Cho mình hỏi có cuber nào biết cách giải BLD cho góc với phương pháp Boomerang của Renslay ko nào?
.