Đây là OLL và PLL mình tự nghĩ ra dựa trên cách làm 2 OLL liên tiếp
PLL Z


y R U l U' R' U x U' R' f R U R' U' f'(dùng speed khá tốt )

y R U R' U' x D' R' U R E' z' y' F R U' R' U' R U R' F'


OLL

y2 F U R U' B R' F' R B' R'

--------------------------------------------------------------------------------
Rb

CT: y' R U R' U' R U' R' F' U' F R U R' F U R U' R' F' (dùng speed khá tốt)


E

CT: y R B' R2 F R2 B R2 F' R y R U2 R' U' R U' R' F R U R' U' F' (khá dài)


Z

y r' R2 U R' U R U2 R' U M' U' r U2 R' U' R U' r'(khá dài)