MAXA kiến trúc MAXA kiến trúc MAXA kiến trúc
List of Threads Viewed by : anothervodanh

List of Threads Viewed by : anothervodanh

Chủ đề Last Viewed Địa chỉ IP
 Patterns mình thik nhất, mỗi mặt có các dãy màu r ... 07-02-2021, 12:20 AM 42.118.20.229
 Tháp Eiffel 07-02-2021, 12:19 AM 42.118.20.229
 Nhiều kiểu pattem lắm nè! 07-02-2021, 12:19 AM 42.118.20.229
 Mấy cụ chỉ dùm con pattern nàng tiên cá của 3x3 :) 07-02-2021, 12:19 AM 42.118.20.229
 Dành cho người mới bắt đầu 07-02-2021, 12:19 AM 42.118.20.229
 [Full] Ebook Hướng dẫn giải Rubik 04-01-2016, 09:12 AM 118.69.244.151
 Các TH F2l đơn giản (20TH) 04-01-2016, 09:09 AM 118.69.244.151
 Vài Tips để speed lên nhanh!!! 01-01-2016, 05:07 AM 118.69.244.151
 làm sao để trở thành 1 speed cuber .làm sao đ ... 01-01-2016, 05:07 AM 118.69.244.151
 Ai đã học xong hướng dẫn theo cách cơ bản thì vào 29-12-2015, 10:43 PM 118.69.244.151
 Hướng dẫn giải rubik theo cách đơn giản 29-12-2015, 10:41 PM 118.69.244.151
 Tổng hợp những Pattern trên 3x3 đẹp mắt nhất ( ... 29-12-2015, 10:40 PM 118.69.244.151
 Thế Giới Rubik - For Rubik Players, By Rubik Players 29-12-2015, 10:40 PM 118.69.244.151
© Paul Marsden 2021