-10-2013, 07:19 PM 42.114.32.48
 [HN]- cần bán cube và twist 13-10-2013, 07:19 PM 42.114.32.48
 Tài liệu môn Toán lớp 8 13-10-2013, 07:17 PM 42.114.32.48
 Method 8355 , 1 algs to slove cube 13-10-2013, 07:12 PM 42.114.32.48
 Bản viết tay hướng dẫn giải rubik năm 1986( đ ... 13-10-2013, 05:43 PM 42.114.32.48
 ai học rubik trên mạng bằng video vào đấy 13-10-2013, 05:16 PM 42.114.32.48
 Tham khảo ý kiến m.người tý 13-10-2013, 05:05 PM 42.114.32.48
 [HCM] Help Mình Với Các Bro 13-10-2013, 12:28 PM 27.66.128.148
 cube siêu khủng Overlap 2x2x23 [sưu tầm] 13-10-2013, 08:30 AM 42.114.32.48
 Các Quá Trình Làm Cube Của TonyFisher 13-10-2013, 08:27 AM 42.114.32.48
 cần giúp về phần lõi 3x3x5 fully functional 13-10-2013, 08:25 AM 42.114.32.48
 Tổng hợp Rubik (Sticker Mod) [sưu tầm] UPDATE 2011 13-10-2013, 08:22 AM 42.114.32.48
 Dylan_46 Iscosaminx 13-10-2013, 08:22 AM 42.114.32.48
 Serie KxMxNs fully function .... 13-10-2013, 08:19 AM 42.114.32.48
 Edge-only & Simple Overlapping cube 13-10-2013, 08:18 AM 42.114.32.48
 Fisher - Cube chế đầu tay. 13-10-2013, 08:17 AM 42.114.32.48
 Octagon đầu tay 13-10-2013, 08:16 AM 42.114.32.48
 [ga fi tiu] - Professor Triangular Prism - Update video 13-10-2013, 08:13 AM 42.114.32.48
 Mấy cube đầu tay của em 13-10-2013, 08:13 AM 42.114.32.48
 [dylan_46] icosaminx 13-10-2013, 08:09 AM 42.114.32.48
 trám????? 13-10-2013, 08:08 AM 42.114.32.48
 Nguyên liệu trám cube mới, mọi người thử nhé 13-10-2013, 08:08 AM 42.114.32.48
 cube đầu tay của mem mới đây 13-10-2013, 08:07 AM 42.114.32.48
 [babyboy] Diamond cube complete!!! 13-10-2013, 08:05 AM 42.114.32.48
 [HCM-HN-TQ] Mod Rubik Chào mừng WCA 2012 m/ 13-10-2013, 08:02 AM 42.114.32.48
 [babyboy] windmill 12-10-2013, 08:05 PM 42.114.32.48
 [dylan_46] update windmill đã sticker 12-10-2013, 08:03 PM 42.114.32.48
 Master Hexagonal Prism II 12-10-2013, 08:02 PM 42.114.32.48
 [Gino] Hexagonal Prism 2 - Cube thứ 2 [Update Video] 12-10-2013, 08:02 PM 42.114.32.48
 Mọi người vào xem con "Cross Cube" mới ra lò lè 12-10-2013, 08:01 PM 42.114.32.48
 Siamese cube giữa Square 1 và 3x3 12-10-2013, 08:01 PM 42.114.32.48
 [Freeman] 3x3x3xMatrix 12-10-2013, 08:00 PM 42.114.32.48
 My puzzles 12-10-2013, 08:00 PM 42.114.32.48
 [newrubikcube] Master Hexagonal Prism II (cube thứ 3 trờ ... 12-10-2013, 07:58 PM 42.114.32.48
 [[Mc]Queen] axis đầu tay (update sticker) 12-10-2013, 07:56 PM 42.114.32.48
 [dylan_46] black mini icosahedron 12-10-2013, 07:54 PM 42.114.32.48
 [dylan_46] triang-1(square triangular prism) 12-10-2013, 07:53 PM 42.114.32.48
 [Freeman] Half-Wave Cube 12-10-2013, 07:50 PM 42.114.32.48
 [Freeman] 3x3x1 12-10-2013, 07:48 PM 42.114.32.48
 Về việc mod cube :) 12-10-2013, 07:46 PM 42.114.32.48
 [kaka_bs]Master rhombic dodecahedron 12-10-2013, 07:45 PM 42.114.32.48
 [kaka_bs]Hexagonal Prism 2 12-10-2013, 07:42 PM 42.114.32.48
 [dylan_46] tony fisher's icosahedron( icosahedron skewb) ( ... 12-10-2013, 07:41 PM 42.114.32.48
 [Gino] Hexagonal - Cube đầu tay [Update Video] 12-10-2013, 07:40 PM 42.114.32.48
 Mua ghost cube 12-10-2013, 07:40 PM 42.114.32.48
 Các bác giúp về sơn rubik!!!!??? 12-10-2013, 07:38 PM 42.114.32.48
 chế tạo rubik 3x3x3 12-10-2013, 07:33 PM 42.114.32.48
 Bump cube mới ra lò !!!!! 12-10-2013, 07:31 PM 42.114.32.48
 [dylan_46] icosa - 4 12-10-2013, 07:29 PM 42.114.32.48
 Cho tui xin cái hình 2x2x2 12-10-2013, 07:28 PM 42.114.32.48
 2 puzzles mới :D 12-10-2013, 07:28 PM 42.114.32.48
 câu chuyện về cuber mới tập chơi OH và những l ... 12-10-2013, 05:37 PM 42.114.32.48
 Chai silicone D39 prostaff sài có ngon ko ak 12-10-2013, 06:01 AM 27.66.132.255
 rubik nào là xịn nhất hiện nay 11-10-2013, 07:35 PM 27.66.132.255
 Góc Tin Học 11-10-2013, 06:42 PM 27.66.154.47
 Cách giải rubik siamese 11-10-2013, 06:01 AM 27.66.173.123
 3x3x3 Siamese Cube 10-10-2013, 06:26 PM 42.114.32.48
 Ghost cube 10-10-2013, 06:18 PM 42.114.32.48
 mod quạt cho modem ;)) 10-10-2013, 05:39 PM 42.114.32.48
 mô hình tĩnh 10-10-2013, 05:37 PM 42.114.32.48
 Hỏ về PLL attack ? 09-10-2013, 05:48 PM 42.114.32.48
 Vật liệu chế cube 09-10-2013, 05:30 PM 42.114.32.48
 Máy giải rubik 08-10-2013, 05:40 PM 42.114.32.48
 [HN-TQ] cần bán Fangshi v2 07-10-2013, 06:07 PM 42.114.32.48
 solve rubikk 3x3x3 BLD 06-10-2013, 09:57 PM 42.114.32.48
 Hỏi về vấn đề dùng sili zlube cho rubik 06-10-2013, 06:54 PM 42.114.32.48
 2 x 2 x 2 "Funs Puzzle" 方 是 (Fangshi) 06-10-2013, 07:12 AM 42.114.32.48
 Làm thế nào để rubik đc mềm ra ¿¿¿ 06-10-2013, 07:09 AM 42.114.32.48
 Em Post Bài Bên Mua Bán Không Được !!! 06-10-2013, 07:05 AM 42.114.32.48
 Cách làm hình mặt cười trên rubik 6x6x6 và 1 số ... 06-10-2013, 07:04 AM 42.114.32.48
 Cho em hỏi về cách chế cube đẹp? 06-10-2013, 07:01 AM 27.66.167.28
 Tháng 10 2013 06-10-2013, 06:59 AM 27.66.167.28
 [tq] cần mua rubik 6x6x6 v-cube 05-10-2013, 04:38 PM 42.114.88.180
 Muốn học hỏi về Ghost Cube [pm pro mod cube] 05-10-2013, 10:06 AM 27.66.142.167
 [Advance] Nhận biết PLL từ 2 hướng 05-10-2013, 06:27 AM 42.114.88.180
 sub 20 với 20 phương pháp khác nhau 05-10-2013, 06:26 AM 42.114.88.180
 Giới thiệu Boomerang method - Phương pháp giải BLD ... 05-10-2013, 06:25 AM 42.114.88.180
 [TQ] Thanh lí all rubik nghỉ chơi!!! 04-10-2013, 05:28 PM 42.114.88.180
 Bán Vcube 7 ngon ngọt nhé ^^ 04-10-2013, 05:27 PM 42.114.88.180
 ĐẤU GIÁ RUBIK 7x7x7 (25/8/12) 04-10-2013, 05:26 PM 42.114.88.180
 [HCM]-Cần mua V-cube 6 đen hoặc SS 6 đen 04-10-2013, 05:24 PM 42.114.88.180
 Vào năm học, thanh lý cube, tạm nghỉ Cubing 04-10-2013, 05:24 PM 42.114.88.180
 Cần mua gấp sili crc 808! 04-10-2013, 05:24 PM 42.114.88.180
 HCM - Thanh lý V-Cube 7 + JY 6x6 + 5x5 Maru + Megaminx MF8 ... 04-10-2013, 05:23 PM 42.114.88.180
 [ĐÀ NẴNG] BÁN V7 & GH 04-10-2013, 05:23 PM 42.114.88.180
 Hỏi về rubick 5x5x5 04-10-2013, 06:04 AM 27.66.174.45
 hỏi về công thức rubik cần pro giải thích 03-10-2013, 09:38 PM 27.66.174.45
 Cube bị lỏng .... 03-10-2013, 09:35 PM 27.66.174.45
 [HCM-TQ] 3x3 ghost cube hoặc golden fisher 03-10-2013, 05:13 PM 42.114.88.180
 [Trò Chơi] Đuổi hình bắt chữ 03-10-2013, 05:03 PM 42.114.88.180
 Tuyển tập các phim DVDRip và HDRip [MF] 03-10-2013, 05:02 PM 42.114.88.180
 video hướng dẫn làm Axis cube 02-10-2013, 06:04 PM 27.66.173.2
 pattern 7x7 mới làm 01-10-2013, 06:15 AM 42.113.248.134
 F2L 4 hướng 30-09-2013, 05:40 PM 27.66.128.239
 Rubik's cube: 6.89 average of 12 - Feliks Zemdegs 30-09-2013, 05:24 PM 42.113.248.134
 *Felik 5x5 world record average: 56.87 30-09-2013, 05:22 PM 42.113.248.134
 Pattern rubik axis 29-09-2013, 08:43 PM 42.114.33.66
 Mem nữ đâu hết rồi ???????? 29-09-2013, 05:56 PM 27.66.134.69
 hỏi về shop bán rubik tại HN 29-09-2013, 05:55 PM 27.66.134.69
 Hoi ve cach dung silicon maru. 29-09-2013, 04:31 PM 27.66.167.57
 Cho em hỏi có thể chế từ 3x3 sang 2x2 không ạ ? 29-09-2013, 02:35 PM 27.66.133.145
 (nghiemanhtuan) AO5 29.79 29-09-2013, 02:27 PM 27.66.133.145
 (hoangtrung1999)AO5 14.1 29-09-2013, 07:58 AM 42.114.88.251
 Giải Pyraminx đơn giản! 28-09-2013, 08:08 PM 27.66.175.176
 Hỏi cách dán stickers cho cube gà mua ở chợ ????? 28-09-2013, 08:04 PM 27.66.175.176
 A5 dùng silicon nào để lube? 28-09-2013, 07:49 PM 27.66.175.176
 khắc phục thế nào hạn chế tốc độ do bị v ... 28-09-2013, 05:38 PM 42.114.88.251
 Nội quy box Hội quán rubikvn 27-09-2013, 05:59 PM 42.113.245.118
 [Quảng Ninh] kết quả off ngày 14//7/2013 27-09-2013, 05:38 PM 42.113.245.118
 [ HÀ TĨNH - VINH ] VÀo giao lưu nào 27-09-2013, 05:37 PM 42.113.245.118
 girl cubing club(GCC) 27-09-2013, 06:35 AM 27.66.151.244
 Ý kiến về các level trong 4rum 27-09-2013, 06:29 AM 27.66.151.244
 Các bạn ơi cho mình hỏi I và I' là j vậy 26-09-2013, 09:46 PM 42.114.234.175
 [Danh sách]Các nick bị ban sb, lí do và thời hạn ... 26-09-2013, 06:54 AM 27.66.155.145
 fangshi vs zhanchi :) 25-09-2013, 06:39 PM 27.66.158.68
 Hỏi đáp về speed timer 25-09-2013, 06:33 PM 27.66.158.68
 Thành tích của các bạn 25-09-2013, 06:03 PM 58.187.213.73
 RUBIK trên haivl 25-09-2013, 06:00 PM 58.187.213.73
 Những điều cần biết về FMC!!!! 25-09-2013, 06:22 AM 27.66.130.144
 Rubik Axis 25-09-2013, 06:21 AM 27.66.130.144
 Cube sub 20 25-09-2013, 06:20 AM 27.66.130.144
 Hỏi về cửa hàng VinaRubik? 23-09-2013, 06:26 PM 27.66.142.135
 Tin mới nhất trong tuần! Hãy cùng tui nghĩ ngơi n ... 23-09-2013, 06:24 PM 27.66.142.135
 [Bực mình, sợ hãi] Bị viết bản kiểm điểm v ... 23-09-2013, 06:23 PM 27.66.142.135
 hứng dẫn em mod rubik 23-09-2013, 06:31 AM 42.113.198.151
 [Đà Nẵng] Bán zhanchi, ss4,5 22-09-2013, 05:57 PM 27.66.162.118
 Cần mua DAYAN ZHANCHI màu đen (HCM,Thủ đức) 22-09-2013, 05:56 PM 27.66.162.118
 Cross Look 22-09-2013, 05:43 PM 27.66.162.118
 pattern 5x5 22-09-2013, 09:54 AM 42.113.198.151
 Giới thiệu Tiến's method - phương pháp mình mới ... 22-09-2013, 09:20 AM 42.113.198.151
 hỏi về chất lượng dien sheng 21-09-2013, 10:17 PM 42.113.198.151
 Cuber LTV 21-09-2013, 10:16 PM 42.113.198.151
 Công thức oll chữ X 21-09-2013, 10:03 PM 42.113.198.151
 [review] dayan 6 - panshi 20-09-2013, 09:38 PM 42.114.66.100
 thông tin mới nhất về v-cube3 20-09-2013, 09:36 PM 42.114.66.100
 Dayan 6 và Dayan mini 20-09-2013, 09:35 PM 42.114.66.100
 Em mới nhập môn, mấy cuber pro cho em ý kiến nha! :D 20-09-2013, 09:35 PM 42.114.66.100
 Elite shop - ĐỢT KHUYẾN MÃI CHƯA TỪNG CÓ LỚN NH ... 20-09-2013, 07:34 PM 42.114.66.100
 Zhanchi :D 20-09-2013, 07:31 PM 42.114.66.100
 Dayan Zhanchi Vs Lingyun V2 20-09-2013, 07:31 PM 42.114.66.100
 Có ai đã qua Nhật mua rubik chưa ? 20-09-2013, 07:29 PM 42.114.66.100
 [HCM-TQ] ORI DIY + fangshi shuangreng + vcube7 20-09-2013, 07:28 PM 42.114.66.100
 Silicone cho Fangshi ShuangRen 20-09-2013, 07:26 PM 42.114.66.100
 Vcube Vs hàng tàu :D 20-09-2013, 07:25 PM 42.114.66.100
 Dayan Panshi & Fangshi shuang ren 20-09-2013, 07:22 PM 42.114.66.100
 Nên chọn A5 hay Moyu?? 20-09-2013, 07:18 PM 42.114.66.100
 Marcin Kowalczyk - Poland's Got Talent (final) 19-09-2013, 09:31 PM 42.113.245.243
 [WR] Maskow: MBLD 32/32 19-09-2013, 05:09 PM 42.113.245.243
 Cross 19-09-2013, 05:07 PM 42.113.245.243
 Look ahead 19-09-2013, 05:07 PM 42.113.245.243
 Cần hướng dẫn rubik windmill 17-09-2013, 07:13 PM 42.114.208.159
 [HP] Vô báo danh nhé 17-09-2013, 06:48 AM 27.66.164.130
 Cách đưa video từ youtube lên forum 17-09-2013, 06:33 AM 27.66.164.130
 [HCM-TQ] 4x4 dayan mf8 ver3 và rubik's cube 5x5 16-09-2013, 09:41 PM 42.114.25.190
 Feliks - 5x5 Rubik's Cube world record: 50.50 seconds 16-09-2013, 09:37 PM 42.114.25.190
 Rubik on TV & Film 16-09-2013, 05:38 PM 58.187.212.96
 v-cube5 mod anh review 16-09-2013, 05:38 PM 58.187.212.96
 [Littleboy1998] 4x4 average of 5 : 51.29 16-09-2013, 05:26 PM 58.187.212.96
 [SưU TẦM]Rubik's cube patterns(for all cube)!!! 15-09-2013, 10:28 PM 42.114.27.14
 NEW* 6mm World's Smallest Rubik's Cube 15-09-2013, 10:26 PM 42.114.27.14
 [Sưu tầm] một số quảng cáo mượn rubik ;)) 15-09-2013, 10:24 PM 42.114.27.14
 Type C5 WitYou Review 15-09-2013, 10:22 PM 42.114.27.14
 [crazybadcuber] Dayan Panshi Update (MUCH BETTER) 15-09-2013, 10:20 PM 42.114.27.14
 Cái rubik gì đây 15-09-2013, 10:19 PM 42.114.27.14
 MoYu HuanYing Unboxing 15-09-2013, 10:17 PM 42.114.27.14
 Bịt mắt giải 95/100 cube 15-09-2013, 10:16 PM 42.114.27.14
 MoYu WeiLong 15-09-2013, 10:14 PM 42.114.27.14
 Video mình mới làm - Overcome yourself. (mong mọi ngư ... 15-09-2013, 10:13 PM 42.114.27.14
 [Crazybadcuber] Moyu Weilong Review 15-09-2013, 10:11 PM 42.114.27.14
 Tháng 9 2013 15-09-2013, 10:06 PM 42.114.27.14
 Hn..mua lubix.. 15-09-2013, 10:06 PM 42.114.27.14
 Hỏi về CALCubetimer 15-09-2013, 10:05 PM 42.114.27.14
 Góc Toán Học ! 15-09-2013, 10:04 PM 42.114.27.14
 (Video)Cân Bằng Giữa Cubing Và Việc Học. 15-09-2013, 06:55 PM 27.66.173.13
 í kiến của mem girl 15-09-2013, 10:06 AM 27.66.161.13
 Ý KIẾN VỀ SHOP SMARTKIDS 15-09-2013, 08:14 AM 27.66.155.216
 x cross 15-09-2013, 08:14 AM 27.66.155.216
 hỏi về việc mua 3x3 15-09-2013, 08:07 AM 27.66.155.216
 Quy luật của rubik 3x3 (By Ryan Heise) 14-09-2013, 07:05 PM 27.66.162.34
 Bài toán rất thực tế. Dán lại sticker :)>- 14-09-2013, 07:02 PM 27.66.162.34
 Pha chế sili ( nghịch dại) 14-09-2013, 06:50 PM 27.66.162.34
 có nên luyện speed =f2 no silicone 14-09-2013, 06:47 PM 27.66.162.34
 Giải Quyết Nhanh 3x3...!Tần cuối Bỏ qua ..OLL..PLL ... 14-09-2013, 06:45 PM 27.66.162.34
 cross 3x3 14-09-2013, 06:45 PM 27.66.162.34
 Cách học 21 th pll đơn giản nhất vs cách nhận biết 14-09-2013, 06:44 PM 27.66.162.34
 [BLACKLIST] - Nơi report các member buôn bán rubik lừa ... 14-09-2013, 06:36 PM 27.66.162.34
 rubik 360 14-09-2013, 05:52 PM 42.113.247.252
 Download game android Emross War - miễn phí 14-09-2013, 05:49 PM 42.113.247.252
 F2L Beginer 13-09-2013, 07:24 PM 27.66.133.10
 [hn] cần bán.. 13-09-2013, 07:23 PM 27.66.133.10
 Làm gì để tăng speed cho F2L?? 13-09-2013, 07:18 PM 27.66.133.10
 [HN]offline chủ nhật 22/9 13-09-2013, 07:06 PM 27.66.133.10
 Fangshi Shuang Ren review 12-09-2013, 09:12 PM 27.66.140.232
 Các thắc mắc và tổng hợp kinh nghiệm về Rubik' ... 12-09-2013, 09:06 PM 27.66.140.232
 MoYu Weilong(Một phiên bản lấy ý tưởng từ pansh ... 12-09-2013, 05:55 PM 42.113.247.252
 Roux method: 7.37 avg 12 - Alexander Lau 12-09-2013, 05:50 PM 42.113.247.252
 4x4 Shengshou 11-09-2013, 05:33 PM 27.66.142.250
 Làm Cross hai mặt đối??? 11-09-2013, 06:35 AM 27.66.129.38
 7x7 world record average: 2:52.09 - Feliks Zemdegs 11-09-2013, 06:35 AM 27.66.129.38
 cuber đà nẵng 11-09-2013, 06:35 AM 27.66.129.38
 [HN]- Cần mua type c hoặc dayan 2x2 11-09-2013, 06:34 AM 27.66.129.38
 Địa điểm bán các loại rubik hãng yongjun ở ... 11-09-2013, 06:32 AM 27.66.129.38
 [HN] Cần bán 2 biến thể cube hàng MF8 10-09-2013, 06:05 PM 27.66.129.38
 Hỏi về thành tích 09-09-2013, 07:15 PM 27.66.134.92
 PLL chữ Z 08-09-2013, 05:47 PM 27.66.171.15
 CLS .. ELS...Định Hướng F2l ...để kết thúc là OLL 08-09-2013, 01:04 PM 42.114.32.86
 Hỏi về nới lỏng Zhanchi? 08-09-2013, 12:29 PM 27.66.149.35
 Chia sẻ kinh nghiệm Speed Solving ( CROSS ) 08-09-2013, 12:28 PM 27.66.149.35
 Cho em hỏi? Giải 4 hướng là như thế nào? 08-09-2013, 12:27 PM 27.66.149.35
 Ac dạy e pp Fridrick vowsi ạ. Tks ac nhiều lắm 08-09-2013, 11:39 AM 27.66.129.230
 Hứng lên quay, sub dc 35s rồi ha ha 07-09-2013, 08:47 PM 27.66.173.135
 [Hà Nội] Offline 8/9 chào năm học mới :v :v 07-09-2013, 08:44 PM 27.66.173.135
 Hướng dẫn đầy đủ tất cả các trường hợp ... 07-09-2013, 06:14 PM 42.114.32.86
 Thông báo cho các mod và smod 07-09-2013, 06:13 PM 42.114.32.86
 Hàng tháng 1 mới về: 20 Zhanchi, 20 LingYun 2, 20 Guho ... 07-09-2013, 06:10 PM 42.114.32.86
 Hình ảnh và cấu trúc các loại Chinese DIY type A 07-09-2013, 04:06 PM 27.66.132.162
 So Sánh Các Loại Cube 07-09-2013, 11:11 AM 27.66.136.16
 nên lập 2pic hướng dẫn 6x6 và 7x7 07-09-2013, 11:04 AM 27.66.136.16
 Rubik A2 nên hay là không nên?? 07-09-2013, 11:03 AM 27.66.136.16
 Thông báo về việc nâng cấp diễn đàn 07-09-2013, 10:50 AM 27.66.136.16
 M.n cho em hỏi rubik nào tốt nhất giá từ 150k<& ... 06-09-2013, 06:48 PM 27.66.128.165
 [TQ] shengshou 6x6 floridan mod 06-09-2013, 06:47 PM 27.66.128.165
 Moyu, Fangsi hay Zhanchi???? 06-09-2013, 06:46 PM 27.66.128.165
 Pattern chế đây,nhờ các bác chỉ bảo giúp 06-09-2013, 06:34 PM 27.66.128.165
 MEM MỚI VÀ NHỮNG CÂU HỎI NAN GIẢI!! 05-09-2013, 06:01 PM 42.113.244.223
 Cảm ơn diễn đàn :D 05-09-2013, 06:00 PM 42.113.244.223
 thành viên lạ, quảng cáo sai box 05-09-2013, 05:59 PM 42.113.244.223
 Ý kiến về cách làm việc của BQT 05-09-2013, 05:56 PM 42.113.244.223
 Cách nhớ BLD có hiệu quả 05-09-2013, 05:07 PM 42.113.244.223
 PLL ký hiệu 05-09-2013, 05:06 PM 42.113.244.223
 cầm rubik magic 05-09-2013, 05:04 PM 42.113.244.223
 Cao thủ rubik giành học bổng top 30 đại học Mỹ 05-09-2013, 06:40 AM 27.66.165.96
 Ốc!? 05-09-2013, 06:36 AM 27.66.165.96
 Fangshi 2x2 (very good) 04-09-2013, 05:26 PM 27.66.169.59
 [HN] Hoặc ĐỔI bump cube 04-09-2013, 05:25 PM 27.66.169.59
 mua dayan zhanchi 03-09-2013, 05:52 PM 42.113.193.241
 Đăng ký mua áo clb Rubikvn. 03-09-2013, 05:44 PM 27.66.169.169
 forum RUBIKVN đã lên VTC news (thay cho VNexpress) ^^ 03-09-2013, 05:11 PM 42.113.193.241
 HCM cần mua A1 hay con nào tập FT dc 03-09-2013, 06:40 AM 27.66.155.111
 hướng dẫn giải megaminx nâng cao! 02-09-2013, 08:39 PM 27.66.133.245
 [video] F2L 4 Hướng 02-09-2013, 08:35 PM 27.66.133.245
 Hướng dẫn các finger trick cơ bản và nâng cao 02-09-2013, 08:32 PM 27.66.133.245
 Chào mừng các bạn đến với RubikVN ! 02-09-2013, 08:29 PM 27.66.133.245
 Các tính năng của RubikVN 02-09-2013, 08:28 PM 27.66.133.245
 [HCM] cần bán 2 e dayan !!!!(có hình) 02-09-2013, 08:22 PM 27.66.133.245
 [TQ] - Cần mua Shengshou 6x6, 7x7 và 2x2 02-09-2013, 08:07 PM 42.113.193.241
 panshi hay zhanchi 02-09-2013, 08:06 PM 42.113.193.241
 RubikVN lên Kênh 14 [Tập 2] 01-09-2013, 03:30 PM 1.55.166.49
 Video RubikVN trên VTV6 full 2 phần 01-09-2013, 03:29 PM 1.55.166.49
 ZZ Method :) for 3x3 01-09-2013, 03:27 PM 1.55.166.49
 Cách chơi fisher cube (chỉ dành cho mem đã bík chơi ... 01-09-2013, 03:24 PM 1.55.166.49
 hd giải 2x2 theo otrega method 01-09-2013, 03:24 PM 1.55.166.49
 vệ sinh cube theo cách của mình 01-09-2013, 03:21 PM 1.55.166.49
 Hướng dẫn tạo logo trên rubik 01-09-2013, 03:19 PM 1.55.166.49
 Cách bôi trơn rubik 8k --> 30k và các loại rubik khác 01-09-2013, 03:13 PM 1.55.166.49
 ultilmate cube solve 01-09-2013, 03:04 PM 27.66.156.88
 Thắc mắc về Rubik A2 01-09-2013, 03:02 PM 27.66.156.88
 Zhanchi có vấn đề 01-09-2013, 03:00 PM 27.66.156.88
 Cục rubik lạ 01-09-2013, 02:59 PM 27.66.156.88
 hỏi về trường hợp cross? 01-09-2013, 02:58 PM 27.66.156.88
 Mấy anh ơi giúp em với !!!! 01-09-2013, 02:57 PM 27.66.156.88
 giúp e chút 01-09-2013, 02:55 PM 27.66.156.88
 v cube 7x7 mod 01-09-2013, 02:52 PM 27.66.156.88
 rubik can giup 01-09-2013, 02:49 PM 27.66.156.88
 Hỏi về sticker 01-09-2013, 02:46 PM 27.66.156.88
 Sử dụng silicon và lubix đúng cách? 01-09-2013, 02:45 PM 27.66.156.88
 Rubik mình mới mua lạ quá, ai giúp mình giải nhé ... 01-09-2013, 02:44 PM 27.66.156.88
 màu của zhanchi stickerless 01-09-2013, 02:41 PM 27.66.156.88
 hỏi về cách chống pop cho zhanchi 01-09-2013, 02:38 PM 27.66.156.88
 Cho mình xin hướng dẫn 2 trường hợp cạnh cuối ... 01-09-2013, 02:38 PM 27.66.156.88
 Cho em hỏi đây là loại rubik của hãng gì ??? 01-09-2013, 02:37 PM 27.66.156.88
 làm thế nào để cho guhong v1 ngon hơn 01-09-2013, 02:36 PM 27.66.156.88
 cách mod v5? 01-09-2013, 02:35 PM 27.66.156.88
 (hoangtrung1999)AO5 01-09-2013, 12:23 PM 27.66.148.100
 Viết bài giới thiệu về RubikVN 01-09-2013, 12:22 PM 27.66.148.100
 Review V-Cubes 01-09-2013, 12:20 PM 27.66.148.100
 Nhìn jì trong 15s đầu tiên???? 01-09-2013, 12:19 PM 27.66.148.100
 Tạm biệt Admin! 01-09-2013, 12:16 PM 27.66.148.100
 Megaminx_huong dan_tieng viet 01-09-2013, 12:11 PM 27.66.148.100
 Logo Rubikvn & Vistik 01-09-2013, 12:11 PM 27.66.148.100
 Mátyás Kuti đã gian lận như thế nào? 01-09-2013, 12:04 PM 27.66.148.100
 buổi phỏng vấn với nhà thiết kế A VI (tra ... 01-09-2013, 12:03 PM 27.66.148.100
 HOT!!! Haiyan đã bị đình chỉ thi đấu vì .... :O 01-09-2013, 12:00 PM 27.66.148.100
 Tại sao thấy hầu hết con trai chơi rubik nhỉ? 01-09-2013, 11:58 AM 27.66.148.100
 Thành lập Câu lạc bộ Rubik tại trường 01-09-2013, 11:56 AM 27.66.148.100
 Ý nghĩa của rubik 01-09-2013, 11:53 AM 27.66.148.100
 Một cuber có nên để móng tay????? 01-09-2013, 11:50 AM 27.66.148.100
 [Vấn đề]Speed vào mùa đông 01-09-2013, 11:48 AM 27.66.148.100
 mọi người bảo quản cube như thế nào nà ? 01-09-2013, 11:45 AM 27.66.148.100
 Cảnh báo các mem mua bán rubik 01-09-2013, 11:44 AM 27.66.148.100
 Lừa đảo - vấn nạn lớn của RubikVN 01-09-2013, 11:42 AM 27.66.148.100
 Những bí ẩn đằng sau khối RUBIK ( kênh 14 ) 01-09-2013, 08:59 AM 27.66.174.194
 Đặc điểm của 1 cuber tiềm năng 01-09-2013, 08:58 AM 27.66.174.194
 Cube 17x17x17 01-09-2013, 08:57 AM 27.66.174.194
 Rubik nặng 50 tấn 01-09-2013, 08:55 AM 27.66.174.194
 17x17x17 đã có bán với giá "hấp dẫn" 01-09-2013, 08:50 AM 42.114.48.233
 bộ lịch rubik độc đáo 01-09-2013, 08:49 AM 42.114.48.233
 [Near] Rubik's DIY bị pop khi sử dụng sili :( 01-09-2013, 08:46 AM 42.114.48.233
 tìm cube speed tốt 01-09-2013, 08:44 AM 42.114.48.233
 tay trái hay tay phải thuận lợi tập OH 3x3 01-09-2013, 08:42 AM 42.114.48.233
 Mod nào được yêu thích nhất forum ;)) 01-09-2013, 08:42 AM 42.114.48.233
 cho hỏi Vua Quyền ở HP hả 01-09-2013, 08:41 AM 42.114.48.233
 Mod nào được yêu thích nhất forum ;)) (updated) 01-09-2013, 08:39 AM 42.114.48.233
 tâm sự của newbie 01-09-2013, 08:36 AM 42.114.48.233
 [HN] Xin lại cube 01-09-2013, 08:34 AM 42.114.48.233
 [bài hát hay]Rubik Việt Nam NEVER DIE!!!!! 01-09-2013, 08:22 AM 42.114.48.233
 tình trạng cube khi bị ăn mòn ra sao 01-09-2013, 08:19 AM 42.114.48.233
 ý kiến về bức tường rubik vn !!! 01-09-2013, 08:17 AM 42.114.48.233
 Thèm quá !!!! 01-09-2013, 08:13 AM 42.114.48.233
 thăm dò chút 01-09-2013, 08:11 AM 42.114.48.233
 [Hỏi] việc đặt đồng hồ vào clip 01-09-2013, 08:09 AM 42.114.48.233
 Cho ý kiến bầu chọn giữa C4 và zhanchi 01-09-2013, 08:07 AM 42.114.48.233
 Review shengshou 5x5"world record mod" 01-09-2013, 08:05 AM 42.114.48.233
 làm sao để có ft đẹp mắt 01-09-2013, 08:04 AM 42.114.48.233
 ai cho em cái trang hướng dẫn mod elite với 01-09-2013, 08:03 AM 42.114.48.233
 ai zup' mình với 01-09-2013, 08:02 AM 42.114.48.233
 Các loại rubik!!! 01-09-2013, 08:00 AM 42.114.48.233
 How to Tension / Retension a DaYan Cube (cyoubx' way) 01-09-2013, 07:58 AM 42.114.48.233
 không được chơi rubik :((:((:(( 01-09-2013, 07:54 AM 42.114.48.233
 Loại cube nào ổn nhất khi không có sili? 01-09-2013, 07:51 AM 42.114.48.233
 Sao con zhanchi của mình ko đc nhanh?? 01-09-2013, 07:49 AM 42.114.48.233
 Lubix cho ra mắt Lubix Zhanchi Elite ! 01-09-2013, 07:44 AM 42.114.48.233
 Ai giúp giải mã cái ct này với 01-09-2013, 07:42 AM 42.114.48.233
 Vào giải đáp vấn đề này giúp mình với !!! 01-09-2013, 07:39 AM 42.114.48.233
 :68: rubik giá rẻ mà k biết tốt k pa kon xem dùm 01-09-2013, 07:38 AM 42.114.48.233
 Dayan 2x2 Unboxing 01-09-2013, 07:37 AM 42.114.48.233
 Cảm nhận về dòng Dayan sau khi tháo T-part 01-09-2013, 07:13 AM 42.114.48.233
 Cần hướng dẫn BLD 01-09-2013, 07:03 AM 42.114.48.233
 Rubik magic 01-09-2013, 07:01 AM 42.114.48.233
 [hỏi] tại sao hãng Rubik's ở Việt Nam gọi là DIY? 01-09-2013, 06:58 AM 42.114.48.233
 thu nghiem rubik 3x3x3 trung quoc da lube 01-09-2013, 06:57 AM 42.114.48.233
 Đánh giá các dòng của dayan.... 31-08-2013, 09:02 PM 27.66.165.222
 Cho hỏi về rubik DIY 31-08-2013, 08:54 PM 42.114.48.233
 Cho e hỏi 1 số cái 31-08-2013, 08:51 PM 42.114.48.233
 Cần giúp về t-part cho guhong 31-08-2013, 08:48 PM 42.114.48.233
 Cho em hỏi về độ trơn ? 31-08-2013, 08:45 PM 42.114.48.233
 Lột sticker 31-08-2013, 08:41 PM 42.114.48.233
 Cho tui hỏi 1 số câu. 31-08-2013, 05:49 PM 42.114.48.233
 [ĐÃ GIẢI QUYẾT]Cần sự giúp đỡ !! 31-08-2013, 05:41 PM 42.114.48.233
 tiếng lò xo khi xoay rubik 31-08-2013, 05:39 PM 42.114.48.233
 [ĐÃ GIẢI QUYẾT]Cho mình hỏi cube này tên gì ? 31-08-2013, 05:38 PM 42.114.48.233
 Z-lube cho ZC? 31-08-2013, 05:35 PM 42.114.48.233
 [HELP] Rubik kẹt trong máy giặt ??? 31-08-2013, 05:33 PM 42.114.48.233
 e muốn hoir về MOD... 31-08-2013, 05:32 PM 42.114.48.233
 Bước cuối mastermorphinx ??? 31-08-2013, 05:30 PM 42.114.48.233
 Tư vấn mua rubik cho e cái 31-08-2013, 05:28 PM 42.114.48.233
 [ĐÃ GIẢI QUYẾT]Có nên lấy keo dán mấy cái nắ ... 31-08-2013, 05:26 PM 42.114.48.233
 Cần giup đỡ 31-08-2013, 05:23 PM 42.114.48.233
 Người mới ( Mua rubik nào để chơi đây ) 31-08-2013, 05:20 PM 42.114.48.233
 Xin đánh giá F III (F3) 31-08-2013, 05:19 PM 42.114.48.233
 cần tư vấn cube luyện ft. (- a3n a5) 31-08-2013, 05:17 PM 42.114.48.233
 dùng gì để bôi trơn khi ko có sili 31-08-2013, 05:15 PM 42.114.48.233
 Tương Lai cho Rubik? 31-08-2013, 05:11 PM 42.114.48.233
 Nơi Hỏi-Đáp về phần cứng! 31-08-2013, 05:08 PM 42.114.48.233
 Có cách nào chế tạo silicone dạng lỏng thành sil ... 31-08-2013, 10:07 AM 42.114.48.233
 Phát hiện khá thú vị về cube 3x3 31-08-2013, 10:06 AM 42.114.48.233
 Quá trình Break in 31-08-2013, 10:03 AM 42.114.48.233
 cách giải rubik 6x6x6 31-08-2013, 10:03 AM 42.114.48.233
 hỏi ngu ae mấy câu về em Rubiks DIY V2 31-08-2013, 10:01 AM 42.114.48.233
 cube tốt 31-08-2013, 09:59 AM 42.114.48.233
 Cần đánh giá C5 ??? 31-08-2013, 09:57 AM 42.114.48.233
 Về cấu tạo của Rubik 30-08-2013, 08:32 PM 42.114.48.233
 Cách chỉnh ZhanChi DIY 30-08-2013, 08:24 PM 42.114.48.233
 New mem xyn hỏi .. 30-08-2013, 06:59 PM 42.114.48.233
 [HN] Chia sẻ địa điểm mua 3x3 để sưu tập 30-08-2013, 06:57 PM 42.114.48.233
 Nên chọn V Cube or Shengshou ??? 30-08-2013, 06:54 PM 42.114.48.233
 mod gh2 30-08-2013, 06:52 PM 42.114.48.233
 mem mới câu hỏi mới !!! 30-08-2013, 05:42 PM 42.114.48.233
 Có thể mod rubik ở đâu ?? 30-08-2013, 05:42 PM 42.114.48.233
 cho tui hỏi 29-08-2013, 06:09 PM 42.114.48.233
 xin video hướng dẫn 7x7x7 29-08-2013, 06:07 PM 42.114.48.233
 help me !! ai biết xoay gigaminx vào help mình cái ... 29-08-2013, 06:05 PM 42.114.48.233
 [ĐÃ GIẢI QUYẾT]Mua hàng từ hknowstore !!! 29-08-2013, 06:03 PM 42.114.48.233
 xin hướng dẫn rubik helicopter 29-08-2013, 06:02 PM 42.114.48.233
 Sticker và thắc mắc. 29-08-2013, 06:00 PM 42.114.48.233
 cần chỉ giáo 29-08-2013, 05:59 PM 42.114.48.233
 Thăc mắc về sticker dayan??? 29-08-2013, 05:58 PM 42.114.48.233
 [Cần Tư vấn] Dayan Zhanchi vs dayan guhong 29-08-2013, 05:57 PM 42.114.48.233
 Cách lube Guhong 2 ??? 29-08-2013, 05:55 PM 42.114.48.233
 Hỏi về các thủ thuật hay mẹo chơi Rubik 29-08-2013, 05:52 PM 42.114.48.233
 cho e hỏi cái hướng dẫn tiếng việt 1 color pillo ... 29-08-2013, 05:51 PM 42.114.48.233
 Chọn rubik 29-08-2013, 05:49 PM 42.114.48.233
 Anh leokey ơi 29-08-2013, 05:48 PM 42.114.48.233
 cho em hỏi có aj 29-08-2013, 05:46 PM 42.114.48.233
 [Hỏi]Lựa chọn rubik để tập FT 29-08-2013, 05:43 PM 42.114.48.233
 Hỏi về F2 bị ì? 29-08-2013, 05:40 PM 42.114.48.233
 cho em hỏi tí về f2 29-08-2013, 05:34 PM 42.114.48.233
 chỉ dẫn cách phân biệt rubik 29-08-2013, 05:32 PM 42.114.48.233
 Giá ship 29-08-2013, 05:31 PM 42.114.48.233
 cho eh hỏi vs 29-08-2013, 05:29 PM 42.114.48.233
 nên chọn rubik ???? 29-08-2013, 05:27 PM 42.114.48.233
 Nên mua Guhong hay Zhanchi 29-08-2013, 05:25 PM 42.114.48.233
 alo alo helppppppppppp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 28-08-2013, 06:20 PM 42.114.48.233
 Về dòng Dayan 28-08-2013, 06:11 PM 42.114.48.233
 Giúp mình rubik 3-3 28-08-2013, 06:11 PM 42.114.48.233
 Chọn rubik 28-08-2013, 06:08 PM 42.114.48.233
 Rubik mới mua 28-08-2013, 06:07 PM 42.114.48.233
 Rubiks 28-08-2013, 06:06 PM 42.114.48.233
 vuaquyen92 giúp em vs . 28-08-2013, 06:05 PM 42.114.48.233
 [Help] Con rubik của em còn cứu vãng được không ??? 28-08-2013, 06:04 PM 42.114.48.233
 ((HELP)) order LUBIX 28-08-2013, 06:03 PM 42.114.48.233
 con gà như mình xin mạng phép hỏi các pro đây và ... 28-08-2013, 06:02 PM 42.114.48.233
 Về Shenshou !!! 28-08-2013, 06:00 PM 42.114.48.233
 Các bác cho e hỏi nên mua Dayan ZC hay Guhong v2 z???? 28-08-2013, 05:57 PM 42.114.48.233
 How to Find Out there about the Right Trading Devices 28-08-2013, 05:53 PM 42.114.48.233
 [HCM-TQ] Cần bán Rubik's 360 28-08-2013, 05:53 PM 42.114.48.233
 thắc măc về rên, ốc của zc stickerless 27-08-2013, 06:05 PM 42.114.48.233
 AAAA Cho em hỏi T part là cái gì ak???????? 27-08-2013, 06:03 PM 42.114.48.233
 [TPHCM]Tư vấn cho newbie về 3x3 27-08-2013, 06:01 PM 42.114.48.233
 Hướng dẫn giải 2x2x2 bằng tiếng Việt 27-08-2013, 06:00 PM 42.114.48.233
 Giữa Fangshi và Dayan 5 thì em nên chịn cái nào ạ 27-08-2013, 05:56 PM 42.114.48.233
 Vấn đề về Blindfolded 3x3x3 27-08-2013, 05:52 PM 42.114.48.233
 Vãi cả Zhanchi !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 27-08-2013, 05:50 PM 42.114.48.233
 Cách tính Average (5 or 12)??????? 27-08-2013, 05:50 PM 42.114.48.233
 Một số thắc măc của mình về những CT rub ... 27-08-2013, 05:49 PM 42.114.48.233
 Wft rubik 3x3x3 26-08-2013, 06:05 PM 27.66.159.85
 [HCM-TQ] Cần bán cube cực ngon 26-08-2013, 06:05 PM 27.66.159.85
 Những Cuber có Finger Trick đẹp top thế giới 25-08-2013, 05:26 PM 42.114.48.233
 List Questions ??? 25-08-2013, 04:59 PM 42.114.48.233
 2 Quetions 25-08-2013, 04:58 PM 42.114.48.233
 Đổi tâm rubik 25-08-2013, 09:13 AM 27.66.150.252
 Thành tích cubing DianShen 25-08-2013, 09:12 AM 27.66.150.252
 Kinh nghiệm khi học công thức 25-08-2013, 09:03 AM 27.66.150.252
 Một số câu hỏi ngớ ngẩn cần được giải đ ... 25-08-2013, 09:01 AM 27.66.150.252
 ( Thành viên mới cần anh em giúp đỡ ) Mua rubik 2nd 25-08-2013, 08:58 AM 27.66.150.252
 Vấn đề rubik DIY v2 25-08-2013, 08:57 AM 27.66.150.252
 phương pháp giải 3x3x3 củ feliks là gì vậy ? 25-08-2013, 08:55 AM 27.66.150.252
 1 số thắc mắc mong được giải đáp 25-08-2013, 08:55 AM 27.66.150.252
 Xin mọi người lời khuyên ạ! 25-08-2013, 08:49 AM 27.66.150.252
 Hòi về đánh giá Vcube 3 25-08-2013, 08:45 AM 27.66.150.252
 Rubik dùng chay có được không? 25-08-2013, 08:43 AM 27.66.150.252
 Hướng dẫn mod rubik zhanchi 25-08-2013, 08:41 AM 27.66.150.252
 Cần tư vấn, mua rubik 25-08-2013, 08:39 AM 27.66.150.252
 Help về rubik tàu !!! 25-08-2013, 08:37 AM 27.66.150.252
 Offline cuối hè 25/8 25-08-2013, 08:31 AM 27.66.150.252
 Số ct bạn nhớ có tỉ lệ với thành tích ... 25-08-2013, 08:30 AM 27.66.150.252
 Zhanchi????? 24-08-2013, 09:31 PM 27.66.173.83
 Hỏi về zhanchi 24-08-2013, 09:30 PM 27.66.173.83
 Fangshi hay DAYAN ZHANCHI 24-08-2013, 09:24 PM 27.66.173.83
 Các thắc mắc và tổng hợp kinh nghiệm về Rubik' ... 24-08-2013, 09:17 PM 27.66.173.83
 Có phải sub <20s thì F2l không được dừng lại??? 24-08-2013, 05:12 PM 27.66.139.196
 Hình ảnh Hà Nội Open 2013 23-08-2013, 07:52 PM 27.66.151.56
 [Hải Phòng] có bác nào học trường THPT Lê Quý ... 22-08-2013, 04:52 PM 27.66.157.2
 Sub dưới 15s 22-08-2013, 04:37 PM 27.66.157.2
 Xin hỏi về nguyên liệu Mod 2x2 từ 3x3 22-08-2013, 04:36 PM 27.66.157.2
 [WCA] HCM Open 2013 (Thông tin hướng dẫn, địa đi ... 22-08-2013, 06:54 AM 27.66.172.177
 fisher đã lên sticker^^ hớ hớ 22-08-2013, 06:42 AM 27.66.172.177
 Cuber Việt Nam giỏi?? 21-08-2013, 07:51 AM 27.66.158.163
 Trường hợp của Rubik 2x2 21-08-2013, 07:46 AM 27.66.158.163
 [Từ Liêm-Hà Nội] Cần mua a5 cũ đây!!! 21-08-2013, 07:24 AM 27.66.158.163
 Thắc mắc về phần set-up. 19-08-2013, 05:15 PM 27.66.162.49
 Lúc nào nên học Color Neutral? 19-08-2013, 05:12 PM 27.66.162.49
 [Quảng Ninh] Kết quả offline ngày 14-2-2013 18-08-2013, 04:50 PM 27.66.173.32
 stickerless 5x5 18-08-2013, 04:41 PM 27.66.173.32
 Hỏi về CRC 808 18-08-2013, 04:38 PM 27.66.173.32
 beatbox vui không tả được (hình như ông này quen ... 18-08-2013, 02:41 PM 27.66.173.32
 Con trai mà ko thích bóng đá có sao ko? 18-08-2013, 10:36 AM 27.66.130.235
 Phát động cuộc thi sáng tạo logo cho rubik. 18-08-2013, 10:34 AM 27.66.130.235
 Khoe góc PC của bạn ! 18-08-2013, 10:31 AM 27.66.130.235
 Chán nản khi phải sống ở Việt Nam...!!!!! 18-08-2013, 10:28 AM 27.66.130.235
 Tay to trong RubikVN =p~ 18-08-2013, 10:28 AM 27.66.130.235
 Tư vấn mua rubik(ở BR-VT chủ yếu ở Bà Rịa !) 18-08-2013, 10:24 AM 27.66.130.235
 1 số step để sup 10s 18-08-2013, 07:31 AM 27.66.170.208
 mod guhong 18-08-2013, 07:29 AM 27.66.170.208
 Help Rubik rơi vào cát 16-08-2013, 10:29 AM 27.66.130.38
 Vấn đề về xịt silicone crc808 đúng cách 16-08-2013, 10:02 AM 27.66.130.38
 Hỏi về chọn mua rubik 16-08-2013, 09:58 AM 27.66.130.38
 mấy pro cho e hỏi chút ạ 16-08-2013, 09:57 AM 27.66.130.38
 Hỏi: Cách phát tối đa ưu điểm của Zhanchi 16-08-2013, 09:52 AM 27.66.130.38
 hộp đựng 3x3 size chuẩn 16-08-2013, 09:50 AM 27.66.130.38
 [Review] Điểm tổng hợp cho các loại 3x3x3 16-08-2013, 09:30 AM 27.66.130.38
 [Review] Type A Cubes in Vietnam! 16-08-2013, 09:27 AM 27.66.130.38
 Khái niệm chính xác về break !!! 16-08-2013, 09:06 AM 27.66.130.38
 Hướng dẫn lắp Magic (Restring) 16-08-2013, 09:03 AM 27.66.130.38
 Hướng dẫn về phần cứng 16-08-2013, 08:51 AM 27.66.130.38
 cần tư vấn mua megaminx? 16-08-2013, 08:47 AM 27.66.130.38
 hỏi thêm về metronome 16-08-2013, 08:36 AM 27.66.130.38
 Ký hiệu ??? 16-08-2013, 08:10 AM 27.66.130.38
 cube lệch layer 13-08-2013, 05:33 PM 27.66.142.9
 5x5x5 Professor Rhombic Dodecahedron 13-08-2013, 10:09 AM 27.66.173.94
 [dylan_46] square axis 13-08-2013, 10:08 AM 27.66.173.94
 [heomoi] hex-slice cube ;)) (tạm đặt vậy vì chưa th ... 13-08-2013, 09:03 AM 27.66.173.94
 Mini Cube Axis 13-08-2013, 08:49 AM 27.66.173.94
 Lại Axis, lúc nào cũng Axis 13-08-2013, 08:49 AM 27.66.173.94
 [Mới nghĩ ra] Cách trám mới trong mod cuber 13-08-2013, 08:23 AM 27.66.173.94
 3x3x3 Sticker Mod hàng độc mà hơi bị ...... 13-08-2013, 08:20 AM 27.66.173.94
 Dành cho những bạn thích mod 13-08-2013, 08:16 AM 27.66.173.94
 oh my !!!!! cube siêu nhỏ của Tony 13-08-2013, 08:09 AM 27.66.173.94
 Muốn hỏi ý kiến các pro mod cube 13-08-2013, 08:05 AM 27.66.173.94
 [Tutorial]-Những vật liệu cơ bản tối cần thiế ... 13-08-2013, 08:01 AM 27.66.173.94
 Hỏi cách làm edge only cube 13-08-2013, 07:59 AM 27.66.173.94
 hỏi cách làm dodecahedron 13-08-2013, 07:56 AM 27.66.173.94
 King snake Handmade 13-08-2013, 07:54 AM 27.66.173.94
 giới thiệu web mới tìm đc khá hay 13-08-2013, 07:54 AM 27.66.173.94
 [vịtconbụngbự] Bump Cuboctahedron-1 (kỷ niệm 1 th ... 13-08-2013, 07:50 AM 27.66.173.94
 ai bik cách làm 3x3x4 bày em với 13-08-2013, 07:45 AM 27.66.173.94
 cách chế metal puzzle???????? 13-08-2013, 07:42 AM 27.66.173.94
 [Bunz] 14 Colors Truncated Trajber's Octahedron 13-08-2013, 07:41 AM 27.66.173.94
 Cách tháo còng tay tội phạm 13-08-2013, 07:36 AM 27.66.173.94
 Phim ngắn cực chất: Khi Anh Hùng Biết Sợ. Đạo ... 13-08-2013, 07:36 AM 27.66.173.94
 Clip đầu tiên tự quay 13-08-2013, 07:29 AM 27.66.173.94
 Gangnam Style phiên bản siêu đặc biệt! 13-08-2013, 07:16 AM 27.66.173.94
 giới thiệu baby cube 3x3 và axis black 12-08-2013, 04:59 PM 27.66.166.76
 Tìm Hướng dẫn Mod Bump cube 12-08-2013, 04:59 PM 27.66.166.76
 [dylan_46] hot hot triangular prism đã sticker xong! 12-08-2013, 04:58 PM 27.66.166.76
 My New Cube Stand ( Silver & Sticker Black ) 12-08-2013, 04:52 PM 27.66.166.76
 my white hexa 12-08-2013, 04:50 PM 27.66.166.76
 [dylan_46] hot hot diamond (đã sticker) 12-08-2013, 04:45 PM 27.66.166.76
 Octagon & Stand tự chế đầu tay, mọi người nhận ... 12-08-2013, 04:40 PM 27.66.166.76
 [dylan_46] hot hot monster hexagonal dipyramid đã sticker 12-08-2013, 04:37 PM 27.66.166.76
 [Hexagonal Prism 2] 12-08-2013, 04:35 PM 27.66.166.76
 [hot][danghoang] cubominx 12-08-2013, 04:33 PM 27.66.166.76
 Black Axis [Yeah!!!] 12-08-2013, 04:32 PM 27.66.166.76
 [chengkevi] 2x2 from 3x3 12-08-2013, 04:30 PM 27.66.166.76
 [Hoalongntc] Monster Hexagonal Dipyramid v2.0 !! 12-08-2013, 04:24 PM 27.66.166.76
 hexagonal prism 2 12-08-2013, 04:21 PM 27.66.166.76
 [ga fi tiu]-3x3x4 Triangular Prism 12-08-2013, 04:16 PM 27.66.166.76
 this is crazyyyyyyyyyy!!!! nhìn puzzle này mà muốn ... 12-08-2013, 04:03 PM 27.66.166.76
 hot cưa mĩ nghệ giá phải chăng dùng để mod cube 12-08-2013, 04:01 PM 27.66.166.76
 Thắc mắc về rubik mirror (bump cube ) 12-08-2013, 03:55 PM 27.66.166.76
 [Chinese NR] Wang Yi - 3.94 pyraminx average 12-08-2013, 03:55 PM 27.66.166.76
 Center Cap của Moyu Weilong???? 12-08-2013, 03:54 PM 27.66.166.76
 Thảo luận về phiên bản mới của Forum 12-08-2013, 10:10 AM 27.66.132.127
 cách chơi rubik biến thể 12-08-2013, 09:47 AM 27.66.132.127
 [THÔNG BÁO] - Về việc dọn dẹp xưởng cơ khí 10-08-2013, 08:18 PM 27.66.155.52
 Ai chỉ cho em cách Mod Axis cube đi :(( 10-08-2013, 10:48 AM 27.66.136.15
 White axis cube - cube thứ 3 ^^ 10-08-2013, 10:45 AM 27.66.136.15
 Cần hỏi cách chế 1 con snake bằng gỗ 10-08-2013, 10:44 AM 27.66.136.15
 Black axis ......new new new! 10-08-2013, 10:37 AM 27.66.136.15
 Baby Axis, Baby Morphix and Baby-mod collection 10-08-2013, 10:35 AM 27.66.136.15
 Axis cube 10-08-2013, 10:34 AM 27.66.136.15
 Update Octagon Axis with 6 Colors original 10-08-2013, 10:32 AM 27.66.136.15
 Axis black (chưa stick)- Anh em nhận xét dùm. 10-08-2013, 10:31 AM 27.66.136.15
 New half trunc đây 10-08-2013, 10:27 AM 27.66.136.15
 [lyanhkiet92] Windmill đầu tay !!! 10-08-2013, 10:25 AM 27.66.136.15
 Heart cube ^^ 10-08-2013, 10:20 AM 27.66.136.15
 BUMP BUMP BUMP hehehe 10-08-2013, 10:19 AM 27.66.136.15
 Cube hình tam giác! !( Phần 1 ) 10-08-2013, 10:16 AM 27.66.136.15
 Cục đầu tay..chưa đặt tên 10-08-2013, 10:14 AM 27.66.136.15
 = = ... Fisher bump ... 10-08-2013, 10:10 AM 27.66.136.15
 Black Axis 10-08-2013, 10:10 AM 27.66.136.15
 3x3x3 (18cm) by tony fisher 10-08-2013, 10:08 AM 27.66.136.15
 octagon và một con hem bik tên 10-08-2013, 10:08 AM 27.66.136.15
 Một con Fisher Cube mới! 10-08-2013, 10:04 AM 27.66.136.15
 Cube đầu tay :BLACK AXIS ^^(ngocbao4444) 10-08-2013, 09:54 AM 27.66.136.15
 Pé 3x3x2 lòi lõm ^^ 10-08-2013, 09:51 AM 27.66.136.15
 Trình làng Fisher đầu tay của sea_sky07 (đã stick) 10-08-2013, 09:41 AM 27.66.136.15
 Fisher cùi pắp của mình :D 10-08-2013, 09:41 AM 27.66.136.15
 Cuboctahedron 10-08-2013, 09:40 AM 27.66.136.15
 con octagon dầu tay của em 10-08-2013, 09:36 AM 27.66.136.15
 Cách lật ghép 4 cạnh cuối 5x5x5??? 10-08-2013, 09:26 AM 27.66.136.15
 Các mem cho em hỏi đây là cube gì ? 10-08-2013, 09:25 AM 27.66.136.15
 [SƯU TẦM] 100x100x100 Rubik's Cube Solve 10-08-2013, 09:19 AM 27.66.136.15
 1x1x3 and Half truncaded & bonus Half cut [trung95] 08-08-2013, 08:22 AM 27.66.143.132
 square 2 mới làm ây 08-08-2013, 08:13 AM 27.66.143.132
 stickers 08-08-2013, 06:28 AM 27.66.143.132
 Nhắc nhở các bạn về việc chọn viettel làm đơ ... 06-08-2013, 03:49 PM 27.66.131.182
 PLL chữ G 06-08-2013, 03:46 PM 27.66.131.182
 Cần người HD mod 3x3x3 lên bump 06-08-2013, 03:32 PM 27.66.131.182
 Kinh nghiệm cho những học sinh cuối cấp 05-08-2013, 04:47 PM 27.66.143.149
 [6x6 WR] 1:40.86 - Kevin Hays 05-08-2013, 04:46 PM 27.66.143.149
 Cuboctahedron mod từ 2x2 :D 04-08-2013, 11:03 AM 27.66.142.243
 [Video] Hướng dẫn giải square-1 theo cách cơ bản 03-08-2013, 10:03 AM 27.66.141.7
 Hỏi cách trám Rubik "Mod" 03-08-2013, 09:46 AM 27.66.141.7
 Vấn đề về các loại cube dùng để mod 03-08-2013, 09:37 AM 27.66.141.7
 [axis cube] mod cube thứ 3 03-08-2013, 09:01 AM 27.66.141.7
 [dh]thomascube-món quà dành tặng ngày 8/3 02-08-2013, 08:59 AM 27.66.141.228
 Báo thất lạc đồ Ha Noi Open 2012 01-08-2013, 09:27 PM 27.66.144.182
 Cập nhật những cuber có thành tích khủng nhất WCA 01-08-2013, 09:25 PM 27.66.144.182
 Feliks cũng là người 01-08-2013, 09:23 PM 27.66.144.182
 [Tổng hợp các kỷ lục WCA] NR của Việt Nam trên ... 01-08-2013, 09:22 PM 27.66.144.182
 Luật thi đấu của tổ chức WCA 01-08-2013, 09:19 PM 27.66.144.182
 [Tổng hợp các kỉ lục WCA] 4x4 single WR 25.34; 2x2 ... 01-08-2013, 09:17 PM 27.66.144.182
 HELP! Rubik Bump mirror 29-07-2013, 03:25 PM 27.66.149.90
 [Hỏi] Con rubik 30k này chơi có tốt ko? 29-07-2013, 03:23 PM 27.66.149.90
 Thách đấu 29-07-2013, 03:17 PM 27.66.149.90
 Phương pháp ZZ 29-07-2013, 03:14 PM 27.66.149.90
 new method : solving last layer ! 29-07-2013, 03:09 PM 27.66.149.90
© Paul Marsden 2021