cũng như hàng tháng, mình xin thông báo, chủ nhật - 06/04/2014. Chúng ta sẽ off vào lúc 9h và địa điểm như cũ. Hưởng ứng