Bị hỏng khung của Rubik 4x4 Stickerless MoYu MeiLong MFJS
Xin chào các bạn.
Mình có con Rubik 4x4 Stickerless MoYu MeiLong MFJS mua về cho con chơi được vài tháng thì bị hỏng khung bên trong.
Cụ...