Điạ điểm ở Vườn Hoa Nguyễn Trãi (có tượng đài ở giữa vườn-hướng cầu đen)
Thời gian mọi người bàn bạc nhé.
Ai đi off xin comment 1 bài vào topic này nhé
Pm boom_offline_199x để biết thêm thông tin chi tiết.
Hết