Làm sao để phân biệt trường hợp chữ G nhỉ mọi người ?