Cách đơn giản nhất là bỏ một lượng dầu xả đầu..bỏ vào khoảng bằng 1 đốn ngón tay cái (đối với thành niên 13t) :) xong quay quay cho đều ra, nước sẽ chảy ra ngoài, cứ hễ chảy bao nhiêu chùi bấy nhiêu,...