Anh co em hỏi in logo ra giấy làm thế nào vs ạ
e in ra toàn mấy hình to đùng