Để khuấy động cho box OH này, hôm nay mình quyết định tổng hợp lại những pha solve của các PRO như Michał Pleskowicz, Feliks Zemdegs hay Rowe Hessler trong các giải đấu cũng như từ những clip tập luyện
Tất cả những ví dụ ở đây đều là những cú solve với thành tích khủng ( <13.xx)
Nó không chỉ có ích với Newbie mà ngay cả những cuber đã sub 30 hay sub 20 đều có thể học hỏi cách kiểm soát cube cũng như kỹ năng giải F2L trong OH
Có tất cả 50 ví dụ sẽ được trình bày lần lượt sau đây


1. F2 L2 U' L2 D2 R U' B' R2 D R F2 D' U F2 L2 D' R'

y z // Inspection
U R2 U' R' U R' // Cross
z y R' U R U' R' U' R // F2L 1
y' R' U R U' R' U' R // F2L 2
U2' y' R' U2 R U R' U' R // F2L 3
y' R' U R U' R' U' R // F2L 4
F' r U R' z R' U' R z' R // OLL
x' U2' // skip PLL

http://alg.garron.us/?alg=y_z_//_Inspection%0AU_R2_U-_R-_U_R-_//_Cross%0Az_y_R-_U_R_U-_R-_U-_R_//_F2L_1%0Ay-_R-_U_R_U-_R-_U-_R_//_F2L_2%0AU2-_y-_R-_U2_R_U_R-_U-_R_//_F2L_3_%0Ay-_R-_U_R_U-_R-_U-_R_//_F2L_4%0AF-_r_U_R-_z_R-_U-_R_z-_R_//_OLL_%0Ax-_U2-_//_skip_PLL%0A&ini=F2_L2_U-_L2_D2_R_U-_B-_R2_D_R_F2_D-_U_F2_L2_D-_R-

2. U2 F2 D' B2 U B R B F L' D' R' U' L2 R2 U2 R2 B

x y2 // Inspection
D' r' D' R F' r x' D R' // Xcross
R' U' U' R U' U' R' U R // F2L 2
z U' R' U R U' R U R z' R U R' // F2L 3
U' U' z U' R U z' // F2L 4
U' U' U' R U y R U' U' R' U' R U' U' R' U' F' // OLL
U' U' R' U' U' R U R' U' z R' U R' D R U' R // PLL

http://alg.garron.us/?alg=x_y2_//_Inspection%0AD-_r-_D-_R_F-_r_x-_D_R-_//_Xcross%0AR-_U-_U-_R_U-_U-_R-_U_R_//_2nd_pair%0Az_U-_R-_U_R_U-_R_U_R_z-_R_U_R-_//_3rd_pair%0AU-_U-_z_U-_R_U_z-_//_4th_pair%0AU-_U-_U-_R_U_y_R_U-_U-_R-_U-_R_U-_U-_R-_U-_F-_//_OLL%0AU-_U-_R-_U-_U-_R_U_R-_U-_z_R-_U_R-_D_R_U-_R_//_PLL%0A&ini=U2_F2_D-_B2_U_B_R_B_F_L-_D-_R-_U-_L2_R2_U2_R2_B

3. R2 U2 B2 U2 R D U2 F' D2 F2 L F D L2 B D F' L'

y x' // inspection
U' R U' x' D R' D R2 // Xcross
y2 U' U' (y z) U' R' U R' z' y L U L' // F2L 2
y' R U R' U (y z) U' R' U // F2L 3
z' y' R' U R U' R' U' R // F2L 4
R' U R U' U' L' R' U R U' L // COLL
R' U' R U' R U R U' R' U R U R R U' R' // EPLL

http://alg.garron.us/?alg=y_x-_//_inspection%0AU-_R_U-_x-_D_R-_D_R2_//_Xcross%0Ay2_U-_U-_(y_z)_U-_R-_U_R-_z-_y_L_U_L-_//_2nd_pair%0Ay-_R_U_R-_U_(y_z)_U-_R-_U_//_3rd_pair%0Az-_y-_R-_U_R_U-_R-_U-_R_//_4th_pair%0AR-_U_R_U-_U-_L-_R-_U_R_U-_L_//_COLL%0AR-_U-_R_U-_R_U_R_U-_R-_U_R_U_R_R_U-_R-_//_EPLL%0A&ini=R2_U2_B2_U2_R_D_U2_F-_D2_F2_L_F_D_L2_B_D_F-_L-

4. D' R2 D2 L2 B2 D' B R' B2 U2 B' D L F D B U' R
y2 // inspection
R U' z U' z' U' R' U' z2' // cross
U' R' U R L U L' // F2L 1
U' z U' R' U z' // F2L 2
R U' R' U R U' R' // F2L 3
U' y R U' R' y' R' U' R // F2L 4
U' U' R U y R U' R' U R U' R' y L' // OLL
U' z U' R U' R' U' R' U' R U R U' U' // PLL

http://alg.garron.us/?alg=y2_//_inspection%0AR_U-_z_U-_z-_U-_R-_U-_z2-_//_cross%0AU-_R-_U_R_L_U_L-_//_1st_pair%0AU-_z_U-_R-_U_z-_//_2nd_pair%0AU-_U_R_U-_R-_U_R_U-_R-_//_3rd_pair%0AU-_y_R_U-_R-_y-_R-_U-_R_//_4th_pair%0AU-_U-_R_U_y_R_U-_R-_U_R_U-_R-_y_L-_//_OLL%0AU-_z_U-_R_U-_R-_U-_R-_U-_R_U_R_U-_U-_//_PLL%0A&ini=D-_R2_D2_L2_B2_D-_B_R-_B2_U2_B-_D_L_F_D_B_U-_R

5. L2 D2 B2 R' D U B U' B2 D U2 R F2 U L2 D2 F U2

x' // inspection
(D' U) R R x' D' // cross
z U' R U R x' U R' U' // F2L 1
z' U' R' U R U R' U' R // F2L 2
U' z U' R U z' R U' R' // F2L 3
y' U' R U' R' U' R U R' // EOLS
U F R U' R' U R U R' U R U' R' (x y) U' R2 // ZBLL

http://alg.garron.us/?alg=x-_//_inspection%0A(D-_U)_R_R_x-_D-_//_cross%0Az_U-_R_U_R_x-_U_R-_U-_//_1st_pair%0Az-_U-_R-_U_R_U_R-_U-_R_//_2nd_pair%0AU-_z_U-_R_U_z-_R_U-_R-_//_3rd_pair%0Ay-_U-_R_U-_R-_U-_R_U_R-_//_EOLS%0AU_F_R_U-_R-_U_R_U_R-_U_R_U-_R-_(x_y)_U-_R2_//_ZBLL%0A&ini=L2_D2_B2_R-_D_U_B_U-_B2_D_U2_R_F2_U_L2_D2_F_U2

6. U2 R2 B2 U2 B2 F' L2 R2 D2 U B2 L2 D R' D2 U' B2 L D'

R U' R' U' U' R // cross
z' R2 U R' U' R x' U' R U // F2L 1
U R' R' U' z' U' R U R' // F2L 2
y U' R' U R y U' R U' R' // F2L 3
U' z U' R' U R z' y' U' R' F R U R U' R' F' // OLS
y' R' U' R (y' z) U' U' r U' R U R' U r' U' U' // PLL

http://alg.garron.us/?alg=R_U-_R-_U-_U-_R_//_cross%0Az-_R2_U_R-_U-_R_x-_U-_R_U_//_1st_pair%0AU_R-_R-_U-_z-_U-_R_U_R-_//_2nd_pair%0Ay_U-_R-_U_R_y_U-_R_U-_R-_//_3rd_pair%0AU-_z_U-_R-_U_R_z-_y-_U-_R-_F_R_U_R_U-_R-_F-_//_OLS%0Ay-_R-_U-_R_(y-_z)_U-_U-_r_U-_R_U_R-_U_r-_U-_U-_//_PLL%0A&ini=U2_R2_B2_U2_B2_F-_L2_R2_D2_U_B2_L2_D_R-_D2_U-_B2_L_D-

7. R2 D2 L B2 D2 U R' B' R2 U F2 R D2 B L' D
x2 // inspection
D2 U R y R' // cross
y' U' R U R' U y' R U' R' // F2L 1
y' U' R U' R' y' R U' R' U R' U' R // F2L 2
R U' R' // F2L 3
U y' R U' R' y' U' R' U' R // F2L 4
R U' U' R' U' R U' R' // OLL
U' R U' R' U' R U R z' R U' z U' R D' R' U' U' R' U' // PLL

http://alg.garron.us/?alg=x2_//_inspection%0AD2_U_R_y_R-_//_cross%0Ay-_U-_R_U_R-_U_y-_R_U-_R-_//_1st_pair%0Ay-_U-_R_U-_R-_y-_R_U-_R-_U_R-_U-_R_//_2nd_pair%0AR_U-_R-_//_3rd_pair%0AU_y-_R_U-_R-_y-_U-_R-_U-_R_//_EOLS%0AR_U-_U-_R-_U-_R_U-_R-_//_OCLL%0AU-_R_U-_R-_U-_R_U_R_z-_R_U-_z_U-_R_D-_R-_U-_U-_R-_U-_//_PLL%0A&ini=R2_D2_L_B2_D2_U_R-_B-_R2_U_F2_R_D2_B_L-_D

8. F D2 U2 B' D2 B' R U2 L' F D2 L B2 F2 D L2 R' B2

z2 // inspection
D r x' R' U y' R // cross
y' U' R U' R' U R U R' // F2L 1
y U R U R' y U' R' U' R // F2L 2
R U' U' R' U y' R' U' R // F2L 3 / EO
U y' R' U' U' R U' R' U R // F2L 4
U' U' R' U' U' R U R' U R // CLL
U' R U R' U' R' F R R U' R' U' R U R' (y z) U' R' // PLL

http://alg.garron.us/?alg=z2_//_inspection%0AD_r_x-_R-_U_y-_R_//_cross%0Ay-_U-_R_U-_R-_U_R_U_R-_//_1st_pair%0Ay_U_R_U_R-_y_U-_R-_U-_R_//_2nd_pair%0AR_U-_U-_R-_U_y-_R-_U-_R_//_3rd_pair_/_EO%0AU_y-_R-_U-_U-_R_U-_R-_U_R_//_4th_pair%0AU-_U-_R-_U-_U-_R_U_R-_U_U-_U_R_//_OCLL%0AU-_R_U_R-_U-_R-_F_R_R_U-_R-_U-_R_U_R-_(y_z)_U-_R-_//_PLL%0A&ini=F_D2_U2_B-_D2_B-_R_U2_L-_F_D2_L_B2_F2_D_L2_R-_B2

9. F2 L' F2 D2 R' F' R' B2 R' B D L2 B2 D' U2 R2 B

y' x // inspection
r r R' U' // cross
z' x' U' R U' R' // F2L 1
y U' R U' U' R' R' U' R // F2L 2
D D U' R U' R' D D // F2L 3
y U' U' R U' U' R R U' R R U' R' // EOLS
U' R U' U' R' U' R U R' U' U' z U' R z' R U' R' r // ZBLL

http://alg.garron.us/?alg=y-_x_//_inspection%0Ar_r_R-_U-_//_cross%0Az-_x-_U-_R_U-_R-_//_1st_pair%0Ay_U-_R_U-_U-_R-_R-_U-_R_//_2nd_pair%0AD_D_U-_R_U-_R-_D_D_//_3rd_pair%0Ay_U-_U-_R_U-_U-_R_R_U-_R_R_U-_R-_//_EOLS%0AU-_R_U-_U-_R-_U-_R_U_R-_U-_U-_z_U-_R_z-_R_U-_R-_r_//_ZBLL%0A&ini=F2_L-_F2_D2_R-_F-_R-_B2_R-_B_D_L2_B2_D-_U2_R2_B

10. F2 U' F D R' B' U' D' L U' L2 U R2 F2 R2 U L2 U D

y2 x // inspection
(U' D) r D z' U' R z r x' D' // cross
y' R U R' U' y' R U' R' U R U R' // F2L 1
U' R' U' R U y R U' R' U R U' R' // F2L 2
y U' R U R' // F2L 3
U' (R' U' R U)2 R' U' R // F2L 4
F (R U R' U')2 (y z) U' // OLL
R' U' R U' R' U' R' U' R U R U2' R' // PLL

http://alg.garron.us/?alg=y2_x_//_inspection%0A(U-_D)_r_D_z-_U-_R_z_r_x-_D-_//_cross%0Ay-_R_U_R-_U-_y-_R_U-_R-_U_R_U_R-_//_1st_pair%0AU-_R-_U-_R_U_y_R_U-_R-_U_R_U-_R-_//_2nd_pair%0Ay_U-_R_U_R-_//_3rd_pair%0AU-_(R-_U-_R_U)2_R-_U-_R_//_4th_pair%0AU-_U_F_(R_U_R-_U-)2_(y_z)_U-_//_OLL%0AR-_U-_R_U-_R-_U-_R-_U-_R_U_R_U2-_R-_//_PLL&ini=F2_U-_F_D_R-_B-_U-_D-_L_U-_L2_U_R2_F2_R2_U_L2_U_D

11. D' B2 D' F2 D' B2 U B2 L B2 R B U F' R' U' L F2 U'

x2 y // inspection
(z' x) U x' u' U' R y R2 // cross
R' U R y' U' R' U R // F2L 1
y' R' U R U' R' U' R // F2L 2
U2' R U' R' U R U' R' // F2L 3
y' U R U' R' U' R U' R' y' U R' U' R // F2L 4/ EOLS
U' U2 R2 U' R' U R U' x' U' z' U' R U' R' U' r x' U // PLL

http://alg.garron.us/?alg=x2_y%0A(z-_x)_U_x-_u-_U-_R_y_R2_//_blue_cross%0AR-_U_R_y-_U-_R-_U_R_//_WR_pair%0Ay-_R-_U_R_U-_R-_U-_R_//_YR_pair%0AU2-_R_U-_R-_U_R_U-_R-_//_YO_pair%0Ay-_U_R_U-_R-_U-_R_U-_R-_y-_U_R-_U-_R_//_WO_pair_/_EOLS%0AU-_U2_R2_U-_R-_U_R_U-_x-_U-_z-_U-_R_U-_R-_U-_r_x-_U_//_PLL&ini=D-_B2_D-_F2_D-_B2_U_B2_L_B2_R_B_U_F-_R-_U-_L_F2_U-


12. U F2 D L2 B' L R2 U R2 B F D' F2 R2 F' D' L' B

r R2 U' R U' z2 U' R' F R // Cross
U' R' U R U' y R U' R' // F2L 1
y U2' R' U R U' R' U' R // F2L 2
U z U R' U' z' R U' R' // F2L 3
y U R' U' R U' y R U R' // F2L 4
U2' U' r' U2' R U R' U r // OLL
U2' R U R' U' R' b U2' z U' R' U' R U R' x y U' R2 // PLL

http://alg.garron.us/?alg=r_R2_U-_R_U-_z2_U-_R-_F_R_//_Cross%0AU-_R-_U_R_U-_y_R_U-_R-_//_F2L_1%0Ay_U2-_R-_U_R_U-_R-_U-_R_//_F2L_2%0AU_z_U_R-_U-_z-_R_U-_R-_//_F2L_3%0Ay_U_R-_U-_R_U-_y_R_U_R-_//_F2L_4%0AU2-_U-_r-_U2-_R_U_R-_U_r_//_OLL%0AU2-_R_U_R-_U-_R-_b_U2-_z_U-_R-_U-_R_U_R-_x_y_U-_R2_//_PLL%0A&ini=U_F2_D_L2_B-_L_R2_U_R2_B_F_D-_F2_R2_F-_D-_L-_B_


13. D2 R' F2 U' F U' L' R2 F' L' F2 D U2 L F U2 R' U'

y2 // Inspection
R2 x B' y L F R D' x L U x' // Cross
R U R' d' R U' R' // F2L 1
y U' R U R' U' R U R' U L U L' // F2L 2
U2 R U R2 U2 R // F2L 3
U2 R U R' U' R U2 R' // F2L 4
U R U2 R' U' R U' R' U R U R' U R U2 R' U' // ZBLL

http://alg.garron.us/?alg=y2_//_Inspection%0AR2_x_B-_y_L_F_R_D-_x_L_U_x-_//_Cross_%0AR_U_R-_d-_R_U-_R-_//_F2L_1%0Ay_U-_R_U_R-_U-_R_U_R-_U_L_U_L-_//_F2L_2_%0AU2_R_U_R2_U2_R_//_F2L_3_%0AU2_R_U_R-_U-_R_U2_R-_//_F2L_4_%0AU_R_U2_R-_U-_R_U-_R-_U_R_U_R-_U_R_U2_R-_U-_//_ZBLL%0A&ini=D2_R-_F2_U-_F_U-_L-_R2_F-_L-_F2_D_U2_L_F_U2_R-_U-


14. U2 R2 D2 R' D2 B2 F' U2 B2 L U2 F R2 F U R D2 B' R'

U' D2 l D' R' // Cross
U' R' U' R U2 R' U R // F2L 1
y' R' U' R U2 R U' R' //F2L 2
R' U R U' y' L U L' //F2L 3
U' R U R' U' R U R' // F2L 4
r' U' r R' U' R U r' U r // OLL
U2 y' F R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R F' // PLL

http://alg.garron.us/?alg=U-_D2_l_D-_R-_//_Cross%0AU-_R-_U-_R_U2_R-_U_R_//_F2L_1%0Ay-_R-_U-_R_U2_R_U-_R-_//F2L_2%0AR-_U_R_U-_y-_L_U_L-_//F2L_3%0AU-_R_U_R-_U-_R_U_R-_//_F2L_4%0Ar-_U-_r_R-_U-_R_U_r-_U_r_//_OLL%0AU2_y-_F_R_U-_R-_U-_R_U_R-_F-_R_U_R-_U-_R-_F_R_F-_//_PLL%0A&ini=U2_R2_D2_R-_D2_B2_F-_U2_B2_L_U2_F_R2_F_U_R_D2_B-_R-_


15. R F2 D2 U2 R D2 L' F R2 D' B2 F' U R' D2 B' U2 L B2

y2 //Inspection
D F R' D L D2 // Cross
U' R' U' R R' U' R U R' U' R // F2L 1
y2 U R' U' R //F2L 2
R U' R' U R U' R' // F2L 3
U L U' L' U' L U L' // F2L 4
U2 R' F R U R' F' R F U' F' // OLL
R' U' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' U R U2 //PLL

http://alg.garron.us/?alg=y2_//Inspection%0AD_F_R-_D_L_D2_//_Cross%0AU-_R-_U-_R_R-_U-_R_U_R-_U-_R_//_F2L_1%0Ay2_U_R-_U-_R_//F2L_2%0AR_U-_R-_U_R_U-_R-_//_F2L_3%0AU_L_U-_L-_U-_L_U_L-_//_F2L_4%0AU2_R-_F_R_U_R-_F-_R_F_U-_F-_//_OLL%0AR-_U-_F-_R_U_R-_U-_R-_F_R2_U-_R-_U-_R_U_R-_U_R_U2_//PLL%0A&ini=R_F2_D2_U2_R_D2_L-_F_R2_D-_B2_F-_U_R-_D2_B-_U2_L_B2_


16. F L2 F' L2 F' L' U' B' R D' F2 L2 F' L' B' U L2 F R'

r U' x R D' R' D2 //Cross
R U2 R' y' R U R' // F2L 1
d' R U R' d' L' U' L // F2L 2
R U2 R' U2 R U' R' // F2L 3
U' R' U R' F R F' R // F2L 4
U r' U' r R' U' R U r' U r // OLL
y R2 U R U R' U' R' U' R' U R' //PLL

http://alg.garron.us/?alg=r_U-_x_R_D-_R-_D2_//Cross%0AR_U2_R-_y-_R_U_R-_//_F2L_1%0Ad-_R_U_R-_d-_L-_U-_L_//_F2L_2%0AR_U2_R-_U2_R_U-_R-_//_F2L_3%0AU-_R-_U_R-_F_R_F-_R_//_F2L_4%0AU_r-_U-_r_R-_U-_R_U_r-_U_r_//_OLL%0Ay_R2_U_R_U_R-_U-_R-_U-_R-_U_R-_//PLL_%0A&ini=F_L2_F-_L2_F-_L-_U-_B-_R_D-_F2_L2_F-_L-_B-_U_L2_F_R-


17. F D2 F' R2 F L D2 B R F' D F2 L' B' F2 R2 F U2 F2

R U2 x' D' R2 //Cross
U2 R U' R' d L U' L' //F2L 1
R U' R' U y' L U' L' //F2L 2
U2 R' U R' F R F' R // F2L 3
U R U2 R' U R U R' U R U' R' //F2L 4
U r' U' R U L U' R' U //OLL
x y R U' R U R U R U' R' U' R2 //PLL

http://alg.garron.us/?alg=R_U2_x-_D-_R2_//Cross%0AU2_R_U-_R-_d_L_U-_L-_//F2L_1%0AR_U-_R-_U_y-_L_U-_L-_//F2L_2%0AU2_R-_U_R-_F_R_F-_R_//_F2L_3%0AU_R_U2_R-_U_R_U_R-_U_R_U-_R-_//F2L_4%0AU_r-_U-_R_U_L_U-_R-_U_//OLL%0Ax_y_R_U-_R_U_R_U_R_U-_R-_U-_R2_//PLL%0A&ini=F_D2_F-_R2_F_L_D2_B_R_F-_D_F2_L-_B-_F2_R2_F_U2_F2


18. L2 U D R2 D R2 F2 U F' R' B' D2 B2 D L' R B2 U' L2 R

y z U' R2 U' r U'2 x' U' x' R U' //Cross
x U'2 R' U' R U R' //F2L 1
U' y U' R U' R' //F2L 2
y D' R U' R' D //F2L 3
U' R' U'2 R U R' U' R //F2L 4
U r U' r' U' r y R U R' x' U' //OLL
z' U'2//PLL

http://alg.garron.us/?alg=y_z_U-_R2_U-_r_U-2_x-_U-_x-_R_U-_//Cross%0Ax_U-2_R-_U-_R_U_R-_//F2L_1%0AU-_y_U-_R_U-_R-_//F2L_2%0Ay_D-_R_U-_R-_D_//F2L_3%0AU-_R-_U-2_R_U_R-_U-_R_//F2L_4%0AU_r_U-_r-_U-_r_y_R_U_R-_x-_U-_//OLL%0Az-_U-2//PLL%0A&ini=L2_U_D_R2_D_R2_F2_U_F-_R-_B-_D2_B2_D_L-_R_B2_U-_L2_R


19. B2 R D F B2 L2 B' F U2 D2 B R' D L' D2 U' B' F' D B L2 R2 B' U' D

y' // inspection
D' r U2' x' u' U R U' u' // cross
y' U' U R U' R2' // F2L 1
z R z' R U y L U' L' // F2L 2
y R U R' U' R U R' // F2L 3
U y' R U' (z' y') U2' R U R' x // F2L 4
U' y U' y z' r U' r' U' z U' R U x U z' // COLL
R U' R U R U R U' R' U' R2 U // EPLL

http://alg.garron.us/?alg=y-_//_inspection_%0AD-_r_U2-_x-_u-_U_R_U-_u-_//_cross_%0Ay-_U-_U_R_U-_R2-_//_1st_pair_%0Az_R_z-_R_U_y_L_U-_L-_//_2nd_pair_%0Ay_R_U_R-_U-_R_U_R-_//_3rd_pair_%0AU_y-_R_U-_(z-_y-)_U2-_R_U_R-_x_//_4th_pair_%0AU-_y_U-_y_z-_r_U-_r-_U-_z_U-_R_U_x_U_z-_//_COLL_%0AR_U-_R_U_R_U_R_U-_R-_U-_R2_U_//_EPLL%0A&ini=B2_R_D_F_B2_L2_B-_F_U2_D2_B_R-_D_L-_D2_U-_B-_F-_D_B_L2_R2_B-_U-_D


20. F2 L B2 U2 D B2 F U' B2 D' L' B2 L' B2 F R2 F' R2 L U2 R2 B' U L' B2

y // inspection
D2 U r U' x' U' R2 D2 // cross
U2' R U R' // F2L 1
U' y R U' R' U' R U R' // F2L 2
z R U R U' R U R' U' z' // F2L 3
U' R' U' R // EO
U (U' y) U3' R U' R' U2' R U R' // WVLS
U' R' z R U' R2 z' R U' R' U2' r R // PLL

http://alg.garron.us/?alg=y_//_inspection_%0AD2_U_r_U-_x-_U-_R2_D2_//_cross_%0AU2-_R_U_R-_//_1st_pair_%0AU-_y_R_U-_R-_U-_R_U_R-_//_2nd_pair_%0Az_R_U_R_U-_R_U_R-_U-_z-_//_3rd_pair_%0AU-_R-_U-_R_//_EO_%0AU_(U-_y)_U3-_R_U-_R-_U2-_R_U_R-_//_WVLS_%0AU-_R-_z_R_U-_R2_z-_R_U-_R-_U2-_r_R_//_PLL_%0A&ini=F2_L_B2_U2_D_B2_F_U-_B2_D-_L-_B2_L-_B2_F_R2_F-_R2_L_U2_R2_B-_U_L-_B2


21. L' U L2 F' D' B2 D' U' L' R D2 U2 L2 R' D' R B' U' D' B L2 D2 L2 U D

x y2 // inspection
z' u' U R' z R U R (D' U) // cross
R U R' // F2L 1
y' R U' R' z U R' U' // F2L 2
R2 (z' y') R U2' R' U R U' R' // F2L 3
y R U R' d R' U' R // F2L 4
F R U' R' U R U R' U R U' R' (y z) U' // COLL
x U2' R U R U' R' U' R' U' R U' // EPLL

http://alg.garron.us/?alg=x_y2_//_inspection_%0Az-_u-_U_R-_z_R_U_R_(D-_U)_//_cross_%0AR_U_R-_//_1st_pair_%0Ay-_R_U-_R-_z_U_R-_U-_//_2nd_pair_%0AR2_(z-_y-)_R_U2-_R-_U_R_U-_R-_//_3rd_pair_%0Ay_R_U_R-_d_R-_U-_R_//_4th_pair_%0AF_R_U-_R-_U_R_U_R-_U_R_U-_R-_(y_z)_U-_//_COLL_%0Ax_U2-_R_U_R_U-_R-_U-_R-_U-_R_U-_//_EPLL_%0A&ini=L-_U_L2_F-_D-_B2_D-_U-_L-_R_D2_U2_L2_R-_D-_R_B-_U-_D-_B_L2_D2_L2_U_D

22. U B F2 R' D2 R' F' R2 U B' U2 R D2 L2 D2 U B' F' L2 U2 D2 R' B' F' L'

y2 x // inspection
R U' x D R // cross
U' R U' R' y U2' R U R' // F2L 1
U' r U' z U' R x' // F2L 2
z R U' R U z' // F2L 3
y U' R' U' R U R' U' R U y U R U2' R' // EOLS
r U R' U' z U' R z' R U' // COLL
z U' y U' R U R U' R' U' R' U' R U' R // EPLL

http://alg.garron.us/?alg=y2_x_//_inspection_%0AR_U-_x_D_R_//_cross_%0AU-_R_U-_R-_y_U2-_R_U_R-_//_1st_pair_%0AU-_r_U-_z_U-_R_x-_//_2nd_pair_%0Az_R_U-_R_U_z-_//_3rd_pair_%0Ay_U-_R-_U-_R_U_R-_U-_R_U_y_U_R_U2-_R-_//_EOLS_%0Ar_U_R-_U-_z_U-_R_z-_R_U-_//_COLL_%0Az_U-_y_U-_R_U_R_U-_R-_U-_R-_U-_R_U-_R_//_EPLL_%0A&ini=U_B_F2_R-_D2_R-_F-_R2_U_B-_U2_R_D2_L2_D2_U_B-_F-_L2_U2_D2_R-_B-_F-_L-

23. D' R' U B2 U2 R2 F D2 L2 F D' U2 L2 B L' B' L U' F' B2 D R' L' F' R'

x2 // inspection
U2' R U' R y R' // cross
U' z U' R U z' U' L U L' // F2L 1
U' z U' R2 U z' R' U' R // F2L 2
U R U2' R' U' L' U' L // F2L 3
U' R U' R' // F2L 4
U2' r' U' R U' R' U' r r' U' r // OLLCP
U2' R U' R U R U R U' R' U' R2 // EPLL

http://alg.garron.us/?alg=x2_//_inspection_%0AU2-_R_U-_R_y_R-_//_cross_%0AU-_z_U-_R_U_z-_U-_L_U_L-_//_1st_pair_%0AU-_z_U-_R2_U_z-_R-_U-_R_//_2nd_pair_%0AU_R_U2-_R-_U-_L-_U-_L_//_3rd_pair_%0AU-_R_U-_R-_//_4th_pair_%0AU2-_r-_U-_R_U-_R-_U-_r_r-_U-_r_//_OLLCP_%0AU2-_R_U-_R_U_R_U_R_U-_R-_U-_R2_//_EPLL_%0A&ini=D-_R-_U_B2_U2_R2_F_D2_L2_F_D-_U2_L2_B_L-_B-_L_U-_F-_B2_D_R-_L-_F-_R-


24. R2 B2 U' F' D R2 D' B2 L B2 L R' D2 F2 B' L F B D U' L' U' D' R2 U2

x' y // inspection
F R z' R U' R2 U R2 z // cross
U' y R U' R' // F2L 1
y U' R U R' // F2L 2
y R U' R' U2' R U' R' // F2L 3
U' R' U R U R' U' R // F2L 4
r' U2' R U R' U' R U R' U r // OLL
R U2' R' U' R U2' z U' R D' R' U R2 // PLL

http://alg.garron.us/?alg=x-_y_//_inspection_%0AF_R_z-_R_U-_R2_U_R2_z_//_cross_%0AU-_y_R_U-_R-_//_1st_pair_%0Ay_U-_R_U_R-_//_2nd_pair_%0Ay_R_U-_R-_U2-_R_U-_R-_//_3rd_pair_%0AU-_R-_U_R_U_R-_U-_R_//_4th_pair_%0Ar-_U2-_R_U_R-_U-_R_U_R-_U_r_//_OLL_%0AR_U2-_R-_U-_R_U2-_z_U-_R_D-_R-_U_R2_//_PLL_%0A&ini=R2_B2_U-_F-_D_R2_D-_B2_L_B2_L_R-_D2_F2_B-_L_F_B_D_U-_L-_U-_D-_R2_U2

25. D2 F' L D2 L2 F' B' U2 D' F2 B D' F L' D F B2 L R B2 D R' B D R'

y // inspection
F R U' R' U2' z2' U2' z U' // cross
R z' R U' R' // F2L 1
U z U U' U R U' z' R' U R // F2L 2
U' z U' R' U R2 U U2' R U // F2L 3
R' U R' U' z' // F2L 4
U2' R U R' U' R' x U x' R2 U R' U' (y z) U' z' // OLLCP
R' U' R U' R U R U' R' U R U R2 U' R' U' // EPLL

http://alg.garron.us/?alg=y_//_inspection_%0AF_R_U-_R-_U2-_z2-_U2-_z_U-_//_cross_%0AR_z-_R_U-_R-_//_1st_pair_%0AU_z_U_U-_U_R_U-_z-_R-_U_R_//_2nd_pair_%0AU-_z_U-_R-_U_R2_U_U2-_R_U_//_3rd_pair_%0AR-_U_R-_U-_z-_//_4th_pair_%0AU2-_R_U_R-_U-_R-_x_U_x-_R2_U_R-_U-_(y_z)_U-_z-_//_OLLCP_%0AR-_U-_R_U-_R_U_R_U-_R-_U_R_U_R2_U-_R-_U-_//_EPLL_%0A&ini=D2_F-_L_D2_L2_F-_B-_U2_D-_F2_B_D-_F_L-_D_F_B2_L_R_B2_D_R-_B_D_R-