Mình thấy dạo này trường mình có khá nhiều cuber rồi(có lớp tới hơn nửa),mạn phép lập topic này để thống kê các cuber trường ta, hẹn gặp và trao đổi kinh nghiệm nhé!
Mình là Nguyễn Hà Vũ,lớp 9N.
It's nice to meet you!