Anh em cuber nào ở đắc lắc thì điểm danh đê, cmt nơi ở và thành tích nhé
Mình ở chư quynh hiện tại đang sub 22 :p có gì thì tổ chức off luông
Tên: trần mạnh huy
Sinh 2001
Ở: eaning huyện cưkuin
Sdt: 01663867320