Cho mình hỏi cần bao lâu để thành thạo look ahead vậy ạ? Mong các bạn trả lời giúp😭😭😭