cho minh hoi xiet oc rubik guhong chat hay long vay .xiet dn khi dung ngon tay xoay dc ko

ĐỀ NGHỊ EM VIẾT TIẾNG VIỆT CÓ DẤU. WARN 20 %