mình thì theo các quy ước của ngogiuoc, các new cuber có thể download để tham khảo tại đậy:
http://www.rbvn.co.cc/forum/showthread.php?tid=342
Còn cách học thuộc các vị trí của E và C như sau:
_ mình đặt mặt trắng hoặc đen là U và mặt đỏ là F
_ trước tiên là nhớ các cạnh:
Quy ước: mặt đỏ là 1 , xanh da trời là 2, cam là 3 cuối cùng xanh lục (màu lục) là 4
_ Mặt U bắt buộc phải nhớ như sau
+ Trắng ( đen) + đỏ là cạnh 1
+ -//- + xanh là cạnh 2
+ -//- + cam là cạnh 3
+ -//- + lục là cạnh 4
_ đối với tầng 3 là mặt vàng, khi các cạnh có 1 mặt là màu vàng ta có phép tính như sau
+ Vàng + đỏ: 1 + 8 = cạnh 9
+ Vàng + xanh: 2 + 8 = canh 10
+ Vàng + cam: 3 + 8 = canh 11
+ Vàng + lục: 4 + 8 = canh 12
Còn cạnh 5,6,7,8 thì ta xem các màu như sau:
+ đỏ + lục = cạnh 5
+ cam + lục = cạnh 8
===> lục là thừa số chung ===> ko quan tâm canh có màu trắng ( den), chỉ cần quan tam cạnh có màu Cam và 1 màu theo nó là màu xanh hay lục thội.
Đó là dành cho các cạnh 5,6,7,8 va tất nhiên cạnh 6,7 chi quan tâm màu đỏ theo nó là máu xanh hay lục giống như màu cam dánh cho canh 5 va 8. Nói thì dài nhưng khi cầm cube và chiu khó tí xiu la dễ dàng nhận ra thôi
_ Sau đây la tới cách nhận các góc:
Quy ước: phải nhớ 4 góc o mặt U giống nhớ các center
+ mặt trắng (đen) thì ở góc mặt U lúc nào cũng có ---> bỏ qua
Bắt buộc phải nhớ
+ Trắng + đỏ + lục = góc 1
+ Trắng + đỏ + xanh = góc 2
+ Trắng + xanh + cam = góc 3
+ Trắng + cam + lục = góc 4
Cách nhớ: như nhớ các màu các cạnh. màu trắng ( đen) là chung cho các góc ở mặt U nên ko quan tâm, 2 màu còn lại thì ta xét giống xét các cạnh, tức là quan trọng vẫn phụ thuộc vào 2 màu là đỏ và cam
Ví du:
+ đỏ + lục = cạnh 5
+ đỏ + xanh = canh 6
===> đỏ là thừa số chung
===> góc cũng vậy, trắng (den) + đỏ + lục là góc 1
trắng (den) + đỏ + xanh là góc 2
.......................
còn các góc còn lại là 5,6,7,8 ta có phep tính dễ nhớ như sau
_ Nếu trắng la U thì vảng là D
_ vậy ngược với góc 1,2,3,4, thì ta chỉ xem góc nào có màu vàng thôi, còn màu thì giống nhu mặt U + 4. tức là
+ Vàng + đỏ + lục = 1 + 4 = góc 5
+ Vàng + đỏ + xanh = 2 + 4 = góc 6
===> vàng + đỏ là thừa số chung nên ta xét tới lục và xanh thội
===> góc 7 và 8 cũng giống như trên nhưng 2 màu có thừa số chung là Vàng + Cam
Đây là cách nhớ của mình. nếu quen thì bạn chỉ cần nhìn màu la có thể tính nhẩm ra ngay.
Nếu bài có trùng hoặc chỗ nào sai xót xin mọi người bỏ qua và chỉ bảo thêm vì mình cung chỉ mới học các vị trí của các màu thôi, cần phải luyện tap nhiều để có thể BLD 30s, giỡn thôi, ước mơ cũng chỉ là ước mơ thôi. Smiles