Địa điểm off trong tháng 11

Trà sữa âm 18
543 Sư Vạn Hạnh Quận 10
Thời gian : 8h 11/11/2012
Thời gian : 8h 18/11/2012

Nội dung buổi off :
Giao lưu, thi đấu


Thành Tích


Điện thoại liên lạc địa điểm hachanuy1 : 01669135182
Điện thoại liên lạc thông tin offline Bluegon : 0962502390 (Không gọi để hỏi đường)