dao tao lai xe day lai xe hoc lai xe thi bang lai xe thang may tai khach tổ chức sự kiện nước khoáng lavie ho ca koi dep nem cao su van thanh Máy bơm hỏa tiễn Galaxy Cung cấp bánh bao giá sỉ công ty in biểu mẫu Bơm trục ngang Dây đồng hồ cá sấu Bộ dụng cụ đóng đai công ty in offset
Giới thiệu OLL tối ưu !!!!!!
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 15
 1. #1
  kidrock2007's Avatar
  Professor's Cube

  Status
  Offline
  Ngày tham gia
  Oct 2009
  Tuổi
  23
  Bài viết
  708
  Cảm ơn
  3,035
  Cảm ơn 434 / 147 Bài viết

  Post Giới thiệu OLL tối ưu !!!!!!

  Hôm nay cố gắng hết sức làm xong cái OLL tối ưu ,chưa có hình ,chỉ có công thức thôi xem hình ở đây http://mordred.awardspace.us/OLLCheatSheet.pdf
  B-) Mình cũng có lưu ý như sau:công thức tối ưu,cũng chưa phải là tối ưu nhất ,nhưng nếu biết kết hợp các công thức thì được ct tối ưu hơn.Không nên luôn luôn dựa dẫm vào ct tối ưu
  Vào vấn đề chính ,giới thiệu OLL tối ưu,số move trung bình của OLL tối ưu là 9,1 move.vậy số move trung bình để giải 6 mặt rubik theo phương pháp CFOP là 53,5 move(F2L:26,OLL:9,PLL:11,5) ,Chưa tính các move setup đấy ,nếu tính thêm chắc còn nhiều.


  OLL 1 11move
  ■ (R U2) (R2' F R F' U2') (R' F R F')
  ■ R U B' R B R2 U' R' F R F'


  OLL 2 11 move
  ■ y r U r' U2 r U2 R' U2 R U' r'
  ■ y l' U' l U2 l' U2 L U2 L' U


  OLL 3 11 move
  ■ y2 r' R2 U R' U r U2 r' U R' r


  OLL 4 11 move
  ■ y M U' r U2' r' U' R U' R' M'
  ■ l L2 U' L U' l' U2 l U' M'


  OLL 5 7 move
  ■ y2 l' U2 L U L' U l'


  OLL 6 7 move
  ■ y2 (r U2) (R' U' R U') r'
  ■ l U2 L' U' L U' l'


  OLL 7 7 move
  ■ r U R' U R U2 r'


  OLL 8 7 move
  ■ y2 r' U' R U' R' U2 r


  OLL 9 10 move
  ■ y' R' U' R y' x' R U' R' F R U R' x
  ■ y' R' U' R x U' R' U y R U y' R U' x'
  ■ y' R' U' R y r U' r' U r U r


  OLL 10 10 move
  ■ y' R U R' y R' F R U' R' F' R
  ■ y' R U R' y' r' U r U' r' U' r


  OLL 11 11 move
  ■ r' R2 U R' U R U2 R' U r R'


  OLL 12 11 move
  ■ y F R U R2 F R y' R2 U R U2 R'
  ■ y' r R2 U' R U' R' U2 R U' R r'


  OLL 13 10 move
  ■ F U R U2 R' U' R U R' F'
  ■ r U' r' U' r U r' y' R' U R
  ■ y2 x' R U' R' F' R U R' x y R' U R
  ■ y2 f R U R2 U' R' U R U' f'


  OLL 14 10 move
  ■ R' F R U R' F' R y' R U' R'
  ■ y2 x' R U' R' F' R U R' x y R' U R
  ■ y2 r' U r U r' U' r y R U' R'


  OLL 15 10 move
  ■ y2 l' U' l L' U' L U l' U l
  ■ y2 R' F' R L' U' L U R' F R
  ■ r' U' r R' U' R U r' U r


  OLL 16 10 move
  ■ y2 r U r' R U R' U' r U' r'


  OLL 17 12 move
  ■ F R' F' l R L' U R U' R' U' M'


  OLL 18 12 move
  ■ y2 F R U R' d R' U2 R' F R F'
  ■ l' U' r' U2 L U2 L' U2 r U l


  OLL 19 11 move
  ■ R' U2 F R U R' U' y' R2 U2 R B


  OLL 20 12 move
  ■ R B U B' R' F2 B D' L' D B'F2
  ■ L' R' F' U2 L2 U2 L2 U2 L2 F L R


  OLL 21 11 move
  ■ R U R' U R U' R' U R U2 R'
  ■ y R U2 R' U' R U R' U' R U' R'
  ■ R' U' R U' R' U R U' R' U2 R
  ■ L U L' U L U' L' U L U2 L'
  ■ y L' U2 L U L' U' L U L' U L


  OLL 22 9 move
  ■ R U2 R2' U' R2 U' R2' U2 R
  ■ y2 L' U2 L2 U L2 U L2 U2 L'


  OLL 23 9 move
  ■ R2 D' R U2 R' D R U2 R
  ■ L2 D L' U2 L D' L' U2 L'
  ■ l2 U' R D2 R' U R D2 R
  ■ l2' U' z' U R2 U' L U R2 z' L
  ■ y2 R2 D R' U2 R D' R' U2 R'
  ■ R2' B2 R F2' R' B2 R F2' R


  OLL 24 8 move
  ■ r U R' U' L' U R U' x'
  ■ r U R' U' r' F R F'
  ■ y x D' R' U R D R' U' R x'
  ■ y x D L U' L' D' L U L' x'
  ■ y x' U' R' D R U R' D' R x
  ■ y2 R' F' r U R U' r' F
  ■ y2 l' U' L U R U' r' F


  OLL 25 8 move
  ■ y2 R' F R B' R' F' R B
  ■ y' F' r U R' U' r' F R
  ■ y' x U R' U' L U R U' r'
  ■ y R' F' L' F R F' L F
  ■ y2 F R' F' r U R U' r'
  ■ y2 l' U R D' R' U' R D x'
  ■ y2 x' L' U' R' U L U' R U
  ■ x' D R U R' D' R U' l'
  ■ x' U L' U' R U L U' l'
  ■ x' R' D R U' R' D' R U x
  ■ x R' U R D' R' U' R D x'
  ■ y2 x L U' L' D L U L' D' x'
  ■ l' U' L' U R U' L U x'


  OLL 26 7 move
  ■ y2 R' U' R U' R' U2 R
  ■ y' R U2 R' U' R U' R'
  ■ y' L U2 L' U' L U' L'
  ■ L' U' L U' L' U2 L
  ■ L' U R U' L U R'
  ■ y' L' U R U' L U R'


  OLL 27 7 move
  ■ R U R' U R U2 R'
  ■ y' R' U2 R U R' U R
  ■ y L' U2 L U L' U L
  ■ y2 L U L' U L U2 L'
  ■ R U' L' U R' U' L


  OLL 28 10 move
  ■ r U R' U' r' R U R U' R'


  OLL 29 11 move
  ■ y2 R' F R F' R U2 R' d' L' U' L
  ■ y2 R' F R F' R U2 R' U' y' R' U' R
  ■ y2 R2' U' R F R' U R2' U' R' F' R
  ■ y R' U2 R2 U R' U' R' U2 F R F'


  OLL 30 10 move
  ■ l U' R' U l' U2 d L U L'
  ■ y2 F U R U' x' U R' D' R U' R'


  OLL 31 9 move
  ■ L' d' R d L U' L' B' L
  ■ y2 R' U' F U R U' R' F' R
  ■ L' U' B U L U' L' B' L


  OLL 32 9 move
  ■ R d L' d' R' U R B R'


  OLL 33 8 move
  ■ R U R' U' R' F R F'
  ■ R' U' R U l U' R' U (x)

  [/IMG]
  OLL 34 10 move
  ■ R U R' U' x D' R' U R E' z'
  ■ y2 R' U' R U y' x' R U L' U' M'
  ■ R U R' U' y' r' U' R U M'
  ■ (R U R' U') B' (R' F R F') B
  ■ R U R' d' l' U' L U r' R


  OLL 35 9 move
  ■ R U2 R2' F R F' R U2 R'


  OLL 36 11 move
  ■ (R U R' U') y (L' U2' L U) y' (R U R')


  OLL 37 8 move
  ■ x' U' R U l' U' R' U R
  ■ R B' R' B U B U' B'
  ■ l U' R' U y' R U R' U' z'
  ■ y F R' F' R U R U' R'
  ■ y R' F R F' U' F' U F


  OLL 38 11 move
  ■ (L' U' L U) y' (R U2 R' U') y (L' U' L)


  OLL 39 9 move
  ■ L F' L' U' L U F U' L'


  OLL 40 9 move
  ■ R' F R U R' U' F' U R


  OLL 41 10 move
  ■ y2 r R2 y' R' U' R U y R U' M
  ■ y2 R2 L z' l' U' R d L U' L l'


  OLL 42 10 move
  ■ r' R2 y R U R' U' y' R' U M'
  ■ y2 L2 R' z r U L' d' R' U R' r


  OLL 43 6 move
  ■ f' L' U' L U f
  ■ B' U' R' U R B
  ■ y2 F' U' L' U L F


  OLL 44 6 move
  ■ f R U R' U' f'
  ■ y2 F U R U' R' F'
  ■ y R U y' L U' L' B'


  OLL 45 6 move
  ■ F (R U R' U') F'
  ■ f' (U' L' U L) f
  ■ y2 f (U R U' R') f'
  ■ y2 F' (L' U' L U) F


  OLL 46 8 move
  ■ R' U' R' F R F' U R
  ■ R' U' l' U l F' U R
  ■ y F U F l' U' l U' F'
  ■ R U l U' R' U F' l'
  ■ y2 L F U' R U R' F' L'


  OLL 47 10 move
  ■ F' L' U' L U L' U' L U F


  OLL 48 10 move
  ■ F R U R' U' R U R' U' F'


  OLL 49 9 move
  ■ R B' R2 F R2 B R2 F' R
  ■ l U' l2' U l2 U l2' U' l
  ■ y2 r U' r2 U r2 U r2 U' r


  OLL 50 9 move
  ■ y2 R' F R2 B' R2 F' R2 B R'
  ■ r' U r2 U' r2' U' r2 U r'
  ■ y2 l' U l2 U' l2 U' l2 U l'


  OLL 51 10 move
  ■ F U R U' R' U R U' R' F'
  ■ y2 f R U R' U' R U R' U' f'


  OLL 52 10 move
  ■ R' U' R U' R' d R' U R B
  ■ R U R' U R d' R U' R' F'


  OLL 53 11 move
  ■ l' U' L U' L' U L U' L' U2 l
  ■ y' l U2 L U L' U' L U L' U' l'
  ■ y2 r' U' R U' R' U R U' R' U2 r
  ■ y' r' U2 R U R' U' R U R' U r


  OLL 54 11 move
  ■ r U R' U R U' R' U R U2 r'
  ■ y' r U2 R' U' R U R' U' R U' r'
  ■ y2 l U L' U L U' L' U L U2 l'
  ■ y l' U2 L U L' U' L U L' U' l


  OLL 55 11 move
  ■ R U2 R2 U' R U' R' U2 F R F'
  ■ R' U2 R2 U R' U R U2 y l' U' l
  ■ R d' R2 D R' U2 R D' R2 d R'


  OLL 56 12 move
  ■ F R U R' U' R F' r U R' U' r'


  OLL 57 10 move
  ■ R U R' U' r R' U R U' r'
  ■ R' U' R U M U' R' U r

  Anh em text thử nhá

 2. #2
  o0ozu_mjo0o's Avatar
  V-Cube 7

  Status
  Offline
  Ngày tham gia
  May 2010
  Tuổi
  23
  Bài viết
  1,045
  Cảm ơn
  218
  Cảm ơn 411 / 274 Bài viết

  RE: Giới thiệu OLL tối ưu !!!!!!

  tks
  có mấy cái 6,7 moves mình đem đihọc

 3. #3
  haily's Avatar
  V-Cube 6

  Status
  Offline
  Ngày tham gia
  Aug 2009
  Bài viết
  930
  Cảm ơn
  327
  Cảm ơn 580 / 254 Bài viết

  RE: Giới thiệu OLL tối ưu !!!!!!

  thêm cái hình anh ơi

  ...............................

 4. #4
  phnhatchieu's Avatar
  Nhập Môn

  Status
  Offline
  Ngày tham gia
  Apr 2010
  Bài viết
  22
  Cảm ơn
  4
  Cảm ơn 6 / 5 Bài viết

  RE: Giới thiệu OLL tối ưu !!!!!!

  hình đâu, hình đâu cút ra góc lớp

 5. #5
  kidrock2007's Avatar
  Professor's Cube

  Status
  Offline
  Ngày tham gia
  Oct 2009
  Tuổi
  23
  Bài viết
  708
  Cảm ơn
  3,035
  Cảm ơn 434 / 147 Bài viết

  RE: Giới thiệu OLL tối ưu !!!!!!

  Trích dẫn Gửi bởi phnhatchieu
  hình đâu, hình đâu cút ra góc lớp
  là cái gì thế ????????????? [hr]
  hiện giờ máy lag quá ,không up ảnh đựoc ,anh em thông cảm ,tới tối sẽ up hình

 6. #6
  vipxu_a7's Avatar
  Professor's Cube

  Status
  Offline
  Ngày tham gia
  Oct 2009
  Tuổi
  26
  Bài viết
  754
  Cảm ơn
  111
  Cảm ơn 197 / 109 Bài viết

  RE: Giới thiệu OLL tối ưu !!!!!!

  Trích dẫn Gửi bởi kidrock2007
  Trích dẫn Gửi bởi phnhatchieu
  hình đâu, hình đâu cút ra góc lớp
  là cái gì thế ????????????? [hr]
  hiện giờ máy lag quá ,không up ảnh đựoc ,anh em thông cảm ,tới tối sẽ up hình
  Cứ phải làm ngược ct tráo thôi

  Em góp ý là anh lấy link ảnh từ mấy topic dạy Oll trong 4rum ấy
  [align=center]Hình ảnh quá lớn, đề nghị sửa lại![/align]

 7. #7
  kidrock2007's Avatar
  Professor's Cube

  Status
  Offline
  Ngày tham gia
  Oct 2009
  Tuổi
  23
  Bài viết
  708
  Cảm ơn
  3,035
  Cảm ơn 434 / 147 Bài viết

  RE: Giới thiệu OLL tối ưu !!!!!!

  anh lấy bên speedsolving,hình đẹp ,dễ in ra giấy ,nhỏ dễ sắp sếp.ểu nhất cái post hình .cứ phải thêm code vào mệt nghỉ

 8. #8
  vipxu_a7's Avatar
  Professor's Cube

  Status
  Offline
  Ngày tham gia
  Oct 2009
  Tuổi
  26
  Bài viết
  754
  Cảm ơn
  111
  Cảm ơn 197 / 109 Bài viết

  RE: Giới thiệu OLL tối ưu !!!!!!

  Trích dẫn Gửi bởi kidrock2007
  anh lấy bên speedsolving,hình đẹp ,dễ in ra giấy ,nhỏ dễ sắp sếp.ểu nhất cái post hình .cứ phải thêm code vào mệt nghỉ
  à ko,upanh.com nó có sẵn BBcode đó anh ạ
  [align=center]Hình ảnh quá lớn, đề nghị sửa lại![/align]

 9. #9
  kidrock2007's Avatar
  Professor's Cube

  Status
  Offline
  Ngày tham gia
  Oct 2009
  Tuổi
  23
  Bài viết
  708
  Cảm ơn
  3,035
  Cảm ơn 434 / 147 Bài viết

  RE: Giới thiệu OLL tối ưu !!!!!!

  thế thì chẳng nhẻ phải down ảnh về rồi .lại upanh lên

 10. #10
  vipxu_a7's Avatar
  Professor's Cube

  Status
  Offline
  Ngày tham gia
  Oct 2009
  Tuổi
  26
  Bài viết
  754
  Cảm ơn
  111
  Cảm ơn 197 / 109 Bài viết

  RE: Giới thiệu OLL tối ưu !!!!!!

  Trích dẫn Gửi bởi kidrock2007
  thế thì chẳng nhẻ phải down ảnh về rồi .lại upanh lên
  Thì vẫn nhanh hơn là đi copy code về anh ạ,nếu đó là một topic thì anh đăng kí thành viên rồi trích bài đó ra cho nhanh
  [align=center]Hình ảnh quá lớn, đề nghị sửa lại![/align]

 

 

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Members who have read this thread : 4

Actions :  (View-Readers)

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •