MAXA kiến trúc MAXA kiến trúc MAXA kiến trúc
List of Threads Viewed by : minhtriet2221

List of Threads Viewed by : minhtriet2221

Chủ đề Last Viewed Địa chỉ IP
 Công thức 41 trường hợp F2L cơ bản mà mình sử ... 12-11-2021, 01:16 PM 171.252.38.40
 Cứu rubik :( 12-11-2021, 01:14 PM 171.252.38.40
 [ HÌNH ẢNH - CLIP ] HCM Open 2014 31/08/2014 19-09-2021, 10:49 AM 171.226.129.229
 [ KẾT QUẢ ] HCM Open 2014 31/08/2014 19-09-2021, 10:49 AM 171.226.129.229
 Tổng hợp công thức OLL, PLL cho OH 19-09-2021, 10:44 AM 171.226.129.229
 50 pha OH mẫu mực 19-09-2021, 10:43 AM 171.226.129.229
 Thành tích xoay một tay của mọi người 19-09-2021, 10:42 AM 171.226.129.229
 Hướng dẫn OH một cách bài bản 19-09-2021, 10:38 AM 171.226.129.229
 Introduce myself 19-09-2021, 10:37 AM 171.226.129.229
 1 tay dễ lắm 19-09-2021, 10:35 AM 171.226.129.229
 Thông tin và thể lệ về cuộc thi 19-09-2021, 10:22 AM 171.226.129.229
 Cách sub 15 rubik 3x3 ? 19-09-2021, 10:20 AM 171.226.129.229
 PHẦN MỀM GIẢI RUBIK TỐI ƯU 19-09-2021, 10:18 AM 171.226.129.229
 Rubik 4x4 - 22 công thức nâng cao PLL Parity để speed 19-09-2021, 10:17 AM 171.226.129.229
© Paul Marsden 2021