Hướng dẫn một số điều cơ bản về Boomerang method
Đầu tiên các bạn vào link này vừa xem vừa bật qua đây để hiểu hơn:
http://renslay.byethost11.com/boomerang.html
Tham khảo thêm thread giới thiệu Boomerang method của mình:
http://rubikvietnam.com/forum/thread...155#post142155

Các phần mình sẽ hướng dẫn trong bài này:

I) Cơ bản về BLD:
0) Luật của khối rubik (Laws of the cube)
1) Thế nào là tính chẵn lẻ?
2) Thế nào là parity?
3) Khi nào cần thoát vòng lặp (break into new cycle)
4) Bàn về góc bị lật (flipped corner)

II) Cơ bản về phương pháp Boomerang của Renslay:
1) Cơ chế và ý tưởng
2) Các bước chính
3) Tính chẵn lẻ trong phần hoán vị
4) Bàn về các trường hợp đặc biệt và phương pháp đặc trưng

Mình còn rất thiếu kinh nghiệm và còn gà vì tập BLD chưa được lâu nên có sai sót gì mong các bạn góp ý bổ sung.
Yêu cầu là các bạn phải có tí kiến thức về BLD để có thể hiểu những gì mình viết :s


I) Cơ bản về BLD:

0) Luật của khối rubik:
- Bạn sẽ không bao giờ thấy trường hợp chỉ còn lại 2 viên đổi chỗ cho nhau. (VD: PLL chữ T swap 2 viên đối diện nhưng song song với nó sẽ swap 2 góc song song với nhau gọi là vùng ảnh hưởng - side-effect). Hay nói cách khác, nếu muốn swap 2 viên nào đó thì bắt buộc sẽ kéo theo một vùng ảnh hưởng bị biến đổi, đó là luật đầu tiên của khối rubik. Nếu bạn gặp 2 viên nào đó chỉ đơn thuần swap với nhau thì chắc chắn