Mình cũng mới chơi thôi nên cũng không biết nên tư vấn như thế nào và ra làm sao. Mong rằng có cao nhân chỉ giáo mới được. Chắc mình sẽ cố gắng kiên trì thử xem...:thodai: