THÔNG BÁO

TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU RUBIK TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MỞ RỘNG
"CSP OPEN 2013"

Đối tượng: Mọi lứa tuổi (Chỉ xét giải cho thí sinh là học sinh THCS - THPT).
Thời gian: 8h ngày...