Mặc quần áo đẹp và tươm tất sẽ nhân đôi vẻ đẹp của một cô gái.