Bạn nào ở bắc giang cùng làm quen và chia sẻ kinh nghiệm rubik nào.